Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

Скачати 388.55 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних
Скачати 388.55 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір388.55 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 34 %

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).

Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1.

Л2

Тема 1. Методолого-практичні основи обробки та аналізу документів

 1. Традиційні та формалізовані методи аналізу документів.

 2. Контент-аналіз документів як формалізований метод документів.

 3. Світова практика створення архівів даних соціологічних досліджень.

 4. Програма аналізу документів, що передбачає спеціальні процедури по перевірці вірогідності, надійності документальної інформації, аналізу її властивостей як елемента соціальної комунікації.
2

СР

4

Тема 1. Методолого-практичні основи обробки та аналізу документів


 1. Традиційні та формалізовані методи аналізу документів.

 2. Контент-аналіз документів як формалізований метод документів.

 3. Процедура виділення категорій аналізу, одиниць аналізу, одиниць обліку.

 4. Виділення категорій аналізу.

 5. Складання класифікатора контент-аналізу.

 6. Необхідні інструменти контент-аналізу: 1) класифікатор контент-аналізу; 2) протокол підсумків аналізу, що має друге позначення – бланк контент-аналізу; 3) реєстраційна картка кодувальної матриці; 4) інструкція досліднику, який займається реєстрацією і кодуванням одиниць рахунка; 5) каталог (список) проаналізованих документів.

 7. Первинна обробка бланків, уточнення записів, складання зведених таблиць.

 8. Результуючий етап підготовки й аналізу даних.

 9. Розв’язання практичних завдань.3

ПЗ

2

Тема 1. Методолого-практичні основи обробки та аналізу документів

 1. Традиційні та формалізовані методи аналізу документів.

 2. Контент-аналіз документів як формалізований метод документів.

 3. Процедура виділення категорій аналізу, одиниць аналізу, одиниць обліку.

 4. Виділення категорій аналізу.

 5. Складання класифікатора контент-аналізу.

 6. Необхідні інструменти контент-аналізу: 1) класифікатор контент-аналізу; 2) протокол підсумків аналізу, що має друге позначення – бланк контент-аналізу; 3) реєстраційна картка кодувальної матриці; 4) інструкція досліднику, який займається реєстрацією і кодуванням одиниць рахунка; 5) каталог (список) проаналізованих документів.

 7. Первинна обробка бланків, уточнення записів, складання зведених таблиць.

 8. Результуючий етап підготовки й аналізу даних.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

4

Л

2

Тема 2. Аналіз фотографії як метод якісного соціологічного дослідження документів

 1. Аналіз фотографій як метод представлення про основні особливості і закономірності суспільної структури, культури і суспільного життя.

 2. Метод аналізу фотографій (візуальний метод).

 3. Фотографія як візуальний документ.
5

СР

4

Тема 2. Аналіз фотографії як метод якісного соціологічного дослідження документів


 1. Метод аналізу фотографій (візуальний метод).

 2. Фотографія як візуальний документ.

 3. Якісний і кількісний підходи в методі аналізу фотографій.

 4. Розв’язання практичних завдань.6

ПЗ

4

Тема 2. Аналіз фотографії як метод якісного соціологічного дослідження документів

 1. Джерела фотографічних документів.

 2. Візуально доступні для сприйняття аспекти соціального світу.

 3. Основний перелік доступних об'єктів і явищ при аналізі фотографій.

 4. Аналіз фотографій як метод представлення про основні особливості і закономірності суспільної структури, культури і суспільного життя.

 5. Метод аналізу фотографій (візуальний метод).

 6. Фотографія як візуальний документ.

 7. Якісний і кількісний підходи в методі аналізу фотографій.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

7

Л

2

Тема 3. Методологічні проблеми застосування статистичних методів у соціологічному дослідженні.

 1. Загальна характеристика сучасних програмних засобів аналізу соціологічних даних.

 2. Типи змінних. Розробка словника змінних.

 3. Організація матриці соціологічної інформації. Специфіка введення даних за різними змінним.

 4. Вторинні змінні. Поняття вторинної змінної.

 5. Введення соціологічних даних у комп'ютер і методи їх контролю.
8

СР

4

Тема 3. Методологічні проблеми застосування статистичних методів у соціологічному дослідженні.

 1. Роль вивчення статистичної закономірності в соціології..

 2. Проблеми застосування статистичних методів в соціології.

 3. Основні функції та процедури аналізу даних.

 4. Визначення властивостей змінних.

 5. Особливості обробки відкритих, напівзакритих, рангових, табличних питань і питань-фільтрів.

 6. Створення багатовимірних таблиць за допомогою вторинних змінних.

 7. Загальна характеристика сучасних програмних засобів аналізу соціологічних даних.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 8. Типи змінних. Розробка словника змінних.

 9. Організація матриці соціологічної інформації. Специфіка введення даних за різними змінним.

 10. Вторинні змінні. Поняття вторинної змінної.

 11. Введення соціологічних даних у комп'ютер і методи їх контролю.

 12. Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

9

ПЗ

2

Тема 3. Методологічні проблеми застосування статистичних методів у соціологічному дослідженні


 1. Основні підходи до дослідження соціальної реальності: статистичний і гуманітарний (логіка аналізу, основний метод збору інформації, проблеми).

 2. Основні цілі та вихідні передумови застосування статистичних методів в соціології.

 3. Місце етапу обробки та аналізу соціологічної інформації в структурі соціологічного дослідження.

 4. Типи змінних. Розробка словника змінних.

 5. Організація матриці соціологічної інформації. Специфіка введення даних за різними змінним.

 6. Вторинні змінні. Поняття вторинної змінної.

 7. Введення соціологічних даних у комп'ютер і методи їх контролю.

 8. Розв’язання практичних завдань.
10

Л

2

Тема 4. SPSS для Windows, загальна характеристика пакета та первина обробка інформації

 1. Генезис програми, нововведення і загальна характеристика різних версій пакету.

 2. Модулі SPSS.

 3. Користувацький інтерфейс програми.

 4. Транспортування, реструктурування, злиття і агрегування даних, розщеплення даних файлу на групи.
11

СР

4

Тема 4. SPSS для Windows, загальна характеристика пакета та первина обробка інформації


 1. Генезис програми, нововведення і загальна характеристика різних версій пакету.

 2. Модулі SPSS.

 3. Користувацький інтерфейс програми.

 4. Кодування змінних: ім'я, тип, параметри, мітка, значення та пропущені значення змінних.

 5. Типи шкал змінних (кількісна, порядкова, номінальна).

 6. Складання матриці даних на основі реальних анкет.

 7. Визначення властивостей змінних – призначення описових міток категоріальних змінних.

 8. Транспортування, реструктурування, злиття і агрегування даних, розщеплення даних файлу на групи.

 9. Розв’язання практичних завдань.12

ПЗ

4

Тема 4. SPSS для Windows, загальна характеристика пакета та первина обробка інформації

 1. Творці програми SPSS.

 2. Поширеність та сфери використання SPSS.

 3. Введення і редагування даних, операції з блоками даних.

 4. Додавання, видалення та сортування змінних.

 5. Збереження файлу даних.

 6. Копіювання властивостей даних.

 7. Експорт та імпорт даних в (з) інші статистичні пакети

 8. Генезис програми, нововведення і загальна характеристика різних версій пакету.

 9. Модулі SPSS.

 10. Користувацький інтерфейс програми.

 11. Кодування змінних: ім'я, тип, параметри, мітка, значення та пропущені значення змінних.

 12. Типи шкал змінних (кількісна, порядкова, номінальна).

 13. Складання матриці даних на основі реальних анкет.

 14. Визначення властивостей змінних – призначення описових міток категоріальних змінних.

 15. Транспортування, реструктурування, злиття і агрегування даних, розщеплення даних файлу на групи.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

13

Л

2

Тема 5. Перетворення даних в SPSS

 1. Обчислення значень змінних.

 2. Перекодування окремих значень або інтервалів існуючих змінних в нові значення або у нові змінні.

 3. Ранжування спостережень – створення нових змінних, значеннями яких є значення різного типу рангів числових змінних.

 4. Аналіз одновимірних частотних розподілів в соціології: еволюція підходів (статистичний підхід, інформаційний підхід, ранг-розмір, модульний підхід). Висновок частотних таблиць в SPSS..
14

СР

4

Тема 5. Перетворення даних в SPSS


 1. Обчислення значень змінних.

 2. Перекодування окремих значень або інтервалів існуючих змінних в нові значення або у нові змінні.

 3. Підрахунок зустрічальності значень в спостереженнях.

 4. Ранжування спостережень – створення нових змінних, значеннями яких є значення різного типу рангів числових змінних.

 5. Створення часового ряду.
  Часовий ряд (англ. time series) - це ряд точок даних[en], проіндексованих (або перелічених, або відкладених на графіку) в хронологічному порядку. Найчастіше часовий ряд є послідовністю, взятою на рівновіддалених точках в часі, які йдуть одна за одною.


 6. Аналіз одновимірних частотних розподілів в соціології: еволюція підходів (статистичний підхід, інформаційний підхід, ранг-розмір, модульний підхід). Висновок частотних таблиць в SPSS..

 7. Розв’язання практичних завдань.15

ПЗ

4

Тема 5 Перетворення даних в SPSS.

 1. Обчислення значення для підмножини спостережень, що задовольняють логічним умовам.

 2. Автоматична перекодування.

 3. Заміна пропущених значень.

 4. Візуальна категоризація – створення нових змінних на основі групіювання безперервних значень існуючих змінних в обмежену кількість розрізнених категорій.

 5. Обчислення значень змінних.

 6. Перекодування окремих значень або інтервалів існуючих змінних в нові значення або у нові змінні.

 7. Підрахунок зустрічальності значень в спостереженнях.

 8. Ранжування спостережень – створення нових змінних, значеннями яких є значення різного типу рангів числових змінних.

 9. Створення часового ряду.

 10. Аналіз одновимірних частотних розподілів в соціології: еволюція підходів (статистичний підхід, інформаційний підхід, ранг-розмір, модульний підхід). Висновок частотних таблиць в SPSS..

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

16

Л

2

Тема 6. Дескриптивна статистика

 1. Одномірне розподіл для номінальних шкал.

 2. Розрахунок частот.

 3. Графічне оформлення розподілу.

 4. Розрахунок середнього, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації.

 5. Варіація (стандартне відхилення, дисперсія, розмах, мінімум, максимум, стандартна оцінка середнього).

 6. Форма (асиметрія, ексцес).
17

СР

4

Тема 6. Дескриптивна статистика


 1. Одномірне розподіл для номінальних шкал.

 2. Розрахунок частот. Визначення моди.

 3. Графічне оформлення розподілу. Особливості інтерпретації.

 4. Одномірне розподіл для порядкових шкал.

 5. Одномірне розподіл для кількісних шкал.

 6. Розрахунок середнього, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації.

 7. Обчислення ітогових статистик та виведення діаграм як для всіх спостережень, так і окремо для груп спостережень.

 8. Варіація (стандартне відхилення, дисперсія, розмах, мінімум, максимум, стандартна оцінка середнього).

 9. Форма (асиметрія, ексцес).

 10. Розв’язання практичних завдань.18

ПЗ

4

Тема 6. Дескриптивна статистика

 1. Одномірне розподіл для номінальних шкал.

 2. Розрахунок частот. Визначення моди.

 3. Графічне оформлення розподілу. Особливості інтерпретації.

 4. Одномірне розподіл для порядкових шкал.

 5. Одномірне розподіл для кількісних шкал.

 6. Розрахунок середнього, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації.

 7. Обчислення ітогових статистик та виведення діаграм як для всіх спостережень, так і окремо для груп спостережень.

 8. Варіація (стандартне відхилення, дисперсія, розмах, мінімум, максимум, стандартна оцінка середнього).

 9. Форма (асиметрія, ексцес).

 10. Організація таблиці одновимірного розподілу.

 11. Розрахунок різних видів відсотків: від відповідей, від відповідали, від опитаних.

 12. Організація таблиці одновимірного розподілу.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

19

Л

2

Тема 7. Графічні можливості SPSS. Поняття статистичного взаємозв'язку, перевірка статистичних гіпотез

 1. Створення різних видів діаграм: стовпчики, точки, лінії, стрічки, області, круги, ящики, стовпчики помилок, гістограми, діаграма розсіювання.
  Діаграма розсіювання (точкова діаграма, англ. Scatter plot) - один з типів математичних діаграм, що використовує декартову систему координат для відображення значень двох змінних для набору даних. Дані показані у вигляді набору точок, кожен з яких має значення однієї змінної, тобто визначає її положення на горизонтальній осі та значення іншої змінної - її положення на вертикальній осі.


 2. Структура даних при багатоваріантних відповідях, різні підходи до їх кодування.

 3. Аналіз таблиць спряженості – попередні дані з статистики.

 4. Моделі статистичного зв'язку в двовимірних таблицях.

 5. Коефіцієнти кореляції як спосіб вимірювання статистичних взаємозв'язків і перевірки гіпотез.
20

СР

4

Тема 7. Графічні можливості SPSS. Поняття статистичного взаємозв'язку, перевірка статистичних гіпотез


 1. Створення різних видів діаграм: стовпчики, точки, лінії, стрічки, області, круги, ящики, стовпчики помилок, гістограми, діаграма розсіювання.

 2. Структура даних при багатоваріантних відповідях, різні підходи до їх кодування.

 3. Завдання діапазонів змінних для множинних відповідей.

 4. Дані та установки для процедури Таблиці спряженості для множинних відповідей.

 5. Аналіз таблиць спряженості – попередні дані з статистики.

 6. Статистики, обчислювані для таблиць спряженості (хі-квадрат, кореляції).

 7. Моделі статистичного зв'язку в двовимірних таблицях.

 8. Коефіцієнти кореляції як спосіб вимірювання статистичних взаємозв'язків і перевірки гіпотез.

 9. Розв’язання практичних завдань.21

ПЗ

4

Тема 7. Графічні можливості SPSS. Поняття статистичного взаємозв'язку, перевірка статистичних гіпотез

 1. Створення різних видів діаграм: стовпчики, точки, лінії, стрічки, області, круги, ящики, стовпчики помилок, гістограми, діаграма розсіювання.

 2. Структура даних при багатоваріантних відповідях, різні підходи до їх кодування.

 3. Завдання діапазонів змінних для множинних відповідей.

 4. Дані та установки для процедури Таблиці спряженості для множинних відповідей.

 5. Аналіз таблиць спряженості – попередні дані з статистики.

 6. Статистики, обчислювані для таблиць спряженості (хі-квадрат, кореляції).

 7. Моделі статистичного зв'язку в двовимірних таблицях.

 8. Коефіцієнти кореляції як спосіб вимірювання статистичних взаємозв'язків і перевірки гіпотез.

 9. Головна галерея діаграм.

 10. Висновок частот для множинних відповідей.

 11. Зв'язок і незалежність в таблицях спряженості, багатовимірних таблицях.

 12. Статистики для номінальних і порядкових даних.

 13. Особливості соціальних взаємозв'язків.

 14. Поняття помилкової кореляції.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

22

Л

2

Тема 8. Аналіз двомірного розподілу

 1. Двомірний розподіл.

 2. Оцінка значущості процентних відмінностей за допомогою помилки вибірки і t-критерію Стьюдента.

 3. Про метод регресійного аналізу. Лінійна регресія.

 4. Регресійний аналіз. Лінійна регресія.

 1. Багатомірний аналіз соціологічних даних: загальний огляд. Багатовимірний аналіз і природа соціальних взаємозв'язків
23

СР

4

Тема 8. Аналіз двомірного розподілу


 1. Двомірний розподіл за участю номінальних шкал.

 2. Оцінка значущості процентних відмінностей за допомогою помилки вибірки і t-критерію Стьюдента.

 3. Аналіз кореляції двох дихотомічних ознак. Особливості інтерпретації.

 4. Двомірний розподіл за участю кількісних шкал.

 5. Про метод регресійного аналізу.
  Регресі́йний ана́ліз - розділ математичної статистики, присвячений методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відміну від кореляційного аналізу не з'ясовує чи істотний зв'язок, а займається пошуком моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії.
  Лінійна регресія.
  У статистиці лінійна регресія - це метод моделювання залежності між скаляром y та векторною (у загальному випадку) змінною X. У випадку, якщо змінна X також є скаляром, регресію називають простою.


 6. Статистики і процедури лінійно регресії (коефіцієнти регресії, вибір моделі, описові статистики, часткова кореляція, часткові кореляції, діагностика коллінеарності, залишки).

 7. Регресійний аналіз. Лінійна регресія.

 8. Логістіческая регресія, мультіномінальная логістична регресія, нелінійна регресія - загальні відомості.
  Логістична регресія (англ. logistic regression) або логіт регресія (англ. logit model) - статистичний регресійний метод, що використовується у випадку коли залежна змінна може набувати тільки двох значень (чи, більш загально, скінченну множину значень).


 9. Багатомірний аналіз соціологічних даних: загальний огляд. Багатовимірний аналіз і природа соціальних взаємозв'язків

 10. Розв’язання практичних завдань.
24

ПЗ

4

Тема 8. Аналіз двомірного розподілу

 1. Двомірний розподіл за участю номінальних шкал.

 2. Оцінка значущості процентних відмінностей за допомогою помилки вибірки і t-критерію Стьюдента.

 3. Аналіз кореляції двох дихотомічних ознак. Особливості інтерпретації.

 4. Двомірний розподіл за участю кількісних шкал.

 5. Про метод регресійного аналізу. Лінійна регресія.

 6. Статистики і процедури лінійно регресії (коефіцієнти регресії, вибір моделі, описові статистики, часткова кореляція, часткові кореляції, діагностика коллінеарності, залишки).

 7. Регресійний аналіз. Лінійна регресія.

 8. Логістіческая регресія, мультіномінальная логістична регресія, нелінійна регресія - загальні відомості.

 9. Багатомірний аналіз соціологічних даних: загальний огляд. Багатовимірний аналіз і природа соціальних взаємозв'язків

 10. Організація таблиці двомірного розподілу.

 11. Двомірний розподіл за участю порядкових шкал.

 12. Порівняння індексів за допомогою t-критерію Стьюдента. Перевірка гіпотези про взаємозв'язок за допомогою коефіцієнта Гамма. Особливості інтерпретації.

 13. Методи відбору змінних для лінійної регресії.

 14. Графіки процедури лінійної регресії.

Розв’язання практичних завдань.

3-6, 10, 12

Разом (годин)

180
1   2   3


Скачати 388.55 Kb.

 • Тема 1. Методолого-практичні основи обробки та аналізу документів
 • Тема 2. Аналіз фотографії як метод якісного соціологічного дослідження документів
 • Тема 3. Методологічні проблеми застосування статистичних методів у соціологічному дослідженні
 • Тема 4. SPSS для Windows, загальна характеристика пакета та первина обробка інформації
 • Тема 5. Перетворення даних в SPSS
 • Тема 6. Дескриптивна статистика
 • Тема 7. Графічні можливості SPSS. Поняття статистичного взаємозвязку, перевірка статистичних гіпотез
 • Тема 8. Аналіз двомірного розподілу