Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоче місце учня

Робоче місце учня
Сторінка1/2
Дата конвертації10.04.2017
Розмір83.5 Kb.
  1   2

Робоче місце учня (РМУ), призначене для роботи з комп'ютером, комплектується одномісним столом і стільцем, які виконані з дотриман­ням вимог пп. 8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання робочого місця учня (КУ).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Вимоги до меблів, викладені у ДСанПіН 5.5.6.009-98, враховують зросто-вікові особливості учнів. Стіл учня повинен мати дві різновисотні горизонтальні поверхні — робочу і додаткову. Ширина і глибина робочої поверхні столу та додаткової поверхні повинні забезпечува­ти виконання роботи у межах моторного поля і бути 750 х 600 мм та 750 х 350 мм відповідно. Обидві поверхні повинні регулюватися по висоті у межах 460—760 мм. Стіл учня, який використовується для обладнання комп'ютеризованого робочого місця учня, повинен допускати кріплення до підлоги, або фіксування його положення іншим чином.Стілець учня має забезпечувати зміну висоти сидіння у межах 260-460 мм.

Кабінет може комплектуватись додатковими двомісними столами уч­нівськими (ГОСТ 11015-93) і стільцями учнівськими (ГОСТ 11016-86) для проведення занять без використання комп'ютера. Наявність не комп’ютеризованих робочих місць забезпечує можливість більш ефек­тивної роботи з групою, застосування індивідуального підходу до кожного учня.

При розміщенні робочих місць учнів необхідно дотримуватися та­ких основних вимог: відстань від стін з вікнами повинна становити (не менше) 1 м, від інших стін — 0,5 м; відстань між бічними поверхнями відеомоніторів — не менше 1,2 м (ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Склад ПК учня та технічні характеристики:


 • системний блок, у якому змонтовано: материнська плата (МП), запам'ятовуючі пристрої , контролери відеомонітора, локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та аудіо пристрою (звукова карта).
  Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
  На МП розміщено: центральний процесор (ЦП), оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП);

 • відеомонітор;

 • клавіатура;

 • маніпулятор «мишка»;

 • навушники та мікрофон.

Відеомонітор повинен відповідати ДСТУ180 9241-3-2001 частина З, ГОСТ 25861-83, ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ТСО-99 (або ТСО-03). Перевагу слід віддавати використанню дисплеїв, побудованих не на електронно-променевих трубках, а на рідкокристалічних панелях (ТРТ).
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Електронно-променева трубка Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.

Периферійні пристрої

  До системного блоку комп'ютера можна підключати різні пристрої, розширюючи тим самим його функціональні можливості.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Багато пристроїв під'єднуються через спеціальні гнізда (роз'єми), що знаходяться зазвичай на задній стінці системного блоку комп'ютера.
Горизонтальні:
 • Desktop (533×419×152 мм)
Окрім монітора, клавіатури, принтера, миші такими прибудовами є: модеми, факс-модеми, сканери, принтери і так далі

Підключення цих пристроїв виконується за допомогою спеціальних проводів (кабелів). Для захисту від помилок («від дурня») роз'єми для вставки цих кабелів зроблені різними, так що кабель просто не під'єднається в невідповідне гніздо. Деякі кабелі (наприклад, для під'єднування монітора або принтера) закріплюються за допомогою гвинтів, ці гвинти треба загорнути рукою або викруткою, щоб кабель не випадав з роз'єму.

При включеному комп'ютері не можна ні підключати, ні відключати кабелі для підключення пристроїв — це може зіпсувати комп'ютер. Винятки становлять пристрої USB. Деякі пристрої можуть вставлятися всередину системного блоку комп'ютераПериферійні пристрої:

 • принтер - для виводу на друк текстової і графічної інформації;
  FootPrint (406×406×152 мм)


 • сканер - для введення інформації: ручний, планшетний;

 • плоттер (графічний пристрій) - для виведення складної графічної інформації;

 • модем - для підключення комп'ютера до ліній зв'язку;

 • факс-модем - пристрій, що поєднує можливості модему і засобу для обміну факсимільними зображеннями з іншими факс-модемами і звичайними телефаксными апаратами;

 • мережевий адаптер - дає можливість підключати комп'ютер в локальну ятір. При цьому користувач може дістати доступ даним, що знаходяться на іншому комп'ютері.

 • сенсорний екран — пристрій для введення окремих елементів зображення, програм або команд з екрану монітора на комп'ютер;

 • графічний планшет (дигитайзер) — пристрій для введення контурних зображень. Вікорістовується, як правило, в системах автоматичного конструювання (САПР) для введення креслень в комп'ютер.Діагностування ПК

Методи тестового діагностування електронних блоків, що застосовуються в даний час, можна розділити на три групи :

Структурне діагностування (функціональне тестування, функціональний контроль).

При структурному діагностуванні виконується тестування об'єкта в цілому. При цьому на входи ОД з боку роз'єму надходять тестові впливи, а на виходах ОД (спеціальних внутрісхемних контрольних точках або з боку вихідної частини роз'єму) перевіряється справність виконання функції, реалізованою контрольованою схемою. Після завершення процесу тестування ОД признається придатним, якщо для заданого набору вхідних сигналів одержуємо такий вихідний відгук, що із заданою точністю відповідає еталонному наборові вхідних сигналів. Якщо ж на якомусь вихідному наборі ця умова не виконується, то ОД признається несправним. Тоді для уточнення виду дефекту подаються додаткові сигнали, що дозволяють уточнити вид дефекту (тобто подається тест пошуку дефекту).

Внутрісхемне (поелементне, покомпонентне) діагностування або внутрісхемний контроль.

Тестове внутрісхемне (поелементне) діагностування електронних блоків є ще одним методом діагностування. Побудова тестового внутрісхемного діагностування електронних пристроїв грунтується на трьох головних принципах: можливість подачі тестових впливів на внутрішні точки пристрою;
Внутрішня точка, у топології - це точка, яка входить у дану множину разом з деяким своїм околом.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
незалежності тестування компонентів;
неушкодженість компонентів у процесі діагностування. Покомпонентне діагностування може бути: поелементним, пофрагментним або змішаним (комбінованим).

Комбіноване (поелементно-структурне, змішане) діагностування.
В даний час існує величезна кількість програм, які допомагають користувачеві протестувати комп'ютер, а також отримати, узагальнити та проаналізувати інформацію про систему. Відомі засоби діагностування комп’ютерів можна розділити на дві групи – загального призначення та для діагностування окремих вузлів комп’ютера. Серед них значне місце посідають програми діагностування. Одними з найбільш поширених є такі програми, як MemTest, MemTest Deluxe, DocMemory, Memtest86 та інші.

Програма MemTest дозволяє виконувати швидке тестування пам'яті. Одна із зручностей, що відрізняє цю утиліту від розглянутих нижче програм, полягає в тому, що її можна запускати безпосередньо з-під Windows (запускати під час роботи програми будь-які інші додатки Windows категорично не рекомендується). При цьому програма, природно, стикається з обмеженнями, що накладаються багатозадачністю операційної системи захищеного режиму - вона не може тестувати всю наявну пам'ять.
Захищений режим (режим захищеної віртуальної адреси) - режим роботи процесора. Розроблений фірмою Digital Equipment (DEC) для 32-розрядних комп'ютерів VAX-11, а також фірмою Intel для своїх процесорів, починаючи з 32-розрядних процесорів 80386.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Обсяг пам'яті, доступний MemTest для перевірки, залежить від настройок системи, але ніколи не досягає ста відсотків. До недоліків програми варто віднести і те, що вона скупо інформує користувача про свої дії (відображається лише загальний відсоток виконаних тестів і виявлені помилки, якщо такі є).


Ще один тип програми – DocMemory. Проблему, пов'язану з "приховуванням" фізичної пам'яті сучасними операційними системами, утиліта DocMemory вирішує за рахунок використання спеціальної завантажувальної дискети, на якій, крім самої утиліти, розміщується ядро операційної системи FreeDOS (будучи аналогом MS-DOS, ця операційна система практично не заважає утиліті працювати з пам'яттю) і кілька драйверів, завдяки яким DocMemory підтримує інтерфейс миші і збереження результатів тестування на диску.
Ядро операційної системи Ядро́ (англ. Kernel) - центральна частина операційної системи, що реалізує інтерфейс між прикладними процесами та обладнанням комп'ютера. Завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера і безпосередньо взаємодіє з апаратурою, забезпечуючи керування апаратними засобами (при цьому використовуються драйвери (модулі ядра) підключеного в систему обладнання), підтримку одночасної роботи багатьох користувачів (багатокористувацький режим), підтримку паралельного виконання багатьох процесів в системі (багатозадачність). Зазвичай ядро робить ці об'єкти доступними для прикладних процесів через механізми міжпроцесної взаємодії і системних викликів.
Зрозуміло, саме з цієї дискети і потрібно завантажитися для проведення тестів. Завантажувальна дискета створюється за допомогою командного файлу і утиліти rawwrite.exe, що входять до складу дистрибутива.


До достоїнств DocMemory можна віднести наявність докладної інструкції, в якій, крім іншого, описуються використані в програмі алгоритми і наводяться вказівки про те, як за результатами тестів локалізувати дефектний модуль пам'яті. Щодо максимально можливого обсягу тестованої пам'яті в документації сказано, що програма "протестує всю встановлену пам'ять", що напевно відповідає дійсності для більшості сучасних комп’ютерів c 32-бітними процесорами. Утиліта дозволяє користувачеві самому вибирати режими тестування, а також детально інформує користувача про тести, що виконуються. Інтерфейс DocMemory текстовий, але, завдяки підтримці миші, досить зручний.

Ще одна програма - Memtest86. Незважаючи на подібність назв, програма Memtest86 не має ніякого відношення до описаної вище утиліти MemTest. Цифра 86 у назві означає, що програма призначена для процесорів серії x86.

Існують також утиліти діагностики і тестування, які виконують перевірку всіх або більшості вузлів комп’ютера на працездатність. До них в першу чергу висувають вимоги, як максимально дружній, зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, забезпечення високого ступеня інформативності і функціональності, а також умову, щоб програми були безкоштовними і доступними для вільного отримування через мережу Інтернет.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Це такі програми:

• EVEREST Home Edition v. 2.0;

• SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1;

• PC Wizard 2005;

• CPU-Z Version 1.28;

• PCMark04 Build 1.3.0.

Перші дві утиліти - EVEREST Ultimate Edition v. 2.0 і SiSoftware Sandra 2005 - багато в чому схожі. Утиліта SiSoftware Sandra 2005 надає величезний набір інструментів діагностики, дозволяючи збирати про систему всебічну інформацію, а крім того, до її складу входить ряд тестів, за допомогою яких можна порівняти продуктивність окремих підсистем комп'ютера і системи в цілому з продуктивністю еталонних конфігурацій.

Утиліта EVEREST Ultimate Edition v. 2.0 має багато спільного з утилітою SiSoftware Sandra, особливо в частині інструментів збору інформації про систему.

Утиліта PC Wizard 2005, так само як і утиліти SiSoftware Sandra 2005 і EVEREST Ultimate Edition v. 2.0, представляє собою діагностичний засіб ПК, а крім того, містить ряд вбудованих бенчмарків, за допомогою яких можна оцінити продуктивність окремих підсистем ПК.

Утиліта CPU-Z Version 1.28 призначена в першу чергу для діагностики роботи процесорної підсистеми. Вона здатна провести ініціалізацію практично всіх існуючих на теперішній час х86-процесорів (включаючи процесори з архітектурою AMD 64) та більшість сучасних чіпсетів.Утиліта PCMark04 - це синтетичний бенчмарк, що дозволяє проводити досить докладне тестування різних підсистем ПК. Цей пакет перш за все призначений для проведення експрес-тестування ПК в домашніх умовах.

Розглянуті утиліти дозволяють проводити перевірку вузлів комп’ютера на працездатність, а також визначити продуктивність та швидкодію їх роботи. Для пошуку несправностей вони не мають великих можливостей, тому для контролю працездатності ОЗП зупинимося на вузькоспеціалізованих програмних продуктах, таких як MemTest, MemTest Deluxe, DocMemory, Memtest86, які в першу чергу відповідають за контроль та пошук несправностей в оперативних запам’ятовуючих пристроях.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Класифікація несправностей ПК

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2 • Склад ПК учня та технічні характеристики: системний блок, у якому змонтовано: материнська плата
 • Периферійні пристрої
 • FootPrint
 • Структурне діагностування
 • Комбіноване