Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобота над проблемою «Активізація розумової діяльності та розвиток логічного мислення учнів через застосування інноваційних методик навчання»

Скачати 27.45 Kb.

Робота над проблемою «Активізація розумової діяльності та розвиток логічного мислення учнів через застосування інноваційних методик навчання»
Скачати 27.45 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір27.45 Kb.

Робота над проблемою «Активізація розумової діяльності

та розвиток логічного мислення учнів через застосування

інноваційних методик навчання» (учитель математики Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Хістєва Лариса Олексіївна)

Бурхливий розвиток інформаційно - комунікативних технологій, інформація суспільства, швидкий розвиток науки, техніки та виробництва відкриває нові обрії, які потребують зростання інтелектуального потенціалу молодого покоління.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
При вивченні математики учні повинні мати розвинене логічне мислення, розумову діяльність, а при цьому дуже важливо активізувати і розвивати пізнавальні інтереси школярів.

Враховуючі той факт, що вивчення математики завжди вимагає розвиненого логічного мислення та активної розумової діяльності, я завжди багато уваги приділяю роботі над розвитком логічного мислення, активізацією розумової діяльності учнів та активізацією пізнавальних інтересів учнів. Протягом атестаційного періоду я працювала над проблемою "Активізація розумової діяльності та розвиток логічного мислення учнів через застосування інноваційних методик навчання".

Працюючи над цією проблемою, я застосовую у своїй роботі інтерактивні та інноваційні методи навчання, використовую інформаційно-комп'ютерні технології . Іноді ця робота займає весь урок, інколи це є елементом уроку. Використовую такі методи і прийоми: 1) розв'язування задач за готовими малюнками на дошці; 2) роботу в парах; 3) роботу в групах; 4) прийом "Мікрофон";5)прийом "Подолаємо разом!"; 6) прийом "Знайди помилку!" 7) прийом "Заповни пусті місця!"; 8) вправу "Продовжити речення!"9) урок "однієї задачі";10) математичні, обзорові та графічні диктанти.

Розв'язування задач за готовими малюнками на дошці дає можливість розв'язати більше задач за короткий час, витримати достатню щільність уроку та його високий темп, що впливає на активізацію розумової діяльності та розвиток логічного мислення, організує дітей до роботи. Під час такої роботи учні усно розв'язують задачі, логічно їх обґрунтовують, виділяють контрольні моменти.

Корисною для розвитку активного мислення є розглядання багатьох питань на прикладі однієї задачі, це урок "однієї задачі". Взявши одну умову і виконав один малюнок, можна розглянути декілька питань, що стосуються однієї фігури, однієї умови. Це можна зробити на прикладі такої задачі.

Задача. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 12см, а висота, проведена до основи - 8см.

Трикутник Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.
Знайти: 1) довжину середньої лінії трикутника паралельної до основи; 2) бічну сторону трикутника:3) синус кута при основі трикутника; 4) площу трикутника декількома способами. На такій задачі будуть розглянуті такі питання:1) властивості рівнобедреного трикутника;2) властивість медіани рівнобедреного трикутника;3) теорема Піфагора; 4) визначення синуса кута; 5) середня лінія трикутника; 6) площа трикутника; 7) формула Герона; 8) радіуси вписаного і описаного кіл.

Достатньо велику увагу у своїй роботі я приділяю проведенню нестандартних уроків, використанню нестандартних прийомів навчання.

Ще Блез Паскаль сказав, що "математика досить суха та серйозна наука, і не можна упускати можливості зробити її більш привабливою".

Рівнобедрений трикутник - трикутник, в якому дві сторони рівні між собою. Рівні сторони називаються бічними, а остання - основою. За означенням, правильний трикутник також є рівнобедреним, але обернене твердження не є правильним.
Теоре́ма Піфаго́ра - одна із засадничих теорем евклідової геометрії, котра встановлює співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. Вважається, що вона доведена грецьким математиком Піфагором, на честь котрого вона названа (є й інші версії, зокрема альтернативна думка, що ця теорема у загальному вигляді була сформульована математиком-піфагорійцем Гіппасом).
Блез Паска́ль (Блез - ім'я, Паскаль - прізвище, фр. Blaise Pascal; 19 червня 1623(16230619), Клермон-Ферран - 19 серпня 1662, Париж) - французький філософ, письменник, фізик, математик.
Я цілком згодна з цим і на своїх уроках намагаюся робити її привабливою, заохочую учнів до свідомого вивчення предмету. Учням різного віку подобається різноманіття різних форм уроків. Наприклад, у 6-му класі при вивченні теми "Дії над звичайними дробами" я завжди проводжу урок-подорож. Це була морська подорож, під час якої учні подолали море Рівнянь, пройшли мимо острову Кмітливий, минули півострів Дробовий. Учні були морськими екіпажами, пізнавали морські звички, словник, історію.( Кок - повар, кухня - камбуз, вікно - ілюмінатор, колокол - ринда, лавка - банка.) Доводилося кидати рятівний круг, але учні працювали з бажанням, цікавістю та надаючи товаришам дружню допомогу. Додаток 4.

У 9-му класі при вивченні теми "Нерівності. Системи нерівностей" провела підсумковий урок, урок - перегони. У формі змагання учні розв'язували задачі, аналізували теоретичний матеріал, застосовували його практично, розповідали про історію гонок та сучасні перегони. Діти приготували презентації та повідомлення. Додаток 1.

11 клас з цікавістю взяв участь у діловій грі за темою "Похідна. Застосування похідної до дослідження функції". Учні показали не тільки знання теми та уміння використовувати отримані знання практично, але й уміння працювати у групі, вболівати за товариша, члена своєї групи, надати йому допомогу. Учні підготували і показали матеріалу, щодо історії дослідження похідної, правил обчислення , застосування похідної до дослідження функції, зв'язок з хімією, фізикою, економікою. Додаток 2.

Часто на уроках математики використовую елементи гри, змагання. На початку уроку дуже доцільно і корисно задати необхідний темп уроку, налаштувати учнів на певну роботу. У цьому допоможе елемент гри "Естафета". Кожен ряд-це команда. На дошці записані три стовпчики прикладів. Учні по черзі виходять і розв'язують їх, перевертають листочок з буквою, що відповідає кожному прикладу. Наприклад, при вивченні теми"Додавання раціональних чисел" у 6-му класі, це відбувається так:

І ряд ІІ ряд ІІІ ряд

1)-5 7 Б 1)-19 13 У 1) -24 31 Р

2)32 (-43) А 2) 43 (-21) С 2) 64 (-72) А

3)-4,6 (-2,1) Ж 3)-6,8 (-4,2) П 3)-6,8 (-1,2) Д

4) -7,6 7,6 А 4)-9,4 9,4 І 4)-5,7 5,7 О

5)4,9 0 Є 5)-8,9 0 Х 5)-3,45 0 Щ

6)-1,6 (-3,4) М 6)-4,9 (-6,4) І 6)-5,2 (6,8) І

7)6,8 (-7,9) О 7)9,6 (-7,3) В 7)10,7 (-12,7) В

Діти повторюють правила додавання раціональних чисел, застосовують їх практично, та їх ще привітають слова, складені із букв поруч з прикладами. Робота у формі змагання , привітання викликають позитивні емоції у дітей, спонукають до плідної, продуктивної роботи, нарешті це просто приємно дітям, вони відчувають турботливе добре ставлення до себе. Такий прийом я використовую при вивченні багатьох тем у різних класах. Слова підбираю відповідно теми, віку дітей та мети уроку.

Однією з форм перевірки знань учнів я вважаю і часто використовую, це прийом, робота в парі"Подолаємо разом!". Двоє учнів отримують завдання. Один виконує його біля дошки, другий - за партою, він на контролі. Учень, що працював за партою потім перевіряє записи та розв'язок на дошці, червоною крейдою пише поруч свою відповідь, якщо вони відрізняються. Далі роботу переглядає учитель. Що дає такий прийом? Перший учень буде старанно працювати, бо йому буде ніяково перед однокласником за помилку, другий - також буде гарно працювати, він буде відчувати почуття гордості через те, що йому довірено перевіряти роботу товариша, допомогти йому, а ще він побував у ролі учителя. А вчитель одним разом перевірив і оцінив двох учнів за короткий час, використав виховні моменти уроку, а саме цього прийому. Зазвичай, я залучаю до такої роботи 2-4 пари учнів. Інколи навіть завдання даю однакові, гідність учня не дозволить йому заглянути у роботу сусіди, він захоче показати, що вміє це зробити сам.

На уроках формування умінь та навичок учнів намагаюся проводити роботу в групах. Кожна група отримує своє завдання, розраховане на учнів різних рівнів навчальних досягнень. Розподіляється робота між членами групи, відбувається процес розв'язку, під час якого формуються відносини, уміння співпрацювати, допомагати один одному, вболівати за членів своєї групи. Більш "сильніші" учні допомагають "слабкішим". Крім того, учні відчувають відповідальність за свою справу, а це спонукає до плідної роботи. Важливо правильно оцінити роботу у групі, треба виробляти критерії оцінювання роботи групи. Це може бути:1) участь у обговоренні питання; 2) знання теоретичного матеріалу; 3) уміння використовувати отримані знання практично, до розв'язку задач;4) допомога членам групи 5) захист свого питання чи задачі.

Активізує розумову діяльність та логічне мислення і вправа "Знайди помилку!" або "Заповни вільні місця у записах!". Ці прийоми можна використовувати досить часто у будь-якому класі, при вивченні будь-якої теми. На дошці записується 1-2 приклади з 2-3 помилками. Учням пропонується знайти, припущені вчителем помилки. Така вправа активізує учнів, підштовхує до роботи. Учні активно беруть участь у такій роботі.

Вдалою формою активізації та розвитку логічного мислення є графічний диктант. Учитель читає математичне твердження, а учень на слух повинен визначити його правильність і позначити певним знаком на прямій.

-1 --- 2----3--4------5--- -6-- -7----8-- -9----10----11-- -12 Нехай знаком " " позначено правильну відповідь, а знаком"-"- неправильну відповідь, в результаті роботи утвориться наведена вище лінія з відповідями, внизу вказані номера питань. Кожне питання оцінено в один бал. Така вправа вимагає від учнів уважності, активної розумової діяльності, уміння зрозуміти питання на слух. Особливо зручно проводити графічні диктанти на уроках геометрії, де необхідно логічне обґрунтування кожного кроку, підтвердження контрольних моментів. Я розробила тексти графічних диктантів за курсом геометрії для 7-8 класів, за всіма темами і успішно ними користуюсь. Додаток 4- 5.

Для перевірки знання учнями теоретичного матеріалу можуть послужити вправи "Продовжити речення!" або "Закінчити речення!", особливо на початку вивчення теми.

Логічне мислення, як процес складається з декількох операцій . Розумова операція - ланка у тривалому процесі логічного мислення, спосіб розв'язання завдання. Найчастіше учні мають справу з аналізом та синтезом інформації, використовують порівняння, абстрагування, конкретизацію, узагальнення, класифікацію. На своїх уроках створюю умови для підвищення і активізації розумової діяльності та логічного мислення учнів. Одночасно у класі навчаються проблемні, здібні та обдаровані учні. Кожному з них повинно бути добре і цікаво у колективі під час роботи. Кожен бажає досягти певного результату. Отже, завдання вчителя сприяти виникненню бажання вчитися, вчитися гарно, підібрати такі способи і методи навчання, при яких кожен учень отримає задоволення. У розв'язуванні цього питання допомагають різнорівневі завдання для тематичних та підсумкових контрольних робіт Федченко Л.Я. та проведення диференційної роботи. Активізую розвиток мислення школярів на уроках геометрії у процесі виконання завдань на порівняння та судження. Це питання такого типу: 1) у чому відмінність між ромбом та квадратом; 2) між паралелограмом та прямокутником; 3) між прямою і правильною призмами; 4) який параметр треба знати, щоб знайти площу круга, довжину кола?.

Круг - геометрична фігура обмежена колом. Іншими словами, круг - це множина, яка складається з усіх точок площини, відстань від яких до даної точки (центр круга) не перевищує заданої відстані (радіуса).

В.О.Сухомлинський писав"Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні - єдине джерело сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. Головна мета діяльності вчителя - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини. Застосування та використання раніше перерахованих методів та прийомів допомагає мені на уроках створити "ситуацію успіху".

Присутнє на уроках математики і патріотичне виховання. Так на уроці у 6-му класі при вивченні теми "Пропорції. Круг. Коло." проводила урок "Патріотичне виховання на уроці математики", де історичні факти , відомості про видатних українців пов'язані з розв'язуванням задач. Відповіді до завдань є датами історичних фактів. Додаток 4. Інтегрований урок "За сторінками Червоної книги України" формує у учнів любов до природи рідного краю, навчає дітей берегти рідкісні рослини, тварин, птахів , що занесені до Червоної книги України.

Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Учні познайомилися з деякими з них. Вся ця робота проходила паралельно з формуванням у учнів навичок ділення і множення дробів. Додаток 3.

Одним із способів активізації розумової діяльності та розвитку логічного мислення є позакласна робота, де продовжується процес поглиблення та розширення знань учнів. Позакласна робота проводиться на заняттях факультативів, гуртків та під час проведення декади математики. Проведення декади математики у школі вже стало традицією. Зазвичай вона проводиться один раз на рік. План декади - це комплекс різних видів позакласної роботи. Кожного дня відбувається свято математики. Під час проведення декади учням надається можливість здобути додаткові знання з математики, історії її розвитку, показати зв'язок математики з іншими предметами та практичну спрямованість. У заходах можуть брати участь всі учні, а не тільки схильні до вивчення математики. Здебільшого це заходи, що проводяться у нестандартній формі, у формі змагання, марафону, гри, експресу. У підготовці до проведення заходів учні проявляють свої організаторські здібності, висловлюють побажання провести той чи інший захід, беруть участь у складанні плану декади. Учні з задоволенням приймають участь у предметних олімпіадах, конкурсах "Кенгуру" та " Олімпус".

Використовую на уроках інформаційно-комп'ютерні технології, презентації та електронні підручники, матеріали мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Систематично підвищую свій професійний рівень, вивчаю сучасну методичну літературу, журнали , користуюся матеріалами мережі Інтернет.

Будучи керівником методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу, на своїх засіданнях проводили обговорення актуальних тем викладання предметів, ділилася досвідом з колегами, молодшими вчителями. Завжди приймала участь у міських дистанційних семінарах та лабораторній роботі. Збірку нестандартних уроків "Творчі наробки вчителя" презентувала на міській конференції 2013 року, а графічні диктанти - у 2014 році. Свої найкращі творчі наробки презентувала на засіданнях методичного об'єднання, розмістила на власному сайті INFOUROK.ru та на блозі "У професіоналізмі - дія!" kuropyatnik.blogspot.comЛітература

1.Закон України "Про загальну середню освіту"

2.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Журнали "Математика в школах України"

3. М.Селевко "Сучасні освітні технології"

4. О.Прометун Л.Пироженко Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ А.С.К.2006

5. Л.С.Сухарева Усна робота на уроках математики. Х. група "Основа" 2008

6. Сєргєєв Я.Б. Математика після уроків. Донецьк 2010

7. О.Скафа О.Власенко І.Гончарова Комплексний підхід до розвитку творчої особистості. Донецьк 20038. Юдіна І.Г. Жива оцінка. Програма "Портфоліо у школі" "Панорама" 2007

9. Ю.О.Захарійченко О.В. Школьний Формування активності навчання у сучасного підлітка "Ранок" 2011
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Уроків з теми «Комп’ютерні презентації»
downloadcenter -> Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
downloadcenter -> Як забезпечити безпеку дітей в мережі Інтернет Пропонуємо декілька рекомендацій, які слід взяти до уваги
downloadcenter -> Інтернет – це така ж реалія нашого життя, як телефон або телевізор. Далеко не всі українські батьки усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграє Інтернет в житті їхніх дітей
downloadcenter -> Програма для дітей із затримкою психічного розвитку Інформацію взято із газети «Дефектолог», листопад 11(35) 2009
downloadcenter -> Заходи до Дня Гідності та Свободи Напередодні Дня Гідності та Свободи


Скачати 27.45 Kb.

  • Блез Паскаль
  • Література