Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобота в програмі верстки РageMaker

Робота в програмі верстки РageMaker
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.15 Mb.

СВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ В ПРОГРАМІ PAGE MAKER

(методична розробка)
Руденко Катерина Юріївна

Майстер виробничого навчання

«Серце віддаю дітям»

ПЛАН УРОКУ
Тема: Робота в програмі верстки РageMaker.

Тема уроку: Створення таблиць в програмі PageMaker.

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів з програмою pagemaker, та, як створюються таблиці.

Розвиваюча: Розвити навички навчального матеріалу.

Виховна: Виховувати почуття відповідальності до заданого завдання і відповідальність за результат своєї праці.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.Тип уроку: Формування вмінь та навичок.

Метод проведення уроку: Наочний, пояснювально – демонстративний, практичний, пошуковий.

Матеріальне оснащення: персональний комп’ютер 13 шт.,

наочні посібники;

інструктивно – технологічна картка 13 шт.,

картка завдання 13 шт.,


СТРУКТУРА УРОКУ

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

3. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

4. Заключний інструктаж
ХІД РОБОТИ

1) Організаційна частина

1) Привітання з учнями.

2) Перевірка наявності учнів

3) Перевірка зовнішнього вигляду учнів, перевірка підготовки до уроку.

4) Повідомлення теми та мети уроку.

1. Вступний інструктаж

Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці

1.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Яких правил потрібно дотримуватись при виконанні робіт за комп’ютером?

2. Хто допускається до самостійної роботи за комп’ютером?

3. Які виникають шкідливі фактори при роботі за комп’ютером?

4. Що потрібно робити перед початком роботи?

5. Вимоги безпеки під час роботи за комп’ютером?

6. Які перші дії при аварійних ситуаціях?

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.7. Вимоги безпеки після закінчення роботи?

Відповіді.

 1. При виконані робіт за комп’ютером або інших системах з відеотермінальними пристроями (ВТП) необхідно дотримуватись вимог загальної та даної інструкції з охорони праці.

 2. До самостійної роботи за комп’ютером допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на півріччя, періодичні медичні огляди один раз на два роки.

 3. Під час виконання робіт за комп’ютером або інших системах ВТП мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори: підвищене значення напруги в електричному ланцюзі; підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
  Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
  підвищений рівень статичної електрики; психофізіологічні: статичні та динамічні перевантаження; перенапруження зорового аналізатора.
  Статична електрика - явище накопичення електричного заряду на поверхні тіл внаслідок електризації. Результатом збирання статичної електрики може бути іскровий розряд. В інших випадках надлишковий заряд стікає на землю.
  Зоровий аналізатор (орган зору) - складова системи органів чуття, аналізатор зовнішнього середовища, що призначена для відтворення образів навколишнього середовища. Орган зору складається з очного яблука, зорового нерва та додаткових структур.


 4. Перед початком роботи: увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщені; оглянути загальний стан апаратури; перевірити справність електропроводки, штепсельних вилок, розеток, наявність заземлення; відрегулювати освітленість робочого місця; відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил крісла, нахил його спинки відносно робочого столу; вмикати комп’ютер в послідовності: переферія, ВТП, процесор; відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімальний розмір точки, що світиться, контрастність; при виявлені будь – яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

 5. Під час роботи: при виконанні роботи за комп’ютером слід сидіти прямо, не напружуватись; не дозволяється сторонні розмови, подразнюючі шуми; постійно слідкувати за функціонуванням системи опалення і кондиціювання; для зниження напруженості праці на комп’ютері необхідно рівномірно розподілити і чергувати характер робіт відповідно до їх складності; сумарна тривалість роботи за екраном ВТП при восьмигодинному робочому дні має не перевищувати 4 години в день, а за тиждень – 20 годин. Кількість опрацьованих символів (знаків) на комп’ютері не більше 30 тисяч знаків за 4 години роботи; через кожну годину праці необхідно роботи перерву на 5 – 10 хв., а через дві години – на 15 хв., під час яких рекомендується виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики, а також у спеціальному обладнаних приміщеннях проводити сеанси психофізіологічного розвантаження.

 6. В аварійних ситуаціях: при раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розетки;
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
  при виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

 7. Після закінчення роботи: вимкнути периферійні пристрої, ВТП, процесор; штепсельні вилки витягнути з розеток; прибрати робоче місце; ретельно вимити руки теплою водою з милом; вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.


ПЛАН

1) Викладення нового матеріалу

(За планом практично показати майстру кожну дію та прокоментувати її використовуючи конспект вступного інструктажу (додаток 1)).
2) Перевірка засвоєння нового матеріалу

– Що таке Програма PageMaker?

– Для чого вона призначена?

– Як створити таблицю?

– Для того, щоб об’єднати кілька комірко потрібно?

– Зберегти таблицю у файл?3) Видача завдань учням (додаток 1)
4. Поточний інструктаж

1) Провести цільові обходи робочих місць учнів з метою:

2) Перевірки організації робочих місць.

3) Перевірки правильності складання та розміщення таблиці на робочому аркуші.

4) Проведення додаткового інструктажу щодо створення нової таблиці, а також її застосування.
5. Заключний інструктаж

1) Підвести навчально-виробничий підсумок уроку.

2) Визначити якість і високий рівень виконання виробничих робіт.

3) Розібрати найбільш характерні недоліки, помилки та їх причини та усунення.

4) Оцінити роботу кожного учня та виставити оцінки в журнал.

5) Оголосити тему і мету наступного уроку.

6) Видати домашнє завдання.

7) Прибирання робочих місць.Додаток 1

КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

Створення таблиць в програмі PageMaker

Програма PageMakerмістить вмонтований редактор таблиць, який входить до стандартної комплектації програми. З його допомогою можна створити таблиці, форматувати комірки, додавати текстову та цифрову інформацію.

Для запуску текстового редактора здійсніть одну з дій:

1.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Безпосередньо із публікації виконайте команду Редагувати – Вставити об’єкт. Зі списку діалогового вікна, що відкриється виберіть AdobeTable 3.0 та натисніть ОК.

2. Запустіть додаток AdobeTable 3.0 будь – яким зручним для вас способом, наприклад Пуск – Програми - AdobeTable 3.0. Після запуску редактора з’являється діалогове вікно створення таблиці (мал.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.
1), Заповніть поля:

Мал. 1 Діалогове вікно створення таблиціВікно редактора таблиць
Після того, як ви створили таблицю активується редактор із такими елементами (мал. 2)

Мал. 2 Вікно редактора таблицьа) меню редактора

б) назва таблиці

в) вертикальна та горизонтальна лінійки

г) таблиця

д) палітра Параметри тексту

е) палітра Параметри таблиці

є) кнопки виділення
Для виклику додаткових палітр Параметри тексту та Параметри таблиці виконайте команду Вікно – Відобразити параметри тексту / Відобразити параметри таблиці.

Для активації / приховання лінійок виконайте команду Вид – Відобразити / Приховати лінійки.

Для активації / приховання кнопок виділення виконайте команду Вид – Відобразити / Приховати кнопки виділення.

Для зміни масштабу відображення документу одне із відсоткових значень у меню Вид.Переміщення по таблиці

Для переміщення у таблиці здійснюйте такі дії:

Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до наступної комірки. Якщо курсор зафіксований в останній комірці , натисненням клавіші Tabдодається рядок.

Натисніть комбінацію клавіш Shift Tabщоб перейти до поперечної комірки. Якщо курсор зафіксований у першій комірці першого рядка, натиснення цієї комбінації здійснює переміщення в останню комірку останнього рядка.

Натисніть клавіші управління курсором (стрілки), щоб пересуватися в верх, вниз, вліво, праворуч комірками таблиці.
Ведення тексту та редагування таблиць

Ви можете набрати текст безпосередньо у комірці, додати його через буфер обміну або імпортувати.

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Для того, щоб розмістити текст у комірці потрібно:


 1. Зафіксуйте курсор у потрібній комірці.

 2. Виконайте одну з дій:

 • Введіть з клавіатури текст;

 • Скопіюйте фрагмент тексту до буфера обміну та додайте його командою Редагувати

 • Вставити текст чи за допомогою копіювати – вставити.


Для того, щоб виділити одну комірку, підведіть курсор миші до будь – якої межі комірки та клацніть один раз (мал.

Курсо́р (англ. cursor; укр. обіжчик) - вказівник на поточну позицію
3)

Для того, щоб виділити стовпчик чи кілька стовпчиків:

Мал. 3 виділення комірки
 1. Клацніть лівою кнопкою миші у сірому прямокутнику на колонкою. Виділяється стовпчик.

 2. Виділіть стовпчик та перетягніть курсор до сусіднього, щоб виділити кілька колонок (мал. 4).Мал. 4 Виділені стовпчики
Для того, щоб виділити рядок чи кілька рядків:

 1. Клацніть лівою кнопкою миші у сірому прямокутнику зліва від рядка. Виділяється рядок.

 2. Виділіть рядок та перетягніть курсор до сусіднього, щоб виділити кілька (мал. 5).

Для того, щоб виділити всі рядки та стовпчики, клацніть мишею на кнопці виділення, що знаходиться у лівому верхньому куті таблиці.

Мал. 5 Виділені рядки
Для того, щоб змінити розмір колонки, рядка чи таблиці:

 1. Зафіксуйте курсор у комірці.

 2. Виконайте одну з дій:
 • Підведіть мишку до роздільника кнопки виділення (лінія, що відокремлює сірі кнопки) стовпчики чи рядка. Курсор видозмінює на двосторонню чорну стрілку. Зафіксуйте ви до змінений курсор на межі, не відпускаючи ліву клавішу миші, пересуньте лінію.

 • Виконайте команду Комірка – Розмір рядка та колонки та вкажіть потрібні розміри у полях Висоти рядка та Ширини колонки, у полі праворуч виберіть зручні для вас одиниці виміру (мал.
  Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
  6)Мал. 6 діалогове вікна розмір рядка та колонки


 1. Для того, щоб змінити розмір таблиці в цілому, виконайте команду Формат – Форматувати комірки. З’являється розширене діалогове вікно форматування таблиці, в якому можна задати глобальні зміни кількості та розмірів комірок та колонок, відступи від ліній таблиці, стиль та колір меж.

Меню комірка містить спеціальні команди додавання колонок чи рядків.

Для того, щоб додати стовпчики: 1. Зафіксуйте курсор у комірці.

 2. Виконайте команду Комірка – Додати колонку поперед / Додати колонку позаду.

Для того, щоб додати рядок:

 1. Зафіксуйте курсор у комірці.

 2. Виконайте команду Комірка – Додати рядок з верху / Додати рядок з низу.

Для видалення рядків чи колонок:

 1. Виділіть рядок / колонку.

 2. Виконайте команду комірка – Видалити рядок / Видалити стовпчик.

Для того, щоб видалити вміст комірки:

 1. Виділіть вміст комірки.

 2. Натисніть клавішу Знищити.

Ви можете об’єднати дві чи більше комірок поспіль, створюючи з них одну (мал. 7).
c:\users\samsung\desktop\безымянный256999.png
Мал. 7 Об’єднані комірки
Для того, щоб об’єднати кілька комірко потрібно:

 1. Виділити дві чи більше комірок.

 2. Виконайте одну з дій:

 • Активуйте команду Комірка – Згрупувати.

 • У контекстному меню виберіть пункт Об’єднати.

Увипадку, якщо ви об’єднали кілька комірок, їх можна роз’єднати. За допомогою:

 1. Зафіксуйте курсор в об’єднаній комірці.

 2. Виконайте одну з дій:

 • Активуйте команду Комірка - роз’єднати

 • У контекстному меню виберіть пункт Роз’єднати.


ФОРМАТУВАННЯ ТАБЛИЦІ
За допомогою параметрів палітри Параметри тексту ви можете відформувати символи за вашими уподобаннями чи потребами. Для форматування таблиці та комірки у програмі передбачена спеціальна програма Параметри таблиці. Більшість опцій палітр дублюються у контекстному меню таблиці.
ПАЛІТРА ПАРАМЕТРИ ТЕКСТУ
Для виклику палітри Параметри тексту виконайте команду Вікно – Відобразити параметри тексту (мал. 8).
c:\users\samsung\desktop\5896666.png

Мал. 8 Палітра Параметри тексту
а) гарнітура є) накреслення

б) колір шрифту ж) вибір реєстру

в) кегель з) виключка

г) інтерлініяж и) и) вертикальне

д) кернінг вирівнювання

е) відступ
Форматування символів у комірці відбувається аналогічно до установи параметрів тексту у публікації. Для того, щоб змінити зовнішній вид текстового фрагменту потрібно:

 1. Виділити текст у комірці чи групі комірок.

 2. Виконайте одну з дій:

 • У палітрі Параметри тексту виберіть гарнітуру, колір, кегель, чи спосіб накреслення шрифту.

 • Виконайте команду Формат – Форматувати текст.

 1. У діалоговому вікні (мал. 9) зазначте гарнітуру, колір, кегель, інтерлініяж, кернінг, спосіб вирівнювання за горизонталлю та вертикаллю, тип накреслення, звичайний, напівжирний, курсив, під креслений, капітелі, всі великі літери, верхній індекс, нижній індекс, та проміжок перед абзацом.
  Накреслення шрифту (англ. Typeface) - видозміна символів певної гарнітури шрифту.
  Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.


Ви можете встановити тип вертикального вирівнювання для вмісту комірок. Для цього потрібно:

 1. Зафіксувати курсив у комірці чи виділити групу комірок, для яких слід застосовувати вертикальне вирівнювання (мал. 10).

 2. Виконайте одну з дій:

 • У палітрі Параметри тексту виберіть одну з піктограм типів вирівнювання тексту.

 • Із контекстного меню виберіть пункт

Мал.10 Вертикальне вирівнювання вмісту комірки

Форматувати текст або виконайте команду Формат –Форматувати текст; у групі Вертикальне вирівнювання вкажіть один.
ПАЛІТРА ПАРАМЕТРИ ТАБЛИЦІ

У редакторі таблиць передбачена спеціальна палітра, яка містить властивості контурів і фону та відступи тексту від меж комірки. Палітра викликається командою Вікно – Відобразити параметри таблиці.c:\users\samsung\desktop\безымянный5699658.pngа) схема ліній

б) товщина ліній

в) колір лінії

г) фон комірки

д) відтінок заливки

е) поля установки ширини та висоти комірки

є) відступи тексту від лінії комірки

Мал. 11 Палітра параметри таблиці


Якщо під час створення таблиці натиснути кнопку Більше то можна вказати параметри фону та лінії. Також ці параметри визначаються у діалоговому вікні Формат Комірки, що викликається з меню Формат.

Розміщення та збереження таблиці на макеті
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАБЛИЦІ У ФАЙЛ

Щоб зберегти створену таблицю, як файл виконайте команду Файл – Зберегти. Файли, створені за допомогою табличного редактора мають розширення. Такий файл можна відкривати та редагувати у редакторі таблиць, але не можна помістити на сторінку макету.НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ЗАВДАННЯ
Створити таблиці згідно оригіналу


Декабрь

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31Студенты нашего университета, 2005Факультет

Новые студенты

Выпускники

Изменение
АспирантыХимический

110

103

7

Физический

223

214

9

Юридический

197

120

77

Экономический

134

121

13

Филологический

202

210

-8
ВыпускникиХимический

24

20

4

Физический

43

53

-10

Юридический

3

11

-8

Экономический

9

4

5

Филологический

53

52

1

Итого

998

908

90