Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобота з інтерфейсом користувача операційної системи, його налаштування

Робота з інтерфейсом користувача операційної системи, його налаштування
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.31 Mb.

Розробка уроку — практичної роботи

Тема: Робота з інтерфейсом користувача операційної системи, його налаштування.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Мета: Навчити виконувати різні дії над об'єктами ОС, налаштовувати зовнішній вигляд меню, панелі задач та стільниці.

Обладнання: ПК з встановленою ОС Linux Mint KDE, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний частина.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Виклад нового матеріалу.
  Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


 4. Інструктаж з ТБ.

 5. Закріплення вивченого матеріалу.

 6. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.

 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційна частина

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке операційна система?

 2. Які операційні системи ви знаєте?

 3. Як отримати копію операційної системи без порушення чинного законодавства і загрози для ПК?

 4. Що таке обліковий запис користувача?
  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
  Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
  Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.


 5. Для чого призначено обліковий запис з правами адміністратора?
  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.


 6. У яких режимах можна працювати в ОС Linux?

 7. Як правильно вимкнути чи перезавантажити комп'ютер?

 8. Для чого слугує вказівка Замкнути екран?

3. Виклад нового матеріалу

ПриміткаПоданий далі навчальний матеріал доречно рекомендувати учням для попереднього самостійного ознайомлення для того, щоб на уроці лише нагадати про можливості налаштування інтерфейсу користувача операційної системи й розібрати ті питання, що викликали труднощі. Не можна вимагати запам'ятовування цього матеріалу, бо спосіб і можливості налаштування можуть істотно залежати від типу операційної системи, її різновиду і навіть версії.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.
Мета роботи — виробити впевненність у можливості самостійно розібратися у налаштуванні і самостійно здійснити це налаштування для сучасної операційної системи широкого вжитку. Для того, щоб зробити текст придатним до сприйняття при великій кількості ілюстрацій, останні «сховано» під гіперпосиланнями. Для повернення (від ілюстрацій до основного тексту) потрібно використати кнопку Назад (зі стрілкою ліворуч) на панелі інструментів програми проглядання.


Операційна система і графічний інтерфейс

Операційна система (ОС) — це набір програм, які:

 • керують роботою апаратною і програмною складовими обчислювальної системи, координують взаємодію окремих частин цих складових;
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
  Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;


 • дають змогу користувачеві здійснювати загальне керування обчислювальною системою на рівні заздалегідь занесених до пристроїв пам'яті машини програм.
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.


Операційна система забезпечує взаємодію програм із зовнішніми пристроями та між собою, здійснює розподіл ресурсів оперативної пам'яті, виявляє різні ситуації, що виникають у процесі виконання програм, і повідомляє користувача про них.

Інтерфейс (користувача) — засоби та сукупність команд операційної системи для здійснення діяльності користувача щодо опрацювання інформації засобами обчислювальної системи. Він звільняє користувача від безпосереднього «спілкування» з апаратурою.

Інтерфейс сучасної операційної системи зазвичай є графічним, тобто дає змогу подавати команди операційній системі маніпулюванням наочними графічними об'єктами (вікнами, меню, списками, кнопками тощо).Історична довідка. Графічий інтерфейс уперше розроблено у науково-дослідницькому центрі Xerox PARC (англійською Palo Alto Research Center), заснованому за вимогою головного наукового співробітника компанії Xerox Джека Голдмана у 1970 році.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
На момент заснування центру Xerox втратив патент на ксерографію і його менеджери побоювалися втрати частини ринку на користь японських концернів.
Конце́рн - фінансово-промислова група компаній. Типовим є збереження юридичної і господарської самостійності учасників, але з врахуванням координації з боку домінуючих фінансових структур. Зазвичай учасники концернів об'єднують не лише економічний потенціал, але і зусилля в ринковій стратегії.
Япо́нці (яп. 日本人 - ніхондзін, ніппондзін) - представники основної групи населення Японїі. Слово «японці» може вживатися як нейтральний термін для означення усіх мешканців Японського архіпелагу чи як етнонім, яким позначають спільноту культурну - «японський етнос» (без рюкюсців та айнів) або політичну - «японську націю» (разом із рюкюсцями та айнами).
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Саме тому центр повинен був працювати над інноваційними розробками, які б дозволили фірмі і надалі залишатися лідером на ринку офісних технологій. У Xerox PARC було розроблено технології, які сьогодні активно використовують.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Але невдала маркетингова політика, спрямована в першу чергу на ринок копіювальної техніки, призвела до того, що розробками центру скористалися інші фірми, такі як Adobe, Apple та Microsoft.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
У 70-их роках ХХ століття в центрі було розроблено:

 • лазерний принтер;

 • концепцію об’єктно-орієнтованого програмування;

 • ідею ноутбука;

 • Ethernet — базову технологію локальних обчислювальних (комп'ютерних) мереж;

 • графічний інтерфейс користувача, вперше реалізований в комп’ютері Xerox Alto;

 • принцип WYSIWYG та перший WYSIWYG-орієнований текстовий редактор Bravo.
  Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
  Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.


Унаслідок угоди Xerox з Apple остання отримала доступ до всіх розробок. Тому на широкий американський ринок графічний інтерфейс операційної системи потрапив як продукт Apple. І лише потім Microsoft запропонувала Windows для персональних комп'ютерів виробництва різних фірм.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Незважаючи на популярність графічного інтерфейсу серед початківців, ОС Linux має повноцінний командний (інші назви: текстовий, консольний, термінальний) режим взаємодії з користувачем через Термінал.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Відсутність наочності у ньому компенсується швидкістю роботи (досвідченого користувача) та меншою втомою очей.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Але це буде розглянуто в іншій роботі.Стільниця та її елементи

Після успішного завантаження графічної операційної системи на весь екран розгорнеться вікно, яке називають стільницею(робочим столом). Це тло, на якому розташовані піктограми-картинки об'єктів. Стільниць може бути декілька. Зазвичай на стільниці внизу є панель з кнопками. Перша кнопка ліворуч — кнопка меню відповідної графічної оболонки.Кнопка меню для Linux Mint 13 Maya KDE вона має такий вигляд: http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/00.png

Головні об'єкти дії операційної системи — файли й теки. Сукупність цих об'єктів утворює файлову систему комп'ютера.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


Піктограми графічно подають об'єкти і також є об'єктами. На стільниці вони мають вигляд підписаних малюнків. Такий підпис — це назва піктограми, яку дає користувач.
Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
Зображення, його назву й розміри можна змінювати. У графічних оболонках дії з об'єктами зводяться до дій з їхніми піктограмами.

Посилання (ярлики) — один із видів піктограм, що подає шлях до теки, файлу чи спеціальної системної служби (сервісу). Для кожного об'єкта можна створити декілька посилань і зручно розташувати їх у файловій системі. Зазвичай зображення посилання мають стрілку у своєму правому нижньому куті.

Посилання слугують для швидкого відкриття теки, файлу або запуску програми. Для доступу до файлової системи Linux Mint KDE слугує менеджер файлів Dolphin, що зазвичай відкриває теку Домівка.http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/01.png

Вибір і активація об'єкта

Щоб виконати будь-яку дію над об'єктом, його насамперед потрібно вибрати (виокремити).

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .
Це зробити за допомогою миші просто — достатньо навести покажчик миші на об'єкт і клацнути над ним лівою клавішею миші.Активувати об'єкт можна одним з таких способів:

 • двічі клацнути лівою клавішею миші над піктограмою об'єкта чи його посиланням;

 • клацнути правою клавішею миші над піктограмою чи посиланням, вибрати вказівку Відкрити за допомогою і вибрати потрібну програму;
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


 • виокремити піктограму об'єкта та натиснути на клавішу Enter.

Активація посилання активує власне об'єкт.

Активація теки — це відкриття цієї теки.

Активація програми призводить до запуску програми на виконання.

Активація файлу, що не є програмою, призводить до відкриття файлу програмою, що створює й опрацьовує файли з таким самим розширенням.Вікна та робота з ними

Засобом відображення інформації у графічному інтерфейсі є об'єкт — вікно. Над об'єктами чи графічними елементами вікна визначено певні дії, які можна виконати за допомогою головного меню, панелі інструментів або контекстного меню.Розміри вікна можна змінювати — збільшувати чи зменшувати. Для цього покажчик миші потрібно навести на межу вікна, клацнути лівою клавішею миші й, не відпускаючи клавіші, перетягнути межу у потрібному напрямку. Щоб змінити розміри відразу в двох напрямках (горизонтальному й вертикальному) потрібно аналогічно захопити покажчиком миші один з кутів вікна і перетягнути у потрібному напрямку.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Змінити розміри вікна можна також за допомогою системної кнопки вікна (ліворуч у рядку заголовку).

Переміщення вікна методом перетягування заголовка вікна або засобами системної кнопки.

За допомогою кнопок, розташованих зазвичай у правому верхньому куті вікна, це вікно можна (спочатко зображено кнопку, потім описано дію):http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/02.png мінімізувати — згорнути до вигляду кнопки на панелі;

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/03.png максимізувати — розгорнути на весь екран;

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/04.png надати попереднього вигляду (повернути у попередній стан);

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/05.png закрити.

Закрити вікно можна кількома способами:

 • клацнувши на кнопці закривання;

 • двічі клацнувши на системній кнопці;

 • натиснувши комбінацію клавіш Alt F4;

 • виконавши команду головного меню Вихід.

Щоб закрити мінімізоване вікно, потрібно навести покажчик миші на його кнопку на панелі, викликати контекстне меню (натисканням правої кнопки миші) і вибрати команду Закрити.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/06.png

Нагадаємо: контекстне меню об'єкта містить команди, визначені над вибраним об'єктом.На екрані водночас може бути декілька вікон, з яких лише одне є активним. Його вигляд відмінний від вигляду решти вікон. Наприклад, у ОС Windows рядок з назвою активного вікна має інший або насиченіший колір, порівнюючи з рядками заголовків неактивних вікон. В ОС Linux Mint KDE зазвичай активне вікно має блакитний ореол, якщо користувач не робив переналаштування. Активне вікно завжди розташоване поверх інших вікон.

Всі налаштування системи можна здійснити, використавши вказівку меню Комп'ютер / Системні параметри для виклику вікнаСистемні параметри і продовження вибору виду налаштування.

Налаштування вигляду вікон програм здійснюють, вибравши Вигляд робочого простору з категорії Вигляд і поведінка робочого простору у вікні Системні параметри.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Переходячи на відповідні закладки, можна налаштувати:

 • обрамлення вікон;

 • вікно вітання;

 • тему вказівника (викляд вказівника миші);
  Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).


 • тему стільниці:

  • загальний вигляд — на закладці Тема;

  • окремі елементи — на закладці Подробиці.

Налаштування поведінки вікон здійснюють, вибравши Поведінка вікон з категорії Вигляд і поведінка робочого простору у вікніСистемні параметри. Переходячи на відповідні закладки, можна налаштувати:

 • перемикання задач основне;

 • перемикання задач альтернативне;

 • поведінку вікон щодо фокусу (виділення);

 • поведінку вікон щодо заголовку;

 • поведінку всього вікна;

 • поведінку вікон при пересуванні;

 • поведінку вікон щодо згортання, компонування й мозаїчного розташування;

 • правила (параметри) окремих типів вікон.

Налаштування доступності комп'ютера для людей з обмеженими фізичними можливостями здійснюють, вибравшиДоступність з категорії Вигляд і поведінка робочого простору у вікні Системні параметри.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Таким чином можна:

 • установити системний, нетиповий чи візуальний дзвінок;

 • використовувати липкі та фіксувальні клавіші;

 • установити фільтри для клавіатури;

 • увімкнукти спеціальні жести активації для липких та повільних клавіш та налаштувати різноманітні сповіщення;

 • синтезу мовлення з тексту.

Налаштування зовнішнього вигляду меню. Для заміни вигляду головного меню Linux Mint KDE на звичніше потрібно натиснути праву кнопкою миші на кнопку Меню, тобто викликати контексне меню, й вибрати Перемкнути меню на класичний стиль.
Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus - зразковий) - напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI-го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.).


http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/26.png

Для повернення до попереднього вигляду меню потрібно натиснути правою кнопкою миші на кнопку Меню й вибератиПеремкнутися у режим запуску програм.Швидкий доступ до застосунків забезпечують за допомогою Панелi або Стільницi. Для цього достатньо натиснути правою кнопкою на ярлику застосунку з меню і вибрати: Додати до стільниці або Додати до панелі (див. приклад для веб-браузера нижче).
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.


http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/27.png

Налаштування стільниці здійснюють, викликом її контексне меню і вибором вказівку Налаштувати віджет «Стільниця». На закладці Перегляд можна вибрати на свій смак:

 • компонування;

 • тло;

 • розташування.

Також можна для стільниць установити різноманітні ефекти. Для цього необхідно вибрати Системні параметри / Ефекти стільниці і:

 1. На вкладці Загальні активувати ефекти стільниці після запуску, ефекти перемикання стільниць та швидкість анімації.

 2. На вкладці Всі ефекти задати ефекти для конкретних вікон, при цьому переглянути їх можна, натискаючи відповідну кнопку параметрів цього ефекту.

 3. На вкладці Додатково можна задати тип композиції та установити загальні параметри.

Графічна оболонка KDE дозволяє одночасно активувати до 16 стільниць, перемикатися між якими можна за допомогою кнопок, розташованих на панелі внизу екрана. Для того, щоб задати кількість стільниць, потрібно у програмному вікні Системні параметри у категорії Вигляд і поведінка робочого простору вибрати Вигляд і поведінка робочого простору Віртуальні стільниці, після чого на закладці Стільниці задати кількість і назви стільниць. Для застосування анімації ефектів стільниці та задання навігації між стільницями призначено закладку Перемикання.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Для налаштування активних країв екрану призначено вкладку Краї екрана.

Загальні параметри робочого простору задають на вкладці Робочий простір.

Вибравши Стільничий пошук категорії Вигляд і поведінка робочого простору у вікні Системні параметри, можна робити таке: • на закладці Основні параметри увімкнути семантичну стільницю Nepomuk (принципи роботи у даній розробці не розглянуто);

 • на закладці Стільничий запит задати параметри (наприклад, індексувати файли на портативних носіях чи ні);

 • на закладці Резервування задати параметри резервування (увімкнути чи вимкнути, час проведення, кількість резервних копій);

 • на закладці Додаткові параметри реґулювати використання пам'яті.

Графічна оболонка KDE дає можливість вибору типових компонентів для різноманітних служб, які (після встановлення користувачем) буде завантажено як усталено.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Для цього необхідно вибрати Типові програми з категорії Вигляд і поведінка робочого простору у вікні Системні параметри. У межах вікна Типові програми — Системні параметри потрбно задати свою (відмінну від усталеної) відповідність програм і натиснути кнопку Застосувати.

Розглянемо ті можливості налаштування, які можна отримати після вибору Вигляд вікон програм з категорії Загальний вигляд і поведінка у вікні Системні параметри.

Керування поведінкою віджетів та зміною стилів графічної оболонки KDE здійснюють на вкладці Стиль. Вибір Налаштувати на закладці Програми (далі ілюстрації подано для Oxygen) дає можливість зміни параметрів на таких закладках:


 • Загальні;

 • Перегляди;

 • Вкладки;

 • Смужки гортання;

 • Підсвічування меню;

У свою чергу, на закладці Точне налаштування можна налаштувати текст головної та додаткової панелі інструментів і роздільну здатність графічних об'єктів.
Розді́льна - місто у західній частині Причорноморської низовини, районний центр Роздільнянського району Одеської області; 18015 меш. (2016). Відстань до облцентру становить близько 87 км і проходить автошляхами Т 1618 та E95.

Встановити параметри кольорових схем можна на вкладці Кольори, на якій можна працювати з такими закладками і виконувати такі дії: • Схема — задати схеми кольорів для віджетів;

 • Параметри — застосувати ефекти неактивного вікна, активувати зміну кольору неактивного вікна, затіняти впорядковану колону в списках, застосовувати кольори до програм, що не належать до KDE та встановити контрастність згортання вікон;

 • Кольори — встановити кольори для різноманітних вікон та їх об'єктів;

 • Неактивний — встановити колір тексту, його інтенсивність та контрасність для неактивного вікна;

 • Вимкнено — встановити колір тексту, його інтенсивність та контрасність для вимкненого вікна.

Закладка Тема на вкладці Піктограми надає вибір теми для піктограм. На закладці Додатково можна задати розмір піктограм, активувати чи вимкнути анімацію піктограм.

Вкладка Шрифти надає можливість вибирати користувачу на свій смак шрифти для різних об'єктів графічної оболонки.

Вкладка GTK Appearаnce надає можливість налаштувати стиль і шрифти для програм GTK .

Вкладка Емоційки надає доступ до менеджера тем емоційок.

Розглянемо хоча б деякі питання щодо налаштування Стільниці. Можливість створення нових робочих просторів дає пунктПростори дій контекстного меню Стільниці.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/60.png

Тут можна вибрати як і простори дій, що доступні даній графічній оболонці як усталено, так і завантажити нові шаблони.http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/61.png

Можливість додати до Смужки задач новий віджет дає пункт Додати віджет контекстного меню Стільниці. З отриманогосписку можна вибрати стандартний віджет даної графічної оболонки або ж додати свій.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Відкрийте вікно менеджера файлів Dolphin, клацнувши над його піктограмою на панелі лівою клавішею миші.

 2. Розгорніть вікно на весь екран.

 3. Надайте вікну попереднього розміру.

 4. Згорніть вікно до кнопки на панелі (мінімізуйте вікно).

 5. Закрийте вікно.

 6. Знову відкрийте вікно менеджера файлів Dolphin.

 7. Перетягніть вікно в іншу частину екрана: клацніть лівою клавішею миші на заголовку вікна і, не від пускаючи клавіші, перетягніть вікно.

 8. Зменшіть розміри вікна таким чином. Наведіть покажчик миші на межу — він набуде вигляду двонапрямленої стрілки. Клацніть лівою клавішею миші й не відпускаючи її, перетягніть межу у потрібному напрямку. Чи з'явились у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі піктограми, то смуг прокручування не буде.

 9. Відобразіть структуру тек, використавши вказівку меню Перегляд / Панелі / Теки або натиснувши клавішу F7.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/64.png

 1. Відобразіть у вікні Домівка заховані (системні) файли, використавши вказівку меню Перегляд / Показати приховані файлиабо натиснувши клавіші Аlt  .

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/65.png 

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/66.png

 1. Налаштуйте на свій смак вигляд активного та неактивного вікон. У вікні Системні параметри з категорії Вигляд і поведінка робочого простору виберіть Вигляд робочого простору і перейдіть на закладку Обрамлення вікон. Занотуйте зміни у звіт.

 2. Зменшіть розмір вікна так, щоб з'явились смуги прокручування. Проекспериментуйте зі смугами прокручування. Перетягуйте бігунці або клацайте на кнопках зі стрілками тощо.

 3. Розгляньте способи розташування піктограм у вікні за допомогою вказівок меню Перегляд / Режим перегляду /...

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/67.png

і послідовно вибирайте один з можливих варіантів (у дужках вказано відповідні комбінації гарячих клавіш):  • Піктограми (Ctrl 1);

  • Компактний (Ctrl 2);

  • Подробиці (Ctrl 3).

Проекспериментуйте зі всіма варіантами. Зверніть увагу на те, чим способи відрізняються між собою. Опишіть виявлені відмінності у звіті.

 1. Перебуваючи у режимі перегляду Подробиці, скористайтеся вказівкою меню Перегляд / Додаткова інформація і виставте пряпорець Тип відображення типу файлів.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/68.png

 1. Упорядкуйте об'єкти:

  • за назвами у алфавітному порядку;
   Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.


  • за зростанням дати створення;

  • у порядку, зворотному до алфавітного за назвами;

  • за обсягом;

  • за типом.

Для упорядкування потрібно клацати (лівою) клавішею миші над назвами стовпчиків з відповідними влавластивостями об'єктів.
Сто́впчик - видовжена середня циліндрична частина маточки. Зазвичай на стовпчику височіє приймочка.
Для упорядкування у зворотному порядку потрібно клацнути там само ще раз.

 1. Змініть розмір піктограм. У вікні Системні параметри з категорії Загальний вигляд і поведінка виберіть Вигляд вікон програм. На вкаладці Піктограми і закладці Додатково вкажіть розмір піктограм і натисніть кнопку Застосувати.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/69.png

 1. Змініть розмір піктограм режиму перегляду Dolphin. Наведіть вказівник миші покажчик розміру піктограм і пересуньте його у потрібне місце.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/70.png

 1. Змініть тему піктограм. У вікні Системні параметри з категорії Вигляд і поведінка робочого простору виберіть Поведінка робочого простору. На вкаладці Піктограми і закладці Тема вкажіть тему (наприклад, Монохромна) і натисніть кнопкуЗастосувати.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/71.png

 1. Змініть розташування піктограм у вікні перетягуванням.

 2. У вікні Системні параметри з категорії Вигляд і поведінка робочого простору виберіть Вигляд робочого простору і перейдіть на вкладку Віртуальні стільниці. Змініть кількість стільниць, ознайомтеся з кнопками перемикання між стільницями та проексперементуйте з ефектами анімації для стільниць.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/72.png

 1. На другій стільниці відкрийте два вікна менеджера файлів з поданням вмісту Домівки і Смітника.

 2. Вікно з Домівкою зробіть доступним на всіх столах, використавши вказівку контекстного меню програмного вікнаПересунути на стільницю / Всі стільниці.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/73.png

 1. Мінімізуйте вікно Домівка.

 2. Закрийте усі відкриті вікна.

 3. Змініть шрифти. У вікні Системні параметри з категорії Загальний вигляд і поведінка виберіть Вигляд вікон програм. На вкаладці Шрифти проексперементуйте з різними шрифтами для об'єктів графічної оболонки. Виберіть ті, які вам найбільше сподобались та натисніть кнопку Застосувати.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/74.png

 1. Дослідіть можливості налаштовувати ДоступністьЕмоційки та інше, починаючи свої дії з виклику вікна Системні параметри.

 2. Перегляньте контекстного меню Стільниці. Які вказівки тут доступні? Занотуйте їх у звіт.

 3. Перемкніть вид меню на класичний стиль.

 4. Приберіть Панель зі Стільниці, використвши контексне меню Панелі.

 5. Створіть Панель, використвши контексне меню Стільниці.

 6. Перенесіть панель у ліву частину робочого столу. Захопіть панель та перетягніть її у потрібному напрямку.

 7. Виконайте команду Вилучити (Видалити) з контекстного меню системної кнопки.

 8. З контекстного меню панелі виконайте вказівку Додати / Особлива кнопка / Стартове меню.

 9. Для налаштування панелі клацніть правою клавішею миші на вільному місці панелі і скористайтеся вказівкою контексного меню Налаштування віджета Панель / Параметри панелі.

http://www.kievoit.narod.ru/2012/2/75.png

Перетягуючи Край екрану, розташуйте Панель ліворуч чи праворуч екрану. Перетягуючи Висоту, змініть висоту Панелi. 1. Ознайомтеся з можливостями вкладок Простір дій та Додати віджети контекстного меню Стільниці. Додайте новий віджет, наприклад, Калькулятор на Смужку задач та створіть, наприклад, Простір дій фотографій.
  Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.


 2. На свій смак виберіть Вікно вітання та тему вказівника.

 3. Проексперементуйте з темами для стільниць, вказівника миші та Вікна вітання.

 4. Закінчіть роботу. Здайте звіт.

6. Підбиття підсумків уроку

Ви ознайомились поданням графічного інтерфейсу таких понять: об'єкт (програма, файл, тека, піктограма, посилання), вікно об'єкта, стільниця, панель стільниці, впорядкування об'єктів, налаштовування стільниці й панелі. Піктограма репрезентує об'єкт. Вікно розкриває зміст об'єкта. З вікном можна виконувати такі дії: • відкривати або закривати;

 • мінімізувати або максимізувати;

 • згортати до попередніх розмірів;

 • перетягувати;

 • змінювати розміри;

 • активувати;

 • налаштовувати.

Вікно складається з елементів, над якими можна виконувати дії, перелічені в контекстних меню елементів. Контекстне меню вибраного об'єкта викликають зазвичай натисканням на праву клавішу миші. Щоб виконати дію над об'єктом, його передусім потрібно вибрати.

Виставлення оцінок.7. Домашнє завдання

Підготуватися до відповіді на такі контрольні запитання: 1. Перелічіть елементи стільниці.

 2. Скільки стільниць може мати користувач Linux Mint?

 3. Як перемикатися між стільницями?

 4. Як отримати доступ до файлової системи?

 5. Як активувати об'єкт?

 6. Які наслідки активування об'єктів?

 7. Що таке контекстне меню?

 8. Як викликати контекстне меню об'єкта?

 9. Назвіть головні елементи вікна.

 10. Що означає принцип drag-and-drop?

 11. Як змінити розміри вікна?

 12. Як перемістити вікно?

 13. Як закрити вікно?

 14. Як мінімізувати вікно?

 15. Як розгорнути мінімізоване вікно на весь екран?

 16. Як закрити мінімізоване вікно?

 17. Як упорядкувати відкриті вікна?

 18. Як налаштувати стільницю?

 19. Як налаштувати панель?

 20. Як додати кнопки-піктограми програм на панель?

 21. Які дії можна виконувати над елементами стільниці?

 22. Як залишити на екрані лише заголовок вікна?


Текст упорядкувала Віра Миколаївна Коцюк, вчитель ВСПНПУ ім.М.П.Драгоманова "ВПУ" Святошинського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.10.
Свято́шинський район - район міста Києва, сучасну назву й кордони отримав 27 квітня 2001 року, в радянські часи мав назву Ленінградський. За своєю протяжністю становить понад 12 км. На території району розташовано 5 парків, загальною площею 65,75 га.
2012 по 14.12.2012. • Мета
 • Хід уроку 1. Організаційна
 • 2. Актуалізація опорних знань
 • 3. Виклад нового матеріалу Примітка
 • Стільниця та її елементи
 • Вибір і активація
 • Вікна та робота з ними
 • Всі налаштування системи
 • Налаштування вигляду вікон програм
 • Налаштування поведінки вікон
 • Налаштування доступності
 • Налаштування зовнішнього вигляду меню.
 • Швидкий доступ до застосунків
 • 4. Інструктаж з ТБ 5. Закріплення вивченого матеріалу
 • 6. Підбиття підсумків уроку