Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ Хмарні сховища даних

Скачати 251.82 Kb.

Розділ Хмарні сховища даних
Скачати 251.82 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір251.82 Kb.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДВНЗ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ

Виконала


методист відділу ІТЗНП:

Савичева Тетяна Ігорівна

Біла Церква-2015

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….…..

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
3

Розділ 1. Хмарні технології…………………………………………….……....4

Розділ 2. Хмарні сховища даних……………………………………………….5

        2.1. Порівняльна характеристика……………,………………………..….8

        2.2. Характеристики хмарних сховищ………………………………......11

Розділ 3.Практична частина …………….…………………………………….14

        3.1. Dropbox…………………………………………………………..........15

        3.2. Google Drive…………………………………………..………………..16

        3.3. Sky Drive…………………………………………………………..…...19

        3.4. Яндекс.Диск……………………………………………………....…....21

Розділ 4.Освітні технології……………………………………………………...20

Висновок……………………………………………………………………….....24

Використана література…………………………………………………….…..25

 

Вступ

В сучасному світі високих технологій викладачі закладів професійної освіти все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими «гаджетами», головне призначення яких для названої категорії населення на сьогоднішній день полягає у розвагах та іграх, хоча можливості у використанні набагато ширші. Саме тому перед педагогами професійної та вищої освіти постає завдання постійного поновлення власний професійний, загальнокультурний та навчально-методичний рівень, а керівники навчальних закладів повинні розвивати інтерес до пізнання нового, забезпечити їх механізмами самостійного здобування нових знань.

Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Професійно-технічні заклади освіти повинні забезпечити навчально-виховний процес якісними електронним засобами навчання, не лише персональними комп'ютерами, а й  іншими сучасними пристроями, які можна було б використовувати для навчального процесу як в закладах освіти, так і будучи у будь-якому іншому місці, чи то в місцях громадських зібрань чи то вдома.

Внаслідок цього одним із актуальних питань залишається використання ресурсів мережі Інтернет у навчальному процесі в закладах професійної освіти .

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
А такі новітні технології, як віртуальні, веб, хмарні допомагають змінити навчальне середовище, а також зробити освіту більш доступною. У поєднанні можливостей новітніх «гаджетів» та ресурсів мережі Інтернет створюються умови для розробки доступного навчального середовища, при цьому доступ не обмежується до потрібних даних.

Найважливішим завданням сучасного навчального закладу є формування інформаційної компетентності та культури учня, для цього і сам викладач повинен використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією.

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних.

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних.

Мета роботи висвітлити основні можливості використання хмарних технологій у навчальному процесі, для індивідуального зберігання даних.

 Теоретичні засади використання хмарних технологій у діяльності педагогів професійної школи

РОЗДІЛ 1. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Використання навчального середовища, яке було б насичене різноманітними електронними ресурсами, значно підвищує інтерес студентів та учнів до навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну діяльність школярів та студентів. Реалізація всього вище переліченого можлива за умови використання сучасних хмарних технологій.

Однією з основних переваг у використанні хмарних платформ та сервісів є,  безперечно,  доступність навчання у будь-якому місці та у будь-який час. Студент може почати виконання завдання в університеті, при цьому продовжити роботу він може й будучи вдома без необхідності копіювати виконане завдання на переносні носії інформації.

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Це можливо завдяки тому, що всі необхідні відомості та дані можна зберігати на віддаленому сервері.

Досить зручними у використанні є також хмарні сховища. До найбільш відомих відносять Google Drive, SkyDrive, Dropbox та інші.

Диск Google (англ. Google Drive) - сховище даних, яке належить компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.

  Технологія хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня платформа дозволяють максимально ефективно використовувати наявні програмно-апаратні ресурси гімназії, а школярі дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології.

Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.
http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/img/meropriatiya/2012-2013/cloud/img6.jpg

    Тепер в будь-якій аудиторії можна організувати сучасний учбовий процес, використовуючи ноутбуки і безпровідну мережу. Для роботи студенти використовують ipad-и, ноутбуки або нетбуки, що підтримують безпровідне підключення за стандартом Wi-fi. Наповнення електронного освітнього простору учбового закладу здійснюють викладачі,учні нашої школи та інших шкіл.

  Основні переваги, які можуть дати хмарні технології, очевидні:


 • економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології Office Web Apps (Office онлайн));
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;

 • виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;

 • економія дискового простору;

 • антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів.

  Приклади використання хмарних технологій у ВНЗ.

-Використання Office Web Apps-додатків. (Office 365)

-Електронні журнали і щоденники. (http://shodennik.ua/)

-Он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування.

--Системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Сховища файлів,спільний доступ. (Dropbox,SkyDrive)http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/img/meropriatiya/2012-2013/cloud/officewebapps.png

-Спільна робота.

-Відеоконференції.

-Електронна пошта з доменом гімназії.

-Сервіси Google Apps;

-Google надає безліч додатків і сервісів, що допомагають в навчанні.

 -Google ArtProject - інтерактивно-представлені популярні музеї світу,

 -Google Docs - онлайновий офіс,

 -Google Maps - набір карт ,

 -Google Sites - безкоштовний хостинг, який використовує вікі-технологію,

  - Google Translate - перекладач,

   -YouTube - відеохостинг.

   -Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними.

Сучасне інформаційне суспільство характеризується як суспільство, в якому широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Сучасні студенти все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими гаджетами, проводячи багато часу спілкуючись у соціальних мережах або граючи  в ігри, хоча можливості у використанні даних сучасних засобів набагато ширші.

Саме тому перед викладачами вищої освіти постає завдання забезпечити навчально-виховний процес якісними електронним засобами навчання, призначених не лише для комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б використовувати під час уроків, так і будучи поза межами навчального закладу.

Використання такого навчального середовище, яке було б насичене різноманітними електронними ресурсами, значно підвищує інтерес учнів до навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну діяльність школярів. Реалізація всього вище переліченого можлива за умови використання сучасних хмарних технологій.

Хмарні педагогічні технології забезпечують використання сервісів мережі Інтернет як засобу інтерактивного навчання без застосування локального програмного забезпечення, окрім браузера та плагінів до нього. Використання технології «хмарних обчислень» позбавляє необхідності у технологічній підтримці програмного забезпечення, так як контроль та нагляд за його функціонуванням, зокрема, збереженням даних, їх копіюванням, захистом від дії комп’ютерних вірусів та Інтернет атак тощо, здійснює сам провайдер.http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/img/meropriatiya/2012-2013/cloud/cloude_services.jpgХмарні технології забезпечують виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища, економію коштів на утримання технічних фахівців.

Використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів перш за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний час.

Отже, на нашу думку, використання хмарних технологій дозволить урізноманітнити навчальний процес, зробити його ефективнішим, більш сучасним та позитивно вплине на мотивацію навчальної діяльності учнів.

2.1. Порівняльна характеристика

     Сьогодні багато користувачів вже оцінили численні переваги хмарних сховищ даних, адже такі сховища дозволяють, по-перше, надійно зберігати велику кількість інформації, а, по-друге, мати доступ до збереженої інформації з будь-якої точки світу. Про те, які хмарні сховища даних сьогодні особливо популярні, піде мова далі.

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують віддаленої обробки даних. Звісно, для пересічного користувача домашнього ПК хмарні технології не є чимось таким, без чого неможливо обійтися. Однак для освіти хмарні технології мають суттєве значення, адже способів їхнього застосування можна знайти безліч!Розглянемо найбільш вагомі переваги застосування хмарних технологій у навчальному процесі. Мабуть, основною перевагою є можливість економити на дорогому програмному забезпеченні. Не потрібно на кожен ПК установлювати дорогі офісні пакети та спеціалізовані програми обробки даних. Серед іншого, хмарні технології можуть забезпечити можливість усім педагогам та студентам навчального закладу користуватися лише однією операційною системою, при цьому доступ до їхніх робочих місць відбуватиметься за допомогою значно дешевших терміналів.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Незважаючи на очевидні переваги, концепція хмарних технологій піддається значній критиці. Основні претензії пов'язані з безпекою інформації, адже не кожному користувачу зберігання особистих даних на віддаленому сервері видається надійним.

     Хмарне сховище даних - це така модель онлайн - сховища даних, в якій всі дані розподіляються по мережі серверів, фізично розташованих в самих різних географічних точках. Клієнту хмарне сховище даних представляється у вигляді єдиного великого віртуального сервера. Хмарні сховища даних користуються великою популярністю як серед звичайних користувачів, так і серед корпоративних користувачів. Доступ до даних, що зберігаються в « хмарах», здійснюватися може і через веб- інтерфейс, і через настільні ПК, і через мобільні пристрої.

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

      На сьогоднішній день на вибір користувачів є досить багато хмарних сховищ даних, але тим, хто вперше стикається з цією моделлю онлайн - сховища, може бути складно розібратися у відмінностях таких сховищ між собою. Щоб зрозуміти, яке хмарне сховище варто вибрати , корисно буде порівняти кілька сховищ між собою. До найбільш відомим і часто використовуваним хмарним сховищ сьогодні відносять такі як Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Яндекс.Диск. Порівняльна таблиця характеристик цих хмарних сховищ даних представлена в Таблиці 1.При виборі хмарного сервісу студентам, учням потрібно звернути увагу на кілька суттєвих моментів:

 1. Обсяг памяті. На сьогодні , цей показник повинен становити не менше 2 ГБ.

 2. Можливість збільшити обсяг місця акаунта користувача. Ця послуга зазвичай надається на платній основі, варто відзначити, що ціни цілком прийнятні для більшості пересічних користувачів.

 3. Отримання доступу до особистої інформації в хмарі з будь-яких пристроїв і будь-якого місця.

 4. Простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

 5. Відсутність або наявність реклами.

 6. Швидкість прийому і передачі даних.

 7. Конфиденціальність і збереження особистих даних .

 8. Резервне копіювання інформації.

В Таблиці 1 представлені сховища даних, які найчастіше використовуються для збереження інформації.

Таблиця 1.Сховища даних

Параметр

Dropbox

Google Drive

SkyDrive

Яндекс.Диск

Безкоштовний обєм, ГБ

от 2 до 18

15

7 или 25*

от 3 до 20

Термін зберігання версії

30

30

25

n/a

Media Streaming--

File Encryption

Загальний доступ

Максимальний розмір файла, ГБ

n/a

10

2

10

Public API

Веб-інтерфейс

Windows клієнт

Android клієнт

Mac OS X клієнт

Apple iOS клієнт

Windows Phone клієнт

-

--

Linux OS клієнт-

-

-

BlackBerry клієнт-

-

-

 Окремо варто розглянути деякі особливості використання кожного з вищеназваних сховищ.

2.2. Характеристика сховищ даних.

1. Dropbox

      Одним із суттєвих недоліків хмарного сховища Dropbox називають маленький обсяг безкоштовно наданого дискового простору - всього 2 ГБ. Однак, на щастя, в Dropbox є спеціальна програма, завдяки якій збільшити обсяг дискового простору доступного безкоштовно можна до 18ГБ.

       Для збільшення безкоштовного дискового простору за допомогою програми потрібно запрошувати в Dropbox своїх друзів: якщо запрошений зареєструється в Dropbox і встановить собі Dropbox-клієнт, то перший користувач отримає додатково 500 МБ. При цьому сам запрошений отримає 250 додаткових мегабайт дискового простору.

2. Google Drive

       На Google Drive і Google Photos встановлено загальний ліміт у 5 ГБ дискового простору, а на Gmail пропонується ще 10 ГБ. Зберігати файли на Google Drive можна без обмежень по типу. Якщо надається безкоштовно дискового простору недостатньо, то платно його можна розширити на 25 ГБ , 100 ГБ або навіть до 16 ТБ. Збережені на Google Drive дані можна синхронізувати для роботи з файлами на різних пристроях.

      З 13 травня 2013 компанія Google оголосила про те, що ліміти на дисковий простір Gmail, Google Drive і Google Photos об'єднуються і тепер користувачам будуть доступні всі 15 ГБ відразу, щоб можна було використовувати об'єднаний дисковий простір на свій розсуд. В перспективі, платного розширення дискового простору для користувачів на 25 ГБ в оновленому Google Drive не буде, а залишаться лише тарифні плани для розширення обсягу дискового простору на 100 ГБ і більше.

3. SkyDrive

          Відмінною особливістю хмарного сховища даних SkyDrive є його тісна інтеграція з іншими службами та продуктами Microsoft. Зокрема, SkyDrive взаємодіє з Hotmail, Microsoft Office, Bing, а також інтегрується безпосередньо в Windows 8.

         Доступом до файлів, що зберігаються на SkyDrive, можна поділитися, відправивши потрібній людині повідомлення електронною поштою з посиланням на файл або ж опублікував посилання в своєму акаунті Facebook, Twitter або ж LinkedIn.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
При цьому в налаштуваннях доступу до файлу можна вказати необхідність входу в службу для перегляду.

4. Яндекс.Диск

          Яндекс.Диск безкоштовно надає користувачам за замовчуванням 3 ГБ дискового простору. За бажанням обсяг дискового простору можна безкоштовно збільшити на 3 ГБ за рахунок установки Яндекс.Диск для Windows, ще на 2 ГБ - за рахунок завантаження файлів на Яндекс.Диск за допомогою встановленої програми, а також ще на 10 ГБ за рахунок запрошення в Яндекс.Диск друзів ( 0,5 ГБ за кожного запрошеного ). Спільний доступ до файлів і папок на Яндекс.Диск дозволяє працювати над одними і тими ж даними в групі, що зручно для віддаленої співпраці

        Налаштування Dropbox для роботи у фоновому режимі забезпечує автоматичне резервне копіювання файлів, відразу ж після внесених змін, що гарантує вам 100 % збереження файлів.

       Зберігання декількох копій змінених файлів дозволить Вам в будь-який момент повернутися до попередніх версій, якщо записали файл помилково або випадково змінили його. Резервні копії файлів доступні користувачу з будь-якого комп'ютера під управлінням будь-якої операційної системи або мобільного пристрою типу iPhone / iPad, якщо вони підключені до Інтернет. Це дозволяє бути впевненим у тому, що особиста інформація буде доступна  лише для вас в будь-який час і в будь-якій точці земної кулі.

     Якщо користувач змінюєте файли на робочому комп'ютері, на домашньому комп'ютері, в поїздці на ноутбуці або комунікаторі, автоматична синхронізація забезпечить ідентичність відповідних файлів на всіх ваших пристроях, підключених до сервісу синхронізації. При підключенні вашого ноутбука до тієї ж локальної мережі, у якій є робочий або домашній комп'ютер, синхронізацію Dropbox виконуватиме по її локальній мережі, без доступу в Інтернет, що в десятки разів зменшить час синхронізації. Цей же режим дозволить вам  за лічені хвилини закачати всі робочі файли на інший комп'ютер цієї ж мережі.

      При необхідності пересилати великі файли замість електронної пошти, яка не призначена для передачі великих обсягів інформації, можна скористатися спеціальною папкою з публічним доступом. Будь-який файл, поміщений в цю папку може бути завантажений за присвоєним йому посиланням. Також можна забути про незручності у файлообмінниках. Великою перевагою Dropbox є спільна робота над документами. Папки спільного доступу дозволять користувачам автоматично одержувати останні версії файлів. А система синхронізації версій забезпечить зберігання зроблених змін, автоматично.

       Для того, щоб абсолютно безкоштовно довести обсяг вільного місця до 19-ти гігабайт потрібно всього лише виконати кілька простих налаштувань, описаних всередині адмін-панелі. За кожного залученого користувача (платного чи безкоштовного) аккаунта на Dropbox пропонується 500 мегабайт вільного місця.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

В даній практичній частині описана повна детальна інструкція з користування та послідовність встановлення з покроковими інструкціями щодо встановлення і для подальшого використання:

Dropbox

1)    У формі, що з'явилася необхідно заповнити всі поля ( First Name - ім'я, Last Name - прізвище, E-mail - адреса електронної пошти, Password - пароль ) і натиснути кнопку " Create Account "(створити акаунт)

Після цього автоматично почнеться скачування інсталяційного.exe файлу, який потрібно зберегти і запустити для установки програмного забезпечення.

Після встановлення програмного забезпечення для входження у середовище Dropbox в вікні необхідно ввести  адресу електронної пошти та пароль, вказаний при реєстрації. У полі Computer Name необхідно ввести назву вашого комп'ютера, наприклад "Мій ноут" або "Робочий". Після цього потрібно продовжити роботу, натиснути "Next".

У вікні вибираємо той тип аккаунта, який підходить користувачу. Безкоштовний акааунт (Free) дозволяє зберігати від 2-х до 8-ми гігабайт. Платні - 50 і 100 гігабайт. Кнопкою Next, переглядаючи інформаційні повідомлення, продовжуємо налаштування програми.

В останьому вікні система запитує чи помістити ярлик на синхронізовану папку на Ваш робочий стіл "Add a shortcut to Dropbox on my Desktop" і пропонує вибирати місце розташування цієї папки "I want to choose where to put my Dropbox folder ". За замовчуванням папка буде створена в каталозі "Мої Документи"Завершення створення папки Dropbox

 Після натискання " Finish " з'являється нова позначка, що дозволяє відстежувати процес синхронізації і налаштовувати деякі параметри. А на екрані з'явиться синхронізована папка. Будь-які файли, поміщені в неї автоматично будуть відправлені онлайн в сховище на сервер Dropbox і далі на інші комп'ютери, якщо на них налаштована синхронізація. Переміщати і змінювати файли в цій папці можна абсолютно звичайним чином, не забуваючи про те , що ці зміни відразу ж відображаються на сервері і на інших комп'ютерах. А сервер до всього іншого буде зберігати історію змін і проміжні версії файлів.

 3.2.Google Drive

       Google Drive - це система зберігання файлів, надана вашому обліковому запису Google, доступ до якої здійснюється через інтернет, а це означає, що ви можете переглядати і змінювати свої файли з будь-якого пристрою. Створена вона була як альтернатива файлової системи Dropbox. Google Drive сумісний з ОС Microsoft Windows, Mac OS X, iOS і Android.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Користувачам надається 5 гб хмарного сховища, яке може бути розширене за невелику плату.Враховуючи те, що офісні файли мають, як правило, невеликі розміри і те, що при цьому файли у форматах Документів Google взагалі не враховуються при підрахунку, виходить цілком достатня дисковий простір навіть для великого проекту.

       Таким чином, ви отримуєте зручний файлове сховище , всі дані в якому можуть бути вам доступні з будь-якого пристрою, що має вихід в Інтернет. Ви можете ділитися файлами зі своїми колегами і друзями, надаючи їм різні рівні доступу - від тільки перегляду до повноцінного редагування. Для зручної організації файлів в своєму сховищі існує можливість створення вкладених папок. Фільтри і потужна система пошуку, стануть в нагоді всім користувачам, з  великою кількістю файлів.

      Встановивши на свій комп'ютер спеціальну програму-клієнт, ви отримаєте можливість збереження всіх своїх хмарних даних на жорсткий диск, а також миттєву синхронізацію між онлайн і локальним сховищем. Зміни, внесені при редагуванні файлу в Інтернеті, на комп'ютері або мобільному телефоні, синхронно відображаються на всіх пристроях, на яких встановлено Google Drive. Для того щоб користуватись Google Drive достатньо створити обліковий запис і перейти на початкову сторінку диску.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

      Завдяки функції спільного доступу ви можете працювати з колегами одночасно над одним документом, причому зроблені зміни будуть миттєво відображатися на моніторі іншого співавтора. Дуже важливо, що ви повністю  можете контролювати, хто і як може використовувати ваші файли, папки та документи. Для співавторів існує три рівні доступу: читач (тільки перегляд), коментатор (можна читати і залишати коментарі) і редактор (всі можливості, окрім видалення файлу) .

Вікно для надання доступу для спільної роботи над документами

    Для публікації будь-яких документів в Інтернеті стане в нагоді можливість налаштування параметрів видимості файлів. Так, ви можете зробити свої документи загальнодоступними, при цьому вони можуть бути включені в результати пошуку, і відкрити їх зможе будь-який користувач, який знайде їх адресу. Доступ з параметром видимості користувачі, у яких є посилання можна порівняти з телефонним номером, не внесених у телефонну книгу. Переглянути документ, файл або папку зможуть тільки користувачі, які знають їх точний URL. Ну а параметр Особистий говорить сам за себе - доступ до такого документа є тільки у вас. Використання Google Drive невикликає навіть у слабо підготовлених користувачів, але в разі необхідності завжди можна звернутися на форум допомоги по продуктах Google.

    Таким чином, сервіс Google Drive являє собою практично ідеальний засіб для організації роботи віддалених студентів в рамках освітньої або громадської організації, благодійного фонду чи громадянської ініціативи.

Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Надійність сервісів компанії Google не потребує реклами, а зберігання всіх своїх даних у хмарах додає ще один важливий фактор у безпеку вашого проекту. Завдяки сервісу Google Drive ви стаєте по-справжньому незалежні і мобільні: все що вам тепер потрібно для початку роботи - це доступ в Інтернет і пароль до вашого облікового запису.

 

3.3. SkyDrive

    SkyDrive - це безкоштовне онлайнове сховище, вбудований в ОС Windows 8.1 и Windows RT 8.1. Файли з ПК можна легко додати до Сховище SkyDrive, щоб завжди  мати до них доступ із будь-якого пристрою. Переглянути файли, які зберігаються у сховіщі SkyDrive, можна задопомогою програми SkyDrive або Файлового провідника на робочому столі.

Установка програми SkyDrive для ПК.

     Процес установки не повинен викликати у вас труднощів, за винятком деяких особливостей. Під час установки програми потрібно ввести свій логін \ пароль, якщо у вас їх ще немає, то потрібно пройти реєстрацію за посиланням.

Потім створюється папка SkyDrive, розміщення якої потрібно спочатку задати там, де ви хочете, так як в налаштуваннях цей параметр потім не можна змінити. Хоча, можна, якщо в настройках спочатку видалити зв'язок з комп'ютером, а потім заново залогінитися. Правда потім почнеться повторна індексація всіх файлів з ​​папки SkyDrive, що займає багато часу у випадку, колиио у вас багато файлів.Вікно документів SkyDrive

         Є ще одна можливість програми, на яку варто звернути увагу - в процесі установки можна поставити галочку, як на малюнку нижче, і тоді всі файли на вашому комп'ютері стануть доступні з інших підключених комп'ютерів за умови, що інший комп'ютер буде включений. При цьому можна буде навіть викачувати віддалено файли в SkyDrive.

       Розглянемо, як відправити файл або папку іншим людям. Для того, щоб файли синхронізувалися і ними можна було поділитися з іншими людьми, вони повинні знаходитися в папці SkyDrive, розміщення якої ви вказали при установці програми для ПК. До будь-яких файлів у папці можна відкрити публічний доступ, після чого відкриється браузер і в ньому з'явиться форма для введення адрес електронної пошти потрібних вам людей. Те ж саме можна зробити безпосередньо в браузері.Крім відправки посилання електронною поштою, ви можете розмістити посилання в соц. мережах або просто скопіювати її в буфер обміну.

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Для цього призначені пункти «Опублікувати в» і «Отримати посилання».       

Слід зауважити, що в SkyDrive є великий недолік, пов'язаний стем, що не можна в одному місці переглянути до якими файлами і з ким ви поділилися. Користувачам Dropbox вона добре знайома як Links. У SkyDrive подивитися кому і яким чином має спільний доступ можна в Інформаційній панелі:3.4. Яндекс.Диск

       Яндекс.Диск - безкоштовний сервіс, завдяки якому ваші фотографії, відеоролики і документи доступні вам з будь-якої точки світу, де є інтернет. Диск допоможе зберегти важливі файли і швидко поділитися інформацією з друзями та колегами. За допомогою Диска ви зможете відкрити файли на будь-якому пристрої з доступом до мережі і продовжити роботу з того ж місця, де зупинилися. Диск допоможе не втратити важливі документи, навіть якщо зламався комп'ютер, швидко переїхати на новий комп'ютер, перенісши на Диск все необхідне, а також легко обмінюватися « важкими » файлами. Для спільної роботи з документами або фотографіями знадобляться загальні папки. Ви також зможете переносити фотографії з телефону або планшета на комп'ютер, не використовуючи дроти: завантажте знімки на Диск - відкривайте вже на комп'ютері.

     Після встановлення програми на робочому столі появиться папка "Яндекс Диск", а на панелі швидкого запуску невелика іконка. Якщо Яндекс Диск увімкнений можна приступати до завантаження файлів. Для цього виберіть потрібний і перетягніть його в папку. Коли процес завершиться на ярлиці завантаженого файл уде відмітка зеленого кольору.

    Програма Яндекс.Діск для Windows нагадує Dropbox від початку і до кінця. У заморських конкурентів злизали все - коротку ілюстровану інструкцію в кінці установки, ярлички стану файлу (зелений кружок з галочкою для синхронізованих файлів), анімацію значка в області повідомлень, відсутність власного вікна програми. Навіть вікно налаштувань мало відрізняється від дропбоксовского - той же мінімалізм. Само собою, принцип роботи з програмою теж не змінився - кладеш файли в спеціальну папку і вони тут же починають завантажуватися на сервер.

         Хоча відмінності все-таки є. Яндекс.Діск прописується не тільки в «пуску» і бічній панелі провідника, а й у вікні «Мій комп'ютер». Причому він не визначається, як фізичний диск, а відображається в категорії «Інші».

             Ще одне, менш приємна відмінність - в контекстному меню, що з'являється при натисканні правою кнопкою миші на іконку в треї , не показується обсяг використаного простору. Щоб дізнатися, скільки вільного місця у тебе залишилося, доводиться  переходити в веб -інтерфейс. Після установки програма створює на комп'ютері папку , в якій будуть зберігатися копії файлів з Яндекс.Диск . Там вже лежить PDF - файл з короткою інструкцією. До речі, при установці програма не питає, де розмістити свою папку. Тому, якщо 10 гігабайт ваших файлів не вмістяться на диску С, натисніть правою кнопкою на літаючу тарілку - значок програми - зайдіть в налаштування і через них перенесіть папку Яндекс.Диск в більш відповідне місце. Будь-яким файлом можна поділитися , звично натиснувши на нього правою кнопкою і вибравши в контекстному меню пункт « Скопіювати публічне посилання». До речі, у веб- інтерфейсі процес отримання посилання на файл виглядає трохи інакше. При виділенні файлу в правій стороні екрану з'являється перемикач із двома позиціями: « Файл особистий » або « Доступний іншим». Якщо вибрати другий варіант, під перемикачем з'являється посилання на файл.

      Між іншим, копіювати публічну посилання можна не тільки для файлів, що лежать в папці Яндекс.Диск - цей пункт контекстного меню доступний в будь-якій папці вашого комп'ютера. Якщо ви вирішите скопіювати посилання для файлу, що лежить в « сторонньої » папці , він автоматично копіюється в Яндекс.Диск .

 

РОЗДІЛ 4. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇХмарні технології для навчання.

   Технології хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня платформа дозволяють максимально ефективно використовувати наявні програмно – апаратні ресурси ВНЗ, а студенти мають можливість застосувати на практиці найсучасніші комп’ютерні технології.

    Тепер і будь-якій аудиторії можна організувати сучасний освітній процес, використовуючи ноутбуки і безпровідну мережу.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Для роботи студенти використовують різні «девайси», що підтримують безпровідне підключення за стандартом wi-fi.     

Основні переваги, які можуть дати хмарні технології школі, очевидні:

·        Економія засобів на придбання програмного забезпечення(використання технології Office Web Apps(Office онлайн));

·        Зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;

·        Виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки онлайн;

·        Економія дискового простору;

·        Антивірусна, антихакерська безпека відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів;

 Приклади використання хмарних технологій у школі:

·        Використання Office Web Apps-додатків.

·        Електронні журнали і щоденники.

·        Он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування.

·        Система дистанційного навчання, бібліотека, медіатека.

Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.
Систе́ма управлі́ння навча́нням, також Систе́ма дистанці́йного навча́ння (англ. Learning management system) - система управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу.

·        Сховища файлів, спільний доступ.

·        Спільна робота.

·        Відео конференції, електрона пошта.

               Хмарні технології Microsoft Office 365 для освіти - це безкоштовне рішення для організації електронної пошти для студентів, випускників, співробітників і викладачів, а також набір користувальницьких сервісів для взаємодії та спільної роботи. Тепер для організації централізовано керованої корпоративної пошти не потрібно купувати сервери і дороге програмне забезпечення.

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 дає можливість освітнім навчальним закладам скористатися неймовірною ефективністю «хмари», допомагаючи економити час і кошти та вивільняти цінні ресурси. Система Office 365 поєднує програмний комплекс Office і онлайн-послуги для зв’язку та спільної роботи наступного покоління Exchange Online, SharePoint Onlineі Lync Online.Система Office 365 проста у використанні та зручна для адміністрування: побудована на міцному фундаменті безпеки та фінансово виправданої гарантованої надійності вона надає все те, чого очікують від постачальника послуг світового рівня.

Переваги використання Office 365 в освіті є:

-  Доступ до електронної пошти, документів, контактів і календарів звідусіль, практично з будь-якого пристрою, необхідна підтримка WiFi. В такому разі користування послугами залежить від доступності мережі постачальника.

-  Звична робота з Microsoft Office та іншими програмами, з якими щодня мають справу користувачі

-  Функції бізнес-класу, зокрема підтримка по телефону на ІТ-рівні, гарантована доступність протягом 99,9% часу

-  Різні цінові пропозиції з можливістю поступової оплати протягом впровадження, що забезпечують прогнозованість і гнучкість для всієї організації або окремих її частин

Для освіти в Office 365 важливми завданнями, що вирішуються:

• Організація електронної пошти в домені навчального закладу, доступної в будь-якому браузері, мобільному телефоні, або поштовому клієнті, що використовує стандарти Exchange, Imap, POP3;

• Організація онлайн розкладу пар, доступного прямо з пошти;

• Організація особистих та загальних файлових сховищ;

• Створення простору для спільної роботи.

Рішенням компанії TECHEXPERT включає наступний комплекс послуг:

• Аналіз існуючої ІТ-інфраструктури.

• Створення з нуля, або налаштування існуючої ІТ-інфраструктури під розгортання рішення.

• Налаштування поштових сервісів.

• Налаштування рівнів доступу.

• Міграція бази облікових записів з існуючої системи на нову і (або) розробка системи автоматичного створення нових облікових записів.

• Навчання ключових користувачів і адміністраторів.

• Інструкції користувача, а також рекомендації для більш ефективної роботи з сервісами.

Функціональні можливості:

Електронна пошта Live Outlook - звичний інтерфейс Microsoft Outlook доступний в будь-якому браузері.

Microsoft Outlook - застосунок-органайзер (Personal Information Manager) з функціями поштового клієнта і групової роботи від компанії Майкрософт, що входить в пакет офісних програм Microsoft Office.
10 гб простору для зберігання повідомлень, максимальний розмір вкладення 10 мб.

• Файлове сховище SkyDrive - 25 гігабайт простору для зберігання будь-яких файлів розміром до 100 мегабайт кожен, з можливістю налаштовування рівеня доступу до кожної папки.

• Office Live - можливості Word, Excel, PowerPoint і OneNote у вашому браузері, без установки програм на ПК і купівлі ліцензій.

• Групи Windows Live - робочий простір для спільної роботи, можливість спільно працювати над документами і вести загальний календар.

Завдяки можливостям хмарних технологій Microsoft і кваліфікованій роботі наших фахівців, рішення можна розгорнути в стислі терміни з істотною економією витрат часу.

Microsoft Office — світовий лідер серед інструментів бізнес-продуктивності для настільних комп’ютерів (Office Professional Plus) та у веб (Office WebApps) тепер доступний у хмарі, щоб забезпечити користувачам однаково зручну роботу на настільному комп’ютері, ноутбуці, телефоні або у веб-браузері.

Служби Office 365: а) Exchange Online

Електронна пошта, календар і контакти з найновішими версіями рішень для захисту від вірусів і спаму.

б) SharePoint Online

Цей онлайн-сервіс дозволяє створювати сайти та робочі області для спільної роботи з колегами, партнерами та замовниками.

в) LyncOnline

Миттєві повідомлення, індикатор присутності, аудіо-, відео-та веб-конференції, спільний доступ до екрана доповідача.

ВИСНОВОК

 Таким чином, використання хмарних технологій в освіті дозволить  подолати існуючі бар'єри: географічні, технологічні, соціальні та підняти навчання на новий якісний рівень. Навчання, засноване на хмарних технологіях, не вимагає від учнів фізичної присутності за місцем отримання освіти, що так важливо в режимі вічного сучасного життя. Непотрібними стають дорогі гаджети, складне програмне забезпечення і спеціальні навички роботи з ним. Використання технології дозволяє не тільки отримати доступ до освітніх матеріалів різного виду (текстовим, візуальним, мультимедійним), але й виконувати роботу спільно з викладачем або групою. Для забезпечення узгодженої роботи вузлів обчислювальної мережі на стороні хмарного провайдера використовується спеціалізоване проміжне програмне забезпечення, що забезпечує моніторинг стану обладнання і програм, балансування навантаження, забезпечення ресурсів для вирішення завдання. Отже, одним з реальних шляхів підвищення якості підготовки майбутніх ІТ-фахівців з вищою освітою, активізації навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів, розкриття їх творчого потенціалу, збільшення ролі самостійної та індивідуальної роботи є розробка та впровадження у навчальний процес ВНЗ інноваційних технологій навчання, в основу яких покладено органічне поєднання традиційних та комп’ютерно-орієнтованих форм, методів і засобів навчання, зокрема й хмарних технологій.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.  Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
8 – 23

2.  Коптелов А., Беркович В. Вопросы информационной безопасности при аутсорсинге IT-процессов компании [Электронный ресурс]. – 15.05.2007. – Режим доступа: http://citcity.ru/15815

3.  Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере Выпуск 8. – Симферополь :ФЛП Бондаренко О.А., 2013. – С. 99-101.

4.  Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / С. Г. Литвинова. – К., 2011. – 22 с

Список використаних джерел:

5. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8 – 23

6. Архіпова Т. Л. Використання «хмарних обчислень» у вищій школі / Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 17. – С. 99 – 108.7. Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере Выпуск 8. – Симферополь : ФЛП Бондаренко О.А.. – 2013. – С. 99-101.

8. Шокалюк С.В.  Хмарні технології у загальноосвітних начальних закладах / С.В.  Шокалюк,  І.С. Закарлюка : [Електронний ресурс]. – http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013/paper/downloadSuppFile/68/51


Скачати 251.82 Kb.

 • Вступ
 • Теоретичні засади використання хмарних технологій у діяльності педагогів професійної школи РОЗДІЛ 1. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Приклади використання хмарних технологій у ВНЗ.
 • 2.1. Порівняльна характеристика
 • 2.2. Характеристика сховищ даних. 1. Dropbox
 • В даній практичній частині описана повна детальна інструкція з користування та послідовність встановлення з покроковими інструкціями щодо встановлення і для подальшого використання
 • Завершення створення папки Dropbox
 • Вікно для надання доступу для спільної роботи над документами
 • Вікно документів SkyDrive
 • РОЗДІЛ 4. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Хмарні технології для навчання.
 • Електронні журнали