Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ Хто що робить в жкг 1 Які бувають послуги

Розділ Хто що робить в жкг 1 Які бувають послуги
Сторінка1/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

Загальновідомі істини для споживача послуг ЖКГ

Розділ 1.1. Хто що робить в ЖКГ

1.1.1. Які бувають послуги

Мешкаючи у будь-якому житлі, у яке подається хоча би одна з послуг - електроенергія, газ, вода тощо, - Ви автоматично стаєте її споживачем, а той, хто Вам її надає, - виконавцем цієї послуги.

Що ж це за послуги, і що дає нам статус споживача цих послуг?

Житлово-комунальні послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування людей у житлових та нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до встановлених нормативів, норм і стандартів.

Відносини у сфері житлово-комунальних послуг є різновидом цивільно-правових відносин, тому один з основних регламентуючих документів тут - Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Також відносини у цій сфері регулюються спеціальними Житловим кодексом України та Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Ко́декс (лат. codex - книга) - зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.
До того ж, оскільки кожен мешканець є одночасно споживачем житлово-комунальних послуг, то на ці відносини розповсюджується також і дія Закону України «Про захист прав споживачів».

Заключними у законодавчій базі сфери житлово-комунальних послуг є різноманітні нормативно-технічні та техніко-економічні акти як Кабінету Міністрів України, так і профільного раніше Державного комітету, а тепер Міністерства житлово-комунального господарства - всілякі стандарти, нормативи, методичні вказівки тощо.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


Залежно від функціонального призначення, житлово-комунальні послуги поділяються, відповідно до ст. 13 Закону «Про житлово-комунальні послуги», на:

 • комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);
  Систе́ма централізо́ваного теплопоста́чання- сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж. Обслуговується теплосервісною організацією.


 • послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкових територій, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, вивезення побутових відходів тощо);

 • послуги з управління будинком, спорудою або комплексом будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль за їхнім виконанням тощо);

 • послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їхня реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).


1.1.2. Хто є хто в комунальному господарстві

Відповідно до статті 19 Закону «Про житлово-комунальні послуги»,учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: • власник житла;
  Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.


 • споживач послуг;

 • виконавець послуг;

 • виробник послуг.


Власник приміщення, будівлі, споруди - це фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування і розпорядження приміщенням, будівлею, спорудою, що зареєстровано у встановленому законом порядку.
Пра́во володі́ння (лат. ius possidendi) - забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні (фактично тримати річ, зараховувати на баланс та ін.)
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Як правило, будь-який багатоквартирний будинок в цілому (неподільне і спільне майно - конструктивні елементи, обладнання, місця загального користування тощо) є спільною власністю всіх співвласників приміщень, тобто не територіальної громади міста, не об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і не балансоутримувача в особі ЖЕКу.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Право спільної власності - це право двох або більше осіб на один об'єкт.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».Споживач - фізична або юридична особа, яка отримує або має намір отримувати житлово-комунальну послугу. Таким є як власник, так і наймач житла, а також всі, хто отримує ці послуги, проживаючи у конкретному приміщенні.

Виконавець - суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг споживачеві і технічними засобами якого (мережі, арматура, засоби регулювання та обліку) безпосередньо надаються такі послуги.

Згідно з Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 р. № 60, виконавець послуг визначається органом місцевого самоврядування або власником житлового будинку (як правило, в будинках ЖБК - житлово-будівельних кооперативів та ОСББ - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

Крім того, орган місцевого самоврядування, відповідно до статті 27 Закону «Про житлово-комунальні послуги»,може затвердити перелік послуг, право на здійснення яких визначається на конкурсних засадах.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


Як правило, в Україні існує два види надання житлово-комунальних послуг, від чого залежить і суб’єкт їхнього виконання.

1. Через балансоутримувача. Балансоутримувач, як правило ЖЕК або ЖБК-ОСББ, окрім виконавця послуг з управління та утримання будинку, стає ще й виконавцем послуг із централізованого опалення, холодного і гарячого водопостачання, водовідведення, а іноді і з газо- та електропостачання.
Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
Не завжди, із законодавчої точки зору, це обґрунтовано, а проте така практика є достатньо розповсюдженою.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

У такому разі споживач послуг має: • або одного виконавця по всіх послугах в особі ЖЕКу чи ЖБК-ОСББ;

 • або, що буває значно частіше, одного основного виконавця в особі того ж самого ЖЕКу та додаткових виконавців - в особі газо- та електропостачальних організацій.


2. Безпосередньо. Виконавець з кожного виду послуги - окремий. Як правило, це буває тоді, коли виконавцем виступає сам виробник послуги. У такому разі споживач може мати таких виконавців послуг - ЖЕК (ОСББ, ЖБК), тепломережу, водоканал, електро- та газопостачальну організацію.

Виробник - суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги. Виробник послуг може бути одночасно і їхнім виконавцем.

Специфічними учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, котрі, залежно від цивільно-правових угод, можуть бути споживачем, виконавцем або виробником послуг.

Цивільно-правова угода - угода між фізичною особою (фізичними особами) і іншою фізичною особою (фізичними особами) або юридичною особою (юридичними особами), або між юридичною особою (юридичними особами) і іншою юридичною особою (юридичними особами) направлена на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.Балансоутримувач - це власник або юридична особа, яка за договором із власником утримує на балансі відповідне приміщення, будівлю, споруду, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність, здійснює розрахунок коштів, необхідних для своєчасного проведення їхнього капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до закону.

Балансоутримувач, як правило, є і управителем будинку, хоча у разі створення ОСББ будинок може роками залишатися на балансі попереднього «власника», а об’єднання - і управляти ним, і обслуговувати.Управитель - особа, яка, за договором із власником або з балансоутримувачем, здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом та забезпечує належну їхню експлуатацію відповідно до законодавства і умов договору.

Управитель є новим суб’єктом для нашої житлово-комунальної дійсності, оскільки у його функції входить управління житлом - підписання договорів зі споживачами, визначення виконавців послуг власне з утримання будинку, з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), з обслуговування ліфтів і т.

Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
ін., оперування фінансовими потоками, контроль за якістю виконаних робіт тощо.

Така діяльність з недавніх пір регламентується Правилами управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 02.02.2009 р. № 13.

Таким чином, формально послуги з утримання житла та послуги з управління ним розділені (останні передбачають навіть окрему, окрім встановленого тарифу, договірну плату), але на практиці часто ЖЕК є одночасно і управителем, і виконавцем послуг з утримання будинку в одній особі і за одну «квартплату».


  1   2   3 • Житловим кодексом України
 • Закону України «Про захист прав споживачів»
 • Кабінету Міністрів України
 • Залежно від функціонального призначення, житлово-комунальні послуги поділяються, відповідно до ст. 13 Закону «Про житлово-комунальні послуги», на
 • 1.1.2. Хто є хто в комунальному господарстві
 • Власник
 • Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді
 • Як правило, в Україні існує два види надання житлово-комунальних послуг, від чого залежить і суб’єкт їхнього виконання. 1. Через балансоутримувача. Балансоутримувач
 • Правилами управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд