Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ ІІІ. Господарство. Машинобудування І металообробка. Тема: Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного,електротехнічного машинобудування, приладобудування,верстатобудування

Скачати 204.96 Kb.

Розділ ІІІ. Господарство. Машинобудування І металообробка. Тема: Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного,електротехнічного машинобудування, приладобудування,верстатобудування
Скачати 204.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір204.96 Kb.
ТипУрок
  1   2

Розділ ІІІ. Господарство.

Машинобудування і металообробка.

Тема:Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного,електротехнічного машинобудування, приладобудування,верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства. Формування нових центрів,технополісів.

Мета уроку:

Освітня: - сформувати поняття про територіальну структуру машинобудування України; розширити знання про форми територіальної організації машинобудівного комплексу України;

Машинобудування України або машинобудівна промисловість України (англ. Machine industry) -найважливіша комплексна галузь обробної промисловості України, яка включає проектування, виробництво й експлуатацію машин та інструментів.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

проаналізувати регіональні відмінності розвитку машинобудування в Україні; забезпечити засвоєння основних понять, закономірностей і номенклатури за темою уроку.

Розвиваюча:

- удосконалювати навички роботи з картами (показ основних центрів, вузлів, районів машинобудування), підручником, додатковим матеріалом; розвивати вміння робити висновки про вплив галузі на довкілля; розвивати економічне мислення щодо виходу з кризи галузі; розвивати дослідницькі навички, вміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, обґрунтовувати свою думку; продовжити формування навчально-пізнавальної, інформаційної компетентностей.Виховна: - виховувати екологічну культуру учнів, розумне ставлення до раціонального збереження природних ресурсів;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

сприяти формуванню основних ідей світогляду, виховувати зацікавленість до предмета, виховувати працелюбність, почуття колективізму, толерантності.

Місце уроку в системі уроків цього розділу:

9 клас. Р-ІІІ. «Господарство». Т-7 «Машинобудування і металообробка».

Урок 2 (20).

Тип уроку: комбінований.

Опорні поняття: загальне машинобудування (устаткування для різних галузей, верстати, дорожньо-будівельна і сільськогосподарська техніка), транспортне (автомобільне, залізничне, авіаційне, суднобудування), точне (електротехніка, електроніка, приладобудування) машинобудування, технопарки, технополіси, машинобудівний центр, вузол, район.

Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів.Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Машинобудування й металообробка», комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, електронні презентації до уроку.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.Структура уроку.

І.Організаційний момент ……………………………………………1хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання …………………………………5 хв.

ІІІ.Актуалізація опорних знань і умінь учнів ……………………….3 хв.

ІV.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів………..2 хв.

V. Вивчення нового матеріалу……………………………………….23 хв.

VІ. Перевірка засвоєння знань………………………………………..4хв.

VІІ. Контроль і самоперевірка знань…………………………………..3хв.

VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія……………………………..3хв.

ІХ. Інформація про домашнє завдання………………………………..1хв.Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Привітання, побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи. Повідомлення про організацію роботи на уроці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Завдання. - Встановіть відповідність між галуззю машинобудування та її функціональною спеціалізацією.

Після виконання в зошиті тестів на відповідність проводиться їх самоперевірка.

Правильні відповіді (0,25 б. за кожне питання).


1. Важке машинобудування

Ж.Виробляє енергетичне, металургійне, гірничошахтне, хімічне, нафтохімічне устаткування, машини для будівництва та портового господарства.

2. Верстатобудування

І.Виробництво металообробних, деревообробних, алмазорозточних верстатів, верстатів-автоматів.

3. Сільськогосподарське

К. Виробляє комбайни, сівалки, машини для тваринництва, сіножатки.

4. Залізничне

В. Виробляє локомотиви, тепловози, вагони, електровози.

5.Автомобільне

З. Виробництво мотоциклів, автобусів, велосипедів, тролейбусів, трамваїв.

6.Суднобудування

А. Виробництво морських та річкових суден різного призначення.

7. Електротехнічне

Е. Виробництво побутових приладів.

8. Приладобудування

Б. Виробництво вимірювальних приладів, медичного обладнання.

9. Електроніка

Д. Виробництво робототехніки, верстати з числовим програмним керуванням.

10. Авіаракетобудування

Г. Виробництво надпотужних вантажних літаків, гелікоптерів, космічної техніки.


ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Прийом «Бліц-опитування» (0,25 б. за кожне питання).

1. Які види продукції виробляють машинобудівні заводи?

2. Які матеріали використовують для їх виробництва?

3. Що називається галузевою структурою господарства?

4. Які форми організації виробництва ви знаєте?

5. Наведіть приклади праце-, науко- і металомістких галузей? Поясніть свій вибір.

6. Чи вигідно розвивати на території України праце-, наукомісткі галузі?

Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Чому?

7. Чому в нашій місцевості розміщені дані галузі машинобудування?

8. Які принципи розміщення машинобудівних галузей в нашій місцевості?

9. Які галузі машинобудування є найбільш перспективними в нашій місцевості?

10. Які проблеми машинобудівного комплексу нашої місцевості?

ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.


 1. Які види транспортних засобів ви знаєте?

  Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. 2. Яка побутова техніка є у вас удома?

  Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. 3. Де її зроблено? Які функції вона виконує?

Галузі машинобудування відіграють вирішальну роль у всіх галузях господарства країни, істотно полегшують практичну діяльність людини як на виробництві, так і в побуті.

V. Вивчення нового матеріалу.

Прийом «Творча лабораторія». Виступи учнів з повідомленнями про основні галузі машинобудування. (3 б.)(Слайд 2)


  1   2


Скачати 204.96 Kb.

 • Виховна
 • Місце уроку в системі уроків цього розділу
 • Опорні поняття
 • Обладнання
 • Хід уроку.