Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Розділ системи транкінгового зв’язку

Скачати 216.72 Kb.

Розділ системи транкінгового зв’язку




Скачати 216.72 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір216.72 Kb.

Розділ 5. СИСТЕМИ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ



1. Поняття та застосування транкінгових систем.


У сучасному діловому світі дость часто виникає потреба надати співробітникам компанії засоби мобільного зв’язку. Стільниковий зв’язок не завжди є найкращим рішенням у цьому випадку. Так, в усьому світі системи адміністративного і виробничо-технологічного призначення будуються на основі конвенціональних і транкінгових систем.

Транкінговий зв'язок з'явився як альтернатива конвенціонального мобільного радіозв'язку (група радіостанцій, що працюють на одній частоті), оскільки фіксоване закріплення каналів за групою абонентів не дозволяло ефективно використовувати частотний ресурс.

Термін "транкінг" походить від англійського "trunk" - стовбур (телефонна магістраль) - мається на увазі магістраль з декількох частотних каналів (2-20), що автоматично і динамічно розподіляються між абонентами.

Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Англійці - нація, основне населення Великої Британії (бл. 43 млн чол., 1951), живуть також в колишніх англійських колоніях (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка).

Таким чином, транкінгова система радіозв'язку це система, що використовує багатостанційний доступ до деякої кількості радіоканалів великого числа абонентів з обмеженим виходом чи без виходу на телефонну мережу зв'язку загального користування.

При цьому вважається, що ймовірність одночасного доступу до системи всіх користувачів надзвичайно низька, а також допускається деякий невеликий відсоток викликів, в обслуговуванні яких буде відмовлено через зайнятість усіх каналів зв'язку в даний момент часу.

За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

При користуванні радіостанцією, поза транкінговою системою, вибрати потрібний канал для зв'язку з визначеним абонентом можна вручну перемикачем радіостанції. У транкінговій ж системі в дію вступає автоматика, що сканує частотні канали які знаходяться в її розпорядженні і вибирає вільний, по якому і здійснюється зв'язок між абонентами.

Хоча стільникові систем мають ряд користувацьких переваг перед транкінговими, оскільки завжди забезпечують повнодуплексний радіотелефонний канал зв'язку для абонента з цілком прийнятною вартістю, що привабливо для управлінського персоналу адміністрації у відсутності кризових ситуацій.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
У той же час існує ряд моментів, що не дозволяють використовувати стільникову систему як виробничо-технологічну (управлінську, оперативну, диспетчерську).

Серед переваг транкінгових систем порівняно з стільниковими можна вказати наступні:



 • транкові системи ефективно використовують смугу частот;

 • забезпечують високий рівень конфіденційності;

 • мають менший час встановлення зв'язку між абонентами (менше секунди - що є визначальним в екстремальній ситуації) у порівнянні зі стільниковими (до декількох хвилин);

 • існує можливість встановлення зв'язку між одним мобільним абонентом і групою абонентів (що надзвичайно важливо в екстремальній ситуації і при виконанні технологічних операцій);
  Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.


 • можливе створення черг до зайнятого ресурсу системи з обліком динамічно змінюваних пріоритетів та екстренне перехоплення каналу абонентом з більш високим пріоритетом;
  Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -


 • організація може сама стати власником системи транкового радіозв'язку, таким чином позбавившись від абонентської плати і плати за трафік. Нижня границя рентабельності системи транкінгового зв'язку - близько 70 абонентів.

 • систему транкового зв'язку можна розгорнути як у великому місті, так і у окремому, малонаселеному пункті;

 • нижча вартість стаціонарного устаткування транкінгової системи зв'язку (у десятки разів) в порівнянні зі стільниковою при створенні зон зв'язку на одній і тій же території з гарантованою якістю зв'язку.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.


Типовими користувачами транкінгових систем загального користування можуть бути, наприклад:

 • Комунальні служби, наприклад, газо-, электро- і водопостачання,

 • Екстрені служби, наприклад, швидка допомога і пожежні команди,

 • Транспортні організації: аеропорти, порти, суспільний транспорт, автобусні парки, таксі, кур'єрські служби і компанії, що займаються перевезенням вантажів

 • Муніципалітети і муніципальні служби, наприклад, збирання вулиць, будівництво і ремонт доріг, електропостачання й інші департаменти міста

 • Промислові підприємства

 • Системи радіозв'язку на автомагістралях, що забезпечують роботу пришляхових телефонів екстреного зв'язку, зв'язок з автомобілями технічної допомоги, а також роботу дорожніх знаків і інформаційних табло

 • Невеликі компанії, що займаються охороною, що роблять послуги по доставці, що виконують будівельні роботи, а також компанії по ремонту й обслуговуванню техніки.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Департа́мент (від фр. departement, фр. departir "розділяти") - в деяких країнах це є назва відомства міністерства (наприклад, державний Департамент США). Або адміністративно-територіальна одиниця Франції та деяких інших країн.
  Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
  Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
  Будіве́льні робо́ти - роботи, що виконуються на будівельному майданчику (об'єкті) при зведенні будівель і споруд.
  Доро́жній знак, шляховка́зувач, або дороговка́зувач - стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один з засобів регулювання дорожнього руху (дорожня розмітка, дорожнє обладнання, світлофор, регулювальник).

2. Класифікація транкінгових систем


Транкінгові системи можна класифікувати по цілому ряду ознак, наприклад:

По типу протоколів нараховується декілька десятків протоколів транкінгових систем, найбільш відомими з яких є: Logіc Trunked Radіo - LTR, виробник - компанія E.F. Johnson, SmarTrunk ІІ від SmarTrunk Systems, іDEN компанії Моторола, MPT1327, розроблений в Англії для радіомереж загального користування, та TETRA (Trans European Trunked Radіo).

За принципом організації радіоканалу розрізняють системи:

 • аналогові (DTMF, Select5 );
  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.


 • аналогово-цифрові (SmarTrank ІІ, SmartNet, MPT 1327, LTR, EDACS), що здійснюють передачу службової інформації в цифровому, а мови - в аналоговому режимі;

 • цифрові (EDACS, TETRA, APCO-25, Astro).

По організації доступу до системи:

 • без каналу керування (SmarTrunk ІІ, Al-Trunk, Z-Trunk);

 • з розподіленим каналом керування (LTR, MultіNet);

 • з виділеним каналом керування (SmartNet, EDACS, MPT1327, іDEN, ASTRO, TETRA, APCO-25).

По способу утримання каналу:

 • з утриманням каналу на весь сеанс переговорів (Message Trunkіng);

 • з утриманням каналу на час однієї передачі (Transmіssіon Trunkіng). Даний метод забезпечує найвищий ступінь ефективності використання радіочастотних ресурсів, але не може бути використаний для телефонних викликів, а також для зв'язку між повнодуплексними абонентами.
  Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
  Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
  Найвищий ступінь або суперлятив (лат. gradus superlativus) - граматична категорія прикметника й прислівника, яка позначає більший ступінь прояву ознаки (якості) порівняно з тією ж ознакою, позначеною звичайним ступенем; один з трьох ступенів порівняння - поряд зі звичайним і вищим.


По конфігурації радіомережі:

 • однозонові (односайтові) системи;

 • багатозонові (багатосайтові) системи.

По способу організації радіоканалу:

 • напівдуплексні;

 • дуплексні.

По організації управління базовим обладнанням:

 • децентралізоване - SmartTrunkII;

 • централізоване - МРТ 1327, TETRA, iDEN.

По призначенню:

 • професійні (спеціального застосування - виробничі, відомчі) - (Private Mobile Radio - PMR) - будуються на основі "фірмових" протоколів: EDACS, SmartSone і т.п., а також спеціально розроблені системи стандартів TETRAPOL і APCO 25;
  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


 • змішані (частина ресурсу надається на комерційній основі для загального користування)- SMR (Shared Mobile radio);

 • комерційні (загального користування ) – PAMR - системи стандартів МРТ1327, TETRA и iDEN;

По числу абонентів, то можна виділити три групи транкінгових систем:

 • малі, у яких число абонентів не перевищує 300 чоловік;

 • середні, число абонентів яких не перевищує 3000 чоловік;

 • великі, з числом абонентів, що перевищують 3000 чоловік.



3. Абонентське обладнання.


Транкінгові радіостанції можна розділити на групи по наступних категоріях:

За умовами експлуатації:

 • Професійні (MOTOROLA, VERTEX): - як правило, відповідають вимогам військового стандарту по ударостійкості, впливу вібрації, пиловологозахищеності. Мають мінімум засобів керування, параметри жорстко програмуються і не можуть бути змінені користувачем. Розраховані на тривалий термін служби в жорстких умовах.

 • Комерційні й аматорські радіостанції (YAESU, ALNІCO): - мають "дружній" дизайн.
  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
  Ама́тор (лат. amator, від лат. amo - полюбляю, уподобаю, маю нахил) - непрофесіонал, самодіяльний митець, технік, дослідник.
  Не розраховані на роботу в екстремальних умовах. Параметри можуть встановлюватися користувачем. Радіоаматорські станції мають розширений набір користувацьких функцій.

Професійні, комерційні й аматорські станції, як правило, не відрізняються по основних радіотехнічних параметрах (частотні діапазони, вихідна потужність, чутливість).
Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.
Вибір того чи іншого типу устаткування визначається умовами експлуатації і необхідним набором функцій. Необхідно відзначити, що деякі моделі займають проміжне положення і не можуть бути однозначно віднесені до визначених класів.

За місцем встановлення:

 • Портативні (носимі) радіостанції (рис. ). Вихідна потужність 0.5-6 Вт, ємність акумулятора 600-155 ма/год. Типовий комплект постачання: прийомопередавач (власне станція), антена, акумулятор, зарядний пристрій.
  Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.


 • Автомобільні радіостанції. Вихідна потужність 10-60 Вт, живлення від бортової мережі (13.8 В). Типовий комплект постачання: прийомопередавач, монтажний комплект, кабель живлення, автомобільний мікрофон із кріпленням. Автомобільна антена у більшості випадків поставляється окремо.
  В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».


 • Стаціонарні радіостанції. Застосовуються головним чином для підключення диспетчерських пультів керування. Як правило, автомобільні станції мають можливість стаціонарної установки (рис.). Додаткове устаткування: блок живлення від мережі 220 В, стаціонарна антена, антенний кабель.
  Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
  Для зручності роботи може використовуватися настільний диспетчерський мікрофон.
  Стіл - предмет меблів, який складається з горизонтальної поверхні і ніжок. Вперше столи з'являються в Давньому Єгипті і потім використовуються повсюдно.


За режимом роботи радіостанцій можна розділити на:

 • Симплексні;

 • Напівдуплексні;

 • Дуплексні.

Симплексні радіостанції використовуються в конвенціональних мережах зв’язку. У перших транкінгових мережах використовувалися напівдуплексні радіостанції з обмеженим набором функцій, що не мали цифрової клавіатури. Зараз подібні недорогі пристрої іноді застосовуються для роботи в замкнутих групах. Їхні користувачі мають можливість зв'язку з абонентами всередині групи чи з диспетчером. На сьогодні частіше використовуються напівдуплексні радіостанції з цифровою клавіатурою і широким набором функцій, які поступово витісняються дуплексними радіостанціями, що зовні нагадують стільникові телефонні апарати.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

Новим класом абонентських пристроїв транкінгової мережі є термінали передачі даних. Для аналогових систем - це радіомодеми, що забезпечують відповідний інтерфейс зв'язку з транкінговою мережею. У цифрових мережах інтерфейс передачі даних (типу RS-232C) вбудовується в абонентські радіостанції.

Крім того, до складу автомобільних терміналів майже завжди входить супутниковий навігаційний приймач системи GPS, що дозволяє визначати координати абонента і передавати їх у диспетчерський центр.

Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.
Модем (Modem - скорочення від «модулятор-демодулятор») - пристрій зв'язку для перетворення сигналу за допомогою процесів модуляції (зміна параметрів електромагнітного коливання за законом інформаційного повідомлення) та протилежному йому демодуляції, що дозволяє комп'ютеру передавати дані по телефонній лінії; він є пристроєм узгодження у телекомунікаційних системах, системах автоматичного керування тощо. Модеми, що застосовуються в комп'ютерній техніці, бувають внутрішні (що встановлюються всередині системного блока) та зовнішні (що встановлюються ззовні).
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Супутник - небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки. Запущені людиною у космос із дослідницькою метою пристрої, апарати або снаряди, які рухаються за інерцією навколо небесного тіла, називаються штучними супутниками.

Для специфічних задач можуть підключатися пристрої для схованого носіння радіостанції (виносні динаміки-мікрофони, навушники, мініатюрні виносні перемикачі VOX/РТТ - для керування радіостанцією за допомогою голосу).

В даний час устаткування для базових станцій і абонентські пристрої для систем транкового радіозв'язку виробляють велике число компаній. З них найбільшою популярністю користуються Motorola, Nokіa, Erіcsson, SmarTrunk Systems та інші.

4. Основні послуги транкінгових мереж.


Набір послуг і архітектуру системи транкінгового зв’язку визначає радіопротокол, що використовується в мережі. Проте, як основні, типові транкові послуги можна визначити:

Індивідуальний та груповий виклик. Абоненти транкінгової системи можуть робити як індивідуальний, так і груповий виклик. Це одна з головних особливостей транкінгу, що обумовлює його професійну орієнтацію.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Може бути також забезпечений регульований доступ до мережі загального користування.

Надання пріоритетів. Можливість надання одному чи декільком абонентам пріоритету дозволяє їм одержувати канал зв'язку навіть в умовах повного завантаження системи, коли всі її канали в даний момент зайняті.

Екстрений виклик заздалегідь запрограмованого абонента (наприклад, керівника охоронцем чи навпаки) може здійснюватися натисканням спеціально запрограмованої кнопки на радіостанції і користується максимальним пріоритетом.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.


Режим двосторонніх переговорів. У випадках, коли один чи кілька абонентів вийшли з зони дії всіх ретрансляторів системи, можливий режим двосторонніх переговорів між станціями без участі ретранслятора у режимі звичайного радіозв'язку.
Ретрансля́тор - обладнання зв'язку, яке з'єднує два або більше радіопередавачів, віддалених один від одного на великі відстані. У випадку використання космічних засобів зв'язку говорять про супутники зв'язку або про супутники-ретранслятори.


Передача факсів та інших цифрових даних з комп'ютерів чи інших систем можлива шляхом підключення через інтерфейсний кабель до радіомодема.

Захист переговорів від прослуховування здійснюється шляхом установки скремблера (шифратора) в абонентські апарати.

Переадресація вхідних викликів на іншого абонента.

Визначення номерів викликаючих абонентів, їх індикація і запам'ятовування мобільною радіостанцією (крім викликів із загальної телефонної мережі).

Передача коротких текстових повідомлень і повідомлення "Передзвони!
Індикація (рос. индикация, англ. indication, нім. Indikation f) -
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
", що залишається тимчасово недоступному абоненту.

Дистанційне керування абонентськими станціями - використовується для оперативної зміни запрограмованих параметрів. До них відносяться розподіл абонентів по групах, встановлення рівнів пріоритету, доступу до телефонних мереж та інші - аж до повного відключення окремих станцій.

В транкових системах можна вести централізований автоматичний облік усіх з'єднань по кожному з абонентів з фіксацією часу і тривалості сеансів зв'язку.

Багатозонові транкінгові системи відслідковують місцезнаходження абонентів при їхніх переміщеннях з однієї зони в іншу і тим самим забезпечують постійний зв'язок між ними - тобто, можна говорити про надання послуги роумінгу.

5. Архітектура систем транкінгового зв’язку .


Д
о складу системи транкового зв’язку може входити наступне обладнання (рис. ):


 • базова станція (БС) та антенно-фідерний пристрій;

 • центральний комутатор;

 • лінії зв’язку з іншими мережами та між базовими станціями;

 • диспетчерський термінал;

 • пункт керування мережею;

 • абонентські термінали.

Базові станції зазвичай випускаються на 2 (рис.) , 4 чи 8 частотних каналів. Для кожного каналу виділяється передавач і приймач (ретранслятор). Крім цього, до складу базової станції можуть входити: транкінгові контролери (або локальні комутатори), фільтруюче устаткування (дуплексні фільтри, комбайнери і т.п.). Склад блоків БС залежить від використовуваного стандарту побудови транкової мережі та типу антенно-фідерного пристрою. Задача вибору БС і антенно-фідерного пристрою повинна вирішуватися разом, виходячи з необхідної дальності зв'язку і перешкод.

Більшість БС має для з'єднання з комутатором 4-х провідні канали тональної частоти - по одному каналу на кожен радіоканал. БС можна винести від комутатора на відстань до декількох кілометрів по кабелі.

Кіломе́тр (позначення км) - міра довжини в метричній системі, дорівнює одній тисячі метрів.
Відстань визначається типом і станом кабелю. Однак краще виносити по каналах тональної частоти, параметри яких гарантуються. Комутатор найпростіше установити на АТС, а БС поблизу антен для мінімізації втрат у фідері.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.



Антенно-фідерний пристрій (рис.) транкового каналу в найпростішому випадку може складатися з двох базових антен - приймальної і передавальної, рознесених на достатню відстань для зменшення впливу випромінювання передавачем на приймач. Але оптимальним рішенням є використання дуплексного фільтра - пристрою, що дозволяє використовувати одну антену для прийому і передачі, зі значно більшою ізоляцією приймача і передавача.

Комутатор забезпечує радіопротокол обміну з абонентськими станціями, протоколи обміну з телефонною мережею загального користування, встановлення з'єднань радіоабонентів між собою і з телефонною мережею, додаткові види обслуговування , керування системою, тарифікацію і т.д.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

У комутаторі зосереджений інтелект системи, його можливостями визначаються характеристики системи.

Як правило, транкінгові системи забезпечують зв'язок радіостанції з абонентами міської і декількох відомчих телефонних мереж.

Підключення транкінгових систем до телефонних мереж може виконуватися різними способами. Один з них - підключення по двохпровідних абонентських лініях - підтримують майже всі системи, що випускаються. Виклик радіоабонента при такомум підключенні здійснюється тільки в режимі тонального набору, що відсутній у телефонних апаратах з дисковим номеронабирачем.

Іншим способом підключення, позбавленим цього недоліку, є використання сполучних ліній (Е1, ІSDN), що дозволяє включати радіоабонентів у план нумерації АТС.

План нумера́ції - один із видів схем нумерації, використовуваний в телекомунікаціях. Фактично, це набір правил, які означають, як потрібно створювати номери. Наприклад, більшість телефонних номерів відповідають плану нумерації E.164.
При цьому кожному радиоабоненту присвоюється прямий номер міської чи відомчої телефонної мережі. Можливі змішані варіанти підключення.

Загальна вартість побудови системи визначається вартістю комутаторів, ліній зв'язку, БС, парку АС, монтажу і пусконаладки, платежами за частоти і підключення до КТМЗК. При малій кількості абонентів визначальною є вартість інфраструктури, при великому - абонентських станцій.



Диспетчерський термінал здійснює обмежене керування правами абонентів і має широкі можливості по встановленню з'єднань і переадресації. Диспетчерським терміналом може бути і звичайний абонентський термінал із зовнішнім пультом чи під’єднаним комп'ютером. Цей комп'ютер може працювати з програмним забезпеченням під WІNDOWS, забезпечуючи розподіл інформації з керування і моніторингу.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Пункт керування мережею створюється на основі персонального комп'ютера. Керування таким комп'ютером здійснюється з клавіатури за допомогою набору команд. При цьому на екрані висвічуются звіти про виконання і повідомлення, що надходять із системи. Керуючий комп'ютер може підключатися до одного з контролерів базової станції по стандартному стику RS232, або ж мати плати для підклюючення по інших лініях (наприклад, Х.25).

В транковій системі можуть виділятися також робочі місця операторів.

Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Найпростіша однозонова транкінгова система має одну базову станцію. Радіус зони обслуговування залежить головним чином від висоти розміщення антени ( її діаметр може досягати 100 км). Добре відомим прикладом однозонових систем, що завоював в усьому світі велику популярність, є система SmarTrunk фірми SmarTrunk Systems.

Багатозонові системи транкінгового зв’язку будуються, якщо одна зона не забезпечує зв'язок на потрібній території. Для рішення проблеми охоплення більшої території область передбачуваного обслуговування системи поділяють на кілька зон (сайтів).

Охо́плення - це вид маневру який здійснюється у тактичній і вогневій взаємодії з військами, що діють з фронту. З'єднання, військові частини та підрозділи, які здійснюють охоплення, підтримуються з фронту вогневими засобами, що знаходяться у розпорядженні командувача (командира).
Така структура мережі називається ще багатосайтовою. До складу багатозонових систем входять декілька (від одиниць до сотень) базових станцій, кожна з який обслуговує свою зону.

В залежності від структури розрізняють два типи реалізації багатозонових транкінгових систем.

Перший - системи з розподіленою міжзоновою комутацією. У системах такого типу кожна базова станція містить власний комутатор, що здійснює комутацію радіоканалів, ліній сполучення з телефонними мережами і міжбазових сполучних ліній у будь-яких комбінаціях.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.

Другий - системи з централізованою комутацією. У системах такого типу використовується один міжзоновий комутатор, що здійснює всі міжбазові з'єднання, а також підключення до КТМЗК, відомчих телефонних мереж та Інтернет. З базовими станціями цей комутатор з’єднується виділеними каналами. Базові станції виконують тільки функції формування протоколу радіоінтерфейсу і складаються з прийомопередавачів і контролерів радіоканалів.

В даний час багато систем використовують комбіновану архітектуру: кілька комутаторів з'єднуються в мережі, до кожного з них підключається одна чи кілька базових станцій. Деякі базові станції складаються тільки з прийомопередавачів. Вони підключаються по окремій сполучній лінії до центра комутації, в котрий входить контролер радіоканалів усіх базових станцій, що підключаються. Така побудова системи дозволяє зменшити її вартість і спростити обслуговування устаткування.

Основними факторами, що впливають на вибір архітектури створюваної мережі, є географічне положення місць розміщення центрів комутації і базових станцій, наявні можливості організації ліній міжбазового зв'язку та доступу до телефонних мереж, а також розподіл абонентів і основні напрямки абонентського трафіка.

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.

Серед багатозонових систем, досить велике поширення одержали системи на основі протоколу МРТ, LTR та їхні похідні. Найбільш високоінтегрованими в даній області є системи EDACS, та TETRA. Важлива перевага таких систем - відкритий протокол зв'язку. Це значить, що устаткування для них роблять багато фірм, що різко знижує його ціну і підвищує якість за рахунок високої конкуренції.




6. Основні протоколи транкінгового зв’язку.


Конкретні реалізації транкінгових систем створюються на основі протоколів чи специфікацій радіозв'язку.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Їхні назви, як правило, містять найменування протоколу, на базі якого розроблене устаткування мережі. Застосовувані протоколи можна умовно розділити на відкриті і корпоративні ("фірмові"). Прикладами протоколів першого типу є специфікації MPT 1327,TETRA і APCO; до другого типу відносяться протоколи LTR фірми E. F. Johnson, EDACS фірми Erіcsson і сімейство SmartNet-SmartZone компанії Motorola.

За принципом організації радіоканалу розрізняють аналогові та цифрові протоколи.


Аналогові протоколи


В таблиці . наведено характеристики основних аналогових протоколів для транкінгових систем.

Таблиця .



Характеристики аналогових транкових протоколів

Стандарт

МРТ1327

LTR PRO

SmarTrunk II

EDACS

Область застосування

Подвійного призначення

Комер-
ційна

Подвійного призначення

Відомча

Полоса частот, МГц

VHF (136-174)/
UHF(403-470)/ 800/900

UHF/
800

LB(30-50)/ VHF/
UHF

UHF/
800/900

Канальне рознесення, кГц

200

25

12.5/25

25

Тип мовного кодування

CELP

VSELP

IMBE

AME

Виробник

Багато фірм

Багато фірм

Багато фірм

Ericsson

Час встановлення з’єднання в диспетчерськ. режимі

400 мс

500 мс

500 мс

300/500 мс

Рік прийняття

1987

1982

1994

1988

Життєвий цикл, років

5

5

5

5

Кільк. каналів в однозонових системах

24

20

16

28

Макс. число користув

1 036 800

5 000

4 096

16 383

Побудовано сайтів

1500

1500

Дуже багато

1500

Кількість абонентів в побуд. системах

500 000

80 000

Дуже багато

50 000

Швидкість передачі даних (в 25 кГц), Кб/с

4.8

4.8

-

9.6

Вартість абонентської станції, USD

400 - 1800

400 - 1000

300 - 700

500 - 3000

Лідируюче положення на ринку серед аналогових протоколів займає МРТ-1327. В Україні й інших країнах СНД одержали найбільше поширення системи SmarTrank ІІ. До достоїнств транкінгових систем SmarTrunk ІІ належить відносно невисока вартість базового й абонентського устаткування, що робить їх кращою альтернативою при побудові невеликих однозонових транкінгових систем.

Цифрові протоколи.


Головними перевагами сучасних цифрових систем зв'язку перед аналоговими є:

 • більш висока якість передачі голосу, відсутність фонових перешкод (хоча цифрова обробка голосу додає його звучанню деяку "механістичність");

 • збільшення зони покриття. Для останньої характерно однакова якість зв'язку усередині зони і більш різке, ніж в аналогових системах, зниження якості зв'язку на границях;

 • більш сучасні способи і більш високі швидкості передачі даних, підтримка пакетного режиму й інтерфейсів з інформаційними базами даних;

 • розширені можливості шифрування без втрат якості і зменшення зони покриття;

 • скорочення часу встановлення зв'язку.

Найбільш розповсюдженими в даний час є цифрові інтегровані системи стандартів: TETRA, іDEN, APCO 25, EDACS і TetraPol. У таблиці VІ.1 наведено основні характеристики цих систем.

Таблиця .



Характеристики цифрових транкових протоколів

Стандарт

TETRA

iDEN

APCO-25

TetraPol

Технологія

TDMA

TDMA

FDMA

FDMA

Галузь застосування

Подвійного призначення

Комерційна

Подвійного призначення

Подвійного призначення

Полоса частот, МГц

UHF

800/900/1500

VHF/UHF/800/900

VHF/UHF

Канальне рознесення, кГц

25

25

12.5/6.25

12.5

Спектральна ефективн.

4:1

6:1

2:1

2:1

Тип мовного кодування

CELP

VSELP

IMBE

CELP

Тип модуляції

p /4 DQPSK

M-16 QAM

C4FM та CQPSK

GSMK

Виробник

> 20 фирм

Motorola

6 фірм

> 20 фірм

Час встановлення з’єднання в диспетчерському режимі

300 мС

500 мС

500 мС

500 - 800 мС

Рік впровадження

1997

1994

1994

1994

Життєвий цикл, років

20

20

20

20

Кільк. каналів в однозонових системах

32

144

1

24

Макс. число користув.




1 440 000

48 000

28 672

Швидкість передачі даних в полосі 25 кГц

28.8

64

19.2

19.2

Вартість абонентської станції, USD

~ 1500

400 - 800

1 500

1 500

В більшості країн Європи як основний стандарт цифрового радіозв'язку для правоохоронних органів прийнятий стандарт TETRA (TErrestrіal Trunked Radіo - Наземне Транкінгове Радіо).

Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Практично всі основні виробники систем і устаткування радіозв'язку випускають обладнання TETRA.

В цілому вибір радіопротоколу визначається набором послуг, що необхідні абонентам і доступністю устаткування.

7. Транкінг в Україні.


Серед українських операторів, що надають послуги транкінгового зв’язку та продають обладнання, можна назвати:

"ГРАТІС Лтд" (торгова марка "ПЕРСОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ"), (www.gratis.com.ua) - піонер МРТ-1327 в Україні.

ОміТех-Транкінг-Україна (www.Omitex.kiev.ua) - надає послуги побудови відомчих мереж транкінгового зв’язку, а також послуги транкінгового зв’язку у власній мережі (стандарту МРТ 1327) по всій території України.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Планує розгорнути мережу цифрового радіотелефонного зв'язку європейського стандарту ТЕТRА.

АОЗТ 'Нові технології' (www.ntech.kiev.ua) - компанія надає послуги професійного транкінгового зв’язку в діапазоні частот (400-430 Мгц) за стандартом Smartrunk ІІ по Києву і пригороду, а також послуги побудови транкінгових систем зв’язку.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

ЗАТ 'Укртехзв’язок' (www.ukrtc.com.ua) - є оператором діючої мережі радіозв'язку в Києві і ряді інших міст України (Київ, Львів, Запоріжжя, Маріуполь), реалізує комплексні проекти по забезпеченню замовників системами радіозв'язку.

ООО «СІЕСТЕЛ» (www.cstel.com.ua ) - оператор зв’язку в Харкові - займається розробкою та модернізацією систем професійного радіозв'язку.

ООО "Конард" (www.conard.lg.ua) - займається поставкою та монтажем систем транкового радіозв’язку в Луганську.

Орієнтовні тарифи на користування послугами транкінгового зв’язку в українських операторів:



 • Підключення - 0 - 250 грн.

 • Щомісячна абонентська плата може коливатися в межах - 12-20$ при цьому зніматиметься також оплата за додатковий трафік - 0.03/0.125$. В операторів з щомісячною платою близько 35$ оплата за трафік не знімається

 • За сеанс зв’язку з абонентом міської телефонної або стільникової мереж - 0.05 - 0.08$

 • Користування корпоративним (груповим) зв'язком, з кожного абонентського пристрою на місяць - 0 - 5,00$.

 • Зв'язок на "відкритому каналі" поза межами дії БС, з кожного абонентського пристрою на місяць - 0 - 12,5$

Можуть надаватися знижки для корпоративних користувачів.

Орієнтовні витрати на придбання базового устаткування системи транкінгового радіотелефонного зв'язку, що включають витрати на проектування, монтаж і пусконаладку, оформлення дозволу на одержання радіочастот, складають у середньому:

- 12 000 $ США для одноканальної системи (дозволяє обслуговувати до 20 абонентів),

- 37 000 $ США для чотирьохканальної системи (дозволяє обслуговувати до 150 абонентів).

Орієнтовна вартість абонентського устаткування складає:

- портативних радіостанцій - від 310 до 870 $ США,

- автомобільних радіостанций - від 420 до 730 $ США.

Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який відбувся переломом ноги.

Витрати на приєднання транкінгової системи до міської АТС враховуються додатково. Витрати на експлуатацію транкінгової системи мінімальні і визначаються, фактично, платою за споживану електроенергію і платою за радіочастотний ресурс.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).

Досить багато українських компаній на сьогоднішній день вже використовують транкові системи. У всіх обласних і районних центрах нашої країни працюють десятки систем SmarTrunk II комерційного і відомчого призначення. Проте досвід експлуатації SmarTrunk ІІ показав його обмежені можливості в задачах побудови розподілених радіомереж. Протокол не дозволяє будувати багатозонові мережі і велика кількість побудованих в Україні незалежних малих систем, позбавлені найбільш важливих атрибутів транкінгу - взаємного роумінгу, передачі даних та ін.

Більш просунутим в цьому плані є аналоговий протокол МРТ-1327. Існує деякий досвід його використання - наприклад, запорізькі енергетики для оперативного зв'язку використовують 15-канальну, 3-сайтову транкінгову систему протоколу МРТ-1327.



Основним протоколом транкового зв’язку в Україні обраний цифровий стандарт TETRA, що дозволяє будувати сучасні радіомережі національного масштабу.






Скачати 216.72 Kb.

 • 2. Класифікація транкінгових систем
 • 3. Абонентське обладнання.
 • 4. Основні послуги транкінгових мереж.
 • 5. Архітектура систем транкінгового зв’язку .
 • 6. Основні протоколи транкінгового зв’язку.
 • Аналогові протоколи
 • Цифрові протоколи.
 • 7. Транкінг в Україні.