Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ Визначення факторів та їх впливу на діяльність компанії 2

Скачати 120.47 Kb.

Розділ Визначення факторів та їх впливу на діяльність компанії 2
Скачати 120.47 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 06.04.2017
Розмір 120.47 Kb.
  1   2Вступ 1

Розділ 1. Визначення факторів та їх впливу на діяльність компанії 2

1.1. Аналіз зовнішніх ринкових можливостей 2

1.1.1. Визначення ринкових можливостей 2

1.1.2. Визначення ймовірності використання ринкових можливостей та побудова матриці Вільсона 6

1.2. Аналіз ринкових загроз 7

1.2.1. Визначення ринкових загроз 7

1.2.2. Визначення ймовірності реалізації загроз та побудова матриці Вільсона 9
Вступ

Сьогодні ринок морозива все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості, являються головним інструментом в конкурентній боротьбі.

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Виробники морозива все частіше почали відходити від класичної рецептури морозива, яке припускає використання тільки молочних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість морозива, в той же час їх використання веде до змін традиційного смаку морозива.

Морозиво на основі молочних жирів чітко відрізняється за смаком та іншими органолептичними показниками від морозива, яке виготовлене з використанням рослинних жирів.

Виробники морозива намагаються максимально знизити його собівартість, застосовуючи дешевшу сировину, спрощуючи технологічні процеси, що безпосередньо відображається на якості.

Молочний жир - жирна частина молока, являє собою суміш складних ефірів (гліцеридів) трьохатомного срирту гліцерину і жирних кислот, яка знаходиться в молоці у вигляді жирових кульок. Фосфатиди і стерини зв'язані оболонками жирових кульок і частково з білками молока.
Рослинні жири й олії (частіше просто олія) - ліпідні матеріали, отримані з рослин. Фізично олії є рідкими при кімнатній температурі, а жири є твердими. Хімічно, як жири так і олії складаються з тригліцеридів, на відміну від восків у яких немає гліцерину в їх структурі.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Не менш негативну роль відіграє поява на ринку морозива великої кількості нових мілких виробників. Як правило, це з’являється на базі торговців морозивом та замороженими продуктами. Зараз купити бувале у використанні і тому недороге обладнання для виробництва морозива за кордоном не представляє ніякої складності.

Формування маркетингової стратегії позиціонування кожного підприємства залежить від загальної конкурентної ситуації на ринку, а також від впливу конкурентів на свідомість споживачів. На регіональному ринку серйозну загрозу чинять конкуренти, які діють у національному масштабі, у той час як сила виробників інших регіонів є менш відчутною.

Метою курсової роботи є вивчення та дослідження стратегічного аналізу на підприємстві для збільшення обсягу продажу продукції з урахуванням ресурсів дослідження діяльності на ПАТ «Житомирський маслозавод».Розділ 1. Визначення факторів та їх впливу на діяльність компанії


1.1. Аналіз зовнішніх ринкових можливостей

1.1.1. Визначення ринкових можливостей

«Житомирський маслозавод» було створено у 1981 році задля задоволення потреб області в молочній продукції. Згодом продукція підприємства набула популярності в інших регіонах України та за її межами. До 1976 року на території діючого маслозаводу знаходився «Житомирський м’ясокомбінат». З 1976 по 1981 роки відбулась реконструкція приміщень заводу. Починаючи з 1981 року, поетапно були введені в дію цехи по виробництву масла тваринного, сухого знежиреного молока, морозива.

Молоко Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.

ПАТ «Житомирський маслозавод» за період існування завоював авторитет і популярність продукції в Росії – другому за величиною після українського ринку збуту, країнах Прибалтики, Чехії, Японії, Франції, Швейцарії, Німеччині, Польщі, Ірландії, Таїланді та Англії.

Основними виробниками-конкурентами за межами області є: «Полтавський маслозавод», «АПВТ – Фірма Ласка» (м. Кіровоград), «Львівський холодокомбінат», фірма «Мушкетер» (м. Дніпропетровськ), «Троянда-Експрес» (м. Луцьк), «Лисичанський холодокомбінат», «Київський холодокомбінат №2» та інші виробники молочної продукції в Україні.

Кефір

Основним стратегічним напрямом розвитку ринку збуту ПАТ «Житомирський маслозавод» є утримання існуючої частки ринку та нарощування обсягу реалізації морозива в кожному його сегменті, раціональне збільшення частки за рахунок входження на інші ринки продажу морозива з незаповненими сегментами.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.

Можливостями фірми є сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким компанія може досягти конкурентних переваг на ринку збуту.

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

За ступенем і призначення можна виділити дві групи факторів успіху ПАТ «Житомирський маслозавод».

І група - фактори, що визначають можливу наявність конкурентних переваг або фактори досягнення конкурентоздатності.

II група - фактори, що сприяють утриманню підприємством конкурентних переваг або фактори утримання конкурентоздатності.

Будь-які дослідження конкуренції і її суб’єктів – припускають розуміння того, що підприємство, яке діє на ринку, розглядається не саме по собі, а з урахуванням усієї сукупності відносин і інформаційних потоків, що зв’язують її з іншими суб’єктами ринку.

Таблиця 1.1

Вихідна інформація для побудови матриці можливостей ПАТ «Житомирський маслозавод»Зовнішні можливості

Чинники

Імовірність реалізації можливостей

Вплив можливостей на фірму

Ступінь важливості

Імовірність

Загальна оцінка

Ступінь важливості

Імовірність

Загальна оцінка

1.Збільшення ринкової частки підприємства

6

0,4

2,4

9

0,5

4,5

2.Розширення та поглиблення асортименту продукції

8

0,7

5,6

9

0,6

5,4

3.Залучення висококваліфікованих працівників

8

0,7

5,6

4

0,6

2,4

4.Відкриття нових торгових точок

8

0,4

3,2

5

0,6

3

5.Збільшення кількості постачальників сировини

4

0,5

2

9

0,7

6,3

6.Зменшення кількості фірм-конкурентів

7

0,4

2,8

6

0,8

4,8

7.Покращення економічної ситуації в країні

5

0,3

1,5

7

0,3

2,1

Разом

-

-

23,1

-

-

28

Фактори прямого впливу на конкурентоздатність молокопереробних підприємств наступні:

застосування нових інформаційних технологій, завоювання частки ринку збуту продукції, що випускається;

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

застосування стандартів якості продукції, поява товарів-замінників;

дешева сировина, ноу-хау.

ідеологія підприємства, ресурс знань;

демографічні зрушення, навантаження на екосистему;

репутація підприємства, ініціатива його колективу, удосконалювання системи комунікацій організації.

Побудуємо матрицю можливостей для ПАТ «Житомирський маслозавод» (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Матриця можливостей ПАТ «Житомирський маслозавод»

Побудувавши матрицю можливостей можна зробити наступний висновок: до поля низької імовірності реалізації можливостей та їх малого впливу на фірму потрапили такі чинники, як покращення економічної ситуації в країні та відкриття нових торгових точок.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Зменшення кількості фірм-конкурентів, збільшення ринкової частки підприємства та збільшення кількості постачальників сировини мають помірний вплив на ПАТ «Житомирський маслозавод».

Найбільш розвинутими сегментами ринку є звичайний та сезонний роздріб. На цих сегментах реалізовується до 90 % продукції від загального обсягу реалізації. Мережевий сегмент та сегмент НоКеСа є порівняно новими та перспективними напрямками реалізації продукції даного підприємства.


  1   2


Скачати 120.47 Kb.

2021