Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ XVІІІ. Група 90

Розділ XVІІІ. Група 90
Сторінка1/8
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
РОЗДІЛ XVІІІ. Група 90
РОЗДІЛ XVIII

ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ;
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 90

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
Примітки:
1. Ця група не включає:
(a) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205), або текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);
(b) підтримувальні (фіксуючі) ремені або інші підтримувальні (фіксуючі) вироби з текстильних матеріалів, за умови, що основна функція цих виробів (підтримка або фіксація) виконується за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад пояси для вагітних, бандажі для грудної клітки, бандажі для живота, фіксатори для суглобів або м'язів) (Розділ XI);
Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.
Тексти́ль (від лат. textere - «плести»), також текстильні матеріали - м'який матеріал, що являє собою щільну мережу природних або штучних волокон (ниток або пряжі). Пряжа виготовляється в процесі прядіння сировини з волокон вовни, льону, бавовнику або іншого матеріалу на ткацькому верстаті, виготовляючи довгі нитки.

(c) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічні вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного використання товарної позиції 6909;
Кера́міка - неорганічні, неметалічні тверді вироби, підготовлені дією тепла з наступним охолодженням. Керамічними називають вироби і матеріали, що одержуються внаслідок спікання глин й їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук.

(d) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних чи дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);
Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).

(e) вироби товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;
(f) частини загального призначення з недорогоцінних металів, зазначені в Примітці 2 до Розділу XV, або подібні вироби з пластмас (група 39);
(g) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413;
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
прилади для зважування, що використовуються для контролю і підрахунку маси виробів, а також гирі для ваг і терезів, що подаються окремо (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарні позиції 8425 - 8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); пристрої для регулювання положення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах товарної позиції 8466, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад, "оптичні" ділильні головки), крім суто оптичних пристроїв (наприклад юстувальні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); клапани та інша арматура (товарна позиція 8481); машини і апаратура (включаючи апаратуру для проектування або нанесення зображень на сенсибілізовані напівпровідникові матеріали) товарної позиції 8486;
(h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512);
Лічильна машина - механізм, електромеханічний або електронний пристрій, призначений для автоматичного виконання математичних операцій.
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для записування і відтворювання або повторного записування звуку (товарна позиція 8519); звукові головки (товарна позиція 8522); телевізійні камери, цифрові камери, записуючі відеокамери (товарна позиція 8525);
Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.
радіолокаційні, радіонавігаційні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526);
Дистанці́йне управлі́ння (керува́ння), - управління технологічними об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних пристроїв (реле, вимикачів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо).
з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів (товарна позиція 8536);
Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
цифрові апарати керування товарної позиції 8537; лампи герметичні спрямованого світла товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;
(ij) прожектори і фари товарної позиції 9405;
(k) вироби групи 95;
(l) ємкості для вимірювання об’єму, класифіковані за матеріалом, з якого вони вироблені; або
(m) котушки, бобіни або аналогічні носії (що повинні класифікуватися за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад, товарної позиції 3923 або Розділу XV).
2. За умови додержання положень до Примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:
(а) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 та 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;
(b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в декількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарної позиції 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;
(c) інші частини і приладдя включаються до товарної позиції 9033.
3. Положення Примітки 3 та 4 до Розділу XVI поширюється також на цю групу.
4. До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, пристроїв, приладів чи апаратів цієї групи або Розділу XVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби включаються до товарної позиції 9013.
5. Вимірювальні або контрольні оптичні прилади, пристрої або машини, без урахування цієї примітки, які можна класифікувати у товарній позиції 9013 або у товарній позиції 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.
Оптичні прилади - прилади, будова яких ґрунтується на законах поширення світла або на використанні властивостей світла.

6. В товарній позиції 9021 термін “пристосування ортопедичні” означає пристосування для:
- запобігання або корекції тілесних деформацій; або
- підтримки або фіксації частин тіла після хвороби, операції або пошкоджень.
До ортопедичних пристосувань належать взуття та спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичного стану за умови, що вони (1) виготовлені згідно з міркою на замовлення або (2) масового виробництва, представлені одним предметом, а не парою, та розроблені таким чином, щоб підходити для будь-якої ноги.
Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.

7. До товарної позиції 9032 включаються лише:
(a) прилади і апаратура для автоматичного регулювання витрати, рівня, тиску або інших змінних параметрів газів чи рідини, або для автоматичного регулювання температури, незалежно від того, чи базується їх дія на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, які сконструйовані для приведення цього параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину;
Автомати́чне регулюва́ння - підтримування без втручання людини потрібних значень фізичних величин, що характеризують режим роботи машин, апаратів, установок тощо, за допомогою автоматів-регуляторів.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
та
(b) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апаратура для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких ґрунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, які сконструйовані для приведення цього параметру до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину.
Автомати́чний регуля́тор - у системах автоматичного регулювання (САР) - пристрій, що виробляє керуючий сигнал для зміни (регулювання) вихідного параметра.

Додаткова примітка України:
У цьому Розділі термін “для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701  8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Загальні положення
(I) Загальний зміст і структура групи
До цієї групи включається велика різноманітність приладів та апаратів, які характеризуються, як правило, найвищою чистотою обробки і високою точністю. Велика частина їх використовується переважно для наукових цілей (лабораторні та дослідницькі роботи, аналіз, астрономія і т.п.), для спеціалізованих технічних чи промислових цілей (вимірювання або контроль, спостереження і т.п.) або для медичних цілей.
До цієї групи включаються:
(А) Широке коло товарів, які містять не лише прості оптичні елементи товарних позицій 9001 і 9002, але й оптичні прилади та апарати в діапазоні від окулярів товарної позиції 9004 до більш складних приладів, використовуваних в астрономії, фотографії, кінематографії і для спостережень під мікроскопом.
(B) Прилади та апарати, призначені для визначеного, конкретно заданого застосування (топографічне знімання, метеорологія, креслення, розрахунки і т.п.).
(C) Прилади та апаратура для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей або пов’язаного з ними застосування (радіологія, механотерапія, киснева терапія, ортопедія, протезування і т.п.).
(D) Машини, прилади та пристрої для випробування матеріалів.
(E) Лабораторні прилади та пристрої.
(F) Велика група приладів та апаратів для вимірювання, контролю і автоматичного керування, незалежно від того, чи є вони оптичними або електричними, зокрема, ті прилади, що входять до товарної позиції 9032, як описано в Примітці 7 до цієї групи.
Деякі з цих приладів зазначені у певних товарних позиціях, наприклад, складні оптичні мікроскопи (товарна позиція 9011), електронні мікроскопи (товарна позиція 9012), інші прилади та апарати охоплюються більш загальними описами в товарних позиціях, які стосуються якої-небудь конкретної галузі науки, промисловості і т.п.
Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.
(наприклад, астрономічні прилади товарної позиції 9005, прилади та апаратура для топографічного знімання товарної позиції 9015, рентгенівська і т.п. апаратура товарної позиції 9022). До цієї групи також включаються вакуумні апарати, що використовуються для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна позиція 9018).
Існують деякі винятки із загального правила, відповідно до яких прилади та апарати цієї групи відносяться до високоточних. Наприклад, до цієї групи входять також звичайні захисні окуляри (товарна позиція 9004), прості лупи та перископи, які не збільшують, (товарна позиція 9013), градуйовані лінійки та шкільні лінійки (товарна позиція 9017) і не професійні гігрометри, незалежно від їх точності (товарна позиція 9025).
Захисні окуляри (англ. Goggles) - окуляри для захисту очей від потрапляння твердих частинок, води, хімічних речовин та випромінювання. Мають широку сферу застосування. Використовуються як у хімічній чи деревообробній промисловості, так і у зимових і водних видах спорту.

Крім визначених товарів, зазначених у Примітці 1 до цієї групи (наприклад, гумові чи шкіряні шайби і прокладки та шкіряні мембрани для вимірювачів), прилади, апарати та їхні частини, що входять до цієї групи, можуть бути з будь-якого матеріалу (включаючи дорогоцінні метали або метал, плакований дорогоцінним металом, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване).
Коштовне камі́ння (рос. драгоценные камни, англ. gemstones, precious stones, нім. Edelsteine m pl) - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах).

(II) Некомплектні або незавершені машини, апарати і т.п. (див. Правило 2(а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів).
За умови, що вони мають, власне кажучи, властивості укомплектованого чи готового виробу, некомплектні або незавершені машини, пристрої, прилади чи апарати класифікуються з відповідними укомплектованими чи готовими виробами (наприклад, фотокамера або мікроскоп, подані без їх оптичних елементів, або лічильник електроенергії без підсумовуючого пристрою).
(III) Частини та приладдя (Примітка 2 до групи)
За умови додержання положень Примітки 1 до цієї групи, частини та приладдя, ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з машинами, пристроями, приладами чи апаратами цієї групи, класифікуються з цими машинами, приладдям і т.п.
Це загальне правило не поширюється, проте, на:
(1)  Частини та приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої конкретної товарної позиції цієї групи або груп 84, 87 або 91 (крім залишкової товарної позиції 8485, 8548 або 9033. Наприклад, вакуумний насос до електронного мікроскопа залишається насосом товарної позиції 8414; трансформатори, електромагніти, конденсатори, резистори, реле, лампи чи електронні лампи і т.п.
Ва́куумний насо́с (англ. vacuum pump) - елемент вакуумної системи, призначений для створювання, підвищування і підтримування вакууму.
Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
залишаються виробами групи 85; оптичні елементи товарної позиції 9001 або 9002 залишаються в зазначених товарних позиціях незалежно від того, в яких приладах або апаратах вони мають бути встановлені; годинниковий механізм завжди включається до групи 91;
Годинниковий механізм - термін, який стосується внутрішньої конструкції або механічного годинника, або пристрою, який працює за тим же принципом. Якщо бути точнішим, то термін відноситься до механізмів, в будові яких використовується складний комплект шестерень.
фотографічна камера включається до товарної позиції 9006, навіть якщо вона відноситься до типу, призначеного для використання з іншим приладом (мікроскопом, стробоскопом і т.п.).
(2)  Частини та приладдя, призначені для використання з декількома категоріями машин, пристроїв, приладів або апаратів, які включаються до різних товарних позицій цієї групи, включаються до товарної позиції 9033, якщо лише не є повністю укомплектованими приладами і т.п., описаними в іншій товарній позиції (див. пункт (1) вище).
(IV) Багатофункціональні або комбіновані машини, пристрої і т.п.; функціональні вузли (Примітка 3 до групи)
У примітці 3 вказується, що положення Приміток 3 і 4 до Розділу XVI поширюються також на цю групу (див. пункти (VI) і (VII) Загальних положень до Розділу XVI).

Як правило, багатофункціональні машини класифікуються у відповідності до основної функції цієї машини.


Багатофункціональні машини здатні виконувати різні операції.
У випадку, якщо неможливо визначити основну функцію і якщо, як зазначено в Примітці 3 до Розділу XVI, в контексті не обумовлено інше, слід використовувати Правило 3 (с) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів.
Комбіновані машини або установки, які складаються з двох або більше машин чи пристроїв різного типу, об’єднаних у єдиний агрегат, які послідовно або одночасно виконуюють роздільні (різні) функції, які в цілому доповнюють одна одну, і які описувані в різних товарних позиціях цієї групи, також класифікуються за основною функцією комбінованої машини або установки.
Вищенаведені умови враховуються у випадку, якщо машини чи установки різного типу, призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого умонтовані одна в одну або встановлені одна на одну, або встановлені на загальну основу, або змонтовані в загальному корпусі.
Комплекти машин або установок не повинні розглядатись як призначені для стикування один з однм для утворення єдиного цілого, крім тих випадків, коли машини або установки спеціально сконструйовані для постійного стикування одна з одною або кріплення до загальної основи, рами, корпусу і.т.п. Це виключає комплекти, які мають тимчасову природу або які зазвичай не вмонтовані в комбіновану машину, пристрій і т.п.

Основи, рами або корпуси можуть бути оснащені колесами так, що комбінована машина або установка може переміщатися в процесі використання, за умови, що машина, установка не набувають відмітних ознак виробу (наприклад, транспортного засобу), більш конкретно охопленою окремою товарною позицією Класифікації.Підлоги, бетонні основи, стіни, перегородки, стелі та ін.., навіть спеціально призначені для розміщення машин чи установок, не повинні розглядатись як загальна основа, яка з’єднує такі машини чи установки в єдине ціле.
Положення Примітки 3 до Розділу XVI не слід застосовувати, якщо комбіновані машини чи установки включаються в окрему товарну позицію.
Таким чином, до цієї групи включаються у якості функціональних вузлів, наприклад, електричні (включаючи електронні) прилади чи пристрої – складові аналогової або цифрової телеметричної системи. Це переважно такі:
(I) Пристрої на передавальній стороні:
(i)  первинний датчик (перетворювач, передавач, аналого-цифровий перетворювач і т.п.
Ана́лого-цифрови́й перетво́рювач, АЦП (англ. Analog-to-digital converter, ADC) - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу.
), який перетворює вимірювану величину, якою б не була її природа, у пропорційний сигнал струму, напруги чи цифровий сигнал;
Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.

(ii) основний блок вимірювального підсилювача, передавача і приймача, що (за потребою) підсилює цей струм, напругу чи цифровий сигнал до рівня, потрібного імпульсному або частотно-модульованому передавачу;
(iii) імпульсний або частотно-модульований передавач, який передає аналоговий чи цифровий сигнал на іншу станцію.
(II) Пристрої на приймальній стороні:
(i)  приймач імпульсних, частотно-модульованих або цифрових сигналів, який перетворює передану інформацію в аналоговий чи цифровий сигнал;
(ii) вимірювальний підсилювач або перетворювач, який, за потребою, підсилює аналоговий чи цифровий сигнал;
(iii) індикаторні або записуючі прилади, калібровані в одиницях вихідної величини та обладнані механічним покажчиком або оптоелектронним дисплеєм.
Телеметричні системи використовуються переважно у нафтових, газових і виробничих трубопроводах, установках для видалення води, газу і стічних вод і системах моніторингу навколишнього середовища.
Проводові або радіо передавачі і приймачі для телеметричних сигналів залишаються у відповідних товарних позиціях (товарна позиція 8517, 8525 або 8527, залежно від конкретного випадку), якщо лише не об’єднуються в єдиний вузол з приладами та апаратами, згаданими в пунктах (I) і (II) вище, або якщо в цілому не утворюють функціональний вузол щодо Примітки 3 до групи 90; укомплектований вузол включається тоді до цієї групи.
На додаток до винятків, зазначених у тексті пояснень, до цієї групи не включаються:
(а) вироби, використовувані в машинах, приладах або для інших технічних цілей з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної чи композиційної шкіри (товарна позиція 4205) або з текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);
(b) частини загального призначення, зазначені у Примітці 2 Розділу XV, з недорогоцінних металів (Розділ XV) та аналогічні вироби з пластмас (група 39);
(c) підіймальне або вантажно-розвантажувальне устаткування (товарних позицій 8425–8428 та 8486); пристрої для регулювання положення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах товарної позиції 8466, включаючи ті, що оснащені оптичними елементами для зчитування показів приладів (наприклад, оптичні ділильні головки), крім суто оптичних пристроїв (наприклад, юстувальні телескопи); радіолокаційна, радіонавігаційна апаратура або радіоапаратура для дистанційного керування (товарна позиція 8526);
(d) космічні апарати, оснащені приладами чи апаратами цієї групи (товарна позиція 8802);
(e) іграшки, ігри, спортивний інвентар та інші вироби групи 95, та їхні частини і приладдя;
(f) міри місткості; вони класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлені;
(g) котушки, бобіни або аналогічні носії (класифіковані відповідно до матеріалу, з якого виготовлені, наприклад, у товарній позиції 3923 або в Розділі XV).
Додаткові загальні положення

До цієї групи включаються тільки ті штативи, які винятково або переважно призначені для використання з апаратурою цієї групи (див. Загальні положення до цієї групи (ІІІ)).


Штативи, призначені для використання з камерами цієї групи та камерами товарної позиції 8525 класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені.
Частини штативів цієї групи класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені.

Пояснення до товарної позиції 9001:


9001

Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та інші оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з оптично необробленого скла:

9001 10

- волокна оптичнi, джгути та кабелi волоконно-оптичнi:

9001 10 10 00

- - кабелі для передачi зображення

9001 10 90

- - iншi:

9001 10 90 10

- - - волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм

9001 10 90 90

- - - інші

9001 20 00 00

- листи або пластини з поляризаційного матеріалу

9001 30 00 00

- лiнзи контактнi

9001 40

- лiнзи склянi для окулярiв:

9001 40 20 00

- - що не коригують зiр
- - що коригують зiр:
- - - обробленi з обох бокiв:

9001 40 41 00

- - - - однофокуснi

9001 40 49 00

- - - - iншi

9001 40 80 00

- - - iншi

9001 50

- лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв:

9001 50 20 00

- - що не коригують зiр
- - що коригують зiр:
- - - обробленi з обох боків:

9001 50 41 00

- - - - однофокуснi

9001 50 49 00

- - - - iншi

9001 50 80 00

- - - iншi

9001 90 00

- iншi:

9001 90 00 10

- - для цивільної авіації

9001 90 00 90

- - інші

До цієї товарної позиції включаються:


(А) Оптичні волокна і волоконно-оптичні джгути, а також волоконно-оптичні кабелі, крім кабелів товарної позиції 8544.
  1   2   3   4   5   6   7   8