Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозподілена система керування електроживленням

Скачати 136.83 Kb.

Розподілена система керування електроживленням
Скачати 136.83 Kb.
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 136.83 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Черкаське територіальне відділення МАН України

Відділення: технічні науки

Секція: електроніка, радіотехніка

та приладобудування


РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ

Роботу виконав:Гондарук Назар Віталійович,

учень 11 класу

Жашківської спеціалізованої школи №1

з поглибленим вивченням окремих предметів

Жашківської районної ради Черкаської області


Науковий керівник:

Ярош Олександр Миронович,

учитель-методист вищої кваліфікаційної

категорії Жашківської спеціалізованої школи №1

з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради Черкаської області


Рецензент:

В.Є.

Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.

Березовський,

завідувач кафедри математики та фізики Уманського національного університету садівництва кандидат фізико-математичних наук, доцентм.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

У́мань (нар. Гумань, пол. Humań) - місто обласного значення, адміністративний центр Уманського району Черкаської області. Розташоване на Придніпровській височині над річкою Уманкою (басейн Південного Бугу).

Садівни́цтво - інтенсивна галузь сільського господарства, до якої належить вирощування плодових, ягідних і горіхоплідних культур для одержання плодів, ягід і горіхів. У сучасному розумінні садівництво ототожнюють з плодівництвом.

Жашків — 2013


РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ

Гондарук Назарій Віталійович,

Черкаське територіальне відділення МАН України,

Жашківська спеціалізована школа №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради Черкаської області, 11 клас

Науковий керівник:

Ярош Олександр Миронович

учитель Жашківської спеціалізованої школи №1

з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради Черкаської області
Метою роботи є впровадження в життя системи керування електроживленням, яка створена для управління будь якими приладами, що працюють від електричної енергії.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Дана розробка має широке коло застосування. Система легко розширується та адаптується під різноманітні потреби. Тому її можна взяти за основу “розумного дому”. Тобто керування світлом та побутовими приладами в будинку. Чи в фізичному кабінету, де за допомогою лише комп’ютера, вчитель зможе з легкістю ввімкнути чи вимкнути напругу на конкретній парті. Чи, наприклад, активація кондиціонеру в заданий час.

Задача створеної системи оптимізувати та полегшити, процес адміністрування офісів, складів, заводів і т.д.

Існуючі пропозиції занадто дорогі та складні у використанні, на відміну від моєї, яка дозволяє при досить невеликих знаннях техніки, модифікувати будь-яку складову системи та легко розширити її до потрібних маштабів.

Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.Зміст


Зміст 4

РОЗДІЛ 1 АПАРАТНА ЧАСТИНА 7

1.1. Реле 7

1.2. Транзистор 7

1.3.

Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.

Напівпровідниковий діод 7

1.4. Резистор 8

1.5. Конденсатор 9

POЗДІЛ 2 ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАТИ 10

2.1. Травлення плати 10

2.2. Складання плати 11

РОЗДІЛ 3 КЕРУВАННЯ ПЛАТОЮ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 12

3.1.

Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.

Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.

Рези́стор або о́пір (від лат. resisto - опираюся) - елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)

BeagleBone Black 12

3.2. Оптимізація керування та написання daemon для debian 13

3.3. Web-інтерфейс 13

РОЗДІЛ 4 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ 16

4.1. Керування великою кількістю ПК 16

РОЗДІЛ 5 СИСТЕМНІ ВИМОГИ 19

5.1. Вимоги до мережевої служби 19

5.2. Вимоги для WEB–інтерфейсу 19

ВИСНОВОК 20

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 21


Вступ
Уявіть світ, в якому все автоматизовано. Коли ви відкриваєте двері свого будинку, автоматично вмикається світло.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Коли лягаєте спати–все вимикається. Хочете, щоб у вашому будинку о шостій відкривалися штори? Будь ласка. Для цього всього людство вже навіть існує назва — "розумний дім'.
Вже зараз ми стрімко рухаємось до того, щоб кожен будинок мав свій мозок і міг сам вирішувати буденні питання, наприклад, чи потрібне зараз отоплення в домі.
От і я вирішив зробити крок до автоматизації свого життя. Слід відразу зазначити, що "розумний дім" це лише частинний випадок використання системи розподіленого керування електроживленням.
Все почалося з необхідності віддалено керувати живленням комп'ютерів.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Якщо бути точним сто семи комп'ютерів. Існувало кілька варіантів системи. Спершу це був пристрій під назвою NetPing і спеціальною керованою розеткой. Все було б добре якби не ціна однієї розетки, яка виливалася в 170 грн. На ринку багато схожих за функціоналом систем, але всі вони, не повністю, задовольняли мої умови або коштували занадто дорого. Тому і було вирішено створити дану систему.

В результаті я чітко уявив що я хотів би побачити в системі:
 1. Портативність.

  Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.

  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

  (інколи може виникнути необхідність швидко відключити чи підключити систему).

 2. Адаптивність (бувають випадки коли під контроль системи необхідно додати декілька пристроїв або навпаки).

 3. Відмовостійкість.

 4. Модульність. (система повинна складатись з окремо реалізованих модулів які швидко можна замінити за необхідністю).

Реалізувати дану систему можна в різних галузях. Перш за все, як я вже говорив, в "розумному домі". Інший варіант-віддалене керування великою кількістю ПК чи навчальні заклади (кабінети фізики, інформатики) з метою безпеки.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
РОЗДІЛ 1 АПАРАТНА ЧАСТИНА

1.1. Реле


Реле (фр. relais) – електричний пристрій призначений для замикання та розмикання різних ділянок електричного кола при заданих змінах електричних та не електричних вхідних величин.

Електри́чний при́стрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію (наприклад механічну). У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них.

Х
Рис. 1.1


арактеристики реле HF3FF (Рис. 1.1):

Опір ізоляції

100 МОм

Макс. час спрацювання

5-10 мс

Стійкійсть удару

980 м/с2

Вібростійкість

Від 10 Гц до 55 Гц.

Робоча температура

-40ºC –— 85ºC

Вага

10 г


Табл. 1.1

1.2. Транзистор


Т
Рис. 1.2
ранзистор (англ. transfer – «переносити», англ.

А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.

resistor – «опір») – напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, за допомогою прикладеної до додаткового електрода напруги.

Електро́д (від електро- та грецького hodos - шлях), (англ. electrode, нім. Elektrode f) - конструктивний елемент електронного, йонного чи електротехнічного приладу чи технологічної установки, який є провідником певної форми, що з'єднує відрізок електричного кола, який знаходиться в робочому середовищі (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з іншою частиною цього кола, яка утворюється дротами.

В даній системі використовується транзистор pn2222 (Рис.1.2).

Тип переходу

NPN

Колектор

600 мА

Напруга колектор-емітер

30 В

Частота

250 МГц


Табл. 1.1

1.3. Напівпровідниковий діод


Н
Рис. 1.3
апівпровідниковий діод — це напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами.

Для даної системи я використовув діод 1n4001 (Рис. 1.3). Його характеристики в наведеній далі таблиці.Матеріал

Кремній

Макс. постійна зворотня напруга

50 В

Макс. випрямлений за півперіод струм

1 А


Табл. 1.3

В
Рис. 1.4


своїй роботі я використовув також SMD діод. SMD англійською —“Surface Mounted Device”, що в перекладі означає пристрій, що монтується на поверхні.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Головною перевагою SMD є малі розміри. Саме через це і був обраний діод S1M. Далі його фото та головні характеристики.

Матеріал

Кремній

Макс. прямий струм

1 А

Макс. пряма напруга

1.1 В

Загальна ємність

12 пФ

Робоча температура

-55ºC — 150ºC

Т
Табл. 1.4

ип монтажуSMD1.4. Резистор


Р
Рис. 1.5
езистор (з лат. resisto — опираюся) — елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.

Я використовув SMD резистор(Рис. 1.5) з такими характеристиками:Номінальний опір

5.1 кОм

Точність

5 %

Номінальна потужність

5.1 Вт

Робоча температура

-55ºC — 125ºC


Табл. 1.5

1.5. Конденсатор


Конденсатор (Рис.1.6) — (рос. конденсатор, англ. capacitor; нім. Kondensator m) — система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.

Діеле́ктрики (англ. dielectric) - речовини, що погано проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108...1017Ом·см. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди).

Електри́чний заря́д - фізична величина, яка є кількісною мірою властивості фізичних тіл або частинок речовини, що вступають в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд звичайно позначають латинськими літерами q або великою буквою Q .


Рис. 1.6

Номінальна ємність

500 мкФ

Макс. відхилення ємності

-0.33 %

Робоча температура

-10ºC — 50ºC

Тангенс кута втрат

20 %


Табл. 1.6


POЗДІЛ 2 ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАТИ


Так як замовлення готової плати потребує значних грошових витрат я вирішив виготовити її самостійно. Як це відбувалося описано далі.

2.1. Травлення плати


Для виготовлення плати необхідно зробити схему з провідника та місць для компонентів.

Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Для цього я користувався програмою Sprint-Layout 5.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

0 (Рис.2.1).Рис. 2.7

Текстоліт обрізаємо його до необхідних розмірів, обезжирюємо, обробляємо мілким наждачним папером і знову обезжирюємо. Наступний крок — перенесення малюнкаС
Рис. 2.8
початку плату потрібно обережно прогріти плату, а потім покласти папір з уже роздрукованою схемою на склотекстоліт. Проглажуємо, потім даємо охолонути текстоліту, і кладемо його у воду і знімаємо папір. Після того як плата висохне, занурюємо її в хлорне залізо..

При кімнатній температурі плата травиться 15-20 хвилин.

Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.

Склотекстолі́т, склопластик - полімерний матеріал, армований скловолокном.

Кімнатна температура (англ. room temperature, позначається часто R. T. або r. t.) - умова виконання досліду чи хімічної реакції, що означає температуру 25°C або бл. 298 K, іноді позначення температури оточення.

Після цього її слід промити і висушити (Рис. 2.3).


Рис. 2.9

2.2. Складання плати


Н
Рис. 2.10
аступним кроком буде свердління плати. Я особисто для цього використовув ручну мінідриль зі свердлами різних діаметрів в комплекті (Рис. 2.4).

Свердло́ - осьовий різальний інструмент для утворення отвору у суцільному матеріалі та (або) збільшення діаметра наявного отвору з однією або двома різальними окрайками.

Свердлі́ння - поширений технологічний метод одержання отворів різанням, вид механічної обробки матеріалів різанням, при якому за допомогою спеціального різального інструменту (свердла), що обертається, отримують отвори різного діаметра і глибини, або багатогранні отвори різного перетину і глибини.

Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.

Далі нам необхіодно залудити плату. Тобто покрити всі доріжки оловом. Після чого можна паяти на плату всі радіоелементи.

Ось так виглядає плата плата в готовому вигляді (Рис. 2.5.):Рис. 2.11

РОЗДІЛ 3 КЕРУВАННЯ ПЛАТОЮ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

3.1. BeagleBone Black


Реле має два стани: OPEN та CLOSE. Для того, щоб змінити стан необхідно подати напругу на ногу реле. Для цього я придбав одноплатний комп’ютер BeagleBone Black (Рис. 3.1). Нижче наведені його характеристики:

П
Рис. 3.12


ристрій поставляється в такій комплектації (Табл.3.1).


Табл. 3.1

Процесор

1GHz ARM Cortex-A8

ОЗУ

512 Мб

Роз’єми

Ethernet x1; USB x1; microHDMI; miniUSB для живлення; живлення

Кількість контактних роз’ємів

82

Напруга на GPIO

3.3 В

Макс. сила струму на GPIO

48 мА
Т
Рис. 3.13
ут нас цікавлять так звані GPIO(контактні роз’єми), якими кожна керувати здійснюючи запис файли. Я встановив на BeagleBone Linux Debian.

Перш за все необхідно здійснити експорт GPIO. Для цього потрібно знати номер GPIO(зручніше за все знайти його на «мапі»(Рис.3.2)), а також мати права root. Все керування знаходиться в директорії /sys/class/gpio. Для тесту оберемо, GPIO_67. В терміналі виконуємо:echo 67 > /sys/class/gpio/export

Після цього в нас з’являється директорія /sys/class/gpio/gpio67. Де нас цікавлять два файли: value і direction. В терміналі:echo out > /sys/class/gpio/gpio67/direction

І тепер командою echo 1 > /sys/class/gpio/gpio67/value можна ввімкнути напругу, а командою echo 0 > /sys/class/gpio/gpio67/value, відповідно вимкнути.3.2. Оптимізація керування та написання daemon для debian


Для керування я написав мережу службу мовою програмування Perl.

open STDIN, '/dev/null' or die; # перенаправлення ст. входу

open STDOUT, ">>$conf_main{'log_file'}" or die; # пер. ст. вих. в лог-файл

defined(my $pid = fork) or die; # копія програми в пам’яті

if($pid) { # умова: якщо вдало, то

open PIDFILE, ">$conf_main{'pid_file'}" or die; # відкриваємо файл

printPIDFILE "$pid\n"; # запис ід. процесу в файл

close(PIDFILE); # закриваємо файл

exit;

}; # кінець умови

setsid or die; # встановлюємо ідентифікатор сесії
Наступний крок це слухання з’єднань на певному порті.

Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.

Наприклад 3345.

Далі наведений скорочений код з’єднання з клієнтом: 1. while ($client = $server->accept()) { # коли клієнт під’єднується

$SIG{CHLD} = \&REAPER; # встановлюємо обробник сигналів

$child_pid=fork(); # створення дочірнього процесу

}; # кінець циклу
Після того як я дописав ще декілька функцій, я зміг підключитися до сервера на локальній машині за допомогою команди telnet 127.0.0.1 3345.

3.3. Web-інтерфейс


Тепер керувати платою можна будь-яким способом просто підключившись сокетом і відправивши потрібну команду. Я обрав WEB інтерфейс через універсальність. На веб сторінку можна зайти з будь-якого пристрою. Він створений за допомогою HTML, JavaScript, jQuery та PHP.

Інтерфейс складається з меню “Статус”(Рис. 3.4), “Керування” (Рис. 3.5), “Налаштування” (Рис. 3.6) та “Довідка”:

Рис. 3.3

В меню “Статус” показується стан кожного GPIO. В меню “Керування” можна змінити стан GPIO, а також зробити його export та unexport. В меню “Налаштування” можна вказати IP–адресу та порт на якому знаходиться сервер. В меню “Довідка” коротко описані деякі функції.
Рис. 3.4 (меню «Статус»)


Рис. 3.5 (меню «Керування»)

Рис. 3.6 (меню «Налаштування»)

РОЗДІЛ 4 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ

4.1. Керування великою кількістю ПК


Розроблена система успішно функціонує на «Савік Шустер Студіо» уже протягом 6 місяців. В студії знаходиться 107 комп’ютерів, за допомогою яких глядачі мають можливість голосувати.

За різних обставин дані пристрої перестають відкликатися на мережеві команди, і тоді єдиний спосіб активувати його, це перезавантаження за живленням. Але цей процес можна автоматизувати за допомогою описаної системи.

Рис. 4.14 (фото ПК, що знаходяться в студії)

В студії знаходиться 16 активних плат, та 8 BeagleBone. В даній ситуації навіть описаний мною метод WEB-daemon-beagle виявився не раціональним.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Раціоналі́зм (від лат. ratio - розум) - філософська точка зору, яка наголошує першість і компетентність розуму (логічного ходу міркування) в пошуках правди. В історії філософії раціоналізм протиставляється емпіризму - філософській установці, яка кладе в основу пошуків істини досвід.

Тому було налаштовано один централізований сервер.

Неможливо пам’ятати який комп’ютер знаходиться на якому BeagleBone-і та ще й на якому GPIO. Тому на головному сервері був запущений модифікований daemon, який мав спеціальний конфігураційний файл виду:


Номер компьютера

:

IP–адреса BeagleBone

:

Номер GPIO

Тобто, служба замість того, щоб слухати всю інформацію від клієнта, приймає від нього лише порядковий номер комп’ютера. А інші дані бере з цього конфігураційного файлу.

Вирізка із працюючого conf файлу:

1:192.168.14.170:70

2:192.168.14.170:71

3:192.168.14.170:72

4:192.168.14.170:73

5:192.168.14.170:74

6:192.168.14.170:757:192.168.14.170:76

Найлегший варіант розпарсити стрічку подібного вигляду — regexp. Після виконання m/^\s*(\d )\s*\:\s*(\d \.\d \.\d \.\d )\s*\:\s*(\d )\s*$/ ми отримаємо номер комп’ютера в змінній $1, IP–адресу в змінній $2 і номер GPIO в змінній $3.


Рис. 4.15 (щиток, що знаходиться під подіумом: мережевий комутатор, BeagleBone, плата)


Рис. 4.3 (активна плата)

РОЗДІЛ 5 СИСТЕМНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до мережевої служби


 • Unix—подібна операційна система(Linux, BSD, OS X)

 • Perl інтерпретатор

 • sh інтерпретатор

 • вихід до мережі для взаємодії з користувачем

 • необхідний дисковий простір

  • розмір скрипта: 8 Кб

  • розмір лог-файлу після доби використання: 1,2 Кб

Скрипт тестувався на міні—комп’ютері BeagleBone зі встановленим Debian Linux.

5.2. Вимоги для WEB–інтерфейсу


 • Unix–подібна ОС

 • WEB–сервер з можливістю виконувати PHP скрипти

 • браузер для перегляду (Internet Explorer не підтримується)

Інтерфейс керування тестувався:

 • Apache встановленому на OS X

 • Linux та nginx на FreeBSD.


ВИСНОВОК

Сучасний світ залежить від технологій. Інновації у світі техніки стали для нас звичною річчю.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Сьогодні деякі люди чекають виходу нового iPhone більше, народження власної дитини. Це хоч і дивно, але слід визнати, що технології значно спрощують наше життя і роблять його комфортнішим та зручнішим.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Метою даної наукової роботи, є саме й впровадження в життя системи керування електроживленням , яка створена для управління будь якими приладами, що працюють від електричної енергії. Дана система значно спрощує контроль над безпекою вашого дому і тепер ваша дружина може не хвилюватися, що праска залишилась ввімкнена. Всього за один натиск на кнопку ви можете вимкнути живлення, знаходячись в пробці.
На основі тестування і отриманих досліджень можна стверджувати , що дану розробку можна застосовувати для керування електричним струмом, а тому й побутовими приладами по всьому будинку, всього лише за допомогою комп’ютера або будь-якого іншого пристрою з підключенням до мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

В порівнянні з іншими існуючими методами, запропонований є набагато зручнішим і дешевшим.


Отже дана програма може стати корисним доповненням повсякденного життя для забезпечення безпеки та автоматизації.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/193647/HONGFA/HF3FF/214/1/HF3FF.html

 2. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/356062/ONSEMI/PN2222/215/1/PN2222.html

 3. http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf

 4. http://www.fairchildsemi.com/ds/S1/S1A.pdf

 5. http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html

 6. http://cxem.net/master/45.php

 7. http://www.farnell.com/datasheets/1701090.pdf

 8. http://perldoc.perl.org/

 9. http://php.net/docs.php

 10. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference

 11. П. Л. Іонкін, Основы инженерной электрофизики. М.: «Высшая школа». 1964 р.

 12. П. Хоровиц, У. Хіл. Искусство схемотехники. Том 1. М.: «МИР». 1983 р.

Скачати 136.83 Kb.

2021