Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження 02. 04. 2014 №143 Про затвердження Плану заходів з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік"

Розпорядження 02. 04. 2014 №143 Про затвердження Плану заходів з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік"
Сторінка1/5
Дата конвертації06.04.2017
Розмір1.16 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5


ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

розпорядження

02.04.

Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.
2014 № 143


Про затвердження Плану заходів з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік" та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2014 рік

На виконання Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та "Про місцеві державні адміністрації" і згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Голосі́ївський райо́н - найбільший за площею міста Києва (15,62 тис. гектарів) утворено у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на базі Московського району (створений у 1921 році).
2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень" та від 03.03.2014 № 234 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік" і з метою сталого економічного розвитку та зростання, створення безпечного середовища життєдіяльності району:

1.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Затвердити План заходів з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік" та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2014 рік (далі План заходів) згідно з додатком 1.

2. Відділам та структурним підрозділам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, іншим відповідальним виконавцям згідно з додатком 2 необхідно:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік" та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2014 рік в установлені терміни.

У районі існують Голосіївські вулиця, площа, провулок і однойменна станція метрополітену.

2.2. Щомісячно надавати інформацію про виконання Плану заходів до відділу економіки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на паперових та електронних носіях у строк до 5 числа місяця, наступного за звітним – по основних показниках з наростаючим підсумком з початку року та щоквартально, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом – розгорнуту.

2.3. Відділу реконструкції та розвитку управління житлово-комунального господарства щоквартально, не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати розгорнуту за формою № 01-Звіт згідно з додатком 3
2
інформацію до відділу економіки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на паперових та електронних носіях про виконання Плану заходів у частині капітальних вкладень.

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

3. Керівники управлінь, відділів, секторів і служб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та інші відповідальні виконавці несуть персональну відповідальність за виконання Плану заходів та повноту, достовірність і своєчасність надання інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

В.о. голови В. Іванченко

Додаток 1

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

07.04.2014 № 143

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

на 2014 рік" та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2014 рік

ВСТУП
Законодавчим підґрунтям для розроблення Плану заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району м. Києва на 2014 рік (далі – План заходів) є Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (постанова Кабміну Міністрів України від 21.07.2006 № 1001), Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року та інші комплексні, галузеві, загальнодержавні і міські програми.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Враховуючи основні завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міськради від 15.12.2011 № 824/7060, План заходів спрямований на втілення практичної реалізації основних стратегічних пріоритетів, спрямованих на подальше поліпшення якості життя населення району, підвищення його добробуту, покращення демографічної ситуації та екологічної безпеки.

План заходів ґрунтується на аналізі фактичних економічних показників економічного і соціального розвитку міста і району та оцінці економічної кон’юнктури на кінець 2013 року, пропозиціях управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, підприємств і організацій району, виходячи з соціально-економічної ситуації і відповідно до можливостей та встановленому граничному розподілу видатків бюджету Голосіївського району м. Києва.

Запропонований План заходів узгоджений із основними положеннями Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Структура Плану заходів відповідає Типовій структурі програми економічного та соціального розвитку району на короткостроковий період, зміст якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.

Вида́тки бюдже́ту - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету" зі змінами та доповненнями.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Для оцінки повноти і якості виконання Плану заходів упродовж 2014 року здійснюватиметься постійний моніторинг його виконання.

2

У процесі виконання План заходів може уточнюватися та підлягати коригуванню для врахування нових соціально-економічних процесів із подальшим затвердженням змін розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.


1. Аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку і життєдіяльності Голосіївського району м. Києва за 2013 рік
Бюджетно-фінансова політика.

За 2013 рік фактичні надходження до бюджету міста Києва, що зібрані на території Голосіївського району, становлять 1141,9 млн.грн, що складає 88,8 % до річного індикативного показника (у порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на 64,7 млн.грн), темп росту становить 106,0 % (2012 рік – 1077,2 млн.грн.

Станом на 01.01.2014 на котловий рахунок бюджету Голосіївського району м. Києва надійшло 454684,7 тис. грн.

За 2013 рік профінансовано видатків на загальну суму 454655,0 тис.грн, що складає 90,0 % до річного плану (504839,5 тис.грн).

За звітний період районом забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Станом на 01.01.2014 року в районі існує значна сума податкового боргу:

до Державного бюджету – 229,1 млн.грн, який зменшився на 75,2 млн.грн у порівнянні з початком 2013 року (на 01.01.2013 – 304,5 млн.грн);

до Місцевого бюджету – 44,8 млн.

Податко́вий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
грн, спостерігається збільшення на 9,8 млн.грн у порівнянні з початком року (на 01.01.2013 – 35,0 млн.грн), але упродовж IV кварталу 2013 року він зменшився на 2,3 млн.грн.

Причиною зростання податкового боргу є:

донарахування за актами перевірок, переважна більшість яких не забезпечена активами для погашення податкового боргу;

нарахування по поточним зобов’язанням.

Структурні підрозділи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби здійснюють, щоденний, щотижневий, щомісячний, щоквартальний аналіз щодо забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, з метою максималізації надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Розвиток реального сектору економіки.

Господарська діяльність промислового комплексу району.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Вирішальну роль у формуванні позитивного результату економічного зростання Голосіївського району відіграє потужний промисловий потенціал.
Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
У складі якого зосереджено 79 промислових підприємств-виробників.

Упродовж 2013 року промисловими підприємствами району було реалізовано продукції на суму 7045,6 млн.грн, темп обсягу реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року становить 99,7 %.

3

У загальноміському рейтингу за обсягами реалізованої промислової продукції за січень-грудень поточного року Голосіївський район зайняв ІV місце – питома вага обсягу реалізації склала 9,5 % від загальноміського показника.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.Зниження обсягів реалізації промислової продукції протягом січня-грудня 2013 року спостерігалися в таких галузях, як: хімічна (темп становить 74,0 %, порівняно з 2012 рік), деревообробна (темп – 87,5 %). Зменшення обсягів реалізації пояснюється збільшенням ціни на сировину та зменшенням обсягу замовлень.

За співвідношенням січня-грудня 2013 року до аналогічного періоду 2012 року по деяким галузям спостерігається і позитивна динаміка зокрема на підприємствах: легкої промисловості – у 2,7 рази, машинобудування – на 78,1 %, виробництво будівельних виробів – на 6,2 %, металовиробів та металообробки – на 14,6 %.

Розвиток малого підприємництва. За 2013 рік було зареєстровано 507 звернень суб’єктів господарювання до дозвільного центру Голосіївського району м. Києва та надано 526 консультацій. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року спостерігається зменшення кількості звернень на 21,9 % та кількості виданих документів дозвільного характеру на 40,4 %. Кількість наданих консультацій зменшилась на 7,7 %. Центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації упродовж 2013 року було надано 15140 одиниць адміністративних послуг.

На зниження показників вплинула реформа Державної санітарно-епідеміологічної служби наприкінці 2012 року.

Упродовж 2013 року в Голосіївському районі м. Києва було зареєстровано 2581 суб’єктів господарювання (2131 – за відповідний період 2012 року або на 21,4 % менше), з яких 1487 юридичних (1077 – за відповідний період 2012 року. або на 38,1 % менше) та 1094 фізичних осіб-підприємців (1054 – за відповідний період 2012 року або на 3,8 % менше).

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Загалом проведено 62740 реєстраційних дій, передбачених Законом України. У порівнянні з 2012 роком показник кількості новостворених юридичних осіб-підприємців збільшився на 34 %, а фізичних осіб-підприємців – на 2 %.

Станом на 31.12.2013, в органах державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району перебуває на обліку 38603 суб‘єкти господарювання (23909 юридичних і 14694 фізичних осіб-підприємців).

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

З 01.07.2013 для надання консультацій з питань державної реєстрації створено "Гарячу лінію" (т. 259-70-31).

Споживчий ринок розвивається стабільно та збалансовано відповідно до попиту населення. Одним з основних напрямків діяльності галузі торгівлі Голосіївського району у 2013 році є здійснення заходів щодо розвитку і примноження базових елементів інфраструктури торгівлі, наближення об’єктів торгівлі до мікрорайонів, де недостатньо розвинута торгівельна мережа.

За звітний період районною державною адміністрацією організовано та проведено 436 районних сільськогосподарських ярмарків в різноманітних мікрорайонах наближених до споживачів. Під час ярмарків реалізовано біля 11727,7 т сільськогосподарської продукції, плодоовочевих та продовольчих товарів повсякденного попиту. У ярмарках беруть участь сільськогосподарські підприємства-виробники із різних регіонів України.

4

Інвестиційна діяльність. За статистичними даними (станом на 01.10.2013) обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування, в економіку Голосіївського району м.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
Києва складає 2593,9 млн.дол. США, що на 10,2 % більше порівняно з початком року (Голосіївський район поступається лише трьом районам міста). Приріст прямих іноземних інвестицій (станом на 01.10.2013) становив 240,4 млн.дол. США порівняно з 01.01.2013 (Голосіївський район випереджає решту районів міста). Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу за останніми статистичними даними (01.10.2013) склав 11031,2 дол. США, що на 20,0 % більше відповідного періоду 2012 року (9189,5 дол. США). Частка обсягу прямих іноземних інвестицій у загальноміському показнику станом на 01.10.2013 становила 9,6 % проти 8,4 % на 01.10.2012, тобто, зросла на 1,2 %.Розвиток території. Особлива увага в районі приділяється питанню розвитку території. До Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2013 рік увійшли 8 об’єктів, замовником яких виступала Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація на загальну суму 7771,6 тис. грн. Але нажаль заплановані кошти майже не виділялись, у зв’язку з чим відбувалось неодноразове коригування Програми. З Програми були виключені 3 об’єкти і після коригування залишилось 2600,6 тис.грн.

Виконано робіт на суму 1247,1 тис.грн, тобто показник рівня освоєння капітальних вкладень склав 48,0 %. Профінансовані роботи лише по двох об’єктах на загальну суму 918,1 тис.грн, а саме:

"Мережі водопостачання вул. Столєтова, Грабовського, Іртишської, Байкальської, Єнисейської, пров. Стратегічного, Грабовського, Столєтова" - 799,9 тис.грн;

"Будівництво амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул.

Сімейна медицина - комплекс наукових і практичних заходів для організації сімейної лікувальної практики.
 Козацька, 67а" - 118,2 тис. грн.

Упродовж 2013 р. у Голосіївському районі було введено в експлуатацію 21 житлових будинків на 2807 квартир загальною площею 208232,3 кв.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
м, що на 55,9 % більше (за площею), ніж у 2012 році (8 ж/б на 1537 квартир загальною площею 133525,5 кв.м).

Комунальне майно територіальної громади.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Значним джерелом поповнення бюджету є орендна плата за нежитлові приміщення. В 2013 року від оренди майна комунальної власності отримано 10455,4 тис.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
грн, але й має місце заборгованість по орендній платі. Станом на 01.01.2014 заборгованість по орендній платі склала 1889,6 тис.грн, яка порівняно з початком року зменшилась на 477,1 тис.грн.

Районною державною адміністрацією постійно здійснюються перевірки нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери її управління та перебувають в орендному користуванні, на предмет дотримання орендарями умов договорів оренди відповідно до затвердженого графіку. За результатами перевірок складаються відповідні акти та вживаються заходи стосовно орендарів, які порушують виконання умов договорів оренди.

У результаті проведених заходів КП "Розрахунковий центр "Голосіїво", орендарями-боржниками станом на 01.01.2014 погашено заборгованість по орендній платі в сумі 815,4 тис.грн (з урахуванням боргів минулих років).

5

Житлово-комунальне господарство та забезпечення сприятливих умов проживання населення району.Протягом звітного періоду для забезпечення життєдіяльності району були проведені відповідні заходи щодо належного утримання та розвитку житлово-комунального господарства району.
Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Житлово-експлуатаційні підприємства Голосіївського району (9 підприємств) утримують та обслуговують 863 будинки комунальної власності (3685 тис.кв.м) та 25 будинків ЖБК і ОСББ (143,6 тис.кв.м).

У будинках комунальної власності проживає 120989 мешканців.

Негативною складовою розвитку житлово-комунальної галузі в районі є наявність боргу за спожиті житлово-комунальні послуги. Згідно статистичних даних обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги за січень-грудень 2013 року складає 52291,0 тис.грн, що становить 96,9% до початку року. А це найменший обсяг боргу серед районів міста.

Для зменшення заборгованості Управлінням постійно проводиться попереджувальна робота та вживаються заходи щодо своєчасної сплати за житлово-комунальні послуги, укладаються договори на реструктуризацію боргу, оформлюються позови до суду та інші заходи.

Збір за житлово-комунальні послуги з населення за 2013 рік по будинках комунальної власності склав 102,06 % при середньому відсотку сплати по місту Києву – 99,39 %. Аналіз відсотка сплати за житлово-комунальні послуги останніх років показав на зростання цього показника.

Житлова політика. Станом на 29.12.2013 на квартирному обліку в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації перебуває 4635 родин (було 6803 родини).

Було видано 1568 довідок про перебування на квартирному обліку та 415 довідок на право участі у програмі "Доступне житло".

На квартирний облік взято 406 родин та внесено 449 змін в облікові справи черговиків.

Упродовж 2013 року Голосіївською райдержадміністрацією було надано 19 квартир мешканцям району, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. Видано 232 ордери на житлову площу у гуртожитках. 36 родин взяли участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів "Доступне житло" (70х30).

Іпоте́ка (грец. ὑποθήκη - застава) - застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.

Благоустрій та озеленення територій. Одним з актуальних питань, які вирішувались районною владою, було питання благоустрою та покращення санітарного стану територій Голосіївського району.

Упродовж 2013 року зафіксовано 2085 недоліків в утриманні підприємствами, установами і організаціями Голосіївського району балансових об’єктів благоустрою.

У 2013 році в Голосіївському районі було проведено заходи по весняному двомісячнику та осінньому місячнику з благоустрою, озелененню та поліпшенню санітарного стану району і проведено акції "За чисте довкілля". У рамках цих заходів організовано та проведено 9 суботників до участі в яких було залучено 96220 осіб.
6

Забезпечено роботу по обліку та перевірці наявності дозвільної документації у власників тимчасових споруд, які розміщено на території Голосіївського району. Станом на 25.12.2013 на території Голосіївського району зафіксовано 809 тимчасових споруд з яких було демонтовано 245 одиниць. Власники 635 тимчасових споруд мають право продовжити термін дії довідок про функціональне розміщення.

КП по утриманню

  1   2   3   4   5  • Державної податкової служби