Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження 16. 01. 2013 №10/2013-р м. Красилів Про затвердження Положення про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Красилівської районної

Скачати 134.04 Kb.

Розпорядження 16. 01. 2013 №10/2013-р м. Красилів Про затвердження Положення про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Красилівської районної
Скачати 134.04 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір134.04 Kb.
ТипРозпорядження


УКРАЇНА

КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Хмельницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.01.2013 № 10/2013-р

м.Красилів


Про затвердження Положення про відділ

інформаційно-комп’ютерного забезпечення,

комунікацій з громадськістю та доступу до

публічної інформації Красилівської районної

державної адміністрації Хмельницької області

Відповідно до статей 5, 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміні­страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 29.10.

Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

2012 року № 539/2012-р „Про упорядкування структури районної державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Н.Ковальчук.

Голова адміністрації П.Арсенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

16.01.2013 № 10/2013-р


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, комунікацій з

громадськістю та доступу до публічної інформації Красилівської районної

державної адміністрації Хмельницької області.

1. Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Красилівської районної державної адміністрації (далі – відділ) створено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.10.2012 року № 539/2012-р „Про упорядкування структури районної державної адміністрації”, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на нього завдань.


2. Відділ підпорядко­вується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.

Хмельницька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Хмельницької області.


3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів державної виконавчої влади, наказами, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


4. Основним завданнями відділу є:

4.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території району, виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

4.2. Забезпечення впровадження в райдержадміністрації інформаційних та телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмних комплексів, систем баз даних, систем технічного захисту інформації, функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату райдержадміністрації.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

4.3. Супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату райдержадміністрації.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

4.4. Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

4.5. Організація прийому інформаційних запитів, що надходять до райдержадміністрації, як розпорядника інформації, забезпечення їх реєстрації, своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.


5. Відділ виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та голови районної державних адміністрацій у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з інсти­тутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компе­тенції.

5.3. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території району, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації.

5.4. Готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в районі та подає їх управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.

5.5. Забезпечує моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі.

5.6. Готує пропозиції щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем району.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

5.7. Готує пропозиції щодо здійснення районною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у районі.

5.8. Забезпечує розробку та координацію реалізації обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства відповідно до підпункту 1 пункту 2 Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

5.9. Готує пропозиції щодо залучення районною державною адміністрацією інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної та регіональної політики.

5.10. Організовує з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства.

5.11. Забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів районної державної адміністрації з представниками інсти­тутів громадянського суспільства.

5.12. Координує виконання районною державною адміністрацією Плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”.

5.13. Забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

5.14. Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

5.15. Координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності.

5.16. Готує пропозиції щодо підтримки інститутів громадянського суспільства соціально значущих громадських ініціатив у районі.

5.17. Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

5.18. Забезпечує вивчення та узагальнення громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, передбачає можливі наслідки прийнятих соціальних і політичних рішень.

Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

5.19. Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації та інших консультативно-дорадчих органів, які діють на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації та належать до компетенції відділу.

5.20. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку із залученням інших структурних підрозділів районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

5.21. Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

5.22. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

5.23. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації.

5.24. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

Свобо́да сло́ва - право людини вільно висловлювати свої думки – розглядається прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної реклами (пропаганди).

5.25. Проводить в установленому чинним законодавством порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо вдосконалення питань формування державної політики у сфері інформації.

5.26. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

5.27. Забезпечує оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного та культурного розвитку району, діяльність районної державної адміністрації у комунальних засобах масової інформації.

5.28. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва районної державної адміністрації в засіданнях, „круглих столах”, „гарячих лініях”, готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали.

5.29. Надає місцевим засобам масової інформації методичну, організаційну, практичну та консульта­ційну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

5.30. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.

5.31. Забезпечує захист персональних даних.

5.32. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

5.33. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що належать до його компетенції.

5.34. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5.35. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

5.36. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

5.37. Організовує в установленому порядку із залученням інших структурних підрозділів районної державної адміністрації районні заходи з нагоди державних, професійних свят, визначних подій.

5.38. Сприяє роботі та організовує виконання в межах своєї компетенції доручень управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.

5.39. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюднення інформацій про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району та держави в цілому, надає аналогічні матеріали для офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації.

5.40. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації веде облік і щорічну інвентаризацію наявних програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби.

5.41. Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань інформатизації та експлуатації програмно-технічних засобів.

5.42. Забезпечує безперебійну роботу комунікаційного вузла зв’язку облдержадміністрації.

5.43. Забезпечує сталу функціональність і розвиток локальної комп'ютерної мережі райдержадміністрації.

5.44. Забезпечує впровадження в райдержадміністрації новітніх інформаційних технологій.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

5.45. Забезпечує технічну готовність електронного зв'язку, необхідного для забезпечення діяльності райдержадміністрації

5.46. Здійснює нагляд за працездатністю комп'ютерів та іншої комп’ютерної техніки, локальної мережі, підтримує їх у належному технічному стані. Підтримує та поновлює програмне забезпечення.

5.47. Забезпечує виконання райдержадміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

5.48. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на публічну інформацію, що надійшли до райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

5.49. Забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні райдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

5.50. Надає консультації та роз’яснення запитувачам публічної інформації.

5.51. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

5.52. Забезпечує здійснення контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

5.53. Забезпечує направлення запиту на публічну інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


6. Відділ має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни­ками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації.

6.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами Інтернет та іншими технічними засобами, що існують в районній державній адміністрації.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, регіональними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності відповідно до строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації та за погодженням начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.
9. Начальник відділу:

9.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідаль­ність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належ­них умов праці у відділі.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації по­ложення про відділ.

9.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

9.4. Вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

9.5. Звітує перед головою районної державної адміністрації та його заступниками про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

9.6. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

9.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

9.8. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керів­ництва районної державної адміністрації.

9.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
10.Призначення та звільнення з посад працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


12. Штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації.

Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.


Керівник апаратуадміністрації М.Романюк


Скачати 134.04 Kb.

  • Хмельницької області
  • Хмельницької обласної державної адміністрації