Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 12. 2016 м. Дніпро № р-868/0/3-16 ⌐ ¬ Про підсумки соціально економічного розвитку області за січень вересень 2016 року

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 12. 2016 м. Дніпро № р-868/0/3-16 ⌐ ¬ Про підсумки соціально економічного розвитку області за січень вересень 2016 року
Сторінка2/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки соціально-економічного розвитку області

за січень – вересень 2016 року
За підсумками січня – вересня 2016 року було досягнуто позитивних результатів за обсягами промислового виробництва, валової продукції сільського господарства, експортно-імпортних операцій, виконаних будівельних робіт, роздрібного товарообороту, податків та зборів до місцевих бюджетів області, розміром середньомісячної заробітної плати.
Ва́лова проду́кція - сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва
У рамках реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2014 року № 587-28/VI (зі змінами), було проведено низку семінарів-тренінгів для підприємців області з актуальних питань ведення бізнесу, на яких були присутні 1100 осіб.

Протягом 2016 року оновлено склад Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва та Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області (далі – Рада підприємців), також проведено низку засідань Регіональної ради підприємців.

У приміщенні облдержадміністрації відкрито офіс Ради підприємців та запроваджено гарячу лінію з питань підприємництва. Також в оновленій Раді підприємців працюють групи з експорту, приватної медицини, інновацій та будівництва.

В офісі при Раді підприємців функціонує пряма лінія для підприємців.

Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.
За весь період 2016 року на неї звернулося понад двохсот підприємців з проблемними питаннями: реєстрація бізнесу, оподаткування, оформлення землі, тощо. На підставі аналізу порушених питань ретельно плануються тематичні заходи, у ході яких розбирається та чи інша проблема, виробляються рекомендації для її вирішення.

У свою чергу малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих місць.

За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
На малих та середніх підприємствах області працює 357,1 тис. осіб, з них на малих підприємствах – 126 тис., на середніх – 231,1 тис.

Міськими та районними центрами зайнятості здійснювалась організаційно-методична робота із залучення безробітних до активної діяльності у сфері бізнесу.

Райо́н (лат. rayon - «окіл, округ») - землеуправлінська одиниця.

Д
Продовження додатка
ля підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання засадам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій, зокрема, за 9 місяців 2016 року проведено 316 таких заходів.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом 9 місяців 2016 року одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 298 безробітних на загальну суму 5171,4 тис. грн.

Крім того, здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість, а саме: кондитера, кухаря, кравця, закрійника, флориста-озеленювача, перукаря (перукаря-модельєра), манікюрниці, слюсаря з ремонту автомобілів, бармена тощо.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів зайнятості з метою пошуку роботи, постійно надається консультаційна, методична та юридична допомога з питань організації власної справи.
У 2016 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення очікується на рівні 80, середніх – 5, чисельність найманих працівників у малому підприємництві має становити до 120 тис., у середньому – до 232 тис., чисельність фізичних осіб – підприємців – 146,8 тис.
Надання адміністративних послуг
З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг громадянами і підприємцями у Дніпропетровській області працює 38 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 9 філій, проти 35 ЦНАП і 7 філій на 01 січня 2016 року. Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на території однієї області.

Зокрема, ЦНАП функціонують: у 13 містах (у тому числі в місті Кривий Ріг, де працюють 7 філій ЦНАП, та в місті Кам’янське – 2 філії); у 22 районах;


у 3 об’єднаних територіальних громадах (Апостолівській міській, Слобожанській селищній, Богданівській сільській).

З початку року відкрито п’ять нових офісів ЦНАП:

2 філії ЦНАП у Дніпровському та Південному районах міста Кам’янське, які обслуговують 140 тис. жителів міста;

1 – у виконкомі Апостолівської міської ради;

1 – у виконкомі Слобожанської селищної ради, який надає 108 видів адміністративних і соціальних послуг;

1 – у виконкомі Богданівської сільської ради Павлоградського району, де надаються 49 видів адміністративних послуг.

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Павлогра́дський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на сході Дніпропетровської області України. Адміністративний центр - місто Павлоград. Населення становить 28 661 осіб (на 1 лютого 2012 року).

У
Продовження додатка
13 новостворених територіальних громадах Дніпропетровської області прийнято рішення про утворення ЦНАП як окремого структурного підрозділу виконкому місцевої ради. Це найбільший показник в Україні. У І півріччі поточного року в 3-х громадах вже розпочали активну роботу нові ЦНАП, зокрема в Апостолівській міській, Слобожанській селищній, Богданівській сільській територіальних громадах.

Показовим є досвід роботи ЦНАП Дніпровської міської ради щодо облаштування віддаленого робочого місця адміністратора Центру на важкодоступних територіях. Центр став першим в Україні, де успішно була запроваджена така практика. З 10 червня 2016 року в мікрорайоні Таромське


міста Дніпро розпочав прийом документів на отримання послуг адміністратор ЦНАП.

За 9 місяців 2016 року кількість наданих адміністративних послуг у регіоні склала 335498, що на 80% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, кількість наданих консультацій суб’єктам звернення – 210272, що в 1,6 раза перевищує кількість консультацій, наданих протягом січня – вересня 2015 року.

На виконання вимог чинного законодавства України, у рамках реформи децентралізації адміністративних послуг 36 ЦНАП Дніпропетровської області підключено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
На цей час Дніпропетровщина утримує лідируючі позиції серед інших регіонів України щодо прийому документів та видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг у зазначеній сфері через адміністраторів ЦНАП.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

За 9 місяців 2016 року місцевими ЦНАП прийнято 25661 заяву і запит від громадян та суб’єктів господарювання. Першість займають: ЦНАП виконкому Криворізької міської ради – 3740 заяв, Царичанської райдержадміністрації – 2865, Томаківської – 2040, Петриківської – 2008, Новомосковської – 1702, Магдалинівської райдержадміністрацій – 1233. Майже 70% усіх заяв припадає на ЦНАП, утворені при райдержадміністраціях області.

Крім того, протягом січня – вересня цього року адміністраторами ЦНАП регіону проведено 10395 дій з реєстрації заяв суб’єктів звернення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.

Однак жодної реєстраційної дії в сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у поточному році не здійснено адміністраторами ЦНАП виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, Апостолівської райдержадміністрації.

З початку 2016 року вдалося завести адміністративні послуги Державної міграційної служби України майже в усі районні ЦНАП. Станом на 01 січня


2016 року лише 12 ЦНАП при райдержадміністраціях працювали в напрямі оформлення, обміну й видачі паспортів громадян України. У січні до надання цих послуг долучилися центри, створені в Криничанському, Петропавлівському, Солонянському, Софіївському районах, навесні – у Верхньодніпровському, Дніпропетровському, П’ятихатському, Юр’ївському районах, восени – Магдалинівському.

Д
Продовження додатка


о 7 міських ЦНАП, що працювали по лінії міграційної служби з
2014 – 2015 років, приєдналися центри у містах: Жовті Води, Покров, Марганець та Першотравенськ.
Жо́вті Во́ди - місто обласного значення у Дніпропетровській області. Сьоме за чисельністю населення місто області.

Усього 34 ЦНАП області (11 – міських, 21 – районний, 2 – при об’єднаних територіальних громадах) працюють по лінії Державної міграційної служби України.

У той же час через ЦНАП міст Марганець та Новомосковськ не запроваджено адміністративні послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи, що створює суттєві незручності для мешканців громад та унеможливлює надання найбільш затребуваних адміністративних послуг за принципом “єдиного офісу”.

У зв’язку з набуттям з 04 квітня 2016 року адміністраторами ЦНАП повноважень з накладення адміністративних стягнень у вигляді попередження для громадян, що проживають без паспорта, за недійсним паспортом або без реєстрації місця проживання, а також відсутністю єдиного Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на рівні держави, облдержадміністрація першою в Україні ініціювала вирішення проблеми і розробила нормативно-правовий акт, що визначає поетапний алгоритм оформлення, розгляду та обліку таких матеріалів у ЦНАП не в локальному масштабі, а на території всієї області.

Адміністративне стягнення - це захід адміністративної відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.
Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Порядок з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення адміністраторами ЦНАП Дніпропетровської області затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від


28 квітня 2016 року № Р-203/0/3-16, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 06 травня 2016 року за № 15/1909.

З 01 липня 2016 року запроваджено роботу єдиної електронної бази адміністративних правопорушень Дніпропетровської області з метою обліку повторних правопорушень у ЦНАП та подальшого винесення штрафних санкцій, надходження від яких спрямовуються до місцевих бюджетів регіону. Для втілення цього рішення використано технічні можливості єдиного програмно-технічного комплексу облдержадміністрації “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”.

У поточному році 7 (2 громади та 5 міст) населених пунктів регіону отримали нові містобудівні повноваження.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Першою в Україні будівельні функції отримала Слобожанська селищна об’єднана громада (колишня Ювілейна). За нею відповідальність за будівництво на себе взяли Апостолівська об’єднана громада, Кам’янське, Покров, Кривий Ріг, Нікополь та Дніпро.


І
Продовження додатка
нвестиційна діяльність

За січень – вересень 2016 року підприємствами та організаціями в економіку області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 19,2 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 17,3% більше січня – вересня 2015 року. Питома вага в загальнодержавному обсязі становить 9,4%, за обсягами Дніпропетровщина посідає 2 місце серед областей України.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено 88,7% загального обсягу інвестицій.

З метою значного скорочення застосування дорогого природного газу і металургійного коксу, які використовуються при виплавці чавуну, підвищення енергоефективності цього металургійного агрегату, введено в експлуатацію установку вдування пиловугільного палива в доменну піч № 9
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Також завершено будівництво першого пускового комплексу рудної циклічно-потокової технології у Першотравневому кар’єрі ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Крім цього, підприємствами області здійснюються заходи з модернізації та технічного переоснащення діючого виробництва: ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”; ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат
ім. Ф.Е.Дзержинського”; ПАТ “ДНІПРОАЗОТ”.

На реалізацію інфраструктурного проекту “Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську” у 2016 році передбачено кредитні кошти та кошти місцевого бюджету міста Дніпро у сумі 655,7 млн грн.

Дніпро́ (до 1784 року - Новий Кодак, у 1784-1796 і 1802-1926 роках - Катеринослав, у 1796-1802 роках - Новоросійськ, у 1926-2016 роках - Дніпропетровськ - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Дніпропетровської області.
Здійснено прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади міста Дніпро цілісного майнового комплексу державного підприємства “Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену”.
Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Завершено процедуру закупівлі, визначено переможця.

Для підвищення рівня забезпеченості населення житлом, на виконання державних і регіональних житлових програм у січні – вересні 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 202,1 тис. кв. м загальної площі житла, що на 29,5% перевищує рівень відповідного періоду 2015 року.

Збільшення обсягів уведеної в експлуатацію площі житла досягли 6 міст та 5 районів. Найкращі показники у цьому напрямі у містах Дніпро (160,5%), Кривий Ріг (275,7%), Апостолівському (281,2%), Широківському (169%), Юр’ївському (217,7%) районах.

Скорочення обсягів уведеної в експлуатацію площі житла допустили
3 міста та 5 районів. Найбільше зменшення відбулося у місті Жовті Води
(9,4%) та Царичанському районі (8,8%).

Взагалі не введено жодного квадратного метра житла у містах: Вільногірськ, Покров та районах: Криничанському, Межівському, Петропавлівському, Софіївському.

У
Продовження додатка
2016 році за рахунок бюджетних коштів на кредитування молодіжного житлового будівництва (1,3 млн грн) та житлового будівництва на селі
(1,8 млн грн) 2 молоді сім’ї та 7 сімей у сільській місцевості отримали кредити на житлове будівництво.

Царича́нський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на півночі центральної частиниДніпропетровської області України. Районний центр - смт Царичанка. Площа - 903 км². Населення становить ▼ 26 955 (на 1.04.2016)
Квадра́тний ме́тр - одиниця площі, площа квадрату зі стороною в один метр. Квадратний метр складається з 10 тисяч квадратних сантиметрів.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.

У поточному році Українським фондом соціальних інвестицій розпочато реалізацію інвестиційного проекту “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових будівель для внутрішньо переміщених осіб.

Перемі́щені осо́би - переміщені, силоміць виселені або за розпорядженням влади переселені люди, яким загрожують військові дії або стихійні лиха, як-от: землетруси, повінь, аварія тощо.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
У Дніпропетровській області мікропроекти реалізуються у містах: Кам’янське, Павлоград, Вільногірськ, Верхньодніпровськ та с. Чумаки Дніпровського району. За попередньою оцінкою загальна сума інвестицій у регіон складатиме майже 62 мільйони гривень. Загальна кількість місць, які будуть створені для проживання переселенців, – 475.

З державного бюджету у 2016 році на вирішення актуальних проблем розвитку області передбачено фінансову підтримку в обсязі 1008,7 млн грн, фактично надійшло на реєстраційні рахунки 22,5% річних призначень –
227,2 млн грн, з них станом на 01 жовтня 2016 року перераховано виконавцям робіт 89,0 млн грн (39,2% від надходжень).

У 2016 році введено в експлуатацію: 74,8 км водопровідних мереж у


місті Дніпро та в Апостолівському, Дніпровському, Нікопольському, Солонянському, Софіївському та Широківському районах.

З метою підтримки та розвитку житлово-комунального господарства у 2016 році за рахунок бюджетних коштів здійснювалось:

реконструкція, ремонт та будівництво водопровідних мереж у містах: Дніпро, Кам’янське, Новомосковськ та Синельникове, в Апостолівському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Магдалинівському, Нікопольському, Солонянському, Софіївському та Широківському районах;

будівництво підвідного газопроводу середнього тиску в с. Веселе Поле Софіївського району;

ремонт 0,6 км теплових мереж та котельні в м. Першотравенську, реконструкція 2 котелень в Межівському та Петриківському районах;

капітальний ремонт житлового фонду у містах: Кам’янське, Жовті Води, Марганець, Нікополь, Синельникове, Тернівка та Апостолівському, Царичанському, Широківському районах та Солонянській об’єднаній територіальній громаді;

Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Софі́ївський райо́н - район, розташований у південно-західній її частині Дніпропетровської області України. Утворений у 1923 році. Районний центр - селище міського типу Софіївка. Населення становить ▼ 22 017 (на 1.04.2016)
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

оновлення зовнішнього освітлення у містах: Жовті Води, Покров, Синельникове, у Верхньодніпровському, Магдалинівському, Павлоградському, П’ятихатському, Солонянському, Томаківському, Царичанському, Широківському та Юр’ївському районах.

Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.

Виконано ремонт 739 тис. кв. м комунальних доріг та вулиць населених пунктів області.

С
Продовження додатка
таном на 01 жовтня 2016 року введено в дію 240 місць у дитячих навчальних закладах Дніпровського та Криворізького районів, амбулаторно-поліклінічний заклад на 208 відвідувань за зміну у місті Дніпро, експозицію “Шляхами Донбасу” музею “Громадянський подвиг Дніпропетровщини” у подіях АТО” у місті Дніпро, капітально відремонтовано приміщення закладів освіти у Синельниківському та Юр’ївському районах.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Криворі́зький райо́н - адмніністративно-територіальна одиниця, розташована на північному заході Дніпропетровської області.

У 2016 році продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів охорони здоров’я у містах: Верхньодніпровськ, Дніпро, Кривий Ріг, Новомосковському районі, виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції лікувальних закладів обласної комунальної власності, а також закладів освіти в містах: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград та по усіх районах області.

Продовжено роботи з реставрації Троїцького собору у місті Новомосковськ.

З метою залучення іноземних інвестицій область веде активне багатостороннє співробітництво з регіонами країн світу та світовими й регіональними міжнародними організаціями.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Троїцький собор - історична пам'ятка у Новомосковську, колишньому запорозькому місті Самарь (Новоселиці), центру Самарської паланки. Споруджений у 1772-81 народним майстром Якимом Погребняком із дерева без жодного залізного цвяха.
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Новомоско́вський райо́н - район на півночі Дніпропетровської області. Районний центр - місто Новомосковськ. До складу району входять міська, 4 селищні та 14 сільських рад, які об'єднують 58 населених пунктів.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
З початку року до області здійснено понад 70 візитів представників дипломатичних установ іноземних держав, акредитованих в Україні, та міжнародних організацій з таких країн, як ФРН, США, Фінляндія, Білорусь, Велика Британія, Литва, Франція, Швейцарія, Австрія, Польща, Індія та інших.

У травні 2016 року у Дніпропетровській області було проведено засідання Міжнародного Трейд-клубу, а також українсько-литовський бізнес-форум.

У Національному комплексі “Експоцентр України” відбулися


XXVII Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2016”. У заході взяли участь 900 учасників, серед них – перші особи держави, керівництво АПК усіх регіонів України, представники компаній з 16 країн світу та понад
60 підприємств Дніпропетровщини.

Крім цього, за безпосередньої організаційної підтримки Дніпропетровської торгово-промислової палати у спеціалізованій виставці “China Homelife Show 2016” (місто Варшава, Польща) взяли участь


50 представників підприємств області.

У 2016 році 99 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування пройшли навчання за модулем “Організація інноваційної діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні”, включеного до освітньої програми Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Торгово-промислова палата (також Господарча палата) - є формою бізнесової мережі (об'єднання підприємств), спрямованої на представлення, захист та лобіювання інтересів учасників. Формуються за галузевим, територіальним або загальнонаціональним принципом.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

У січні – вересні 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку регіону, за наростаючим підсумком становить
7101,0 млн дол. США (99,2% до початку поточного року).

Н
Продовження додатка


а 01 жовтня 2016 року спостерігалося зростання темпів
залучення прямих іноземних інвестицій у Широківському (101,2%), Солонянському (100,9%) та Дніпровському (100,2%) районах.

Найбільше уповільнення темпів залучення прямих іноземних інвестицій спостерігалося у містах: Жовті Води (93,3%), Павлоград (94,3%),


Нікополь (94,8%) та районах: Нікопольському (92,6%), Софіївському (92,6%), Васильківському (93,3%).

Відсутні прямі іноземні інвестиції в соціально-економічний розвиток міст: Першотравенськ, Тернівка та у Межівському, Петриківському, Синельниківському, Томаківському районах.

На одного мешканця області припадає 2176,6 дол. США іноземних інвестицій, що у 2,1 раза більше показника по Україні (1058,0 дол. США).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 74,8%, торгівлю – 10,2%, операції з нерухомим майном – 6,5%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,3%, фінансову та страхову діяльність – 2,1%, професійну, наукову та технічну діяльність – 2,1% та в інші галузі.

Інвестиції надійшли з 60 країн світу у підприємства та організації 11 міст та 18 сільських районів.

Зниження обсягів іноземних інвестицій в області відбулось переважно за рахунок курсової різниці.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
Крім того, негативно вплинули близькість розташування до зони конфлікту на Сході України та загальнодержавна тенденція зниження темпів інвестиційної активності інвесторів.

1   2   3   4   5   6  • Регуляторна політика та розвиток підприємництва
  • Надання адміністративних послуг
  • І Продовження додатка нвестиційна діяльність
  • Царичанському районі
  • Софіївського району
  • Новомосковському районі
  • Троїцького собору