Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови обласної державної адміністрації 29. 10. 2015 №535/2015-р інформація про розвиток природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі Хмельницької області

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 29. 10. 2015 №535/2015-р інформація про розвиток природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі Хмельницької області
Дата конвертації03.04.2017
Розмір63.1 Kb.
ТипРозпорядження

Додаток


до розпорядження голови обласної державної адміністрації

29.10.2015 № 535/2015-р
ІНФОРМАЦІЯ

про розвиток природно-заповідного фонду

та формування екологічної мережі Хмельницької області

Одним із напрямів роботи Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації є здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Екологі́чна мере́жа (Екомережа) - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі - природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.Хмельницька область є унікальним оселищем рідкісних видів, більшість з яких охороняються на міжнародному та європейському рівні і становлять особливу цінність за умов заповідання.

Основу природно-заповідного фонду області становлять об’єкти різних категорій: національні природні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища зі збереженням природних угруповань та ландшафтів.
Заповідне урочище - один з природних об'єктів та територій природно-заповідного фонду України.
Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.


На сьогоднішній день у структурі природно-заповідного фонду області нараховується 522 об’єкти загальною площею 312,638 тис. гектарів.

Загальнодержавний статус надано 42 об’єктам площею 280,128 тис. га та 480 об’єктам місцевого значення загальною площею 48,335тис. гектарів.

Варто відзначити, що відношення площі природно-заповідного фонду до площі Хмельницької області (показник заповідності) становить 15,17 відсотка.

Для порівняння, середній показник заповідності в Україні становить 5,7%, Європі – від 12 до 15 відсотків.

Заповідними перлинами області можна назвати:

ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Совий яр”,

ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чотири кавалери”,

ботанічну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Товтра Самовита”,ботанічний заказник місцевого значення – “Чернецька товтра”,

унікальну для України та Європи геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида”,

ландшафтний заказник загальнодержавного значення Циківський,

ботанічний заказник загальнодержавного значення “Русалчині поляни”,

унікальний азональний природний комплекс на півночі Хмельницької області – гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Озеро Святе”.

Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.

З метою захисту та збереження цілісності об’єктів природно заповідного фонду в області проводиться комплекс робіт щодо встановлення їх меж у натурі (на місцевості). На сьогоднішній день винесено в натуру межі 179 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 15,897 тис. га, що становить 23,68% від загальної площі таких об’єктів в області.

Торік за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на замовлення Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації виготовлено проектну (землевпорядну) документацію з організації та встановлення меж 16 об’єктів природно-заповідного фонду у Віньковецькому, Дунаєвецькому та Шепетівському районах загальною площею 2,22 тис.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
гектарів.

З підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна поставила собі за мету втілити усі європейські стандарти та підходи екологічного законодавства Європи.

Європейський Союз Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
За вимогами європейської спільноти Україна зобов’язується збільшити площу заповідності території та створити оптимальні умови для охорони рідкісних видів, угруповань та ландшафтів нашої держави. Пріоритетними категоріями у створенні та розширенні площі природно-заповідного фонду є національні природні парки. Ці вимоги закріплені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.
Європейська Спільнота (англ. European Community) - утворена у 1992 році на місці Європейської економічної спільноти. Після ратифікації у 2009 році Лісабонської угоди поглинена Європейським Союзом.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Відповідно до цієї стратегії площа заповідності у Хмельницькій області повинна збільшитися до 21% на 01 січня 2017 року, і на 01 січня 2021 року має становити 28,5 відсотка.

Відтак, відповідним указом Президента України збільшено площу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Антонінський парк”, який розташований у Красилвіському районі, на 4,5500 га за рахунок земель комунальної власності Антонінської селищної ради.

Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Продовжується робота щодо створення третього національного природного парку “Верхнє Побужжя”. Наразі розроблено схему парку, що охоплює 108 га на території Деражнянського, Летичівського, Старокостянтинівського, Красилівського, Волочиського та Хмельницького районів. Унікальність парку полягає у збереженні 19 видів рослин, які занесені до Червоної книги України, 37 регіональних рідкісних видів, 17 видів фауни, які занесені до Європейського Червоного списку.

Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Проектований національний природний парк буде уособлювати своєрідну природу Верхнього Побужжя – частини Подільського Побужжя, своєрідним біорізноманіття та значними можливостями для рекреації.

Розроблено наукове обґрунтування для створення чотирьох нових об’єктів природно-заповідного фонду, на території яких виявлено рідкісні види, занесені до Червоної книги України, Європейського червоного списку та списку регіонально рідкісних видів, а саме:

ботанічних заказників загальнодержавного значення “Морозівський” (площею 2,335 тис. га) та “Ушицький” (площею 690 га) у Дунаєвецькому районі,

ботанічного заказника загальнодержавного значення “Дністровський” (площею 800 га) на території ландшафтного заказника місцевого значення “Дністровський” у Новоушицькому район,

ботанічного заказника місцевого значення “Варенка” (площею 1,895 тис.

Заказники́ або зака́зники - природоохоронні об'єкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів.
га) у Деражнянському районі.

Наразі якнайшвидшого вирішення потребує питання формування екомережі Хмельницької області.

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки передбачає виділення ключових районів, екологічних коридорів, відновлювальних і буферних територій з урахуванням біогеографічних зон; відбір збережених екосистем і ландшафтів, типів середовищ існування видів (екотонів) регіонального і національного значення.

Доцентами, кандидатами біологічних наук Л.С.

Дера́жнянський райо́н - розташований в центрально-східній частині Хмельницької області, в межах підвищеної частини України - Волино-Подільської височини, яке являє собою підвищену полого-хвилясту рівнину, розчленовану видолинками та річковими долинами.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Юглічек, Т.В.Виговською видано монографію “Екологічна мережа Хмельниччини”, у якій розроблено схему, визначено основні структурні елементи екомережі, їх наукове обґрунтування, дано оцінку ландшафтної та біотичної різноманітності, показано місце екомережі області в національній та транснаціональній екомережах.

Департаментом підготовлено інформаційну брошуру “Екологічна мережа Хмельниччини” для інформування громадськості про важливість цього питання.

Відповідно до Закону України “Про екологічну мережу України” проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі областей, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Регіональні та місцеві схеми формування екомережі затверджуються відповідними радами після їх погодження із обласними державними адміністраціями.

Зведена, регіональні та місцеві схеми формування екомережі України, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також провадженні господарської та іншої діяльності.

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Містобудівна́ документа́ція - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

Формування регіональної екомережі спрямовано на підтримання динамічної рівноваги між природними та антропогенними ландшафтами в регіоні. Подальший їх розвиток сприятиме збалансуванню розвитку природного середовища, економіки краю і самої людини.

Найбільш типовими проблемами у практичному плані розвитку природно-заповідного фонду залишаються:

відсутність механізму економічного стимулювання для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду та відшкодування збитків землекористувачам, а також механізму викупу земельних ділянок для заповідання;

Економі́чне стимулюва́ння або стимулювання економіки - система заходів, що використовує матеріальні засоби з метою спонукання учасників до продуктивної праці для створення суспільного продукту.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

відмова відповідних державних органів та організацій надавати погодження на заповідання територій з огляду на корпоративний чи індивідуальний інтерес у приватизації цінних земельних ділянок;

відсутність фінансування на місцевому рівні та недостатнє фінансування на державному рівнях для виконання заходів щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

фінансова незабезпеченість інвентаризації природних територій з метою встановлення їх природної цінності та придатності для заповідання;

низька якість земельної кадастрової документації;

недостатня чисельність кваліфікованих працівників природоохоронних структур;

недостатня обізнаність громадян, представників органів державної влади та місцевого самоврядування щодо необхідності збереження природного середовища.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Гостро постає проблема державного контролю за виконанням природоохоронного законодавства України. Сучасний стан дотримання вимог законодавства в частині функціонування об’єктів природно-заповідного фонду є вкрай незадовільним. Однак належної оцінки з боку правоохоронних органів ці факти не отримують.

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Заступник головиадміністрації В.Кальніченко  • ІНФОРМАЦІЯ