Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови обласної державної адміністрації №

Розпорядження голови обласної державної адміністрації №
Сторінка1/15
Дата конвертації07.06.2017
Розмір3.02 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Проект


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації
_____________ № _______
ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2014 рік

Вступ


Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2014 рік (далі – Програма) розроблено обласною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” на базі аналізу макроекономічних показників, стратегічних завдань та пріоритетів розвитку області, ключових положень Програми економічних реформ на 2010 –  2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році”.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

З метою реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку області Програма враховує цілі та завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та Стратегії економічного та соціального розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 року №280.

Терно́пільський райо́н - адміністративний район у Тернопільській області, утворений згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 1012 від 8 грудня 1966 року. Загальна площа 749,11 км² (5,4% від території області, 7 місце серед районів), межує з Теребовлянським, Збаразьким, Зборівським, Козівським і Підволочиським районами.
Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.
Послання Президента України - звернення глави держави Україна до народу або до Парламенту, в якому викладено позицію Президента з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформацію про важливі рішення, прийняті ним відповідно до його конституційних повноважень.
Тернопільська обласна державна адміністрація Тернопільська обласна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА.

Основою для підготовки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2014 рік є основні макроекономічні показники соціально - економічного розвитку регіону, які взаємоузгоджено із райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, галузевими департаментами і управляннями облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів влади.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Терно́пільська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Тернопіль.

В Програмі викладено результати аналізу та тенденцій економічного і соціального розвитку області протягом 2012-2013 років, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку області на 2014 рік. Також представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку області в цілому та в розрізі окремих галузей, перелік регіональних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2014 році, які відображають наміри структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, а також підприємств, організацій і господарств області щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку області у 2013 році, встановлення нагальних проблем, визначено основні напрями розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2014 рік.

Фінансове забезпечення Програми передбачено в обласному бюджеті на 2014 рік, з урахуванням основних заходів, визначених у відповідних обласних програмах, та з урахуванням фінансової підтримки з державного бюджету.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Програма містить перелік обласних комплексних (цільових) програм, діючих на території області з визначенням виконавців. До Програми включено перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2014 році.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:  • закони України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI;
    Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


  • постанови Кабінету Міністрів України:

а) від 26 квітня 2003 р.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями);

б) від 20 травня 2009 р. № 476 “Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів”;

в) від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

г) від 18 грудня 2013 р. № 978 “Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014;

д) від 27 лютого 2013 року № 187 “Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки”


  • розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 627-р “Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”;

  • розпорядження голови обласної державної адміністрації:

а) від 26 квітня 2010 року № 234 “Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення області”;

б) від 30 грудня 2010 року № 1103 “Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

в) від 25 травня 2012 року № 359-од “Про визначення регіональних пріоритетів”;

г) від 28 травня 2012 року № 401-од “Про організацію проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкому Тернопільської міської ради”;

д) від 27 червня 2012 року № 500-од “Про забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку області”;

е) від 20 травня 2013 року № 216-од “Про організацію виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки”  • доручення голови обласної державної адміністрації:

а) від 10 червня 2009 року № 60 “Про запровадження оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів області”;

б) від 19 грудня 2011 року № 106 “Про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року”;

в) від 3 жовтня 2012 року № 60 “Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст”;

г) від 26 жовтня 2012 року № 64 “Про підтримку реального сектора економіки”;

д) від 29 липня 2013 року № 06-64/07.02-08 План заходів щодо забезпечення підтримки соціально-економічного розвитку малих міст Тернопільської області до 2015 року.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів держави, регіону, адміністративно-територіальних одиниць області, суб’єктів господарювання, найманих працівників і власників, подальшого поглиблення та вдосконалення партнерства між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками області цілі та завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку області.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.


Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Мукачівська районна рада восьма сесія шостого скликання рішенн я від «09» лютого 2012 р м. Мукачево №
main -> Дмитро Вєдєнєєв "український визвольний рух в контексті міжблокового воєнно-політичного протистояння у світі
main -> Концепція розвитку туризму та курортів у тернопільській області до 2020 року
main -> Чернігівська обласна державна адміністрація
main -> Методологія планування регіонального розвитку в Україні
main -> Система водопостачання м. Борщів – реконструкція
main -> Хомяков В.І., д т. н., професор., Коробченко Н. М. Khomyakov V. I
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15  • ПРОГРАМА