Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 25. 04. 12 №194 м. Виноградів Про затвердження

Скачати 485.16 Kb.

Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 25. 04. 12 №194 м. Виноградів Про затвердження
Скачати 485.16 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації03.06.2017
Розмір485.16 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5

У
КРАЇН
А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Виноградівської районної державної адміністрації

Закарпатської області


від 25.04.12 _194

м.Виноградів


Про затвердження програми вступного інструктажу, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 13 Закону України „Про охорону праці”, „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”,затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці” від 29.01.98 № 9, зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.04.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

98 за № 226/2666, з метою забезпечення єдиного системного та комплексного підходу в райдержадміністрації до питань з охорони праці та пожежної безпеки:

1.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Затвердити:

1.1. Програму вступного інструктажу, що додається;

1.2. Інструкцію з охорони праці для водія службового транспорту, що додається;

1.3. Інструкцію з охорони праці для працівників занятих на роботах з персональними комп’ютерами, що додається;

1.4. Інструкцію з охорони праці під час робіт на копіювальних апаратах, що додається;

1.5. Інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців, що додається;

1.6. Інструкцію про заходи пожежної безпеки для приміщень адміністративних будівель, що додається;

1.7. Інструкцію з охорони праці для прибиральника службових приміщень, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації (управління: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, охорони здоров’я, фінансове;

Копіюва́льний апара́т (копір; також ксерокопіювальний апарат (скор. ксерокс) - жаргонізм, копіювально-множний апарат, КМА) - пристрій, призначений для одержання копій документів, фотографій, малюнків і інших двомірних зображень на папері й інших матеріалах.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

відділів: культури і туризму,освіти; районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) затвердити відповідні інструкції з охорони праці та забезпечити їх дотримання.

Соціа́льні слу́жби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3. Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації (апарат райдержадміністрації, управління економіки, відділи: регіонального розвитку, архітектури та містобудування; сім’ї молоді та спорту; службі у справах дітей) забезпечити наявність в підрозділі перелічених інструкцій та забезпечити їх дотримання.

4. Відповідальній особі з охорони праці та стану пожежної безпеки в райдержадміністрації начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій Фурик Ю.Ю.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

це розпорядження довести до відома працівників райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова Голова державної адміністрації

Т.Д.Граб Т.Д.Граб


  1   2   3   4   5


Скачати 485.16 Kb.

  • Про затвердження програми вступного інструктажу, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки
  • Закону України
  • Міністерством юстиції України
  • Голова Голова державної адміністрації Т.Д.Граб Т.Д.Граб