Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження n 438 від 11. 11. 2013 Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян

Скачати 116.26 Kb.

Розпорядження n 438 від 11. 11. 2013 Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян
Скачати 116.26 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір116.26 Kb.
ТипРозпорядження

Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян

N 438, 11.11.2013, Розпорядження, Київська обласна державна адміністрація

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N 438 від 11.11.2013

Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян

Відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації , затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 829:

1.

Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Затвердити:

1.1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації (додаток 1).

1.2. Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської облдержадміністрації (додаток 2).

2. Першому заступнику голови, заступникам голови та заступнику голови - керівнику апарату Київської облдержадміністрації, начальнику відділу роботи із зверненнями громадян апарату Київської облдержадміністрації забезпечити неухильне дотримання затверджених графіків проведення особистого прийому громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської облдержадміністрації, а також Порядків, затверджених цим розпорядженням

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) провести роз’яснювальну роботу серед населення районів і міст про порядок проведення особистого прийому громадян у Київській облдержадміністрації та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської облдержадміністрації.

4. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечити розміщення на веб-сайті облдержадміністрації Порядків, затверджених цим розпорядженням.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 розпорядження голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2006 року № 830 "Про організацію особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Голова адміністрації

А.Й.Присяжнюк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 11.11.2013 № 438

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації

1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації (далі - Порядок) визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації (далі - особистий прийом).

2. Особистий прийом головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації здійснюється у приймальні громадян Київської облдержадміністрації за попереднім записом у дні та години, визначені графіком проведення особистого прийому громадян керівництвом Київської облдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

3. Особистий прийом у дні, не визначені графіком проведення особистого прийому, крім неділі та святкових днів, проводиться відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації без попереднього запису: в понеділок - четвер з 10-00 до 13-00 години та з 14-00 до 17-00 години, у п'ятницю і передсвяткові дні – з 10-00 до 16-00, у суботу - з 9-00 до 13-00 години за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1, кімната 36, телефон 286-84-11.

Площа Ле́сі Украї́нки - площа у Печерському районі міста Києва, місцевість Печерськ. Розташована між бульваром Лесі Українки, вулицями Михайла Задніпровського, Генерала Алмазова і Арсенальною.

4. Відділи роботи із зверненнями громадян та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечують створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому у приймальні громадян Київської облдержадміністрації: м .Київ, площа Лесі Українки, 1 (каб.36).

5. Вхід громадян до приймальні громадян облдержадміністрації вільний, не потребує оформлення перепустки.

6. Інформація про графік проведення особистого прийому публікується у засобах масової інформації та розміщується на веб-сайті облдержадміністрації, у приймальні громадян облдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

7. Запис громадян на особистий прийом проводиться відповідальним працівником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації у разі, коли порушене громадянином питання залишилося невирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу облдержадміністрації відповідно до компетенції.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Попередній запис на особистий прийом здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1, кімната 36 або за телефоном 286-84-11.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання пропозиції (зауваження), заяви чи скарги, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

9. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації складає списки громадян, які виявили бажання бути присутніми на особистому прийомі, оформляє реєстраційно-контрольні картки особистого прийому, добірку матеріалів, якщо заявники з цього питання зверталися в облдержадміністрацію раніше, а також іншу довідкову інформацію, пропозиції щодо шляхів вирішення порушених питань. Напередодні особистого прийому список громадян, які виявили бажання бути на ньому присутніми, подається посадовій особі облдержадміністрації, яка здійснюватиме особистий прийом. 10. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. 12. Посадова особа, яка здійснює прийом, під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. 13. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань, посадова особа, яка здійснює особистий прийом, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління облдержадміністрації, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію. 14. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до компетенції облдержадміністрації, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

15. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час проведення особистого прийому, передаються до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації для реєстрації відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації , затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 829. 16. Облік громадян, яких особисто приймає керівництво облдержадміністрації, та контроль за дотриманням строків розгляду їх звернень, здійснює відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

17. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечує:

- проведення першочергового особистого прийому жінок, яким

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

Вітчизняна війна - патріотичний термін для позначення оборонної війни.

Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Герой Соціалістичної Праці Геро́й Соціалісти́чної Пра́ці - почесне звання в СРСР у 1938–1991 роках, вища ступінь відзнаки за працю. За видатні заслуги воно могло присуджуватися неодноразово.

Герой Радянського Союзу Геро́й Радя́нського Сою́зу - державна нагорода часів Радянського союзу (1934-1991). Встановлена постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 16 квітня 1934 року як відзнака за особисті або колективні заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням «героїчного подвигу».

- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом облдержадміністрації в разі їх відсутності у визначений графіком прийому день;

- здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли під час проведення особистого прийому, щокварталу інформує про це керівництво облдержадміністрації.

18. Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечує розміщення на веб-сайті облдержадміністрації графіку проведення особистого прийому.Заступник голови -

керівник апарату адміністрації

А.С.Спаський

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 11.11.2013 № 438

ПОРЯДОКорганізації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської обласної державної адміністрації

1. Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської обласної державної адміністрації (далі - Порядок) регламентує питання організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської обласної державної адміністрації (далі – особисті виїзні прийоми).

2. Особисті виїзні прийоми громадян головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської облдержадміністрації здійснюються у приміщеннях районних державних адміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення).

3. Особисті виїзні прийоми проводяться у дні та години, визначені графіком проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, який затверджується розпорядженням голови Київської облдержадміністрації щорічно.

4. Організація особистих виїзних прийомів забезпечується відділом роботи із зверненнями громадян та відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації спільно з працівниками, відповідальними за роботу із зверненнями громадян райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.

5. Інформація про проведення особистих виїзних прийомів розміщується на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

6. Оприлюднення інформації про дату та час особистих виїзних прийомів, а також попередній запис громадян на особисті виїзні прийоми проводиться працівниками, відповідальними за роботу із зверненнями громадян у районних державних адміністраціях або міськвиконкомах (міст обласного значення), на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.

7. Особисті виїзні прийоми здійснюються за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені посадовими особами районних державних адміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.

8. Під час попереднього запису у громадянина з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень. Зазначена інформація вноситься до реєстраційно-контрольної картки особистого виїзного прийому. 9. Під час особистих виїзних прийомів громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистих виїзних прийомів не допускається.

10. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених громадянами під час особистих виїзних прийомів, залучаються посадові особи структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) на території яких здійснюється особистий виїзний прийом.

11. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Київської обласної державної адміністрації, відповідальний за організацію особистого виїзного прийому працівник пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися для вирішення його питання, надаючи в цьому, по можливості, допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

12. Звернення громадян на особистих виїзних прийомах реєструються та розглядаються відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації , затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 829.

13. Під час проведення особистих виїзних прийомів ведеться реєстраційно-контрольна картка особистого виїзного прийому, яка

разом з оригіналом звернення громадянина (якщо таке наявне) не пізніше наступного дня передається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

14. Реєстраційно-контрольні картки особистих виїзних прийомів працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації передають виконавцям відповідно до доручень (резолюцій), наданих під час особистих виїзних прийомів.

15. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечує:

- проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий виїзний прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом облдержадміністрації в разі їх відсутності у визначений графіком прийому день.

16. Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час особистих виїзних прийомів, здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

17. Працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації щоквартально проводять аналіз розгляду звернень громадян, отриманих під час проведення особистих виїзних прийомів, та подають його керівництву облдержадміністрації.18. Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечує розміщення на веб-сайті облдержадміністрації графіків проведення особистих виїзних прийомів.

Заступник голови -

керівник апарату адміністрації

А.С.Спаський


Скачати 116.26 Kb.

  • N 438 від 11.11.2013 Про питання організації та проведення особистих прийомів громадян
  • Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк
  • ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян у Київській обласній державній адміністрації
  • Вітчизняної війни , Героїв Соціалістичної праці , Героїв Радянського Союзу , Героїв України
  • Заступник голови - керівник апарату адміністрації А.С.Спаський
  • ПОРЯДОК організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Київської обласної державної адміністрації