Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від № план

Скачати 85.78 Kb.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від № план
Скачати 85.78 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.05.2017
Розмір85.78 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

від _____________№ _____
ПЛАН

імплементації положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
2009 про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ, перероблений варіант)


І. Загальна частина плану імплементації

1. Підстави розробки плану імплементації
План імплементації положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ, перероблений варіант) підготовлено на виконання:

статті 385 та розділу В доповнення XVII-2 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (строк імплементації – протягом 4 років з дати набрання чинності Угодою);

Атомна енергія Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

пункту 73 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217-р (строк виконання пункту Плану заходів – грудень 2016 року),

з урахуванням Директиви № 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2009 про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ, перероблений варіант).


Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на комплексну програму наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні підтримки.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


  1   2


Скачати 85.78 Kb.

  • І. Загальна частина плану імплементації 1. Підстави розробки плану імплементації
  • Європейським Союзом
  • Кабінету Міністрів України