Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження Одеського міського голови №52

Скачати 149.47 Kb.

Розпорядження Одеського міського голови №52
Скачати 149.47 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір149.47 Kb.
ТипРозпорядження
1   2

2. Розподіл місць на оздоровлення та відпочинок у Комплексі

2.1. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради визначається кількість місць та їх розподіл між навчальними закладами міста Одеси і закладами (установами) служби у справах дітей Одеської міської ради на конкретну зміну Комплексу.

2.2. План-графік та тематика змін, розподіл місць на оздоровлення та відпочинок у Комплексі затверджуються директором департаменту освіти та науки Одеської міської ради на відповідний період поточного року.

2.3. Територіальні відділи освіти районів, відділ загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради завчасно забезпечують формування бази даних категорій дітей, які потребують першочергового оздоровлення та відпочинку.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.3. Направлення до Комплексу

3.1. Направлення дітей до Комплексу здійснюється з урахуванням того, що за рахунок коштів бюджету м. Одеси дитина має право на оздоровлення та відпочинок один раз на рік, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться (знаходилися) на повному державному забезпеченні в навчальних закладах, виховуються в будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та знаходяться під опікою громадян, а також дітей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах.

3.2. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, в якій вона виховується.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.

3.3. Списки дітей за встановленою формою за підписом начальника територіального відділу освіти району департаменту освіти та науки Одеської міської ради, керівника навчального закладу або закладу (установи) служби у справах дітей Одеської міської ради разом із копіями заяв батьків (або осіб, що їх замінюють) та документами, зазначеними у підпунктах 4.1.1-4.1.15 Порядку, подаються до департаменту освіти та науки Одеської міської ради не пізніше 5 робочих днів до заїзду дітей.

3.4. Надані списки дітей затверджуються директором департаменту освіти та науки Одеської міської ради, на їх підставі оформлюються відповідні путівки-направлення до Комплексу.

4. Перелік документів,

необхідних для направлення до Комплексу

4.1. Для направлення до Комплексу подаються такі документи:

4.1.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копія рішення про призначення опіки чи піклування;

- довідка з місця навчання.

4.1.2. Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка про склад сім’ї;

- копія посвідчення багатодітної сім’ї;

- довідка з місця навчання.

4.1.3. Для дітей із малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка про склад сім’ї;

- довідка з місця навчання;

- довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченими сім’ями або довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні півроку, який не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї.

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

4.1.4. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- довідка з місця навчання.

4.1.5. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19  частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) на території проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних на території проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- довідка з місця навчання.

4.1.6. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- довідка з місця навчання.

4.1.7. Для дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- довідка з місця навчання.

4.1.8. Для дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка з місця навчання;

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.9. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка з місця навчання;

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда.

4.1.10. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка з місця навчання;

- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.

4.1.11. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця навчання;

- копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення: звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте чи командне місце), отримані впродовж останніх 2 років та завірені печаткою навчального закладу.

4.1.12. Для дітей – відмінників навчання:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця навчання;

- копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу.

4.1.13. Для дітей – лідерів дитячих громадських організацій (шкільного самоврядування):

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця навчання;

 - клопотання громадської організації (ради навчального закладу) про надання дитині путівки.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

4.1.14. Для дитячих творчих колективів та спортивних команд:

 - список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця навчання;

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця турніру, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 командне місце), отримані упродовж останніх 2 років та завірені печаткою навчального закладу.

4.1.15. Для дітей, що перебувають у закладах (установах) служби у справах дітей Одеської міської ради:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що підтверджує особу дитини;

- клопотання служби у справах дітей Одеської міської ради.

4.2. Заяву про направлення на відпочинок або оздоровлення до Комплексу батьки (або особи, які їх замінюють) подають керівнику загальноосвітнього навчального закладу за місцем навчання дитини разом з документами, зазначеними в підпунктах 4.1.1-4.1.14.

4.3. Перед відправленням до Комплексу діти всіх категорій, яким надається направлення, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством України порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка (форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

4.4. Зазначені в підпунктах 4.1.1-4.1.15 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення за умови, що ксерокопії зроблені якісно. Копії документів засвідчуються керівниками закладів (установ), які направляють дітей на оздоровлення або відпочинок.

4.5. Зазначені в підпунктах 4.1.1-4.1.15 документи зберігаються в департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

5. Організація проїзду до Комплексу

та у зворотному напрямку

5.1. Після затвердження списків дітей, які направляються на оздоровлення (відпочинок) до Комплексу, відповідальні працівники територіальних відділів освіти районів департаменту освіти та науки Одеської міської ради та навчальних закладів проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності із дітьми та їх супроводжуючими.

5.2. Проїзд дітей до Комплексу та у зворотному напрямку може здійснюватися індивідуально (батьками дітей) та організовано (групами під керівництвом супроводжуючих, на яких покладається персональна відповідальність за життя, здоров’я та безпеку дітей у дорозі).

5.3. Кожна група дітей забезпечується супроводжуючими (на 15 дітей – 1 дорослий). Діти повинні бути забезпечені одягом, взуттям відповідно до сезону, спортивним одягом та предметами особистої гігієни.

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.

5.4. Проїзд дітей, супроводжуючих може здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Одеси, батьківських коштів, благодійних внесків та інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством України.

5.5. Після прибуття до Комплексу батьки дітей або супроводжуючі повинні надати медичні довідки встановленого зразка (форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435).6. Звітність та контроль за дотриманням вимог Порядку

6.1. Керівники територіальних відділів освіти районів департаменту освіти та науки Одеської міської ради, навчальних закладів та закладів (установ), служби у справах дітей Одеської міської ради несуть відповідальність за дотримання вимог Порядку.

6.2. У випадках дострокового повернення дітей із Комплексу (за медичними показниками або з інших поважних причин) територіальні відділи освіти районів департаменту освіти та науки Одеської міської ради, заклади освіти та служби у справах дітей Одеської міської ради, якими були направлені діти, забезпечують заміну.

6.3. Забезпечення контролю та координації роботи щодо дотримання вимог Порядку, складання звітності покладається на департамент освіти та науки Одеської міської ради.
Керуюча справами О. Оніщенко
1   2


Скачати 149.47 Kb.

  • 3. Направлення до Комплексу
  • 4. Перелік документів, необхідних для направлення до Комплексу
  • 5. Організація проїзду до Комплексу та у зворотному напрямку
  • 6. Звітність та контроль за дотриманням вимог Порядку