Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження (особового складу) 16. 02. 2017 №51 к Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору автоматизованих систем управління праці та соціального

Скачати 87.68 Kb.

Розпорядження (особового складу) 16. 02. 2017 №51 к Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору автоматизованих систем управління праці та соціального
Скачати 87.68 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір87.68 Kb.
ТипРозпорядження
1   2

внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації для оприлюднення його на офіційному сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: darn.

Внутрішня політика - політика, що проводиться в межах держави. Охоплює економіку, політичні партії, вибори президента і парламенту.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

kievcity.gov.ua.

3.3. Вжиття в установленому порядку інших необхідних заходів, пов’язаних з виконанням цього розпорядження.


 1. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору автоматизованих систем управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на офіційному сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: darn.kievcity.gov.ua.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови П.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Дарницької

районної в місті Києві державної адміністрації

16.02.201751 - к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору автоматизованих систем

управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


Загальні умови

Посадові обов’язки

- Створення, підтримка та розвиток єдиної інформаційної системи управління шляхом впровадження сучасних засобів комп’ютерної техніки, обробки інформації та телекомунікацій;

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

- Супровід інформаційної системи управління;

- Надання організаційно - методичної допомоги структурним підрозділам управління у впровадженні нових програмних продуктів, комплексів з технічного захисту інформації з метою поліпшення організації праці та забезпечення безпеки оброблювальної інформації;

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

- Впровадження та супровід програмно-технічних комплексів і систем управління;

- Формування технічних завдань на розробку необхідних для управління програмних продуктів і систем, контроль за їх розробкою та прийняття в експлуатацію;

- Поліпшення ефективності використання комп’ютерної техніки для автоматизації обліку категорій населення, які потребують соціального захисту;

- Контроль та впровадження автоматизованої системи обробки інформації в сфері соціального захисту населення на базі комп’ютерних технологій;

- Удосконалення технологічних процесів обробки службової інформації з питань соціального захисту населення;

- Складання статистичної та іншої звітності щодо використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення органами соціального захисту населення;

- Проведення комплексу робіт із забезпечення надійної та безперервної роботи інформаційних систем щодо системного програмного забезпечення;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

- Підтримка програмно-технічних комплексів управління в робочому стані;

- Контроль за використанням підрозділами, що входять до складу управління, обчислювальної техніки, периферійного і комунікаційного обладнання, програмного забезпечення;

- Проведення розрахунків розмірів субсидій;

- Опрацювання документів в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД»);

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

- Виконання обов’язків з доступу та обробки персональних даних, що містяться в наступних базах персональних даних: «Автоматизована система документації з призначення та виплати допомоги на базі комп’ютерних технологій» (АСОПД/КОМТЕХ), «Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб».

Виконує інші завдання за дорученням керівництва управління.Умови оплати праці

Посадовий оклад – згідно із штатним розписом, надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про

строковість чи

безстроковість

призначення на

посаду


Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частин другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.Перелік документів, необхідних для

участі в конкурсі та строк їх

подання


Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України;

  Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

 3. письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

 4. копію (копії) документа (документів) про освіту;

 5. заповнену особову картку форми П-2ДС встановленого зразка;

 6. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.Строк подання документів – 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби (до 07 березня 2017 року включно до 17 год. 00 хв.)

Дата, час і місце проведення конкурсу

13 березня 2017 року о 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, кабінет 209
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса

електронної пошти особи,

яка надає

додаткову

інформацію з питань

проведення конкурсуКравченко Ірина Михайлівна, начальник відділу управління персоналом, (044) 564 98 65,

kadr@drda.gov.ua;


Осіпова Надія Олександрівна, головний спеціаліст відділу управління персоналом, адміністратор конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, (044) 565 36 28,

kadr@drda.gov.ua.
Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

 1. Освіта

вища, магістр

 1. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 1. Володіння мовами

вільне володіння державною мовоюСпеціальні вимоги

 1. Освіта

Вища за напрямом «Інформаційні технології»

 1. Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Положення про управління праці та соціального захисту населення.

Інші нормативно – правові акти, що регламентують реалізацію повноважень відділу. 1. Професійні чи технічні знання

Вміння створювати, підтримувати та розвивати інформаційну систему шляхом впровадження сучасних засобів комп’ютерної техніки, обробки інформації та телекомунікацій.

Високий рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань. 1. Спеціальний досвід роботи

Бажано досвід роботи у сфері соціального захисту та інформаційних технологій

 1. Знання сучасних інформаційних технологій

Установка і налаштування програмного забезпечення;

Налаштування підключення до Інтернету;

Установка та налаштування операційних систем:

Debian, Ubuntu, ОpenSUSE, FreeBSD, Windows 7, Windows XP,Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, та ін.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

;


Діагностика і ремонт комп’ютера;

Досконале знання апаратної частини;

Налаштування та забезпечення роботи Apache, DNS, MySQL,VPN, FTP, Squid, та ін.;

Основи Web дизайну та програмування;

Організація і налаштування резервного копіювання даних;

Антивірусний захист;

Установка, оновлення, пошук і налаштування драйверів для будь-якого обладнання;

Прокладання і організація комп'ютерної мережі: прокладання кабелю;

Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій. 1. Особистісні якості

1) дисципліна і системність;

2) відповідальність;

3) вміння приймати рішення;

4) вміння працювати в команді та керувати командою.


Керівник апарату О.Кучук
1   2


Скачати 87.68 Kb.