Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок пасової передачі І виконання робочого креслення шківа з використанням програми "компас" Укладач Латін О. П. Вступ

Скачати 101.6 Kb.

Розрахунок пасової передачі І виконання робочого креслення шківа з використанням програми "компас" Укладач Латін О. П. Вступ
Скачати 101.6 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір101.6 Kb.
ТипРозрахунок

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

РОЗРАХУНОК ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ І ВИКОНАННЯ РОБОЧОГО КРЕСЛЕННЯ ШКІВА

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ "КОМПАС"

Укладач Латін О.П.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Коното́п - місто на Сіверщині, в Сумській області. Розташоване на р. Єзуч, за 129 км від обласного центру. Населення 88 тис. мешканців (переважно українці), з підпорядкованими сільрадами - 92 тис. осіб.
Пасова передача - це механічний пристрій для передавання механічної енергії (механічна передача) між валами за допомогою гнучкого елементу (приводного паса) за рахунок сил тертя або сил зачеплення (зубчасті приводні паси).

Вступ


Навички проектування і конструювання окремих деталей і вузлів машин і механізмів потрібні майбутньому спеціалісту агропромислового виробництва не тільки для роботи у проектувальних підрозділах, але й для грамотної експлуатації, обслуговування і ремонту машин і обладнання агропромислового виробництва.

Дані методичні вказівки будуть корисні для студентів, які проектують механічні передачі.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Механі́чна переда́ча - механізм для передавання механічної енергії від двигуна до робочого органу машини з перетворюванням параметрів руху (швидкостей, крутних моментів, видів і законів руху).
Процес проектування значно пришвидшують і роблять його результати більш якісними різноманітні засоби автоматизації проектування і, зокрема, створені на базі програмного комплексу КОМПАС.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

На прикладі розрахунку пасової передачі показано, як виконується робоче креслення веденого шківа клинопасової передачі.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
Студенти, що виконують проект уже вивчили дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» і знають правила виконання робочих креслень, методику вибору матеріалів, призначення допусків розмірів, відхилень форми і взаємного розташування поверхонь і осей, параметрів шорсткості , тому дані методичні вказівки не містять детальних пояснень правил побудови виглядів, проставляння розмірів, допусків, технічних вимог тощо.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
Натомість більш детально розглянута методика і прийоми використання програми КОМПАС-SHAFT-2D для розрахунку передачі і виконання креслення. Студенти, що оволоділи даною методикою зможуть самостійно провести подібний розрахунок і для іншого типу передачі.

1. Розрахунок клинопасової передачі з використанням програми КОМПАС-SHAFT-2D

Створюємо новий документ , заповнюємо форму інформації про документ (рис.1.1) і зберігаємо його під ім'ям «Шків» у попередньо створеній папці «Деталі машин» папки «Мои документы».Рис. 1.1


В меню «Менеджер библиотек» відкриваємо бібліотеку «Расчет и построение» і КОМПАС-SHAFT-2D, а потім команду .

У випадаючому меню натискаємо кнопку «Новая модель», а в новому підменю «Выбор типа отрисовки» обираємо «В разрезе» і натискаємо «ОК», як це показано на рис.1.2.Рис. 1.2


Лівою клавішею «миші» клацаємо на полі формату креслення. При цьому знову відкривається меню КОМПАС-SHAFT-2D, де у верхньому вікні «Внешний контур» з'являється дерево побудови моделі (рис. 1.3).

Рис. 1.3


Натискаємо на кнопку «Элементы механических передач» і обираємо у випадаючому меню - «Шкив клиноременной передачи» (рис. 2.4).

Рис. 1.4


Після цього випадає нове підменю розрахунку (рис. 1.5).

Рис. 1.5


Натискаємо кнопку «Запуск расчета» і обираємо «Пректный расчет» (рис. 1.6).

Рис. 1.6


У новому підменю (рис. 1.7) заповнюємо відповідні чарунки за результатами розрахунку передачі, які наведені у прикладі розрахунку пасової передачі, а саме:

Рис. 1.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
7


Рис. 1.8


Після цього натискаємо кнопку «Расчет» . У вікні «Подобранные передачи» з'явиться перелік варіантів розрахунку з якого потрібно обрати той, що відповідає результатам, які наведені у прикладі розрахунку пасово передачі, (як це показано на рис.1.8). Натискаємо кнопку «Просмотр результатов расчета», а у вікні «Результаты расчета», що з'явилося – кнопку «Сохранить» і кнопку «Печать» (рис. 1.9).

Рис. 1.9


Надруковані на папері результати підшиваються в Додаток А пояснювальної записки.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Натискаємо на кнопку «Закончить расчеты» і у вікні «Выбор объекта построения» ( рис. 1.10) вмикаємо та «ОК».Рис. 1.10

У вікні «Шкив клиноременной передачи» активуємо чарунок «Размеры» (рис. 2.11) та натискаємо - «ОК» у верхній лівій частині вікна.

Рис. 1.11

Увікні з'являється первинне зображення креслення шківа ( рис. 1.12).

Рис. 1.12

Активуємо - та задаємо параметри контуру (рис. 1.13) за рекомендаціями розділу 5 посібника [1].

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


Рис. 1.13

Результат показано на рис. 1.14.

Рис. 2.14

Далі формуємо отвір Ø24 мм довжиною 40 мм з фаскою 2×45 ̊. Для цього обираємо у розділі контекстного меню у розділі обираємо і задаємо параметри отвору (рис. 1.15).

Рис. 1.15

Натискаємо - «ОК» і отримуємо результат (рис. 1.16).

Рис. 1.16

Формуємо шпонковий паз. За рекомендаціями розділу 13 [1] маємо

b×h = 8×7 мм. У розділі обираємо - і задаємо параметри шпонкового отвору (рис. 1.17).Рис. 1.17

Натискаємо «ОК» і отримуємо результат (рис. 2.18).

Рис. 1.182. Побудова 3D моделі шківа

2.1 Генерація моделі

У меню КОМПАС-SHAFT-2D натискаємо - «Дополнительные построения» а потім .

Шпо́нка (від пол. szponka та нім. Spon, Span - тріска, клин, підкладка) - це кріпильний елемент, який встановлюють у пазах двох дотичних деталей для запобігання їх відносного обертання чи зміщення. Шпонка служить для передачі обертального моменту в з'єднанні валу зі шківом, зубчастим колесом, маховиком та іншими деталями, що обертаються разом з валом.
Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Програма генерує 3D модель шківа. Закрийте програму КОМПАС-SHAFT-2D.

З’являється запит:

Обираємо «Да». Далі закриваємо файл креслення «Шків», зберігаючи зміни файла.

Після цього у вікні з’являється 3D зображення шківа (рис. 2.1).

Зберігаємо файл під назвою «Шків».Рис. 2.1


2.2 Редагування моделі

Редагування полягає у добудові конструктивних елементів:

- шести отворів діаметром 30 мм на колові діаметром Dо = 87мм на диску;

- фасок 1 мм × 450 на діаметрі de.2.2.1 Побудова отворів на диску шківа.

Потрібно побудувати шість отворів діаметром 30 мм на колові діаметром Dо = 87мм.

Наводимо курсор на площину диска і клацаємо лівою клавішею миші. Площина зафарбовується у зелений колір (рис. 2.2).

Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Зеле́ний - один з трьох основних кольорів, зелений діапазон спектру з довжиною хвилі 500–565 нанометрів. Зелений - це четвертий колір веселки.


Рис. 2.2 Рис. 2.3

Натискаємо і виконуємо ескіз шести отворів діаметром 30 мм на центровому колові діаметром Dо =87мм. Стиль лінії центрового кола – «Вспомогательная», стиль лінії кола отвору – «Основная» (рис. 2.4).

Для кращого розуміння побудови на ескізі проставлені розміри.

Центровий або «п'ятий номер» (в скороченні пишеться як «Ц» або латиницею «С») - одна з п'яти типових позицій у баскетбольній грі. Найкремезніший гравець команди. Стандартним зростом для «п'ятого номера» є 210-225 см.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
При виконанні індивідуального завдання ці розміри проставляти не потрібно.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Завершуємо операцію створення ескіза натиснувши . Виконуємо операцію вирізування отворів, натискаючи кнопку .
Вирі́зування - техніка прозорого білого шитва, що творить геометричні орнаменти, які складаються із вирізаних (порожніх та заповнених заплутками) квадратиків. Характерна для Полтавщини, Сарненського району Рівненщини, Закарпаття.
На панелі властивостей операції обираємо опції: Направление построения - Прямое направление →Способ построения - Через все →Тонкая стенка - Нет. Натискаємо на панелі властивостей операції кнопку і отримуємо результат – отвори на дискові (рис. 1.5)Рис. 1.5


2.2.2 Побудова фаски.

Потрібно побудувати фаски 1 мм × 450 на діаметрі de.

На розширеній панелі редагування обираємо операцію і на панелі властивостей операції задаємо опції:

. Розміщуємо курсор на лінії перетину торця ободу і зовнішньої циліндричної поверхні і, коли він набуде виду , натискаємо ліву клавішу миші. З’являється «фантом» фаски. За допомогою кнопки на панелі керування повертаємо зображення зірочки так, щоб бачити симетричну частину ободу.

Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.
Перериваємо операцію . Розміщуємо курсор на лінії перетину торця ободу і зовнішньої циліндричної поверхні і, коли він набуде виду , натискаємо ліву клавішу миші. З’являється «фантом» фаски (рис. 1.6).

Рис.1.6


На панелі властивостей операції натискаємо кнопку і отримуємо результат (рис. 1.7).

Рис.1.7


За допомогою кнопки повертаємося до орієнтації і пересвідчуємося, що побудована і симетрична фаска (рис.1.8).

Рис.1.8


Робота над створенням 3D моделі шківа завершена.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Далі буде показано, як на основі моделі створюється робоче креслення деталі.

3. Створення асоціативних виглядів на основі моделі.

У системі передбачена можливість створення асоціативних виглядів тривимірних моделей.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Асоціативний вигляд – вигляд креслення, асоціативно пов'язаний з існуючою деталлю: тобто при зміні форми, розмірів і інших параметрів моделі змінюється і зображення у всіх пов'язаних з нею асоціативних виглядах. Асоціативні вигляди є заготівкою робочого креслення. Асоціативне зображення формується в звичайному кресленні. У ньому створюються вибрані користувачем асоціативні вигляди і розрізи (перетини) тривимірної моделі. Види автоматично розташовуються в проекційному зв'язку. Всі вигляди пов'язані з моделлю: зміни в моделі приводять до зміни зображення в асоціативному вигляді. Для зручності управління виглядами ви можете використовувати «Дерево построения чертежа» – це представлена в графічному вигляді послідовність створення виглядів креслення.
Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Дерево побудови відображується в окремому вікні, яке завжди знаходиться усередині вікна креслення. При відкритті креслення, що містить асоціативні вигляди деталі, система перевіряє відповідність форми і розмірів деталі зображенню, наявному у виглядах. Якщо ця відповідність порушена, видається діалог із запитом: «Змінена модель, що відображується в кресленні. Перебудувати креслення?». Ви можете негайно перебудувати креслення, натиснувши кнопку Так діалогу. Зображення деталі перемальовується відповідно до її поточної конфігурації.Послідовність створення асоціативного креслення.

1.Створіть документ «Чертеж»: формат А3, розташування горизонтальне, ім’я – «Асоціативне креслення шківа» (рис. 3.1).

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.Рис. 3.1


2. Виконайте команду Вставка → Вид с модели → Стандартные… (вигляди)(рис. 3.2).

Рис. 3.2


3. За допомогою команди виберіть файл моделі Шків.m3d. Перемістіть курсор в робоче поле креслення: ви бачите габаритні прямокутники стандартних видів моделі (рис. 3.3).

Рис. 3.3


4. На панелі властивостей операції оберіть: → кнопкою викличте контекстне меню (рис. 3.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
4), наведіть курсор на рамки виглядів зліва і зверху і, клацнувши лівою клавішею «миші», погасіть ці вигляди (рис. 3.4).

Рис. 3.4 Рис. 3.5

5. Курсором оберіть розташування головного та вигляду зліва на форматі і, клацнувши лівою клавішею «миші», отримаєте потрібний вигляд (рис. 3.5).

6. Створимо розріз деталі. На інструментальній панелі обираємо: • - і розташвуємо стрілку вздовж вісі отвору у маточині ( показанна жовтим кольором) за напрямком погляду зліва (рис. 3.6).

Рис.3.6 Рис.3.7

Курсором фіксуємо положення вигляду зліва.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Обираємо і проводимо допоміжну пряму через центр отвору у маточині на вигляді зліва. Ця пряма допоможе точно завдати напрям лінії розрізу(рис. 3.7).

На інструментальній панелі обираємо: • і розташовуємо лінію розрізу вздовж вертикальної допоміжної лінії . Клацаємо лівою клавішею «миші» і отримуємо габаритний прямокутник розрізу (рис. 3.8).

Рис. 3.8 Рис. 3.9

Клацаємо лівою клавішею «миші» і програма генерує розріз (рис. 3.9).

Послідовно видаляємо головний вигляд, позначення напряму погляду та напряму розрізу Б-Б (рис. 3.10).Рис. 3.10

4. Створення робочого креслення на основі асоціативного.

4.1 Редагуємо асоціативне креслення:

- показуємо осьові лінії.

4.2 Оформлення робочого креслення.

Проставляємо розміри , допуски форми і взаємного розташування, вимоги до шорсткості поверхонь за рекомендаціями п. 13.3 [2].

Проставляємо технічні вимоги.

Заповнюємо основний надпис.

Готове креслення показано на рис. 4.1.Рис. 4.1


Література

1. Технічна механіка. Курсовий проект. Завдання і методичні вказівки для спеціальності № 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва. Методичні вказівки. Укладач Латін О.П.2. Інженерна графіка. Довідник/ В.М.Богданов, А.П. Верхола, Б.Д.Коваленко та ін.; За ред. А.П.Верхоли. – К.: Техніка,2001. – 268 с.: іл. – Бібліогр.: с.263.

3. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навч.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.
посіб. 3-е вид.- К.: Каравела, 2004. – 160 с.


Скачати 101.6 Kb.

 • 1. Розрахунок клинопасової передачі з використанням програми КОМПАС-SHAFT-2D
 • 2. Побудова 3D моделі шківа 2.1 Генерація моделі
 • 2.2 Редагування моделі
 • Направление построения - Прямое направление →Способ построения - Через все →Тонкая стенка - Нет
 • 3 . Створення асоціативних виглядів на основі моделі.
 • Дерево построения чертежа»
 • «Змінена модель, що відображується в кресленні. Перебудувати креслення»
 • Вставка → Вид с модели → Стандартные…
 • Шків.m3d.
 • 4. Створення робочого креслення на основі асоціативного.