Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка14/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3.8 Висновки до розділу

В даному розділі було проаналізовано декілька алгоритмів синхронізації даних в реальному часі на мобільних пристроях та запропоновано модифікований варіант, який дозволить зменшити кількість даних що передаються та збільшити завадозахищеність. Серед операційних систем під які розробляється програмне забезпечення було обрано Android так як це найбільш розповсюджена операційна система для мобільних пристроїв і вона має потужні засоби для реалізації як системи обміну даними по технології bluetooth так і створення графічного інтерфейсу. Також було проведено огляд найпопулярніших середовищ розробки під дану операційну систему та обрано Android Studio так як вона є офіційним середовищем Google та має низку переваг, що дозволяються розробляти програмне забезпечення швидше та комфортніше. Крім цього в даному розділі було розроблено програмне та алгоритмічне забезпечення для системи синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth на мобільних пристроях:

- розроблена архітектурна модель програмного забезпечення, яка складається із клієнтського додатку та хост-додатку;

Архітектурна модель - відтворення в допоміжному матеріалі, легкому в обробці, деталей, фрагментів чи цілої архітектурної споруди на етапі проектування, пізнання чи вивчення об'єкта перед будівництвом чи реставрацією.

- розроблена структурна модель програми, а також схеми роботи і ресурсів системи;

- розглянуто основні принципи роботи з графікою використовуючи внутрішні засоби Android;

- розглянуті засоби Android що дають змогу передавати дані між пристроями використовуючи технологію bluetooth;

- проаналізовано використання базових механізмів системи Android для розробки мобільного додатку;

- реалізовано модифікований алгоритм синхронізації даних в реальному часі між двома пристроями.


4. Економічний розділ
4.1 Технологічний аудит проведених досліджень та розробленого

модифікованого алгоритму

Як відомо, на сьогоднішній день все більшої актуальності набувають бездротові мережі передачі інформації, засновані на передачі цифрових даних по радіоканалу. Зі збільшенням кількості мобільних користувачів мережі значно зросла потреба в обміні інформацією та оперативному отриманні користувачами тих чи інших даних.

Розв’язання даної проблеми полягає в оснащенні ноутбука бездротовою технологією Bluetooth шляхом придбання відповідного Bluetooth-адаптера, який виконується у вигляді додаткового зовнішнього пристрою, що підключається через USB-порт або у вигляді РС-карти. Подібні рішення дозволяють здійснювати бездротове з’єднання декількох пристроїв.

В даний час технологія Bluetooth успішно застосовується для бездротових з’єднань різних електронних пристроїв між собою в різних варіантах: ноутбуків, мобільних телефонів, телефонних гарнітур, PDA, принтерів, комп’ютерних клавіатур і «мишей», а також цифрових фотоапаратів і відеокамер. Найбільшого поширення набула бездротова зв’язка «мобільний телефон→гарнітура», що дозволяє водіям автомобілів користуватися мобільними телефонами без відриву рук від керма авто.

Проте не повністю вирішеною залишається проблема завадозахищеності інформації при передаванні даних бездротовим способом.

Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який відбувся переломом ноги.

У зв’язку з цим актуальною є проблема підвищення швидкості та надійності синхронізації між двома пристроями, задіяними у ланцюжку передавання даних.

Для часткового розв’язання даної проблеми нами було проведено відповідні наукові дослідження та розроблено модифікований алгоритм, який дає змогу підвищити швидкодію та завадозахищеність інформації порівняно з існуючими методами завдяки передавання меншої кількості даних, а також удосконалено алгоритм для синхронізації даних в клієнт-серверній архітектурі, який використовує оптимістичні алгоритми синхронізації даних, що дає змогу передавати меншу кількість інформації.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Проведемо технологічний аудит проведених нами наукових досліджень та розробленого модифікованого алгоритму. Для проведення технологічного аудиту скористаємося експертним методом, для чого запросимо 3-х експертів: к.т.н., доцента Компанця М.М., к.т.н., Коцюбинського В.Ю. та к.т.н., доцента Папінова В.М.

Запрошені експерти мають опубліковані наукові роботи, тривалий час займаються вивченням даної проблеми тощо.

Оцінювання комерційного потенціалу розробленого нами модифікованого алгоритму будемо здійснювати за 12-ма критеріями, наведеними в таблиці 4.1.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання комерційного потенціалу будь-якої наукової розробки та її бальна оцінкаКритерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Кри-терій

0

1

2

3

4

Технічна здійсненність концепції:

1

Достовірність концепції не підтверджена

Концепція підтверджена експертними висновками

Концепція

підтверджена розрахункамиКонцепція перевірена на практиці

Перевірено роботоздатність продукту в реальних умовах

Ринкові переваги (недоліки):

2

Багато

аналогів на малому ринкуМало

аналогів на малому ринкуКілька аналогів на великому ринку

Один аналог на великому ринку

Продукт не має аналогів на великому ринку

3

Ціна продукту значно вища за ціни

аналогів


Ціна продукту дещо вища за ціни

аналогів


Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно нижче за ціни

аналогів


4

Технічні та споживчі властивості продукту значно гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогів

Ринкові перспективи

5

Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати дещо вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів

Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно нижчі, ніж в аналогів

6

Ринок малий і не має позитивної динаміки

Ринок малий, але має позитивну динаміку

Середній ринок з позитивною динамікою

Великий

стабільний ринокВеликий ринок з позитивною динамікою

7

Активна

конкуренція великих компаній на

ринку


Активна

конкуренціяПомірна

конкуренціяНезначна

конкуренціяКонкурентів немає

Практична здійсненність

8

Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Необхідно наймати фахівців або витрачати значні кошти та час на навчання наявних фахівців


Необхідне незначне навчання фахівців та збільшення їх

штату


Необхідне

незначне


навчання

фахівців


Є фахівці з питань як з технічної, так і з

комерційної

реалізації ідеї


Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Кри-тер.

0

1

2

3

4

9

Потрібні значні фінансові

ресурси, які відсутні.

Джерела фінансування ідеї відсутні


Потрібні

незначні фінансові ресурси.

Джерела фінансування відсутні


Потрібні значні фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Потрібні

незначні


фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Не потребує додаткового фінансування

10

Необхідна

розробка


нових матеріалів

Потрібні матеріали, що використовуються у військово-промисловому комплексі

Потрібні

дорогі


матеріали

Потрібні

досяжні та дешеві

матеріали


Всі матеріали для реалізації ідеї відомі

та давно використовуються у виробництві11

Термін

реалізації ідеї

більший

за 10 роківТермін

реалізації ідеї

більший

за 5 років.Термін окупності інвестицій більше

10-ти роківТермін

реалізації ідеї

від 3-х до 5-ти років.

Термін окупності інвестицій більше

5-ти років


Термін

реалізації ідеї

менше

3-х років.Термін окупності інвестицій від 3-х до

5-ти роківТермін реалізації ідеї

менше


3-х років.

Термін окупності інвестицій менше

3-х років


12

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту

Необхідно отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту, що вимагає значних коштів та часу

Процедура отримання дозвільних документів для виробництва та реалізації продукту вимагає незначних коштів та часу

Необхідно тільки пові-домлення відповідним органам про виробництво та реалізацію продукту

Відсутні будь-які регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукту

Для встановлення наукового та комерційного потенціалу розробленого нами програмного продукту скористаємося даними таблиці 4.2.


Таблиця 4.2 – Рівні наукового і комерційного потенціалу будь-якої розробки

Середньоарифметична сума балів , розрахована на основі висновків експертів

Рівень комерційного

потенціалу розробки0 – 10

Низький

11 – 20

Нижче середнього

21 – 30

Середній

31 – 40

Вище середнього

41 – 48

Високий

Результати оцінювання наукового та комерційного потенціалу розробленого нами модифікованого алгоритму наведено в таблиці 4.3.Таблиця 4.3 – Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерії

Прізвище, ініціали експерта

Компанець М.М.

Коцюбинський В.Ю.

Папінов В.М.

Бали, виставлені експертами:

1

4

3

3

2

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

5

4

4

4

6

3

3

3

7

3

3

3

8

4

3

3

9

3

2

3

10

4

3

2

11

3

3

3

12

3

3

2

Сума балів

СБ1 = 40

СБ2 = 37

СБ3 = 35

Середньоарифметична сума балів

=

Керуючись даними таблиці 4.2, можна зробити висновок, що розроблений нами модифікований алгоритм має рівень наукового та комерційного потенціалу, який вважається „вище середнього”.

Такий високий науковий та комерційний рівень проведених нами досліджень пояснюється тим, що створені нами моделі, алгоритми і програмні засоби можуть бути використані при вирішенні практичних задач, які потребують синхронізації даних у реальному часі, серед них – передавання даних між Bluetooth гарнітурою та телефоном, керування «розумним» годинником тощо.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17  • 4. Економічний розділ