Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка16/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

4.3 Оцінювання наукових та комерційних результатів розробленого нами модифікованого алгоритму

У ході проведених наукових досліджень нами були створені моделі, алгоритми і програмні засоби, які можуть бути використані при вирішенні практичних задач, які потребують синхронізації даних у реальному часі, серед них – передавання даних між Bluetooth гарнітурою та телефоном, керування «розумним» годинником тощо.

Розроблений модифікований алгоритм може мати широке застосування у багатьох сферах науки, зв’язку тощо. Отримані нами наукові результати дають підстави для проведення подальших досліджень у даній галузі знань.

Для кількісного оцінювання перспективності проведених нами наукових досліджень може бути використаний комплексний показник, що враховує важливість, результативність роботи, можливість впровадження її результатів, величину витрат на виконання даної роботи [78, 79].

Комплексний показник Кр, що враховує важливість, результативність роботи, можливість впровадження її результатів, може бути розрахований за формулою:

(4.11)

де: I – коефіцієнт важливості виконаної роботи, І = 2…5;

n – коефіцієнт використання результатів роботи;

n = 0, коли результати роботи не будуть використовуватись;

n = 1, коли результати будуть використовуватись частково;

n = 2, коли результати роботи будуть використовуватись в дослідно-конструкторських розробках,

n = 3, коли результати можуть використовуватись навіть без проведення дослідно-конструкторських розробок;

Тскоефіцієнт складності роботи, Тскл = 1…3;

R – коефіцієнт результативності роботи;

якщо результати роботи плануються вище відомих, то R=4;

якщо результати роботи відповідають відомому рівню, то R=3; якщо нижче відомих результатів, то R=2;

якщо результат роботи не визначений, то R=1;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

B – величина витрат на виконання роботи, тис. грн;

t – час проведення досліджень.

Якщо Кр 1, то розроблений нами модифікований алгоритм можна вважати ефективним з високим науковим та комерційним потенціалом.

Для визначення вищенаведених коефіцієнтів нами були запрошені експерти, які раніше були задіяні при проведенні технологічного аудиту.

Результати експертних висловлювань занесені у таблицю 4.4.

Таблиця 4.4 – Результати експертних висновківПоказник

Експерти

Переважаюча оцінка

Компанець М.М.

Коцюбинський В.Ю.

Папінов В.М.

1. Коефіцієнт важливості роботи

2,5

2,5

3

2,5

2. Коефіцієнт використання результатів роботи

1,5

2

1,5

1,5

3. Коефіцієнт складності роботи

1.5

2

2

2

4. Коефіцієнт результативності роботи

3

4

3

3

5. Вартість роботи, тис. грн.

18

18

18

18

6. Час проведення досліджень, роки

1

1

2

1

Тобто, для експерти назвали такі коефіцієнти:

I – коефіцієнт важливості роботи, І = 2,5;

n – коефіцієнт використання результатів роботи; n = 1,5;

Тс – коефіцієнт складності роботи, Тскл = 2,0;

R – коефіцієнт результативності роботи; R = 3;

B – вартість роботи, (тис. грн.); В = 18 тис. грн.

t – час проведення досліджень, t = 1 рік.

Тоді комплексний показник рівня Кр розробленого нами програмного продукту буде дорівнювати:Це свідчить про те, що розроблений нами модифікований алгоритм має достатньо високий науковий та комерційний потенціал.

Результати виконаної нами економічної частини магістерської роботи зведено у таблицю:

Показники

Задані у ТЗ

Досягнуті у

магістерській роботіВисновок

1. Коефіцієнт важливості роботи – І

2,5

2,5

Виконано

2. Витрати на

розробку – ВНе більше

20 тис. грн18 тис. грн.

Перевиконано

3. Коефіцієнт використання результатів роботи – n

1,5

1,5

Виконано

4. Коефіцієнт результативності роботи – R

3

3

Виконано

5. Комплексний показник рівня виконаної роботи – Кр

не менше 1,3

1,317

Виконано

Таким чином, визначені у технічному завданні основні техніко-економічні показники проведених нами наукових досліджень та розробленого модифікованого алгоритму повністю виконані.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17