Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка17/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Висновки


У даному дипломному проекті наведено кілька видів алгоритмів синхронізації даних в реальному часі, описано загальний принцип їх роботи, досліджено доцільність використання в різних галузях та зображено приклад практичного застосування. Так, як розробка направлена на збільшення швидкодії, то було використано графічні примітиви для відображення графіки. В першому розділі було розглянуто основні принципи та особливості роботи з передачею даних по технології bluetooth. Також було обрано напрям та обґрунтування задач дослідження.

У другому розділі проведено аналіз основних функції що повинна виконувати система, розроблено архітектурну та структурну моделі програми, описано основні кроки та механізми розробки програмного продукту. Проведено огляд систем аналогів та доведено доцільність розробки даного програмного забезпечення.

У третьому розділі описано існуючі переваги та недоліки реалізації мобільного додатку, розглянуто існуючі алгоритми синхронізації даних в реальному часі та обрано спосіб модифікації. Наведено основні класси та засоби використані при розробці. Показано графічні матеріали роботи додатку.

У четвертому розділі із використанням нормативної літератури було здійснено обрахування основних витрат та термін окупності власної розробки. Доведено, що запропоноване технічне рішення є економічно доцільним, оскільки, комплексний показник розробленого програмного продукту дорівнює 1.317. Це свідчить про те, що розроблений модифікований алгоритм має достатньо високий науковий та комерційний потенціал.

Мета роботи була досягнута шляхом модифікації існуючих алгоритмів синхронізації даних та зменшенню кількості даних, щро передаються.Отримано такі додаткові функціональні можливості:

 • збереження контрольних станів даних для подальшої синхронізації при збоях у каналі зв’язку, що збільшує завадозахищеність на 17%;

 • завдяки модифікації алгоритму синхронізації зменшено кількість даних, що передаються на 13%, що в свою чергу зменшує навантаження на мобільний пристрій та знижує енергозатрати.

Отже, результатом роботи є вирішення таких завдань як: вибір мови програмування, вибір і модифікація алгоритму синхронізації даних в реальному часі та написання мобільного додатку для пристроїв на базі операційної системи Android.

Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).


Література
 1. Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей.

  До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.

  Вінниця, 14-16 жовтня 2014 року. — Вінниця: ВНТУ, 2014. — 222с.

 2. Kryvyy R. Orthogonal placement of dіfferent overall components in plane / Rostyslav Kryvyy, Maryan Lobur, Sergiy Tkatchenko // Proc. of the X-th International Conference TCSET. — Lviv-Slavske, 2010. — P.329.

 3. Новости микроэектроники [Електронний ресурс]: Bluetooth: принципы построения и функционирования — Режим доступу: http://chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat-8.htm

 4. Ахметов, Р. Ф. Сучасні технології дослідження техніки рухових дій спортсменів / Т. Б. Кутек // Фізичне виховання та спорт — 2014. — 13-16с.

  Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки. 5. Bhagwat Pravin. Bluetooth: technology for short-range wireless apps // Internet Computing, IEEE 5.3, 2001 — P. 96-103.

 6. Hsiung, Chen. An Integrated Device Using Bluetooth Technology. // U.S. Patent Application 11/382, 2006 — P.607.

 7. Зайцев, Д. А. Исследование эффективности использования адресного пространства протокола Bluetooth. / М. В. Березнюк // Радиоэлектроника. Информатика. Управление 1, 2006 - 57-63c.

 8. Cockburn, Alistair. Agile software development: the cooperative game. — Pearson Education, 2006. — 503p.

 9. Le, Anh. MicroPlay: a networking framework for local multiplayer games. / Lorenzo Keller, Christina Fragouli, Athina Markopoulou // Proceedings of the first ACM international workshop on Mobile gaming. — ACM, 2012. — pp.13-18.

 10. Android API guides: Bluetooth [Електронний ресурс]: Bluetooth — Режим доступу: http://developer.android.com/guide/connectivity/bluetooth.html

 11. Android tutorials [Електронний ресурс]: Android Bluetooth tutorial — Режим доступу: http://www.tutorialspoint.com/android/android_bluetooth.htm

 12. Голощапов А.Ю. Android. Программирование для мобильных устройств / А.Ю. Голощапов. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. — 128 с.

 13. Рето Майер. Android. Программирование приложений для планшетных компьютеров и смартфонов / М. Рето — М.: ЕКСМО, 2011. — 671 с.

 14. Луцький Г.М. Компютерні мережі / Г.М. Луцький. — К.: Юніор, 2005. — 397 с.

 15. Эд Бурнет. Android. Разработка мобильных приложений / Эд Бурнет. — СПб.: Питер, 2012. — 256 с.

 16. Benjamin Muschko. Gradle in action / Benjamin Muschko. — Manning, 2014. — 456 с.

 17. Wei-Meng Lee. Android Application. Development Cookbook / Wei-Meng Lee. — Wiley, 2013. — 385 с.

 18. Mike Wolfson. Android developers tools. Essential / Mike Wolfson. — O'Reilly Media, 2013. — 232 с.

 19. Dave Smith. Android Recipes A Problem-Solution Approach / Dave Smith. — APRESS, 2012. — 911 с.

 20. Jason Morris. Android User Interface Development - Beginners Guide / Jason Morris. — PACKT publishing, 2011. — 287 с.

 21. Burnette, Ed. Hello, Android: introducing Google's mobile development platform / Burnette, Ed. — Pragmatic Bookshelf, 2009. — 250 c.

 22. Rogers, Rick. Android application development: Programming with the Google SDK / Rogers, Rick. — O'Reilly Media, Inc., 2009. — 334 c.

 23. Ableson Frank. Unlocking Android. / Ableson, Frank, Charlie Collins, and Robi Sen. // Greenwich: Manning, 2009. — p 26.

 24. Gibler Clint. AndroidLeaks: automatically detecting potential privacy leaks in android applications on a large scale. / Gibler, Clint, Jonathan Crussell, Jeremy Erickson, and Hao Chen // Trust and Trustworthy Computing — Springer Berlin Heidelberg, 2012. — pp 291-307.

 25. Варакин, М.В. Разработка мобильных приложений под Android: учебное пособие / М.В. Варакин; Центр компьютерного обучение "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана — Москва, 2012 — 128с.

 26. Голощапов Алексей Леонидович. Google Android: системные компоненты и сетевые коммуникации СD / А. Л. Голощапов. — БХВ-Петербург, 2012. — 384 с. — ISBN — 597750666X.

 27. Слива М.В. Кроссплатформенный подход как средство унификации обучения программированию в различных операционных системах / В.М. Слива. Litres, 2014. — 184 с. ISBN — 5457381005.

 28. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения / В.П. Котляров. Издательство Бином, 2009. — 285 с. — ISBN 978-5-94774-406-4.

 29. Медникс З. Программирование под Android / З. Медникс., Л. Дорнин. — Спб.: Питер, 2013. — 491 с. — ISBN — 5459011159.

 30. Сайт Александра Климова [Електронний ресурс]: Освой Android играючи — Режим доступу: http://developer.alexanderklimov.ru/android/

 31. Android Developers [Електронний ресурс]: Canvas — Режим доступу: http://developer.android.com/reference/android/graphics/Canvas.html

 32. Game Development Community [Електронний ресурс]: Multiplayer and Network Programming — Режим доступу: http://www.gamedev.net/forum/15-multiplayer-and-network-programming/

 33. Граничин О.Н. Введение в разработку приложений на платформе Atom/MeeGo. Учебное пособие. / О.Н. Граничин, В.И. Кияев, А.В Корявко. — Спб.: Санкт-Петербург, 2011. — 293с.

 34. Дейтел П. Android для программистов: создаем приложения. / П. Дейтел. Издательство Питер, 2012. — 557 с. — ISBN — 9785459016468.

 35. Локальные вычислительные сети [Електронний ресурс]: Вычислительные сети — Режим доступу: http://lyceum1.perm.ru/ general/kaf/k_info/k_info_met/set.htm

 36. Локальные вычислительные сети [Електронний ресурс]: Вычислительные сети — Режим доступу: http://lyceum1.perm.ru/ general/kaf/k_info/k_info_met/set.htm — Назва з екрану.

 37. Беспроводные сенсорные сети [Електронний ресурс]: Обзор беспроводовых сетей — Режим доступу: http://uran.donetsk.ua/masters/2011/ fknt/levzhinsky/library/translate.htm — Назва з екрану.

 38. Алгоритмы синхронизации в сетевых играх [Електронний ресурс]: Алгоритмы синхронизации — Режим доступу: http://dmitry-shalkhakov.blogspot.com/2008/02/blog-post_25.html — Назва з екрану.

 39. Мельникова О.М. Смартфоны на Android. / О.М. Мельникова Издательство Эксмо, 2013. — 127 с.

 40. Rogers Rick. Android Application Development / Rick Rogers, John Lombardo, Zigurd Mednieks. — Addison-Wesley Professional, 2012. — 444 p.

  Addison-Wesley - американське видавництво, що спеціалізується на технічній, особливо комп'ютерній літературі. Належить медіа-концерну Pearson PLC.

  — ISBN — 9780321769626.

 41. DiMarzio J. F. Practical Android 4 Games Development. / J. F. DiMarzio. — Apress, 2011. — 306 p. — ISBN — 978-1-4302-4030-3.

 42. Karpenko Y. Android 2D Graphics with Canvas API. / Y. Karpenko. — CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, 2013. — 220 p. — ISBN — 9781492214540

 43. Fabric — Fabric for Android documentation. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://docs.fabric.io/android/fabric/ — (19.05.2016) — Назва з екрану.

 44. Bluetooth | Android Developers. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth.html — (19.05.2016) — Назва з екрану.

 45. Sending and Syncing Data | Android Developers. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://developer.android.com/training/wearables /data-layer/index.html — (19.05.2016) — Назва з екрану.

 46. Wallace Jackson. Pro Android Graphics / Wallace Jackson. — London:APRESS, 2012. — 679 с.

 47. Daniel Sauter. Rapid android development: build rich, sensor-based applications with processing / Daniel Sauter. — NC:Pragmatic Bookshelf, 2013. — 384 с.

 48. James Steele. The Android developer's cookbook: building applications with the Android SDK / James Steele. — Pearson Education, 2010. — 384 с.

 49. Dave Smith. Android Recipes A Problem-Solution Approach / Dave Smith. — NY.: APRESS, 2012. — 911 с.

 50. Google Testing Tools For Android.. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://code.google.com/p/android-test-kit/wiki/Espresso — (9.06.2016) — Назва з екрану.

 51. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения / В.П. Котляров. — М.: Издательство Бином, 2009. — 285 с.

 52. Ableson Frank. Unlocking Android. / Ableson, Frank, Charlie Collins, and Robi Sen. // Greenwich: Manning, 2009. — p 26.

 53. Laird Dornin. Programming Android / Laird Dornin. — London: O'Reilly Media, 2011. — 463 с.

 54. Варакин М.В. Разработка мобильных приложений под Android: учебное пособие / М.В. Варакин; Центр компьютерного обучение "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана — Москва, 2012 — 128с.

 55. Gibler Clint. AndroidLeaks: automatically detecting potential privacy leaks in android applications on a large scale. / Gibler, Clint, Jonathan Crussell, Jeremy Erickson, and Hao Chen // Trust and Trustworthy Computing — Springer Berlin Heidelberg, 2012. — pp 291-307.

 56. Raghav Sood. Pro Android Augmented Reality / Raghav Sood. — NY.: APRESS, 2013. — 320 с.

 57. Голощапов А. Л. Google Android: системные компоненты и сетевые коммуникации СD / А. Л. Голощапов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. — 384 с

 58. Rogers Rick. Android Application Development / Rick Rogers, John Lombardo, Zigurd Mednieks. — NY.: Addison-Wesley Professional, 2012. — 444 с.

 59. Медникс З. Программирование под Android / З. Медникс, Л. Дорнин. — Спб.: Питер, 2013. — 491 с.

 60. John Horton. Android: Programming for Developers / John Horton. — London.: Packt Publishing, 2016. — 1136 с.

 61. Jim Willson. Creating dynamic UI with Android Fragments / Jim Willson. — London: Packt publishing, 2013. — 120 с.

 62. Android authority. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: http://www.androidauthority.com/ — (4.08.2016) — Назва з екрану.

 63. Мельникова О.М. Смартфоны на Android. / О.М. Мельникова — М.: Издательство Эксмо, 2013. — 127 с.

 64. BroadcastReceiver Overview. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/content/BroadcastReceiver.html — (17.05.2016) — Назва з екрану.

 65. Mobile Ads SDK for Android. [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://developers.google.com/admob/android/quick-start — (16.05.2016) — Назва з екрану.

 66. Andrew Hoog. Android forensics: investigation, analysis and mobile security for Google Android. / Andrew Hoog. — London:Elsevier, 2011. — 432 c.

 67. Lauren Darcey. Android Wireless Application Development Volume I: Android Essentials / Lauren Darcey. — NC:Addison-Wesley, 2012. — 600 c.

 68. Zigurd Mednieks. Programming android / Zigurd Mednieks. — London:O'Reilly Media, Inc., 2012. — 542 c.

 69. C. Mani Krishna. Real‐Time Systems / C. Mani Krishna. — United States:John Wiley & Sons, Inc., 1999. — 448 c.

  Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - федеративне об'єднання в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія. 70. Ragunathan Rajkumar. Synchronization in real-time systems: a priority inheritance approach. Vol. 151 / Ragunathan Rajkumar. — Berlin:Springer Science & Business Media, 2012. — 176 c.

 71. Mark L. Murphy. The busy coder's guide to Android development / Mark L. Murphy. — United States:CommonsWare, 2008. — 380 c.

 72. Onur Cinar. Pro Android C with the NDK / Onur Cinar. — NC:Apress, 2012. — 416 c.

 73. Kevin Brothaler. OpenGL ES 2 for Android / Kevin Brothaler. — NC:The Pragmatic Programmers, 2013. — 346 c.

 74. Romain Marucchi-Foino. Game and Graphics Programming for IOS and Android with OpenGL ES 2.0 / Romain Marucchi-Foino. — United States:John Wiley & Sons, 2012. — 384 c.

 75. Wallace Jackson. Pro Android Graphics / Wallace Jackson. — NC:Apress, 2013. — 620 c.

 76. Massimo Nardone. Pro Android Games / Massimo Nardone. — NC:Apress, 2015. — 408 c.

 77. Gadi Taubenfeld. Synchronization algorithms and concurrent programming / Gadi Taubenfeld. — London:Pearson Education, 2006. — 423 c.

 78. Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт. – Вінниця: ВНТУ, 2012.

 79. Козловський В.О. Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах. Навчальний посібник.

  Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

  Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.

  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

  – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 75 с.Додатки

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17 • Література
 • Додатки