Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка2/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Abstract


In this degree work it was examined the methods of synchronizing data in real time using the bluetooth technology. It was made the list of possible algorithms for solving this problem and the three approaches to resolve it were developed. The best and the most resource effective among them was selected.

It was made the software developed product, the cost price calculation designing and the economic effect of its introduction were taken.

As a result, the gaming app on the Android platform using algorithms for data synchronization in real time was created.

Аннотация


В данной дипломной работе рассмотрены методы синхронизации данных в реальном времени с использованием технологии bluetooth. Сделано перечень возможных алгоритмов решения проблемы и разработаны 3 подхода для ее решения. Среди них выбран оптимальный и наименее ресурсозатратный.

Осуществлено технико-экономическое обоснование разработанного программного продукта, проведенио расчет себестоимости разработки и экономический эффект от ее внедрения.

В результате работы создано игровое приложение на платформе Android с применением алгоритмов синхронизации данных в реальном времени.


Вступ


Актуальність теми. На сьогоднішній час, у зв'язку з інтенсивним розвитком цифрових технологій, все більшої актуальності набувають бездротові мережі передачі інформації.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.

Засновані вони на передачі цифрових даних по радіоканалу.

Зі збільшенням кількості мобільних користувачів мережі з'явилася необхідність в обміні інформацією та в оперативному отриманні даних ними.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Тому відбувається інтенсивне виникнення технологій бездротового зв'язку.

Для того, щоб скористатися перевагами безпровідної технології Bluetooth, необов'язково купувати нові пристрої. Всілякі адаптери безпровідного зв'язку зі вбудованими модулями Bluetooth дозволяють зв'язувати між собою найрізноманітніші електронні пристрої.

Можна оснастити ноутбук безпровідною технологією Bluetooth, просто купивши відповідний Bluetooth-адаптер, який може бути виконаний у вигляді додаткового зовнішнього пристрою, що підключається через USB-порт або у вигляді РС-карты.

Ноутбук (англ. notebook - блокнот, блокнотний ПК) або лептоп (англ. laptop - lap - коліна, top - на верху) - портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані типові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї.

Подібні рішення дозволяють здійснювати безпровідне з'єднання декількох пристроїв.

Ідея закладена в технічних вимогах Bluetooth полягає в тому, аби замінити дроти, що зв'язують пристрої, однією радіолінією ближньої дії. У 2006 році 80 відсотків мобільних телефонів булозабезпечено чіпами Bluetooth, які можуть забезпечувати безпровідний зв'язок з іншими пристроями Bluetooth: ноутбуками, принтерами і іншими цифровими пристроями.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

В даний час технологія bluetooth успішно застосовується для бездротових з'єднань різних електронних пристроїв між собою в різних поєднаннях: ноутбуків, мобільних телефонів, телефонних гарнітур, PDA, принтерів, комп'ютерних клавіатур і мишей, а також цифрових фотоапаратів і навіть відеокамер.

Відеокамера - електронний кінознімальний апарат, пристрій для отримання оптичних образів об'єктів за допомогою зйомки на світлочутливому елементі, пристосований для запису або передавання зображення у русі.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Найбільшого поширення набула бездротова зв'язка «мобільний телефон-гарнітура», що дозволяє, зокрема, водіям використовувати мобільні телефони, не відриваючи рук від керма.

Bluetooth чіпи почали широко використовуватись у спортивному одязі. Так кілька датчиків та bluetooth чіп зашиті у кросівок можуть контролювати активність власника і передавати ці дані на підключений пристрій. За такою ж схемою працюють нові напульсники.

Проте все ще існує проблема завадозахищеності при передавання даних.

Метою дипломного проекту є підвищення швидкості та надійності синхронізації між двома пристроями на операційній системі Android, які передають дані по технології bluetooth.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Напульсник - вовняна трикотажна пов'язка, що розташовується на руці на Зап'ясті, як правило - в тому місці, де прощупується пульс.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Об’єкт дослідження процес передавання даних по Bluetooth.

Предмет дослідження синхронізація даних на кількох пристроях в реальному часі.

Методи дослідження: consistency maintenance algorithms, консервативні та оптимістичні алгоритми синхронізації даних, DeadReckoning.

Наукова новизна одержаних результатів: • Удосконалено метод для синхронізації даних в клієнт-серверній архітектурі, який використовує оптимістичні методи синхронізації даних, що дає змогу передавати меншу кількість інформації.

  Консервати́зм (фр. conservatisme, від лат. conservo - «охороняю», «зберігаю») - визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті.

  Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. • Запропоновано модифікований метод, який дає змогу підвищити швидкодію та завадозахищеність відносно існуючих методів завдяки використанню прогностичних алгоритмів на стороні клієнта та збереженню станів даних на стороні серверного додатку.

  Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.Практичне значення одержаних результатів:

 • Створені моделі, алгоритми і програмні засоби можуть бути використані при вирішенні практичних задач, які потребують синхронізації даних в реальному часі, наприклад передавання даних між bluetooth гарнітурою та телефоном, керування розумним годинником, багатокористувацькі ігри.

Апробація результатів роботи: За тематикою роботи подана на ХІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Контроль і управління в складних системах.

Гарнітура (англ. Typeface, від нім. Garnitur – комплект) - сімейство накреслень шрифтів, що мають загальні стильові особливості та різні деталі рисунку знаків (в деяких випадках гарнітура складається з одного накреслення).

Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.

КУСС – 2014» та рекомендована до публікації як стаття в фаховому журналі «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія» стаття «Оптимізація обробки великої кількості відеоданих в мобільних платформах» [1].

Також результати роботи були заслухані і обговорені на двох наукових семінарах кафедри АІВТ. Результати теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані до впровадження у НВП «Спільна Справа».

Семінар - форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Також результати роботи були заслухані і обговорені на двох наукових семінарах кафедри АІВТ. Результати теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані до впровадження у НВП «Спільна Справа».1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17 • Аннотация
 • Вступ