Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка7/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

1.5 Вибір напрямку та обґрунтування задач дослідження


В першому розділі було розглянуто основні принципи та особливості роботи bluetooth пристроїв. Разом із розвитком інформаційних технологій виникла проблема пов’язна із написанням програмного забезпечення для мобільних систем, які мають менш високі системні параметри ніж персональні компютери.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Bluetooth технології здебільшого використовуються в мобільних пристроях, які мають обмежений заряд батареї і кількість даних що передаються має великий вплив на тривалість автономної роботи таких пристроїв.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Все більшої популярності набувають розумні годинники та фітнес трекери, які повинні постійно синхронізувати отримані дані з телефоном. Для досягнення цієї мети на кожному з bluetooth пристроїв повинно бути встановлено програмне забезпечення, здатне записувати, обробляти та синхронізувати дані між собою. Для досягнення максимальної ефективності зазвичай використовується клієнт-серверна архітектура додатків, при якій більшість обчислень виконуються пристоєм з вищими технічними характеристиками(сервером), а зчитування чи відображення даних виконується на стороні програми-клієнта.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

При розробці мобільного додатку, що передає дані по технології bluetooth завжди потрібно брати до уваги перешкоди при передачі та надмірне використання заряду батареї. Саме для цього використовуються алгоритми синхронізації даних. Основними перевагами є:

  • зменшення кількості даних, що передаються

  • резервування станів на випадок переривання каналу зв’язку

  • зменшення навантаження на пристрої передачі даних

Отже, основним напрямком дослідження є завадозахищеності передавання та отримування інформації між кількома пристроями з використанням технології bluetooth та розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв. Таким чином для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі:

- дослідити особливості існуючих алгоритмів синхронізації даних в реальному часі на мобільних пристроях;

- проаналізувати завадозахищеність обраних алгоритмів;

- проаналізувати витрати електроенергії при використанні різних алгоритмів;

- провести вибір та аналіз середовищ розробки мобільного додатку;

- проаналізувати функції системи та розробити структурну модель програми;

- розробити програму хост-пристрою, яка зберігатиме, оброблятиме та відправлятиме дані на клієнт-пристрої;

- розробити програму клієнт-пристрою, яка отримуватиме оновлення даних з хост-пристрою та відображатиме їх;

- розробити схему роботи системи, схему даних, схему ресурсів системи та схему програми;

2 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки методу синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth2.1 Суть технічної проблеми що виникла

Суть технічної проблеми полягає у відсутності вітчизняного программного продукту, який задовольняв потреби споживачів, не відставав від своїх закордонних аналогів та був оптимальний по характеристиках ціни та якості, як в Україні, так і за кордоном. Враховуючи, що галузь комп’ютерних ігор постійно розвивається, необхідно створити програмне забезпечення для синхронізації даних в реальному часі, проаналізувати існуючі алгоритми і обрати той, реалізація у вигляді програмного продукту, якого ще не мала прецедентів в данному аспекті.

Прецеде́нт (від лат. praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що мала місце в минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.

Саме цей важливий фактор є головним чинником для вирішення даної проблеми.

На сьогоднішній день існує великий спектр програмних продуктів, які вирішують задачі синхронізації даних в реальнму часі, що наведені далі, але саме наявність унікального вітчизняного продукту стимулюватиме розвиток в даній галузі, що є необхідним кроком для людства.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

В загальному суттю технічної проблеми є створення программного продукту, кращого за існуючі аналоги за своїми техніко-економічними показниками.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17  • 2.1 Суть технічної проблеми що виникла