Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка8/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

2.2 Огляд сучасних аналогів

У теперішній час існує багато програмних засобів, у яких використовується синхронізація даних через bluetooth. У таблиці 1.1 наведені найбільш поширені аналоги, також наведені їх основні технічні характеристики.


Таблиця 2.1 – Основні технічні показники аналогу та нової розробки
Власна програма

Snake Multiplayer

Air Hockey

Sonic 4 episode 2

Ціна розробки

1000$

1500$

3000$

20000$

Швидкодія

Висока

Середня

Висока

Висока

Завадозахищеність

Висока

Низька

Середня

Висока

Мінімальна версія Android

2.2

2.2

2.2

2.3

Оцінки користувачів

4.3

3.0

3.6

4.1

Інтуітивність інтерфейсу

4

4

4.5

4.5

Скільки пам’яті потребує

1Mb

450Kb

5Mb

650Mb


2.2.1 Короткий опис аналогів

Snake Multiplayer – bluetooth гра, у якій передається всього 4 команди напрямку. Частота перемальовки екрану більше 0,1 мілісекунди. Алгоритм синхронізації реалізований на низькому рівні за рахунок низької швидкості гри.

Air Hockey - популярна гра, в якій потрібно забити шайбу у ворота суперника, використовуючи для цього круглу биту, ковзаючу по ігровому полю. Бита може переміщатися тільки на своїй половині поля. Грати можна як проти комп'ютера так і удвох через bluetooth. Має високу частоту оновлення даних (менше 0,1 мілісекунди) і передає складні дані на інший пристрій (напрям, швидкість, координати зіткнення, переміщення шайби та інші).

Проти́вник (супроти́вник, во́рог, неприя́тель) - у військовій справі - військовослужбовець, особовий склад, військове формування (військові формування), Збройні сили або інша держава, які ведуть бойові дії супротив протилежної держави, її військовослужбовців, особового складу, військових формувань, Збройних сил тощо.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Sonic the Hedgehog 4: Episode II – це гра в жанрі платформер з підтримкою мультиплеєра. Видана корпорацією SEGA. В грі реалізований складний алгоритм синхронізації який дозволяє навіть при високій частоті оновлення (менше 0,1 мілісекунди) синхронізувати дані між двома пристроями. Серед недоліків можна зазначити високу вартість розробки.2.2.2 Обґрунтування вибору аналогу

З поданої вище таблиці 1.1 можна зробити певні висновки по кожному програмному продукту, зазначеному в ньому.

Snake Multiplayer є хорошим програмним продуктом з відмінними технічними характеристиками. Недоліками його є якісного алгоритму синхронізації даних в реальному часі у звязку з низькою частотою тактів оновлення.

Air Hockey також належить до групи програмних засобів з відмінними технічними характеристиками. Єдиним недоліком цього продукту можна назвати велику потребу в обчислювальних ресурсах. У програмі використовується велика кількість графічних ресурсів та динамічних ефектів які потребують високих технічних характеристик пристрою. Даний аспект є вагомим недоліком, оскільки пристрої на базі Android охоплюють великий спектр пристроїв з різними технічними характеристиками.

Sonic the Hedgehog 4: Episode II – це відмінний програмний продукт, який посів достойнее місце в своїй галузі. Але і він володіє декількома суттєвими недоліками. Скорочена версія даного продукту є безкоштовною, але не дозволяє повністю розкрити потенціал даної програми.

Отже, у якості аналогу було обрано Air Hockey, так як він по своїх характеристиках має найбільш схожу функціональність і є найкращим серед аналогів.

У новій розробці проблема навантаження на пристрій вирішується використанням графічних функцій канвасу замість графічних ресурсів.


2.3 Проведення розрахунків, що підтверджують економічну доцільність технічної розробки

Проведемо ряд економічних розрахунків для обґрунтування доцільності виконання даного дипломного проекту. Для цього скористаємося спрощеною методикою розрахунку капітальних вкладень і експлуатаційних витрат.

Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.Величина капітальних вкладень (К, грн) може бути спрогнозована по наступній формулі:
(2.1)


де B –

коефіцієнт, що враховує витрати на розробку, придбання, транспортування, монтаж, настроювання та інше для нової

продукції, ;А –

коефіцієнт, що враховує прогнозований прибуток, податки, що повинний виплачувати виробник та інше,;

S –

собівартість нової розробки, що оцінюється приблизним способом (див. нижче), грн;

Ц –

ціна реалізації нової продукції, якщо вона визначена раніше, грн.

Таким чином, для розрахунку капітальних вкладень необхідно спрогнозувати собівартість продукції.

Собівáртість продýкції - являє собою грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці (обладнання), та витрати на спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну плату працівників підприємства.

Собівартість одиниці продукції (у нашому випадку програмного продукту) варто шукати методом питомої ваги. Цей метод використовується тоді, коли є можливість розрахувати хоча б одне значення з прямих витрат і визначити питому вагу даної статті витрат у собівартості аналога. По цьому методі, собівартість визначається в такий спосіб:[грн.],

(2.2)
де Вп

величина однієї зі статей прямих витрат, що обрана за основу, грн;

Кн

коефіцієнт, що враховує конструктивні і технологічні особливості нової розробки, Кн = 1  1,2;

П –

питома вага однієї зі статей прямих витрат у собівартості аналога, %;

У якості відомих прямих витрат будемо вважати вартість інтелектуальної власності, що складає 400 грн.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Причому, врахуємо, що в продукції такого виду питома вага інтелектуальної власності складає не менш 60%. Звідси, прогнозована собівартість одиниці продукції дорівнює:


(грн.)
При відомій собівартості одиниці продукції і з огляду на, що витрати на розробку незначні (В = 1,2), а прогнозований прибуток і податки, що повинний виплачувати виробник не перевищують 75% від собівартості продукції (А = 1,75), одержимо наступну суму прогнозованих капітальних вкладень:
К2 = 1,2 1,75  733 = 1540 (грн.

Прогноз (грец. prognosis – «знання наперед») - спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища.

)


Не менш важливим при оцінних розрахунках є показник експлуатаційних витрат. Проведемо розрахунок цього показника для програмного продукту.

Витрати на експлуатацію (Е, грн/рік) – це такі витрати, що забезпечують нормальне функціонування цього продукту в процесі експлуатації.

У найбільш спрощеному виді величина експлуатаційних витрат у розрахунку на 1 рік може бути спрогнозована по формулі:


Е = k Ц = k А S  [грн.],

(2.3)
де k –

коефіцієнт, що враховує витрати на амортизацію, електроенергію, обслуговування, ремонти та інше. Рекомендується приймати значення k = (0,5÷0,7), причому для обчислювальної техніки значення k рекомендується брати максимальним;

Ц –

ціна реалізації нової розробки, якщо вона визначена раніше, грн/шт;

 –

частка часу, що витрачає службовець на обслуговування програмного продукту в загальному часі своєї роботи;

А –

коефіцієнт, що враховує прогнозований прибуток, податки, що повинний виплачувати виробник та інше; А 1,5 ÷ 2;

S –

собівартість нової розробки, що оцінюється приблизним способом (див. вище), грн;


Можна спрогнозувати середній час обслуговування програмного продукту, як 25% усього робочого часу.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Розрахуємо експлуатаційні витрати для впровадження нового програмного продукту:

Е2 = 0,7 1,75  733  0,25 = 224 (грн./рік).
Визначимо економічні показники для програми-аналога. Як таку програму візьмемо гру Air Hockey. Вартість такої програми складає в середньому 2000 грн.

К1 = 1,2  2000 = 2400 (грн.).


Що ж стосується експлуатаційних витрат, то тут варто зробити одне зауваження. Програма англійською мовою, що спричинить за собою незручності в експлуатації і збільшить частку часу на її обслуговування.

А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.

Спрощеним методом розрахуємо експлуатаційні витрати для аналога, прийнявши b = 75%, тому що робота на програмі-аналогу вимагає більш високої кваліфікації фахівця:

Е1 = 0,7 * 500 * 0,75 = 263 (грн.).
Зіставимо отримані економічні показники для нової розробки й аналога (К12, Е1 > Е2 ):
Кеф = К1 – К2 = 2400 - 1540 = 860 (грн.),
Ееф = Е1 – Е2 = 263 – 224 = 39 (грн./рік).
Отже, для даної розробки маємо абсолютний ефект на капітальних вкладеннях і на експлуатаційних витратах, і тому впровадження нової розробки ефективніше використання програми-аналога.

Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17  • 2.2.1 Короткий опис аналогів
  • 2.2.2 Обґрунтування вибору аналогу
  • 2.3 Проведення розрахунків, що підтверджують економічну доцільність технічної розробки