Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка9/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

2.4 Прогнозування величини попиту

Сегментом ринку для даного програмного засобу передбачається ринок України, а саме: власники пристроїв на базі Android 2.3 і вище. У рамках виділеного сегменту ринку можна визначити покупця на наш товар. В україні нараховується 1,57 млн пристроїв на базі Android. Обмежимо цю кількість близькою до 1 млн копій. На ринку існує кілька аналогів даного продукту, тому припустимо що тільки 10% звернуть увагу на дану розробку: 1000000 * 0.1 = 100000. Серед усіх потенційних покупців припустимо що тільки 5% цікавий продукт такого типу, отже отримаємо: 100000 * 0.05 = 5000. Припустимо, що лише незначна частка з них можуть купити наш продукт(лише 60%) : 5000*0,6 =3000 штук.

Отже, реалістичним прогнозом будемо вважати 3000 копій програмного продукту.


2.5 Розробка цінової політики

Зважаючи на те, що даний програмний продукт є новим на ринку подібної продукції, потрібно певним чином сформувати початковий попит на нього та стимулювати подальше його зростання. З цією метою потрібно скористатися засобами розвиваючого маркетингу, одним із яких є тимчасове заниження ціни на продукцію із подальшим поступовим її підвищенням.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Отже, початкову ціну ми встановимо значно нижчою за аналогічні продукти із подальшим її підвищенням.

З метою популяризації та збільшення обсягів продажу нашої продукції надалі планується використовувати ряд ефективних рекламних заходів (реклама у професійних виданнях, мережі Internet, тощо).

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.2.6 Висновки щодо техніко-економічного обґрунтування доцільності розробки

Розділ техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки нового технічного рішення є одним із головних розділів дипломної роботи. Даний розділ проводиться з метою з'ясування необхідності та актуальності розробки програмного продукту, аналізу очікуваних результатів.

Для даної розробки маємо абсолютний ефект на капітальних вкладеннях і на експлуатаційних витратах, тому впровадження нової розробки ефективніше використання програми-аналога.

З отриманого можна зробити висновок, що в результаті впровадження даної розробки можливе одержання як технічного, так і економічного ефекту.3 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення


При грі в локальній обчислювальній мережі із затримками можна іноді примиритися.

Для інтернету характерна затримка від 0.15 сек до 1 сек. Затримки локальної мережі знаходяться в межах 0.04 сек, що теж може бути багато. Є ще затримка через неготовність приймаючої сторони почати негайну обробку, вона може бути зайнята, наприклад, рендером.


3.1 Архітектури передачі данних

Існує дві основні архітектури передачі даних – клієнт-сервер і однорангова (рисунок 3.1 а, б).

а) клієнт-сервер б) однорангова

Рисунок 3.1 – Архітектури передачі даних
У тимчасової архітектурі всі вузли мережі рівноправні і обмінюються повідомленнями безпосередньо один з одним.

Перевагами одноранговой архітектури є низький час затримки, відсутність однієї точки збою, масштабованість (при використанні адекватної накладеної мережі). Недоліками одноранговой архітектури є більше можливостей для шахрайства (порівняно з клієнт-серверною архітектурою), необхідність в точці зустрічі (rendezvous point) і механізмі пізнього приєднання (late-join mechanism).

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Однорангову архітектуру часто дорікають у підвищеному використанні пропускної здатності каналу, однак бувають умови, коли вона менше навантажує канал, ніж клієнт-серверна. Тимчасова мережа з широкомовною доставкою – одна з таких схем, вона широко застосовувалася в старих іграх.

У клієнт-серверній архітектурі один з вузлів мережі стає сервером, через який відбувається обмін повідомленнями.

Доста́вка (англ. delivery, нім. Lieferung f) - переміщення на місце призначення замовлень: матеріалів, машин і механізмів, різних вантажів, фастфудів тощо.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Інші вузли є клієнтами. Для кожного клієнта обмін повідомленнями з сервером стає найбільш важливим елементом.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Сервер з метою підвищення масштабованості може бути представлений мережею серверів (server network) (рисунок 1 в), також званий кластером.

Перевагами клієнт-серверної архітектури є можливість агрегації повідомлень, ускладненість шахрайства, простота реалізації. Недоліками є наявність однієї точки збою (сервер), більш повільна (порівняно з тимчасовою архітектурою) доставка повідомлень, важко досягається масштабованість.

Крім вищезгаданих архітектур, пропонуються різноманітні гібридні підходи, що поєднують однорангову і клієнт-серверну архітектуру [13].


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17  • 2.5 Розробка цінової політики
  • 2.6 Висновки щодо техніко-економічного обґрунтування доцільності розробки
  • 3 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення
  • 3.1 Архітектури передачі данних