Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48

Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
Сторінка1/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗМІСТ


4.3 Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
AES – Advanced Encryption Standard (покращений стандарт шифрування);
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
Advanced Encryption Standard (AES), також відомий під назвою Rijndael - симетричний алгоритм блочного шифрування (розмір блока 128 біт, ключ 128/192/256 біт), фіналіст конкурсу AES і прийнятий як американський стандарт шифрування урядом США.

CCK – Complementary Code Keying (модуляція за допомогою додаткового коду);

CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance (множинний доступ з контролем носійної та униканням колізій).

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (множинний доступ з контролем носійної та виявленням колізій).

DBA – Dynamic Bandwidth Allocation (механізм динамічного перерозподілу смуги пропускання);

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum (розширення спектру методом прямої послідовності);

FDDI – Fiber Distributed Data Interface (розподілений волоконний інтерфейс даних);

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum (метод розширення спектру зміною частоти);

FTTB – Fiber to the Building (волокно до будівлі);

HD – High Definition (висока чіткість);

HDTV – High-Definition Television (цифрове телебачення високої чіткості);

IP – Internet Protocol (міжмережевий протокол);

IPTV – Internet Protocol Television (IP-телебачення);

ISDN – Integrated Services Digital Network (цифрова мережа інтеграції послуг);

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Утворений на початку 1970-х років у Нью-Йорку під назвою The Neon Boys. До складу гурту ввійшли: Том Верлейн (Tom Verlaine), справжнє ім'я Томас Міллер (Thomas Miller; 13 грудня 1949, Моунт Морріс, Нью Джерсі, США) - вокал, гітара; Річард Хелл (Richard Hell), справжнє ім'я Річард Майерс (Richard Myers; 2 жовтня 1949, Лексінгтон, Кентукі, США) - бас та Білл Фікка (Bill Ficca) - ударні.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
IP-протокол (від англ. Internet Protocol; тж «інтернет протокол», «міжмережевий протокол») - протокол мережевого рівня для передавання датаграм між мережами.
Телебачення високої роздільної здатності, високої чіткості (англ. High-definition television, HDTV) - система трансляції цифрового телебачення з роздільною здатністю вищою за аналогові системи телебачення (NTSC, SECAM, PAL).
ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) - цифрова мережа з інтегрованими службами (послугами) - це загальнодоступна телефонна мережа, що використовує цифрову технологію передавання сигналу і включає великий набір цифрових послуг, які стають доступними для кінцевих користувачів.

ITU-T – International Telecommunication Union - Telecommunication sector (сектор стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку);

Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

IЕЕЕ – Institute of Electrical and Electronics Engineers (інститут інженерів з електротехніки та електроніки);

Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) - галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

LAN – Local Area Network (локальна обчислювальна мережа);

MAC – Media Access Control (управління доступом до середовища);

MAN – Metropolitan Area Network (міська обчислювальна мережа);

MIMO – Multiple Input – Multiple Output (технологія багатоантенної передачі);

MR-MC WMN – Multi-radio Multi-channel Wireless Mesh Network (багаточастотна багатоканальна безпровідна мережа);

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (ортогональне мультиплексування з частотним розділенням каналів);

OSI – Open Systems Interconnection (модель відкритої системи);

QAM – Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна модуляція);

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.
Ампліту́дна модуля́ція (АМ) - вид модуляції, при якій параметром сигналу-носія, що змінюється, є амплітуда його коливань.

QoS – Quality of Service (якість обслуговування);

SDTV – Standart-Definition Television (цифрове телебачення стандартної чіткості);

SSID – Service Set Identification (ідентифікатор безпровідної мережі);

TСР – Transmission Control Protocol (протокол контролю передачі);

ТКIР – Temporal Key Integrity Protocol (протокол цілісності тимчасового ключа);

TR – Transmission Range (зона передачі);

UHDV – Ultra High-Definition Video (цифрове телебачення надвисокої чіткості);

VLAN – Virtual Local Area Network (віртуальна локальна комп'ютерна мережа);

VoIP – Voice over IP (передача голосу через протокол ІР);

Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.

Wi-Fi – Wireless Fidelity (стандарт безпровідної передачі ІЕЕЕ 802.11);

WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access (стандарт безпровідної передачі ІЕЕЕ 802.16);

WLAN – Wireless Local Area Network (бездротова локальна обчислювальна мережа);

WPA – Wi-Fi Protected Access (захищений доступ до Wi-Fi);

КПК - кишеньковий персональний комп’ютер;

НДР – науково-дослідна робота;

РА – рухомий абонент;

ТД – точка доступу.

ВСТУП
Актуальність. На сьогоднішній день спостерігається активне впровадження та розгортання безпровідних мереж, як в Україні, так і у світі. В першу чергу, цьому сприяє широка доступність та простота використання локальних безпровідних мереж для отримання доступу до інфокомунікаційних послуг високої якості та стрімкий розвиток сучасних технологій.

Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

Збільшення кількості таких мереж, приводить до виникнення ряду негативних факторів, які можуть суттєво погіршити передавальні характеристики безпровідних каналів передачі. Це, в свою чергу, забезпечує появу затримок та помилок під час отримання доступу до послуг із великим об’ємом трафіку. Тому, актуальним є пошук нових методів та засобів для мінімізації впливу цих факторів. Один із таких напрямків – вдосконалення та створення нових методів моніторингу безпровідних мереж та їх каналів, які будуть надавати ефективну оцінку для подальшого покращення роботи безпровідних каналів.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

У зв’язку з цим актуальною задачею є підвищення ефективності методів оціки частотних безпровідних каналів для подальшого виявлення та аналізу впливу різних факторів на якість передавання трафіку та усунення цих факторів з метою покращення зв’язку між будь-якими абонентами в складі мережі.

Аналіз останніх досліджень. Виконуючи аналіз існуючих наукових робіт можна сказати, що на даний час дослідження в області безпровідних технологій стандарту 802.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
11 набувають все більшого поширення. Теоретичним підґрунтям для досліджень, які були виконані в магістерській кваліфікаційній роботі, були роботи вчених України та країн СНД – Катеренчук І. С., Горбатого І.В., Оліфера В. Г., Оліфера Н. А., Гітліца М. В., Михалевського Д. В., Мельника В. М., Наугольного Є.О., Гузя М. Д., Красоти Р.О., та інших [1-7].

Мета та постановка задачі. Метою даної кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності методів оцінки параметрів частотних каналів стандарту 802.11 за рахунок дослідження характеристик каналу та впровадження нових технічних рішень в області моніторингу.

Для вирішення поставленої мети потрібно виконати наступні задачі: • розробити технічне завдання;
  Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.


 • техніко-економічне обґрунтування доцільності дослідження;

 • провести аналіз характеристик сімейства стандартів 802.11х;

 • провести аналіз методів оцінки параметрів безпровідних каналів;

 • виконати синтез нового методу оцінки параметрів частотних каналів;

 • провести розрахунок потужностей та пропускної здатності каналу зв’язку;

 • виконати дослідження основних параметрів безпровідного каналу Wi-Fi;

 • виконати економічне обґрунтування дослідження;

 • провести аналіз питань безпеки життєдіяльності;
  Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.


Об’єкт дослідження – підвищення ефективності методів оцінки параметрів безпровідних каналів стандарту 802.11.

Предмет дослідження – методи моніторингу та підвищення ефективності передачі по безпровідних каналах.

Методи досліджень. У процесі дослідження застосовувалися: теорія чисел та чисельних методів, методи математичного аналізу, експериментальні програмні дослідження безпровідних каналів, методи статистичної обробки результатів досліджень та метод експоненційного зглажування есперементальних даних.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.
Теорія чисел або вища арифметика - галузь математики, яка розпочалась з вивчення деяких властивостей натуральних чисел, пов'язаних з питаннями подільності і розв'язання алгебраїчних рівнянь у натуральних (а згодом також цілих) числах.
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.


Наукова новизна одержаних результатів.

 1. Вперше запропоновано ефективні методи моніторингу безпровідних мереж, проведено їх аналіз та оцінка.

 2. Вперше проведено дослідження існуючих методів моніторингу, параметрів для підвищення ефективності передачі по безпровідних каналах.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі отриманих теоретичних положень розроблено методику оцінки параметрів Wi-Fi каналу, зокрема:

 1. Запропоновано методику якісної оцінки параметрів безпровідних каналів стандарту 802.11.

 2. Також, практичне значення проведених досліджень полягає у створені рекомендацій для підвищення ефективності методів оцінки, шляхом врахування всіх параметрів каналу,які мають значний вплив на його роботу.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Крім того, результати роботи можна використовувати в навчальному процесі в дисциплінах: телекомунікаційні системи NGN, системи доступу, лінії зв’язку та мультисервісні системи наступних поколінь.

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати досліджень доповідалися й обговорювалися на науковій конференції ВНТУ,секція …

Публікації.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
За тематикою дослідження опубліковано тези доповіді на науково-технічній конференції та патент на користу модель нового пристрою для оцінки параметрів безпровідних каналів.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

РОЗДІЛ 1

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРОВІДНОГО КАНАЛУ СТАНДАРТУ WI-FI
1.1 Суть технічної проблеми на сучасному етапі розвитку науки, техніки і технології
У сучасному світі суспільство неухильно йде до ускладнення взаємозв'язку між різними ланками виробництва, збільшення інформаційних потоків у технічній, науковій, політичній, культурній, побутовій та інших сферах суспільної діяльності.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.
Сьогодні очевидно, що жоден процес у житті сучасного суспільства не може відбуватися без обміну інформації, для своєчасної передачі якої використовуються різні засоби й системи зв'язку.

В сьогоднішній час дані передаються двома способами – проводовими лініями зв’язку та безпровідними. Кожен з даних способів має свої плюси і мінуси. Безпровідні технології в даний час знаходять все більшого використання.

Останнім часом у світових технологічних новинах зустрічаються повідомлення про компанії, що використовують технологію Wi-Fi в повсякденній роботі або надають Wi-Fi послуги клієнтам, а також анонси різних пристроїв з вбудованою підтримкою Wi-Fi, таких як мобільні телефони, КПК або ноутбуки. Очевидно, що освоєння цієї технології здійснюється гігантськими темпами, і багато аналітиків давно пророкують їй казковий успіх, який може кардинально змінити сьогоднішній підхід до використання комп'ютерів і мобільних пристроїв.

Ноутбук (англ. notebook - блокнот, блокнотний ПК) або лептоп (англ. laptop - lap - коліна, top - на верху) - портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані типові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї.
Аналі́тик - фахівець, який займається аналізом даних в конкретній галузі або дослідженнями та узагальненями в певній сфері діяльності. Він мусить досконало володіти специфічними методами аналізу, притаманними даній галузі.
Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
Стандарт Wi-Fi з'явився ще в середині 90-х і почав активно просуватися з 2000 року. Тим не менш, до цих пір лише деякі користувачі уявляють собі, що ж ховається за загадковою абревіатурою Wi-Fi.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Дана технологія зараз розвивається гігантськими темпами. Впровадження Wi-Fi відбувається повсюдно у всьому розвиненому світі. Це обумовлено великою кількістю плюсів даної технології, хоча вона має і ряд мінусів. У даній роботі порушено як позитивні, так і негативні сторони даної технології. Також розказано про «успіхи Wi-Fi», тому що дана технологія несе в собі не тільки засіб зв'язку, що полегшує роботу, але і приносить значний фінансовий достаток [8].


1.2 Аналіз безпровідної технології Wi-Fi


На сучасному етапі розвитку мережних технологій, технологія бездротових мереж Wi-Fi є найбільш зручною в умовах потребуючої мобільності, простоти установки й використання. Як правило, технологія Wi-Fi використовується для організації бездротових локальних комп'ютерних мереж, а також для створення так званих гарячих точок високошвидкісного доступу в Інтернет.

Безпровідні локальні мережі мають багато переваг над кабельними мережами, а саме [9]: • необмежене переміщення в області покриття безпровідних локальних мереж, зберігаючи доступ до корпоративних інформаційних ресурсів;
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
  Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.


 • інсталяція безпровідної локальної мережі у випадках, коли встановлення звичайної кабельної мережі є ускладненим або взагалі неможливим процесом;

 • створення мобільних пересувних локальних відкритих мереж;

 • висока швидкість розгортання безпровідних локальних мереж;

 • близька до нуля вартість експлуатації безпровідних локальних мереж;

 • об’єднання територіально віддалених комп’ютерів;
  Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.


 • як і в усіх системах, існують і недоліки безпровідних локальних мереж, які потрібно вирішувати і над вирішенням яких займаються провідні спеціалісти у цій галузі.
  Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


До недоліків безпровідних мереж передачі даних відносять [9]:

 • низька безпека і захищеність даних і самих мереж Wi-Fi (Wireless Fidelity);

 • досить високе в порівнянні з іншими стандартами споживання енергії, що зменшує час життя батареї і підвищує температуру пристрою.
  Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
  Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
  1   2   3   4   5   6   7   8 • Integrated Services Digital Network
 • ВСТУП Актуальність.
 • Аналіз останніх досліджень.
 • Мета та постановка задачі.
 • Об’єкт дослідження
 • Методи досліджень .
 • Наукова новизна одержаних результатів.
 • Практичне значення одержаних результатів
 • РОЗДІЛ 1
 • 1.2 Аналіз безпровідної технології Wi-Fi