Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорівняння об’єкта дослідження з існуючими аналогами

Порівняння об’єкта дослідження з існуючими аналогами
Сторінка2/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3 Порівняння об’єкта дослідження з існуючими аналогами
Аналогом технології Wi-Fi є технологія – WiMAX. WiMAX – це система далекої дії, що покриває кілометри простору, яка зазвичай використовує ліцензовані спектри частот (хоча можливо і використання неліцензованих частот) для надання з'єднання із інтернетом типу точка-точка провайдером кінцевому користувачеві. Різні стандарти сімейства 802.16 забезпечують різні види доступу, від мобільного (схожий з передачею даних із мобільних телефонів) до фіксованого (альтернатива провідникового доступу, при якому бездротове обладнання користувача прив'язане до розташування) [10].
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Кіломе́тр (позначення км) - міра довжини в метричній системі, дорівнює одній тисячі метрів.
Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Wi-Fi – це система більш короткої дії, що зазвичай покриває сотні метрів, яка використовує неліцензовані діапазони частот для забезпечення доступу до мережі. Зазвичай Wi-Fi використовується користувачами для доступу до їх власної локальної мережі, яка може бути не підключена до Інтернету. Якщо WiMAX можна порівняти з мобільним зв'язком, то Wi-Fi швидше схожий на стаціонарний бездротовий телефон.

WiMAX і Wi-Fi мають зовсім різний механізм Quality of Service (QoS). WiMAX використовує механізм, заснований на встановленні з'єднання між базовою станцією та пристроєм користувача. Кожне з'єднання базується на спеціальному алгоритмі планування, який може гарантувати параметр QoS для кожного з'єднання.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Wi-Fi, в свою чергу, використовує механізм QoS подібний тому, що використовується в Ethernet, при якому пакети отримують різний пріоритет.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Такий підхід не гарантує однаковий QoS для кожного з'єднання [11].

В Wi-Fi мережах всі користувацькі станції, які хочуть передати інформацію через точку доступу, змагаються за «увагу» останньої. Такий підхід може викликати ситуацію, при якій зв'язок для віддаленіших станцій буде постійно обриватися на користь більш близьких станцій. Цей недолік робить поганим використання таких сервісів, як Voice over IP (VoIP), які дуже сильно залежать від безперервного з'єднання.

Що ж стосується мереж 802.16, в них MAC використовує алгоритм планування. Будь-якій користувальницькій станції варто лише підключитися до точки доступу і для неї буде виділений слот на точці доступу, недоступний іншим користувачам.

Через дешевизну і простоту установки, Wi-Fi часто використовується для надання клієнтам швидкого доступу в Інтернет різними організаціями. Наприклад, у більшості кафе, готелів, вокзалів та аеропортів можна виявити безкоштовну точку доступу Wi-Fi.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Аеропо́рт - комплекс інженерних споруд призначений для прийому, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту а також обслуговування пасажирів та вантажу. Аеропортний комплекс повинен мати хоча б одну злітно-посадкову смугу будь-то ґрунтову, тверду, або водну поверхню для зльоту та посадки літаків чи вертолітний майданчик.


1.4 Технічні вимоги до об’єкту дослідження
Отже, обґрунтуємо вимоги до об’єкта, що досліджується, за допомогою аналізу параметрів, що його характеризують.

Безпровідний канал – це середовище передачі даних, шляхом передачі електромагнітних коливань.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.
Як відомо електромагнітні коливання можуть поширюватись лише на певну відстань, тому однією з вимог є дальність зв’язку, стабільність та робоча частота. Проте існують деякі інші, технічні, характеристики наведені в таблиці 1.1 із наведеними їх числовими значеннями [10].


Таблиця 1.1 – Технічні характеристики інноваційної продукції

Специфікація Wi-Fi

Параметри мультимедійних трафіків

Мбіт/с

F, ГГц

MIMO

F, МГц

IEEE 802.11

1-2

2,4

-

10

IEEE 802.11a

54

5

-

20

IEEE 802.11b

11

2,4

-

20

IEEE 802.11g

54

2

-

20

IEEE 802.11n

150

220, 40

IEEE 802.11ac

1000

580, 180


1.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
5 Оцінка рівня якості та конкурентоспроможності інноваційного рішення

Оцінка рівня якості інноваційного рішення проводиться з метою порівняльного аналізу і визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інженерного рішення.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Визначимо відносний рівень оцінки якості продукції.


Таблиця 1.2 – Основні параметри інноваційного рішення та товару-конкурента

Показник

Варіанти

Відносний показник якості

Коефіцієнт вагомості параметра

Базовий (товар-конкурент)

Новий (інноваційне рішення)

Пропускна здатність системи, мбіт/с

54

480

8,87

0,4

Чутливість, дБ

-100

-60

1,67

0,3

Дальність дії, м

50

20

0,4

0,2

Кількість каналів

14

14

1

0,1

Відносний рівень якості окремих видів продукції, що досліджується, визначається порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів, основних товарів-конкурентів.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
В якості товару-конкуренту приймемо вироби з найкращими показниками, які представлені на ринку продукції.

Відносний рівень якості інноваційного рішення визначаємо за формулою:Відносний коефіцієнт показника якості більший одиниці, отже інноваційний продукт кращий на 423% за базовий товар-конкурента.

Наступним кроком є визначення конкурентоспроможності товару. Конкурентоспроможність товару - це відносна й узагальнена характеристика товару, що виражає його вигідні відмінності від товару-конкурента за ступенем задоволення потреби і за витратами на її задоволення.

У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
У таблиці 1.3 наведені основні показники базового та нового рішення.


Таблиця 1.3 – Нормативні, технічні та економічні параметри інноваційного рішення і базового рішення

Показники

Варіанти

Базовий (товар-конкурент)

Новий (інноваційне рішення)

1. Технічні показникиПропускна здатність, мбіт/с

54

480

Чутливість , дБ

-100

-60

Дальність дії досліджуваних каналів, м

50

20

Кількість досліджуваних каналів

14

14

2. Економічні показникиЦіна, грн.

10000

20000

Загальний показник конкурентоспроможності інноваційного рішення (К) з урахуванням вищезазначених груп показників можна визначити за формулою:де – індекс технічних параметрів;
Пара́метр у техніці або техні́чний пара́метр - характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.
– індекс економічних параметрів.

Індекс технічних параметрів є відносним рівнем якості інноваційного рішення. Індекс економічних параметрів визначається за формулою:де , – економічні параметри (ціна придбання та споживання товару) відповідно нового та базового товарів.


Зважаючи на розрахунки, можна зробити висновок, що інноваційний товар буде більш конкурентоспроможний, ніж базовий товар, а саме на 212%.
1.6 Висновки до розділу 1
Отже, при виконанні даного розділу було проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності виконання дослідження методів оцінки безпровідних каналів стандарту Wi-Fi. Було обрано аналог досліджуваного об’єкту, проведено його порівняння з об’єктом дослідження та проведена оцінка ефективності виконання науково-дослідної роботи. Розрахунок загального показника конкурентоспроможності інноваційного рішення показав, що проведені дослідження є досить актуальними та мають високий рівень конкурентоспроможності з аналогом.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Комплексний показник ефективності виконання НДР становить 6,6. Це означає, що дана НДР є ефективною. При порівнянні рівня дослідної роботи з рівнем НДР аналога показало, що рівень НДР об’єкта дослідження вище за рівень НДР аналога.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК СІМЕЙСТВА СТАНДАРТІВ 802.11x


2.1 Аналіз сімейства специфікацій IEEE 802.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
11x

2.1.1 Базовий стандарт IEEE 802.11

Стандарт IEEE 802.11 – початковий стандарт WLAN (підтримка швидкостей від 1 до 2 Мбіт/с), розробка якого була завершена в 1997р. Стандарт IEEE 802.11 є базовим стандартом і визначає протоколи, необхідні для організації бездротових локальних мереж (WLAN). Основні з них - протокол управління доступом до середовища MAC (Medium Accsess Control – нижній підрівень канального рівня) і протокол PHY передачі сигналів у фізичному середовищі. У якості останньої допускається використання радіохвиль та інфрачервоного випромінювання.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

Протокол доступу до середовища (MAC) [13]. Стандартом 802.11 визначений єдиний підрівень MAC, що взаємодіє з трьома типами протоколів фізичного рівня, що відповідають різним технологіям передачі сигналів - по радіоканалах в діапазоні 2,4 ГГц з широкосмугової модуляцією з прямим розширенням спектру (DSSS) і перескоком частоти (FHSS), а також за допомогою інфрачервоного випромінювання.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Специфікаціями стандарту передбачені два значення швидкості передачі даних – 1 і 2 Мбіт/с.

В порівнянні з дротовими лініями зв’язку Ethernet можливості підрівня MAC розширені за рахунок включення в нього ряду функцій, зазвичай виконуваних протоколами більш високого рівня, зокрема, процедур фрагментації та ретрансляції пакетів.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Це викликано прагненням підвищити ефективну пропускну спроможність системи завдяки зниженню накладних витрат на повторну передачу пакетів.

В якості основного методу доступу до середовища стандартом 802.11 визначено механізм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - множинний доступ з виявленням носійної і запобіганням колізій).

Аутентифікація бездротового клієнта по MAC-адресу - виключно ініціатива конкретного виробника, специфікації бездротових стандартів 802.11b/g такі заходи безпеки не передбачають. Тобто подібний метод аутентифікації може або бути присутнім, або ні, в залежності від бажання та маркетингової політики виробника.

Керування живленням. Для економії енергоресурсів мобільних робочих станцій, що використовуються в бездротових ліній зв’язку, стандартом 802.

Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.
Автентифікáція (з грец. αυθεντικός ; реальний або істинний) - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. .
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Енергетичні ресурси (джерела енергії) - це матеріальні об'єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
11 передбачений механізм перемикання станцій в, так званий, пасивний режим з мінімальним споживанням потужності.

Архітектура та компоненти мережі.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
В основу стандарту 802.11 покладена стільникова архітектура, причому мережа може складатися як з однієї, так і декількох осередків. Кожна сота керується базовою станцією, що називається точкою доступу (Access Point, AP), яка разом з розташованими в межах радіусу її дії робочими станціями користувачів утворює базову зону обслуговування (Basic Service Set, BSS). Точки доступу багатостільникової мережі взаємодіють між собою через розподільну систему (Distribution System, DS), що є еквівалентом магістрального сегменту кабельних ліній зв’язку.
Сегмент (від лат. segmentum ‘відрізок, смуга’ від лат. seco ‘ріжу, розсікаю’) - у загальному значенні - відрізок, частина чого-небудь, наприклад, сегмент програми, сегмент пам'яті, сегмент слова.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Вся інфраструктура, що включає точки доступу і розподільну систему утворює розширену зону обслуговування (Extended Service Set).

Стандартом передбачений також одностільниковий варіант бездротової мережі, який може бути реалізований і без точки доступу, при цьому частина її функцій виконуються безпосередньо робочими станціями.

Роумінг. Для забезпечення переходу мобільних робочих станцій із зони дії однієї точки доступу до іншої в багатостільникових системах передбачені спеціальні процедури сканування (активного і пасивного прослуховування ефіру) і приєднання (Association), однак строгих специфікацій з реалізації роумінгу стандарт 802.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
11 не передбачає.

Шифрування. Для захисту WLAN стандартом IEEE 802.11 передбачено цілий комплекс заходів безпеки передачі даних під загальною назвою Wired Equivalent Privacy (WEP). В основі WEP-шифрування лежить потоковий шифр RC4, який був розроблений американцем Рональдом Райвест в 1987 році. Він включає засоби протидії несанкціонованому доступу до мережі (механізми і процедури аутентифікації), а також запобігання перехоплення інформації (шифрування). У майбутньому, через недосконалість цих заходів захисту, вони були доповнені різними власними розробками, що випускають бездротове обладнання компаній, а після з'явилися і нові стандарти, які будуть розглянуті пізніше [13].

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

2.1.2 Стандарт IEEE 802.11a

Стандарт IEEE 802.11a використовується для побудови високошвидкісних WLAN для діапазону 5 ГГц, що підтримує швидкість 54 Мбіт/с.

Цей стандарт є найбільш "широкосмуговим" з сімейства стандартів 802.11, передбачаючи швидкість передачі даних до 54 Мбіт/с (редакцією стандарту, затвердженою в 1999 р, визначено три обов'язкових швидкості - 6, 12 і 24 Мбіт/с і п'ять необов'язкових - 9, 18, 36, 48 і 54 Мбіт/с) [13].

На відміну від базового стандарту, орієнтованого на область частот 2,4 ГГц, специфікаціями 802.11a передбачена робота в діапазоні 5 ГГц. В якості методу модуляції сигналу вибрано ортогональне частотне мультиплексування (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

Ортогональність (від грец. ὀρθός - прямий, and грец. γωνία - кут) - термін, яким позначають перпендикулярність векторів.
Найбільш істотна відмінність між цим методом і радіотехнологіями DSSS і FHSS полягає в тому, що OFDM припускає паралельну передачу корисного сигналу одночасно по декількох частотах діапазону, в той час як технології розширення спектру передають сигнали послідовно. В результаті підвищується пропускна здатність каналу і якість сигналу.

OFDM (ортогональное частотне мультиплексування) передбачає поділ основного потоку біт на ряд несучих, або, іншими словами, на ряд паралельних потоків даних з подальшою їх модуляцією.

Поті́к да́них (англ. data stream) в телекомунікаціях і програмуванні - це послідовність кодованих когерентних сигналів (пакетів даних) в цифровій формі, яка використовується, щоб передавати або отримати інформацію це знаходиться в передачі.
Для поділу смуги пропускання можуть використовуватися частотні фільтри. В такому випадку даний метод буде називатися частотним поділом з мультиплексуванням (Frequency Division Multiplexing – FDM). Графічно даний принцип можна представити у вигляді декількох імпульсних сплесків потужності щодо частоти, де імпульси – це спектральні криві для трьох подканалов частотного поділу з мультиплексуванням FDM.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Використання частотних фільтрів не рятує від інтерференції. Розділ підканалів захисною смугою не є економічним виходом із ситуації, так як за рахунок їх введення звужується смуга передачі даних або розширюються рамки функціональних частот. Тому використовується поділ частотного діапазону на несучі методом перетворення Фур'є. Даний метод дає несучі, спектри яких хоча і перекриваються, однак на період передачі символу їх виходить незмінно ціле число.
Ціле число (англ. Integer) - поширений тип даних, що представляє ціле число.
Крім того, компоновка і підбор параметрів несучих таким чином, щоб максимум кожної припадав на мінімум інший, повністю позбавляє їх інтерференсних явищ в рамках одного прийомопередавального тракту. Що ж стосується випадку з декількома точками доступу, саме така схема кодування виявляється головним джерелом проблем через взаємні перешкоди сусідніх точок доступу.
Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

Діапазон 5 ГГц, а точніше 5,15-5,825 ГГц, в якому діє обладнання стандарту IEEE 802.11a, привабливий саме тим, що він новий і вільний. Звичайно, більш висока частота означає велику швидкість (стандарт 802.11а передбачає максимальну швидкість передачі даних 54 Мбіт/c), але головне – це можливість роботи в новому, "чистому" діапазоні. Свого часу широка доступність і невисока ціна устаткування для діапазону 2,4 ГГц привели до його сильного "засмічення". Будь-який бажаючий міг купити радіокарточкі, антени і побудувати мережу, не беручи до уваги, що у цього діапазону вже є "господарі". У результаті масового піратства діяльність операторів ускладнилася, адже через численні перешкод вони були не в змозі гарантувати якість послуг.

Піратство - явище морського розбою, широко відоме ще з стародавніх часів. В минулому його роль була досить вагомою, у сучасності піратство вже не грає колишньої ролі, однак досі збереглося в деяких регіонах.
Новий діапазон позбавлений всіх цих недоліків.

Застосування стандарту IEEE 802.11a дозволяє американським корпоративним користувачам займати до восьми непересічних каналів. Є один цікавий момент стосовно IEEE 802.11а: тут існує поняття мінімальної швидкості обміну, яка в даному випадку становить 6 Мбіт/c.

Найбільш важливий аспект полягає в тому, що бездротові мережі стандарт IEEE 802.11a і 802.11b (b ) невидимі один для одного і цілком можуть співіснувати паралельно. Іншими словами, ці два стандарти бездротових мереж не є сумісними. Варто сказати, що частотний діапазон 802.11b (тут мається на увазі і 802.11b ) – 2,4 ГГц – є досить завантаженим, наприклад, в районі цієї ж частоти працюють навіть мікрохвильові печі. Тому, якщо є підозри, що буде значне зашумление діапазони стандарту IEEE 802.11b, то кращим вибором в даному випадку можна вважати IEEE 802.11a. Іноді бувають і зовсім тупикові ситуації: у Франції, наприклад, діапазон 2,4 ГГц знаходиться під контролем військових. З іншого боку, діапазон 5 ГГц теж не всюди доступний, наприклад, в Росії обладнання стандарту IEEE 802.11a офіційно продаватися і експлуатуватися не може (через неможливість сертифікації).

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Сертифіка́ція - діяльність уповноважених органів з підтвердження відповідності товару (роботи, послуги) не обов'язковим(ЗУ "Про стандартизацію" Розд. 1 ст.1) вимогам стандарту і видачі документа відповідності.

До недоліків 802.11a відносяться більш висока споживана потужність радіопередавачів для частот 5 ГГц, а так само менший радіус дії (обладнання для 2,4 ГГц може працювати на відстані до 300м, а для 5ГГц – близько 100м).

Одна з доробок виробника стандарту передбачає і такі швидкості передачі даних, що наведені у таблиці 2.1 [13].


Таблиця 2.1 – Характеристики 802.11a Turbo
Modulation

Max Link Rate

Max TCP Rate

Max UDP Rate

802.11a Turbo

OFDM

108 Мбіт/с

42,9 Мбіт/с

54,8 Мбіт/с


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8  • 1.4 Технічні вимоги до об’єкту дослідження
  • 1.6 Висновки до розділу 1
  • РОЗДІЛ 2
  • 2.1.1 Базовий стандарт IEEE 802.11
  • 2.1.2 Стандарт IEEE 802.11a