Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48

Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48




Сторінка3/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.1.3 Стандарт IEEE 802.11ac

Це новий стандарт бездротових комп'ютерних мереж сімейства 802.11 для мереж Wi-Fi на частотах 5-6 ГГц. Пристрої, які працюють за цим стандартом, забезпечують швидкість передачі даних більше 1 Гбіт/с (до 6 Гбіт/с при 8x MU-MIMO), що значно вище, ніж існуючий на сьогоднішній день 802.11n. Стандарт підтримує використання до 8 антен MU-MIMO і розширення каналу до 80 і 160 МГц. За версією компанії Broadcom, даний стандарт відноситься до мереж нового покоління 5G.

20 січня 2011 була прийнята перша чорнова редакція версії 0.1.
На поточний момент деякими виробниками (Quantenna, Broadcom, Buffalo) вже представлені чіпи підтримують роботу за стандартом IEEE 802.11ac Draft 0.1

Стандарт IEEE 802.11ad - Модифікація стандарту 802.11ac, що працює в 60Ghz [13].


2.1.4 Стандарт IEEE 802.11b

Стандарт IEEE 802.11b використовує діапазон 2,4 ГГц та підтримує швидкість до 11 Мбіт/с.

Завдяки високій швидкості передачі даних (до 11 Мбіт/с), практично еквівалентній пропускній здатності звичайних дротових ліній зв’язку Ethernet, а також орієнтації на "освоєний" діапазон 2,4 ГГц, цей стандарт завоював найбільшу популярність у виробників устаткування для бездротових мереж.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

В остаточній редакції стандарт 802.11b, відомий також як Wi-Fi (wireless fidelity), був прийнятий в 1999р. В якості базової радіотехнології в ньому використовується метод DSSS з 8-розрядними послідовностями Уолша.

Оскільки обладнання, що працює на максимальній швидкості 11 Мбіт/с має менший радіус дії, ніж на більш низьких швидкостях, то стандартом 802.11b передбачено автоматичне зниження швидкості при погіршенні якості сигналу.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Як і у випадку базового стандарту 802.11, чіткі механізми роумінгу специфікаціями 802.11b не визначені.

Додатково до базової радіотехнології DSSS пізніше ввели метод Complementary Code Keying (CCK), який застосовує послідовність кодів, званих додатковими (Complementary Sequences), але він не набагато досконаліше OFDM. У ньому послідовність складається з 64 8-чіпових кодують слів, що дозволяє закодувати одним словом до 6 біт. Код CCK модулюється за допомогою схеми квадратурно-фазової модуляції (Quadrature Phase Shift Keying), точно такий же, як і в методі 802.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
11 DSSS. Це додає до символу ще два біти. Символи надсилаються зі швидкістю 1,375 Мбіт/c, що і дає в результаті пропускну спроможність 11 Мбіт/c. Однак якщо у випадку OFDM довколишні точки доступу наводять перешкоди, через які окремі пакети даних пересилаються повторно, то у випадку з модуляцією за допомогою додаткового коду (CKK) відбувається збільшення обсягу службової інформації, що зменшує і без того не найширшу ефективну смугу пропускання стандарту 802.11b (11 Мбіт/c) [13].

У США частотним спектр, передбачений стандартом IEEE 802.11b, ділиться на одинадцять пересічних несучих, що дає можливість трьом корпоративним користувачам, що знаходяться в безпосередній близькості один до одного, використовувати одну й ту ж технологію, не створюючи взаємних перешкод.

Маючи двох-діапазон обладнання радіодоступу, корпоративні користувачі зможуть організовувати непересічні частотні канали, в основі яких лежатимуть дві технології. У США точки радіодоступу, що підтримують два стандарти (802.11a 802.11b), будуть забезпечувати до одинадцяти непересічних каналів.

У фізичному середовищі IEEE 802.11b поширюється за допомогою малопотужного шумоподібного сигналу, маючи більше десятка частотних каналів шириною 22 MГц в області 2,4 ГГц. Щадні режими експлуатації дозволяють використовувати частотний ресурс досить інтенсивно. Характер сигналу дозволяє встановлювати зв'язок на дальності до 110 км за наявності не тільки прямий оптичної видимості між кінцевими точками, а й за відсутності перешкод в області так званої першої зони Френеля (для зв'язку на відстані 110 км перевищення над рівнем перешкод має становити мінімум 320 м при використанні антени з спрямованістю 8x8 градусів). В умовах різновисотних забудови, сніжно-дощового клімату, про офіційну реєстрацію зв'язку на дальність більше 5 км говорити можна, але потрібно дуже серйозно поставитися до вибору обладнання.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
На таких відстанях у містах застосовується каналоутворювальне обладнання. У даному частотному діапазоні практично застосувати відбиття сигналу дуже складно.

Наступником епохального IEEE 802.11b виступив IEEE 802.11b (пікова швидкість – 22 Мбіт/с, види модуляції CCK, BPSK, QPSK, PBCC)
2.1.5 Стандарт IEEE 802.11c

IEEE 802.11c – використовує процедури операцій з мостами; включений в стандарт IEEE 802.1D (2001).


2.1.6 Стандарт IEEE 802.11d

Стандарт IEEE 802.11d – міжнародний роумінг – автоматичне налаштування пристроїв для забезпечення вимог згідно місцевим радіочастотним вимогам.

Прагнучи розширити географію поширення мереж стандарту 802.11, IEEE розробляє універсальні вимоги до фізичного рівня 802.11 (процедури формування каналів, псевдовипадкові послідовності частот, додаткові параметри для MIB і т.д.).

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Псевдовипадкові послідовності (числа) - послідовності, що отримуються за цілком невипадковим алгоритмом, але мають властивості, дуже подібні до властивостей реалізацій випадкових чисел.
Відповідний стандарт 802.11d поки перебуває в стадії розробки.

Стандарт визначає вимоги до фізичних параметрів каналів (потужність випромінювання і діапазони частот) і пристроїв бездротових мереж з метою забезпечення їх відповідності законодавчим нормам різних країн.


2.1.7 Стандарт IEEE 802.11e

Стандарт IEEE 802.11e спрямований на задоволення вимогам якості послуг для всіх радіоінтерфейсів IEEE WLAN. Затверджено для реалізацій в продуктах наприкінці 2004 року.

Intel спільно з іншими членами служби мультимедійної специфікації 802.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
11e розробили оновлення стандарту, спрямоване на вирішення цієї проблеми. Так звана технологія пакетної передачі підвищує пропускну здатність, дозволяючи передавати по радіоканалах безліч пакетів без збільшення кількості службових даних між пакетами – тим самим збільшуючи швидкість роботи мережі. Специфікація 802.11е визначається на рівні протоколу MAC і, отже, однакова на фізичному (PHY) рівні для всіх технологій бездротових локальних мереж 802.11 (a, b, g та ін.).
2.1.8 Стандарт IEEE 802.11F

Специфікація IEEE 802.11F – задає процедуру обміну інформацією між точками доступу, щоб полегшити взаємодію бездротових локальних мереж, що поставляються різними виробниками.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Специфікації 802.11f описують протокол обміну службовою інформацією між точками доступу (Inter-Access Point Protocol, IAPP), що необхідно для побудови розподілених бездротових мереж передачі даних. Дата затвердження цих специфікацій як стандарт поки не визначена.

Даний стандарт, пов'язаний з аутентифікацією, визначає механізм взаємодії точок зв'язку між собою при переміщенні клієнта між сегментами мережі. Інша назва стандарту - Inter Access Point Protocol.


2.1.9 Стандарт IEEE 802.11g

Стандарт IEEE 802.11g встановлює додаткову методику модуляції в діапазоні 2,4 ГГц. Підтримує швидкості до 54 Мбіт/с. Затверджено для реалізацій в продуктах в кінці 2002 року. Використовувані типи модуляції BPSK, QPSK, CCK, PBCC, OFDM.

Специфікації 802.11g, являють собою розвиток стандарту 802.11b і дозволяють підвищити швидкість передачі даних в бездротових лініях зв’яку до 22-54 Мбіт/с завдяки використанню більш ефективної модуляції сигналу. З декількох пропозицій по базовій радіотехнології для стандарту робоча група IEEE вибрала рішення компанії Intersil, засноване на методі OFMD [13].

З технічної та маркетингової точок зору розробка IEEE 802.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
11g пройшла дуже грамотно - при інсталяції бездротової мережі з нуля існує реальна можливість роботи клієнтів, що підтримують стандарти IEEE 802.11b і IEEE 802.11b .


Таблиця 2.2 – Характеристики змішаного та «чистого» режиму




Modulation

Max Link Rate

Max TCP Rate

Max UDP Rate

802.11g & 802.11b

OFDM/CCK

54 Мбіт/с

14,4 Мбіт/с

19,5 Мбіт/с

802.11g

OFDM/CCK

54 Мбіт/с

24,4 Мбіт/с

30,5 Мбіт/с

Сьогодні на ринку бездротових мереж домінують два стандарти: 802.11b і його більш нова і швидкісна модифікація 802.11g. Кілька виробників створили покращені версії стандарту 802.11g - за їх твердженням, ці версії здатні передавати і отримувати дані зі швидкістю до 125 Мбіт/с (звичайний 802.11g забезпечує 54 Мбіт/с).

D-Link і Netgear використовують 108-мегабітну технологію Super G (розроблену Atheros), а Belkin, Buffalo, Linksys і деякі інші – 125- мегабітну High-Speed ​​Mode (розроблену Broadcom).

Втім, підраховуючи мегабіти на секунду, не варто забувати про сумісність: звичайні пристрої 802.11b і 802.

Сумісність (в стандартизації) - властивість об'єкта (процесу, системи) вступати у взаємодію з іншими об'єктами (процесами, системами), при цьому об'єкти (процеси, системи) не повною мірою виключають прояв один одного.
11g сумісні між собою, навіть якщо належать різним виробникам, а ось про покращувані стандартах цього не скажеш.

Звідси висновок: якщо ми хочемо максимально спростити установку і подальше обслуговування мережі, а заодно забезпечити максимальну швидкодію, слід вибирати компоненти Wi-Fi, що відносяться до однієї технології, а ще краще - від одного виробника.
2.1.10 Стандарт IEEE 802.11h

Стандарт IEEE 802.11h задає процедуру управління спектром в діапазоні 5 ГГц.

Розробка даного стандарту пов'язана з проблемами при використанні 802.11a в Європі, де в діапазоні 5 ГГц працюють деякі системи супутникового зв'язку. Для запобігання взаємних перешкод стандарт 802.11h має механізм "квазіінтелектуального" управління потужністю випромінювання і вибором носійної частоти передачі.

Робоча група IEEE 802.11h розглядає можливість доповнення існуючих специфікацій 802.11 MAC (рівень доступу до середовища передачі) і 802.11a PHY (фізичний рівень в мережах 802.11a) алгоритмами ефективного вибору частот для офісних і вуличних бездротових мереж, а також засобами управління використанням спектру, контролю за випромінюваної потужністю і генерації відповідних звітів.

Передбачається, що рішення цих завдань буде базуватися на використанні протоколів Dynamic Frequency Selection (DFS) і Transmit Power Control (TPC), запропонованих Європейським інститутом стандартів з телекомунікацій (ETSI).

Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Зазначені протоколи передбачають динамічне реагування клієнтів бездротової мережі на інтерференцію радіосигналів шляхом переходу на інший канал, зниження потужності або обома способами.
2.1.11 Стандарт IEEE 802.11i

Стандарт IEEE 802.11i спрямований на усунення слабких місць в сучасних протоколах ідентифікації та шифрування. Цей стандарт об'єднує протоколи 802.1X, TKIP і AES. Затверджено для реалізацій в продуктах 25 червня 2005.

Задовго до його прийняття, ще в 2002 році, галузевої консорціум Wi-Fi Alliance запропонував використовувати як проміжного варіанту протокол WPA (Wi-Fi Protected Access), в який входили деякі механізми 802-11i, у тому числі шифрування по протоколу ТКIР (Temporal Key Integrity Protokol) і можливість застосування системи аутентифікації користувачів 802.

Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).
1х, що базується на протоколі RADIUS.

У специфікацію WPA входить трохи змінений протокол TKOP-PPK. Шифрування проводиться на поєднанні декількох ключів - поточного і наступного. При цьому довжина IV збільшена до 48 біт. Це дає можливість реалізувати додаткові заходи щодо захисту інформації, наприклад посилити вимоги до реассоціаціі, реаутентифікаціяї.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Стандарт передбачає і підтримку 802.1х/EAP, і аутентифікацію з розподіленим ключем, і, безсумнівно, управління ключами.

WPA-пристрої готові до роботи як з клієнтами, які працюють з устаткуванням, що підтримує сучасні стандарти, так і з клієнтами, абсолютно не піклуються про свою безпеку.

Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Рекомендується розподіляти користувачів з різним ступенем захищеності за різними віртуальним лініями зв’язку та відповідно до цього реалізовувати свою політику безпеки [14].


Таблиця 2.3 – Характеристики безпеки

Показник

Спосіб

LEAP

EAP-FAST

PEAP

EAP-TLS

Підримка сучасних ОС

Так

Так

Не всі

Не всі

Складність ПО і ресурсоємність аутентифікації

Низька

Низька

Середня

Висока

Складність керування

Низька *

Низька

Середня

Середня

Single Sign on (єдиний логін у Windows)

Так

Так

Ні

Так

Динамічні ключі

Так

Так

Так

Так

Одноразові паролі

Ні

Так

Так

Ні

Підримка бази користувачів у MS Windows

Ні

Так

Так

Так

Fast Secure Роуминг

Так

Так

Ні

Ні

Можливість локальної аутентифіції

Так

Так

Ні

Ні

* Складність управління низька, але необхідна продумана політика генерації паролів, що ускладнює управління.

В офіційному стандарті 802.11i до можливостей протоколу WPA додалася вимога використовувати стандарт шифрування AES (Advanced Encryption Standard), що забезпечує рівень захисту, що відповідає вимогам класу 140-2 стандарту FIPS (Federal Information Processing Standard), застосовуваного в урядових структурах США.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Цей протокол по-іншому ще стали називати WPA2.
Ста́ль чи кри́ця (рос. Сталь; англ. Steel; нім. Stahl) - сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).
І якщо пристрої з підтримкою WPA1 можуть працювати там, де не потрібно просунуте шифрування і RADIUS-аутентифікація, то продукти стандарту 802.11i можна розглядати як WPA-обладнання, що підтримує AES.

Наприкінці 2003 року було опубліковано дослідження, згідно з яким в протоколі WPA парольний фраза коротше 20 символів і складається виключно зі слів, які є в словнику, може бути розшифрована.

Крім того, новий стандарт придбав і кілька маловідомих властивостей. Одна з них – key-caching: непомітно для користувача інформація про нього записується, що дозволяє при виході із зони дії бездротової мережі і наступному повернення в неї не вводити всю інформацію про себе заново.

Друге нововведення – пре-аутентіфікація, суть якої полягає в наступному: з точки доступу, до якої в даний час підключений користувач, пакет пре-аутентіфікаціі направляється в іншу точку доступу, забезпечуючи цьому користувачеві попередню аутентифікацію ще до його реєстрації на новій точці, тим самим скорочуючи час авторизації при переміщенні між точками доступу.

Підтримка стандарту 802.11i включена в технологію Intel® Centrino® для мобільних ПК. Ноутбуки, побудовані на базі технології Intel Centrino для мобільних ПК, мають можливість модернізації для підтримки стандарту 802.11i.

Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.

2.1.12 Стандарт IEEE 802.11j

 Ратифікація стандарту сталася в листопаді 2004 року. Стандарт призначений, головним чином, для Японії і розширює стандарт 802.11a додатковим каналом 4,9-5 ГГц. До прийняття стандарту, цей діапазон роботи WLAN, був заборонений. Ратифікація 802.

Ратифіка́ція - процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.
11j дозволила працювати на цих частотах.

Багато фахівців називають новий стандарт "японським", і не без підстав – офіційно він озаглавлений "Специфікації рівнів контролю доступу (MAC – Wireless LAN Medium Access Control) і фізичного (PHY - Physical Layer) для безпровідних ліній зв’язку, що працюють в діапазоні 4,9-5 ГГц в Японії. Представники IEEE навіть були змушені спеціально роз'яснювати журналістам, що буквений індекс 'j' в кодуванні стандарту 802.11j не означає Японію (Japan), а привласнений в алфавітному порядку (попередній стандарт мав кодування 802.11i).

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Журналіст (новинар) - людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, - або займається такою діяльністю за власною ініціативою.
Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.

Безпосередньо в день прийняття нового стандарту про його підтримку заявив виробник комплектів мікросхем Atheros Communications. Ця компанія вже деякий час випускає такі комплекти, призначені спеціально для японського ринку;

Япо́нці (яп. 日本人 - ніхондзін, ніппондзін) - представники основної групи населення Японїі. Слово «японці» може вживатися як нейтральний термін для означення усіх мешканців Японського архіпелагу чи як етнонім, яким позначають спільноту культурну - «японський етнос» (без рюкюсців та айнів) або політичну - «японську націю» (разом із рюкюсцями та айнами).
поява нового стандарту означає для компанії, що її клієнти – виробники апаратури – зможуть зробити свої пристрої сумісними з 802.11j, просто замінивши версію ПЗ мікросхем.

Генеральний менеджер Atheros Томокі Осава заявив, новий "стандарт фокусується на японських правилах для безпровідних ліній зв’язку, однак він буде мати вплив і в інших країнах, де технологія безпровідних ліній зв’язку все ширше використовується в рішеннях для зон бездротового доступу і останньої милі". Зокрема, в офіційному повідомленні Atheros стверджується, що в США смуга 4,9 ГГц в даний час готується для використання органами суспільній і національній безпеці.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

2.1.13 Стандарт IEEE 802.11k

Стандарт IEEE 802.11k за допомогою використання керування радіоресурсами (RPM) покликаний поліпшити оцінку продуктивності вузлів доступу і клієнтських пристроїв, а також стану середовища в цілому, щоб підвищити продуктивність і керованість мереж.

Перевантаження вузлів доступу і динамічна природа бездротової середовища ставлять перед користувачами завдання підтримки і підвищення продуктивності бездротової мережі. Для вирішення цього завдання працюють в галузі компанії сформували в рамках IEEE робочу групу 802.11k, яка займається розробкою розширень існуючих стандартів 802.11 в галузі управління радіоресурсами (RRM). Технологія RRM покликана поліпшити оцінку продуктивності вузлів доступу і клієнтських пристроїв, а також стану середовища в цілому, щоб підвищити продуктивність і керованість мереж.

Дані вимірювань, отримані в рамках специфікації 802.

Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
11k, передаються для подальшого аналізу драйверам вищерозміщених рівнів. Аналізуючи ці дані, бездротовий пристрій, що підключається до бездротової мережі або переходить з однієї мережі в іншу, може оцінювати якість сигналу, завантаження каналів та інші фактори.

Крім вимірювання потужності сигналу, передбаченого стандартом 802.11h, нинішня версія специфікації 802.11k рекомендує визначати і такі параметри, як Channel Load (завантаження каналів), Noise (рівень шуму), Beacon Frame (кадри-маяки), Hidden Node (приховані вузли), Medium Sensing (вимірювання характеристик середовища передачі), Time Histogram (тимчасова гістограма) і STA Statistics (статистика станції або пристрою).

Гістогра́ма (від грец. histos, тут стовп + gramma - межа, буква, написання) - спосіб графічного представлення табличних даних. Являє собою діаграму, що складається з прямокутників без розривів між ними.

2.1.14 Стандарт IEEE 802.11n

Стандарт IEEE 802.11n призначений для досягнення швидкостей обміну даними аж до 600 Мбіт/с. Цей стандарт був затверджений 11 вересня 2009.

Новий стандарт зрівняв дротові і бездротові системи, що дозволив корпоративним клієнтам використовувати бездротові мережі там, де це було неможливо через обмежену швидкості. Визначення швидкісних характеристик для стандарту "n" більш строгий, ніж у "g" або "b". Воно грунтується на фактичній швидкості передачі файлів і потоків, а не на розмірі низькорівневого трафіку, забезпеченого безліччю службових заголовків. Швидкодія забезпечується завдяки більш ефективному стисненню даних і використанню антен, що передають відразу кілька сигналів (ця технологія називається MIMO, Multiple In, Multiple Out - "багато на вході, багато на виході").

Ще одним важливим інструментом, здатним підвищити фізичну швидкість передачі, є частотні канали з більш широкою смугою пропускання. Використання каналів з більш широкою смугою пропускання, а також технології OFDM забезпечує значні переваги, дозволяючи одночасно домагатися максимальної продуктивності. Канали з більш широкою смугою пропускання більш економічні і легше доповнюються невеликим поліпшенням цифрової обробки сигналів (DSP).

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.
При правильній реалізації подвоєння старої смуги пропускання каналів 802.11 з 20 до 40 МГц дозволяє домогтися більш ніж дворазового зростання пропускної здатності використовуваних в даний час каналів. Спільне використання архітектури MIMO з ширшими частотними каналами пропонує можливість дуже потужних, але все ще економічних підходів до підвищення фізичної швидкості передачі даних.

Підходи MIMO, в яких використані тільки канали з шириною смугою пропускання 20 МГц, зажадають більш високих витрат для задоволення вимог дослідницької групи «n» до пропускної здатності не менше 100 Мб/с в MAC SAP. Задоволення вимог дослідницької групи «n» IEEE обмеження тільки 20 МГц каналами зажадає використання як мінімум трьох аналогових високочастотних трактів як для передавача, так і для приймача. У той же час 20 МГц підхід покликаний забезпечити надійну роботу додатків, яким необхідна більш висока пропускна здатність при роботі з реальними користувацькими конфігураціями.

MIMO (Multiple Input Multiple Output, технологія множинного вводу/виводу).

Усунути проблеми продуктивності і радіус дії радіопередавачів покликана нова схема кодування - MIMO (Multiple Input Multiple Output, технологія множинного вводу/виводу). Треба сказати, що саме до неї «придивляється» робоча група IEEE 802.11n, що вивчає пропозиції для WLAN наступного покоління зі швидкістю передачі, яка перевищує 100 Мбіт/с. Її ж активно підтримує Intel.

Аж до кінця 2004 року тільки компанія Airgo Networks поставляли виробникам пристроїв мікросхеми з підтримкою MIMO. Один з провідних телекомунікаційних вендорів, що побажав залишитися невідомим, тестував чіпсети Airgo протягом шести місяців. З'ясувалося, що при використанні алгоритму MIMO радіус дії передавачів збільшується на 150-300%. Так, чіпсет, що поставляється Airgo, працює на частотах 2,4 ГГц (сумісність зі стандартами 802.11b/g) і 5 ГГц (802.11а). В даний час з клієнтськими пристроями 802.11a/b/g чіпсет буде працювати як звичайна точка доступу, що має декілька більший радіус дії [13].

Оригінальність схеми кодування MIMO в тому, що для отримання бажаного ефекту в ній використані техніки, що отримують користь з деяких недоліків, зокрема з ефекту множинного відображення і інтерференції радіохвиль. Як відомо, радіосигнали відбиваються від об'єктів, створюючи безліч шляхів, що зазвичай призводить до інтерференції і загасання. Але в даному випадку множинні шляхи використовуються для передачі більшого обсягу інформації, яка збирається воєдино приймаючими пристроями, що підтримують MIMO. При цьому передбачається застосування комплексних антенних систем, робота яких базується на механізмі просторово-часової обробки сигналів (SDM). Даний термін має на увазі адаптивну обробку сигналів системою, що складається з декількох антенних елементів, з використанням особливостей як просторової, так і тимчасової областей радіоканалу.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

До недавнього часу майже всі розробки в області просторово-часової обробки сигналів ставилися до базових станцій або точки доступу, але не до мобільних пристроїв. Це відбувалося внаслідок недостатньої обчислювальної потужності для реалізації алгоритмів і малої ємності батарей у останніх. Однак прогрес не стоїть на місці, і сьогодні такі технології вже доступні і для них.

Сама по собі техніка просторово-часової обробки сигналів може застосовуватися як на передавальному, так і на приймальному обладнанні. В обох випадках говорять про технології інтелектуальних або фазованих антенних решіток. Більшість традиційних систем на базі таких антен використовують концепцію, відому як формування діаграми спрямованості.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Діаграма спрямованості (англ. chart orientation чи Antenna diagrams, рос. диаграмма направленности) - графічна характеристика антени, що являє собою умовну криву лінію, проведену по кінцівках векторів потужностей електро-магнітного поля умовно-однакової величини, що наводяться у даній антені при прийманні сигналу чи генеруються даною антеною при роботі її на передачу.
Вузька діаграма спрямованості дозволяє сфокусувати енергію сигналу в певному напрямку (зазвичай назустріч приймального пристрою), що збільшує відношення сигнал/шум.
Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.
При використанні вузького антенного променя зменшуються перешкоди, покращується відношення сигнал/перешкода, а, отже, підвищується ефективність використання спектра.

Інші схеми, які застосовують інтелектуальні антени, покращують якість каналу за рахунок коефіцієнта посилення при прийомі на рознесені антени. При багатопроменевому поширенні сигналу рівень прийнятої потужності є випадковою функцією, залежною від місця розташування користувача, часу і поточного завмирання сигналу. У тому випадку якщо використовується антенний масив, ймовірність втрати сигналу усіма антенами зменшується експоненціально, зі збільшенням числа некореляційних сигналів (або антен).

Підси́лювач (англ. amplifier, нім. Verstärker m) - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. За видом використовуваної енергії розрізняють П.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Схема рознесення до сучасних бездротових мережах з системами приймаючих і передавальних систем використовує просту комутацію, щоб вибрати (з двох) антену з найвищим співвідношенням сигнал/шум. Саме тому в системах на базі інтелектуальних антен швидкість передачі даних не збільшується. Поліпшується тільки якість каналу. Для того щоб підвищити пропускну здатність каналу, необхідно застосовувати антенні масиви як на передавальному, так і на приймальному його кінцях. Такі системи і називаються MIMO.

У середовищі з багатопроменевої передачею сигналу пакет даних, перш ніж досягне приймача, розсіюється на різних довільних об'єктах: стінах, поверхнях і т.

Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
Настільки, здавалося б, негативний ефект і застосовується в системах MIMO для збільшення ємності каналу. Це досягається за рахунок того, що передавач розбиває потік даних на незалежні послідовності бітів і пересилає їх одночасно, використовуючи масив антен.
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.
Сигнали, природно, змішуються в каналі, оскільки генеруються в одному діапазоні частот. Тому антени передавача і приймача повинні бути досить далеко рознесені в просторі і випромінювати поляризовану хвилю для того, щоб утворити незалежні шляху поширення.

Далі включається зворотна техніка, і приймач, володіючи службовою інформацією про кожний підканал, відновлює з окремих потоків первісний вигляд даних. Так, компанії Toshiba вдалося досягнути не тільки збільшення продуктивності свого рішення в порівнянні з одноантеннимі системами, але й значно спростити використовуване обладнання. Зокрема, була застосована технологія так званого псевдонадлишкового пошуку простору стану (pseudo-exhaustive state space searching), за допомогою якої вдалося знизити складність роботи по декодуванню вхідного сигналу, і, як результат, зменшити енергоспоживання.


2.2 Аналіз методів шифрування у безпровідних мережах стандарту 802.11
Визначимо доступні нам заходи і засоби, що дозволяють зробити безпровідну мережу якомога безпечнішою на виході стандарту 802.11. Отже, необхідно [15]:

 • зменшити зону радіопокриття (зрозуміло, до мінімально прийнятною), в ідеальному випадку, зона радіопокриття мережі не повинна виходити за межі контрольованої території;

 • змінити пароль адміністратора, встановлений за замовчуванням;
  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.


 • активізувати фільтрацію по MAC-адресам;

 • заборонити широкомовну розсилку ідентифікатора мережі (SSID);

 • змінити ідентифікатор мережі (SSID), що встановлений за замовчуванням;

 • періодично змінювати ідентифікатор мережі (SSID);

 • активізувати функції WEP, а краще WPA;

 • періодично змінювати WEP-ключі, або динамічна зміна ключів в WPA;

 • встановити і налаштувати персональні МЕ і антивірусні програми у абонентів бездротової мережі;
  Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.
  Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.


 • виконати відповідні налаштування фільтрації трафіку на телекомунікаційному обладнанні і міжмережевих екранах;
  Фільтра́ція (рос. фильтрация, англ. filtration, нім. Filtration f, Filtern n, Filterung f, Filtrierung f) - процес проходження розчину чи суспензії через пористу перегородку (мембрану) за різницею гідростатичного тиску з обох боків мембрани, причому розмір профільтрованих часточок обмежується діаметром пор.


 • забезпечити резервування обладнання, що входить до складу бездротової мережі;

 • забезпечити резервне копіювання ПО і конфігурацій обладнання;

 • здійснювати періодичний моніторинг стану захищеності безпровідної мережі за допомогою спеціалізованих засобів аналізу захищеності.

У липні 2001 року хакери виявили вразливе місце в WEP, і вже протягом лічених тижнів в Інтернеті з'явилося кілька інструментів злому, в яких було використано це відкриття. І насправді 64-бітний алгоритм зламується за лічені хвилини, 128-бітний, хоча і буде складніше, також не представляє особливої ​​проблеми при належному старанні. Це жодною мірою не свідчить про легкість злому 64- і 128-бітних ключів, адже якщо використовувати, наприклад, класичний метод перебору, то про злом можна забути.
Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Проте в даному випадку має місце криптографічний недолік WEP - слабкість схеми генерації ключів, для якої використовується дуже мале підмножина символів, тому злом таких паролів грунтується на методі аналізу. Крім того, WEP використовує статичні ключі, тому варто частіше міняти їх вручну. Для бездротової мережі, що складається з точки доступу і трьох клієнтів, це не представляє особливої ​​проблеми, то для корпоративних мереж з сотнями бездротових користувачів дане рішення явно не підходить.

Алгоритм аналізу зашифрованих даних. Ще, однак, і при 64-, і при 128-бітному ключі має місце деяка умовність. Справа в тому, що ефективна довжина ключа в першому випадку становить 40 біт, а в другому - 104 біт. Відсутні, до заявлених, службові 24 біт використовуються для дешифрування інформації на приймаючій стороні. Таким чином, числа "64" і "128" хороші лише для прес-релізів, а не для реальної безпеки. Більше того, для забезпечення достатнього рівня безпеки при використанні WEP-шифрування потрібна зміна 64-бітного ключа раз на півгодини, а 128-бітного - раз на годину (в реальності часто ключі прописують раз і назавжди).

Існує поширена помилка, що застосування унікального Service Set ID (SSID) дозволяє уникнути несанкціонованих підключень. На жаль, SSID придатний лише для логічного розбиття мережевих пристроїв на групи.

Прес-релі́з - це документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ). Метою написання прес-релізу є ознайомлення ЗМІ з подією, актуальним способом вирішення суспільної проблеми, новинкою і подальше висвітлення її у найвигіднішому або важливому для організації аспекті.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Єдине, що ви можете зробити за допомогою SSID – це збентежити зломщиків використанням "недрукованих" символів.

Однак це труднощі, що лежать на поверхні. Які ж методи сьогодні використовуються при зломі WEP? Перш за все, аналіз "підслуханого" трафіку утилітами AirSnort і WEPCrack (пошук в Інтернеті за допомогою www.google.com видає домашні сторінки обох проектів в першій же сходинці).

Утилі́та (англ. Utility program, utility) - сервісна програма, що допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Для того щоб читач реально уявляв собі ступінь захисту (або беззахисності) бездротової мережі, наведемо такі цифри: при аналізі бездротового трафіку на розшифровку 128-бітного ключа (насправді він 104-бітний, як вже було описано) за допомогою AirSnort йде всього 2-4 години.

Недостатність довжини ключа (рекомендується не менше 22 символів), відсутність його ротацій і сам принцип шифрациі RC4 - все це дозволяє зловмисникові організувати вельми ефективну пасивну атаку. Причому для цього йому не доведеться здійснювати ніякі дій, які допомогли б його виявити, - він буде просто слухати канал. Не потрібно при цьому і спеціального устаткування - досить звичайної WLAN-картки, купленої доларів за 20-25, а також програми, яка буде накопичувати пакети на жорсткому диску до збігу значень вектора IV.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Коли кількість пакетів стане достатнім (найчастіше від 1 до 4 млн. Пакетів), WEP-ключ легко обчислюється.

Непоганих результатів може досягти хакер, що вдається до активних способів атаки. Наприклад, посилаючи в локальну мережу відомі дані (скажімо, з Інтернету) і одночасно аналізуючи, як їх зашифрувала точка доступу. Такий метод дозволяє обчислити ключ і маніпулювати даними.

Маніпуляція (фр. manipulation) - складний прийом, операція, витівка.

Ще один метод активної атаки – Bit-Flip attack. Алгоритм дії тут наступний. У перехопленій фреймі, зашифрованому WEP, довільно змінюється кілька бітів в полі "Дані", перераховується контрольна сума CRC-32 і посилається назад на точку доступу. Точка доступу приймає фрейм на канальному рівні, оскільки контрольна сума вірна, намагається дешифрувати дані і відповідає заздалегідь відомим текстом, наприклад: "Ваш ключ шифрування невірний". Наступне порівняння тексту в зашифрованому і незашифрованому вигляді може дозволити обчислити ключ.

Атакам DOS, що використовують спосіб широкосмугової модуляції DSSS, можуть бути схильні пристрої стандарту 802.11b і 802.11g, що працюють на низьких швидкостях.

Все вищесказане дозволяє говорити про ненадійність старих методів забезпечення безпеки в бездротових мережах, тому в тих випадках, коли наявне обладнання не дозволяє реалізувати сучасні рішення по захисту інформації, необхідно або використовувати найсуворішу адміністративну політику, або застосовувати технологію IPSec-ESP, яка дасть можливість надійно захистити дані, проте помітно знизить продуктивність ліній зв’язку.

 Для вирішення проблеми WEP був прийнятий стандарт IEEE 802.11i (з алгоритмом шифрування WPA2 розглянутий вище), спрямований на усунення слабких місць в сучасних протоколах ідентифікації та шифрування, який об'єднує протоколи 802.1X, TKIP і AES, що підтримують ключі довжиною 128, 192 і 256 біт.

Для аутентифікації користувачів використовуються сертифікати RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service - сервер RADIUS повинен підтвердити право доступу).

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Такий метод має на увазі, головним чином, корпоративне використання.

Сервер RADIUS – свого роду "прохідна", вахтер на якій самостійно вирішує, пустити користувача в мережу чи ні. До честі деяких виробників бездротового доступу (наприклад, D-Link і US Robotics), можливість авторизації і аутентифікації користувача на сервері RADIUS за допомогою 802.1х передбачена навіть у досить старих пристроях стандарту 802.11b.

В даний час є кілька популярних реалізацій RADIUS-серверів: FreeRadius, GNU Radius, Cistron Radius, Radiator Radius, Microsoft IAS, Advanced Radius. Деякі з них – комерційні продукти, деякі – доступні для безкоштовного використання з дотриманням відповідних ліцензійних вимог.

У загальному випадку алгоритм прив'язки RADIUS-сервера до бездротової мережі може бути такий [14]:



 • мережевий адміністратор дає команду RADIUS-серверу завести нову облікову картку користувача із занесенням в неї імені користувача, під яким він буде проходити аутентифікацію, і його пароля;

 • внесений в базу RADIUS-сервера користувач за допомогою бездротового зв'язку підключається до точки доступу, щоб перевірити електронну пошту;
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • точка доступу запитує у користувача його ім'я та пароль;

 • точка доступу зв'язується з RADIUS-сервером і дає запит на аутентифікацію користувача;

 • RADIUS-сервер знаходить валідниє ім'я користувача та пароль, дає добро на нову сесію і заводить в журналі відповідний запис про початок нової сесії;

 • точка доступу надає користувачеві можливість працювати з тими сервісами, які йому запропоновані (це і є авторизація);

 • по закінченні сесії, яка може бути перервана або самим користувачем, або RADIUS-сервером (наприклад, минув "нарізаний" за регламентом проміжок часу роботи), RADIUS-сервер робить в журналі запис про закінчення сеансу.
  Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.


Як бачимо, процедура досить сувора, але в теж час логічно вірна, хоча і відноситься лише до управління доступом.

Другий спрощений варіант аутентифікації вимагає попередньої установки розділених паролів на мережеві пристрої режим аутентифікації PSK (Pre-Shared Keys). Цей метод найкраще застосовувати в домашніх умовах або там, де не відбувається обмін важливою інформацією.

Користувачам бездротових мереж треба враховувати те, що безпека бездротових мереж Wi-Fi можна порівняти з безпекою Інтернету, тому всю конфіденційну інформацію варто додатково захищати. Крім того, сам факт прослуховування бездротової мережі дуже важко встановити: зломщикові досить сидіти на сусідньому даху зі спеціальною спрямованої антеною.

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Більше того, є відомості, що англійські "народні умільці" використовували для збору інформації звичайні бляшані консервні банки.

Всі ці методи захисту сьогодні можна реалізувати на обладнанні практично будь-якого виробника, представленого на ринку бездротових мереж стандарту 802.11 і має логотип Wi-Fi.

Назвемо комплекс вищеперелічених заходів захисту "початковим" рівнем, нижче якого опускатися категорично не можна при проектуванні корпоративної бездротової мережі.
2.3 Порівняльна характеристика основних стандартів 802.11
Поява Wi-Fi стала можливю завдяки прийнятому в 1985 році Федеральною комісією зв'язку США (FCC – Federal Communications Commission) рішення відкрити для використання без державного ліцензування кілька смуг радіочастотного діапазону.

Корпорат́изм - (пізньолат. corporatio - об'єднання, співтовариство) - система прийняття рішень та представництва інтересів через обмежену кількість жорстко визначених, ієрархічно ранжованих і функціонально диференційованих груп інтересів, що монополізують представництво відповідних сфер суспільного життя за згоди держави в обмін на її участь у підборі лідерів та призначенні керівного складу цих груп, а також у формуванні їхніх вимог.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Федералізм - державно-правна думка і система, також рух, спрямований на утворення союзних держав - федерацій, які є формою інтеграції близьких географічно, споріднених історично й культурно та зв'язаних іншими інтересами країв у одне ціле при збереженні самоуправління й державного статусу складових частин.
Ці так звані «непридатні частоти» вже були виділені для роботи такого обладнання, як мікрохвильові печі, в яких радіохвилі використовуються для нагрівання їжі. Тим не менш, для роботи в цих смугах пристрої мають підтримувати технологію «spread spectrum» (розширеного спектру). Ця технологія «розкидає» радіосигнал по широкому діапазону частот, роблячи його менш сприйнятливим до інтерференції і ускладнюючи перехоплення інформації.

У 1999 році була створена незалежна міжнародна організація Wi-Fi Alliance.

Радіохви́лі - діапазон електромагнітних хвиль з довжиною хвилі від 10−5 до 1010 метра.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Назва «Wi-Fi» – винахід організації Wi-Fi Alliance (колишня назва WFA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance – альянс із забезпечення сумісності бездротових рішень Ethernet). WFA прийшла до висновку, що термін «IEEE 802.11b-compliant» («відповідний стандарту IEEE 802.11b») занадто довгий і складний для запам'ятовування споживачем, якому потрібна сертифікована продукція. У той час «Wi-Fi» не значило нічого, але було співзвучно з відомим для споживачів назвою «hi-fi». Згодом термін «Wi-Fi» стали розшифровувати як «Wireless Fidelity» (точність безпровідної передачі інформації). Ця організація об'єднує практично всіх провідних виробників Intel, IBM, Cisco, HP, Dell та інших. На даний момент до неї входять понад 200 компаній.

Торгова марка Wi-Fi гарантує сумісність обладнання від різних виробників. Спочатку в ноутбуках використовувалися адаптери стандарту 802.11b, тому логотип Wi-Fi часто асоціювався саме з цим стандартом. В даний час під Wi-Fi розуміється будь-який з стандартів 802.11.

На сьогоднішній день значна частина сучасних ноутбуків спочатку комплектується вбудованими модулями WLAN. Для бізнес-моделей це стало практично стандартом, а для бюджетних ноутбуків досить часто практикується менш дорогий варіант "Wireless Ready".

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.
Це означає, що в ноутбуці вже є роз'єм для підключення модуля Wi-Fi і при необхідності його встановити. Також можна просто придбати Wi-Fi-адаптер для установки його в роз'єм PC-Card.

Визначальним моментом для масового оснащення ноутбуків Wi-Fi стало впровадження платформи Intel Centrino, що поєднує собі нове покоління мобільних процесорів Pentium M, сімейство адаптерів бездротового зв'язку Intel PRO/Wireless 2100 і чіпсетів сімейства Intel 855. Новий бренд Centrino був анонсований 8 січня 2003, а вже 12 березня платформа була представлена ​​офіційно. Тоді ж з'явилися перші ноутбуки з логотипом Centrino, які на даний момент займають переважну частину всього ринку ноутбуків.

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.

Найбільшого поширення набули бездротові мережі стандарту IEEE 802.11b, IEEE 802.11g і IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. Їх порівняння представлено в таблиці 2.4 [14].


Таблиця 2.4 – Порівняння основних стандартів

Характеристики

Стандарт

802.11b

802.11g

802.11a

802.11n

1

2

3

4

5

Кількість каналів

3 що не перекриваються

3 що не перекриваються

12 що не перекриваються

52 частотних підканали

Робоча частота

2,4 ГГц

2,4 ГГц

5 ГГц

2,4 або 5,0 ГГц

Продовження таблиці 2.4



1

2

3

4

5

Швидкість передачі даних

11 Мбіт/с

До 54 Мбіт/с

До 54 Мбіт/с

До 600 Мбіт/с

Обовязко-вим є підримка швидкостей

1; 2; 5,5; 11 Мбіт/с

1; 2; 5,5; 6; 11; 12 і 24 Мбіт/с
(опціональні швидкості 33, 36, 48 і 54 Мбіт/с)

6; 12; 24 Мбіт/с
(опціональні швидкості 9; 18; 36; 48; 54 Мбіт/с)

Сумісність з усіма попередніми стандартами, при зв’язку з стандартом “n” швидкість до 600Мбіт/с

Схема модуляції

Широкої смуги з прямим розширенням спектру (DSSS)

Мультиплексування з поділом по ортогональних частотах (OFDM)

Мультиплексування з поділом по ортогональних частотах (OFDM)

Ортогональное частотне мультиплексування (OFDM)

Відстань і швидкість передачі даних

У закритих приміщеннях: 30 м (11 Мбіт/с),
91 м (1 Мбіт/с)
У межах прямої видимості:
120м (11 Мбіт/с),
460м (1 Мбіт/с)

У закритих приміщеннях:
30 м (54 Мбіт/с),
91 м (1 Мбіт/с)
У межах прямої видимості:
120м (54 Мбіт/с),
460м (1 Мбіт/с)

У закритих приміщеннях:
12 м (54 Мбіт/с),
91 м (6 Мбіт/с)
У межах прямої видимості:
30м (54 Мбіт/с),
305м (6 Мбіт/с)

У закритих приміщеннях:
10 м (75 Мбіт/с),
46 м (1 Мбіт/с)
У межах прямої видимості:
22м (75 Мбіт/с),
250 (1 Мбіт/с)


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8



 • 2.1.4 Стандарт IEEE 802.11b
 • 2.1.5 Стандарт IEEE 802.11c
 • 2.1.8 Стандарт IEEE 802.11F
 • 2.1.9 Стандарт IEEE 802.11g
 • 2.1.10 Стандарт IEEE 802.11h
 • Європейським інститутом
 • 2.1.11 Стандарт IEEE 802.11i
 • 2.1.12 Стандарт IEEE 802.11j
 • Представники
 • 2.1.13 Стандарт IEEE 802.11k
 • 2.1.14 Стандарт IEEE 802.11n
 • 2.2 Аналіз методів шифрування у безпровідних мережах стандарту 802.11