Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу

Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу
Сторінка5/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.3 Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу

Знайдемо максимальні втрати на шляху розповсюдження радіосигналу, за виразом:де – максимальні втрати на шляху розповсюдження радіосигналу;

– максимальна вихідна потужність абонентського обладнання;

– висхідна системна чутливість;

– запас по потужності;

– логарифмічно нормований федінговий запас;

– підвищення шуму, або висхідний ітераційний запас;

– втрати абонента;

– втрати на проникнення сигналу в автомобіль;
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.


– втрати на проникнення сигналу в будівлі;

– сума коефіцієнтів підсилення антени базової станції та антени абонентського обладнання;

– втрати на перемикання.

Підставимо значення у вираз (3.16)Розрахуємо максимальні втрати залежно від радіохвильового розповсюдження:

де – максимальні втрати залежно від радіохвильового розповсюдження;

спільний пілотний канал;

– чутливість абонентського обладнання;

– підвищення завад, яке вираховується з сигналу згасання низхідного завантаження та параметрів границь покриття;

– логарифмічно нормований федінговий запас;

– втрати абонента;

– втрати на проникнення сигналу в автомобіль;

– втрати на проникнення сигналу в будівлі;
В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».


– сума коефіцієнтів підсилення антени базової станції та антени абонентського обладнання;

– втрати на перемикання.

Підставимо значення у вираз (3.17)4.4 Результати експериментальних досліджень передачі по безпровідних каналах стандарту 802.11.

Було проведено дослідження потужності сигналу Wi-Fi від точок доступу, розташованих на різних відстанях. Графік потужностей прийнятих канальних сигналів у проміжку часу показано на рисунку 4.2.c:\users\ххх\desktop\формули на бдр\graph.png

Рисунок 4.2 – Потужність прийнятих канальних сигналів протягом часового інтервалу

Було проведено дослідження кожного каналу в діапазоні 2,4 ГГц. Точки доступу, сигнал від яких був прийнятий займають діапазон всіх 14 каналів. Графік потужності сигналу з кожної точки доступу та розподілення каналів показано на рисунку 4.3.

Рисунок 4.3 – Графік потужності кожного прийнятого каналу

Як бачимо з графіків вище, найкращу потужність мають точки доступу, розташовані на меншій відстані від приймача. Це підтверджує те, що потужність будь якого Wi-Fi сигналу в першу чергу залежить від відстані джерела до приймача сигналу. Тобто сигнал не поширюється на великі відстані і послаблюється перешкодами.

Також було досліджено ефективність використання безпровідного каналу при різних типах навантаження.


e:\5 курссс\написання мкр\дипломмм\трафік1.png

Рисунок 4.4 – Ефективність використання трафіку при завантаженні обємного файлуe:\5 курссс\написання мкр\дипломмм\трафік вигрузка.png

Рисунок 4.5 – Ефективність використання трафіку при вивавантаженні файлу на сайт


e:\5 курссс\написання мкр\дипломмм\трафік фільм.png

Рисунок 4.6 – Ефективність використання трафіку при онлайн-завантаженні відео файлу звичайної якості


e:\5 курссс\написання мкр\дипломмм\трафік фільм2.png

Рисунок 4.7 – Ефективність використання трафіку при онлайн-завантаженні відео файлу високої якості
4.5 Висновки до розділу 4
У розділі було розраховано потужність у безпровідних каналах передачі, дальність зв’язку та пропускну здатність безпровідного каналу, втрати в каналі зв’язку в результаті чого було встановлено, що на дальність зв’язку та пропускну здатність впливає ряд факторів,які необхідно змінювати з метою підвищення ефективності передачі.

Дослідження потужності безпровідних каналів показало, що в першу чергу на якість впливає відстань та наявні завади на шляху від передавача до приймача сигналу.

Аналіз швидкості передачі та навантаження в каналі показав, наскільки різні процеси в каналі передачі (завантаження та вивантаження файлів, перегляд обємних відео і т.д.) впливають на його продуктивність.

5 Економічна частина
5.1 Оцінювання комерційного потенціалу розробки
Метою проведення технологічного аудиту є оцінювання комерційного потенціалу розробки, створеної в результаті науково-технічної діяльності.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
В результаті оцінювання робиться висновок щодо напрямів організації подальшого її впровадження з врахуванням встановленого рейтингу.

Такою методикою може бути бальне оцінювання науково-дослідних робіт. Суть цього оцінювання полягає в тому, що параметрам присвоюється певний бал в залежності від різних факторів. В якості узагальненої оцінки технічного і економічного рівня береться сума балів по всім показникам, які необхідні для якісної оцінки рівня науково-дослідної роботи.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

В таблиці 5.1 представлено критерії для проведення оцінювання значимості науково-дослідної роботи.
Таблиця 5.1 — Критерії для проведення оцінювання значимості науково-дослідної роботи

Критерії

ПІБ, посада експерта

Кичак В.М.,

Декан ФІРЕНБарась С. Т.

заст. декана, доцент каф. ТКСТБМихалевський Д.В.,

ктн, доцент каф. ТКСТБДостовірність технічної концепції

4

4

4

Наявність аналогів на ринку

3

3

3

Ціна розробки

3

3

4

Переваги в технічних властивостях продукту

4

4

4

Обсяг експлуатаційних витрат

2

3

3

Величина ринку та його динаміка

3

3

3

Наявність конкуренції на ринку

2

3

2

Потреба фахівців для реалізації ідеї

3

5

3

Потреба у фінансових ресурсах

2

2

3

Потреба у матеріалах

3

4

3

Термін реалізації та окупності інвестицій

3

4

4

Продовження табл 5.1Потреба у розробці регламентованих документів та отримання дозвільних документів

2

2

2

Сума балів

34

40

38

Середньоарифметична сума балів СБ

37,3

В таблиці 5.2 приведені індекси, по яких визначається доцільність проведення даної дослідної роботи.


Таблиця 5.2 — Рівні комерційного потенціалу розробки

Середньоарифметична сума балів, розрахована на основі висновків експертів

Рівень комерційного потенціалу розробки

0-10

Низький

11-20

Нижче середнього

21-30

Середній

31-40

Вище середнього

41-48

Високий

Отже, розробка забезпечує вище середнього рівня комерційного потенціалу. Даний інноваційний товар відноситься до апаратури Wi-Fi мереж. Wi-Fi є сучасною технологією бездротового доступу до Інтернету, що найбільш динамічно розвивається і здійснюється за допомогою спеціальних радіоточок доступу. Пристрій є якісно новим рішенням, яке дозволить шляхом оцінки частотних каналів в бездротовій мережі покращити ефективність – підвищити швидкість та якість передачі.

Хоча виробник самостійно розроблює продукцію на основі літературних джерел та статистичних даних, з урахуванням потреб споживачів, такий товар на ринку вважатиметься як «поліпшений товар».

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Тут до потреб споживачів віднесемо: відповідність паспортних даних реальним показникам, застосування уніфікованих стандартизованих деталей та комплектуючих, простота у застосуванні.

Одними з основних конкурентів даного інноваційного рішення можуть бути вироби компанії «Wireless T». Основними споживачами продукції «Wireless T» є підприємства і фірми з виробництва апаратури зв’язку.

ПАТ «Wireless T» задовольняє потреби внутрішнього ринку України у створенні систем безпровідного зв’язку.

«ПАТ «Wireless T» - сучасна компанія, яка пропонує високотехнологічні послуги у сфері бездротового звязку. «Якість перш за все» - девіз і головна мета діяльності підприємства «Wireless T»

Згідно специфіки інноваційного товару, він призначений для надання послуг двом типам користувачів: фізичним та юридичним особам.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Таким чином, усі ринки збуту в основному будуть направлені на цих споживачів.
5.2 Прогнозування попиту на інноваційне рішення
Одним з найважливіших кроків на етапі аналізу ринку є прогноз попиту на інноваційне рішення.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
На цьому етапі вирізняють декілька видів попиту.

Ринковий попит на товар – це та кількість товару, яка може бути куплена певною групою споживачів у вказаному регіоні, в заданий відрізок часу, в рамках конкретної маркетингової програми.

Попит на товар підприємства – це частина сукупного ринкового попиту, що припадає на товар даної компанії при різних рівнях маркетингових витрат[2].

На сучасному етапі розвитку телекомунікаційних мереж спостерігається значний ріст потреби користувачів у наданні послуг бездротової передачі даних. Тому необхідним завданням є розрахунок ємності ринку. Для цього необхідно спрогнозувати наступні дані: середня кількість споживачів, які використовують товари аналогічні розроблюваному (П). Припустимо на сьогоднішній день у Україні близько 186 фірм-розповсюджувачів і виробників продукції для Wi-Fi мають потребу в створенні систем високоякісної передачі по бездротових каналах зв’язку, при чому дана потреба щорічно зростає. У зв’язку із науково-технічним прогресом, середній відсоток споживачів, які зацікавляться придбанням інноваційного продукту () становить 30%.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Кількість споживачів, що зацікавлені в придбанні товару складатиме:
Середній термін, протягом якого споживач буде використовувати дану послугу (Т) складає 6 років (середнє значення). Тому оптимістичний прогноз визначатиметься як:


Звідси слідує, що у найкращому випадку 10 споживачів на рік буде замовляти запропонований інноваційний товар. У зв’язку із різним матеріальним становищем та можливістю використання вже застарілого обладнання у найгіршому випадку лише 35% (Сп) споживачів замовлять запропонований пристрій.

Цей показник визначає песимістичний прогноз попиту на інноваційне рішення:

Це вказує на те що реалістичний прогноз визначатиметься як середнє арифметичне ОП та ПО ринку які розраховувалися вище.
Песимізм - світосприйняття, сповнене безнадії, зневіри у краще майбутнє; схильність в усьому вбачати найгірші, темні сторони.
Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.
Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.
Отже реалістичний прогноз складатиме:


Так як підприємство запропонує новий пристрій на ринок, через унікальність його розробки, то сектор збуту охопить весь ринок, отже річний обсяг замовлень від підприємств складатиме до 7 споживачів.

5.3 Вибір каналів збуту та післяпродажного обслуговування
Канал збуту - це шлях, по якому товари рухаються від виробників до споживачів. Він включає в себе всіх фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з просуванням товарів і їх обміном.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Відносини між учасниками каналів збуту можуть будуватися як у усній угоді між виробниками і продавцем, так і на детальному письмовому контракті між ними. Основними типами каналів збуту є: прямі та непрямі канали.

Прямі канали пов'язані з переміщенням товарів і послуг від виробників до споживачів без використання незалежних посередників (канали нульового рівня).

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
Посере́дник: Особа чи установа, організація і т. ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних або дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. // Те, що виступає проміжною ланкою у взаємодії між чим-небудь або в процесі перетворення чогось.

При продажі представленого програмного продукту можливий лише один канал збуту — канал нульового рівня, безпосередньо від виробника до споживача.5.4 Виявлення основних конкурентів і опис їх товарів
Проведемо аналіз ринку з метою дослідження стану конкурентного середовища, його оцінки й визначення можливості (умов) щодо обмеження або ослаблення конкуренції на ньому.

Одним з основних конкурентів даного інноваційного рішення можуть бути вироби компанії «Wireless T». Основними споживачами продукції «Wireless T» є підприємства і фірми з виробництва апаратури зв’язку.

ПАТ «Wireless T» задовольняє потреби внутрішнього ринку України у створенні систем безпровідного зв’язку та оціночних програмних моделей.

ПАТ «Wireless T» - сучасна компанія, яка пропонує високотехнологічні послуги у сфері бездротового зв’язку.

Для порівняння приведемо в таблиці 5.3 характеристики пристроїв від «Wireless T»:
Таблиця 5.3 – Технічні характеристики продукції фірми «Wireless T»


Характеристика

Значення

Стандарт

802.11g

Кількість каналів, що можна дослідити

14

Діапазон частот

2,4 ГГц

Пропускна здатність

54 Мбіт/с

Чутливість прийому

-100 дБм

Якщо порівняти стандарти з якими працює продукт від фірми «Wireless T» з стандартами і характеристиками запропонованого рішення, можна побачити, що інноваційний продукт є принципово новим у порівнянні з конкурентом.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8  • 4 . 4 Результати експериментальних досліджень передачі по безпровідних каналах стандарту 802.11 .
  • 4.5 Висновки до розділу 4
  • 5 Економічна частина 5.1 Оцінювання комерційного
  • 5.2 Прогнозування
  • 5.3 Вибір каналів збуту та післяпродажного обслуговування Канал збуту - це шлях, по якому товари рухаються від виробників до споживачів. Він включає в себе всіх фізичних та юридичних
  • 5.4 Виявлення основних конкурентів і опис їх товарів