Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48

Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
Сторінка8/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6.1.2 Виробниче освітлення
Для забезпечення раціональних гігієнічних умов на робочих місцях великі вимоги висуваються щодо кількісних та якісних параметрів освітлення.

З точки зору задач зорової роботи в приміщенні, де проводяться роботи з підвищення ефективності методів оцінки параметрів безпровідних каналів стандарту 802.11, відповідно до [2] знаходимо, що вони відносяться до ІІІ розряду зорових робіт. Приймаємо контраст об’єкта з фоном – великий та характеристику фону – середню, яким відповідає підрозряд г.

Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) та мінімальні значення освітленості при штучному освітленні приведені в таблиці 6.3.
Таблиця 6.3 – Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення та мінімальні освітленості при штучному освітленні

Характеристика зорової роботи

Найменший розмір об’єкта розрізн., мм

Розряд зорової роботи

Підрозряд зорової роботи

Контраст об’єкта розрізнення з фоном

Характеристика фону

Освітленість при штучному освітленні, лк

КПО, %

Природне освітлення (бокове)

Суміщене освітлення (бокове)

комбіноване

загальне

всього

у т. ч. від загального

Високої точності

0,3-0,5

IІІ

г

великий

середній

200

200

200

2

1,2

Оскільки приміщення знаходиться у м. Вінниця (2-га група забезпеченості природним світлом), а світлові пройми розташовані за азимутом 135о, то для таких умов КЕО визначатиметься за формулою 2:


еен mN [%], (5.1)
де ен – табличне значення КЕО для бокового освітлення;

mN коефіцієнт світлового клімату;

N – номер групи забезпеченості природним світлом.

Підставляючи відомі значення одержимоЗ метою забезпечення нормативних значень показників освітлення передбачено такі заходи:

1) у світлу пору доби за недостатнього природного освітлення, воно доповнюється штучним завдяки використанню газорозрядних ламп, утворюючи систему суміщеного освітлення;

2) в темну пору доби передбачене використання штучного освітлення.

Газорозря́дна ла́мпа - розрядна лампа, електричний розряд якої відбувається в газі.
Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.

6.1.3 Виробничі віброакустичні коливання
Визначено, що приміщення, де проводиться робота з розробки може містити робочі місця із шумом, що виходить від сусідніх виробничих приміщень.

Головним документом з питань виробничого шуму, що діє в нашій країні, є [1], згідно з яким нормовані рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях у виробничих приміщеннях не повинні перевищувати значень, що приведені в таблиці 5.4.

Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.


Таблиця 5.4 – Нормовані рівні шуму та еквівалентні рівні звуку

Рівні звукового тиску в дБ в октавних полосах з середньо-геометричними частотами, Гц

Рівні звуку і еквівалентні рівні звуку, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000
86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

З метою забезпечення нормованих показників шуму в приміщенні передбачено такі заходи:

1) періодичне змащування підшипників вентиляторів системи вентиляції;

2) використання в конструкціях обладнання акустичних екранів та звукоізоляційних кожухів.

Вальни́ця (заст. підшипник) - технічний пристрій, призначений для підтримування вала, закріплення на осі чи іншої конструкції у зафіксованому розташунку, що забезпечує обертання, хитання чи гойдання або лінійне переміщення з найменшим опором, а також для сприйняття й передавання навантаження на інші частини конструкції.
Звукоізоля́ція або шумоізоля́ція - здатність перепони послабити шум, що проходить крізь неї.
Вентиля́тор - обертальна лопаткова машина, що збільшує питому енергію повітря або інших газів, викликає безперервний їх потік при відносному максимальному стисненні, що не перевершує 1,3.
Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.


6.1.4 Виробничі випромінювання
Аналіз умов праці показав, що приміщення, де проводиться робота з розробки може містити електромагнітні випромінювання.

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів наведені в таблиці 6.5.


Таблиця 6.5 – Гранично допустимі рівні електромагнітних полів (безперервне випромінювання, амплітудна або кутова модуляція)

Номер

діапазонуМетричний розподіл діапазонів

Частоти

Довжина хвиль, 

ГДР, В/м

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

30-300 кГц

10-1 км

25

6

Гептаметрові хвилі (середні частоти, СЧ)

0,3-3 МГц

1-0,1 км

15

7

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

3-30 МГц

100-10 м

3·lg

8

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

30-300 МГц

10-1 м

3

З метою забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів випромінювань необхідно застосовувати екранні фільтри та інші засоби захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях і мають щорічний гігієнічний сертифікат.

Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.


6.1.5 Розрахунок загального рівномірного штучного робочого освітлення методом питомої потужності
Вихідні дані: приміщення має розміри (м): 11 × 7 × 3,3. Кількість світильників N = 20 шт.
Світильник, згідно з міжнародним «Керівництвом зі світлотехніки» - це прилад для розподілу, фільтрації і перетворення світла від лампи або ламп, що включають необхідні компоненти для їхнього захисту, кріплення і постачання електроенергією.

Розрахунок загального рівномірного освітлення проведемо за допомогою методу питомої потужності.

Знайдемо потужність лампи за формулою 3:
 [шт], (6.2)
де p – питома потужність лампи, Вт/м2;

S – площа приміщення, що освітлюється, м2;

N – кількість світильників, шт.

З конструктивних міркувань, враховуючи габарити робочого приміщення, попередньо вибираємо світильник ЛПР з лампами ЛБ-40.

Питома потужність лампи при освітленості 100 лк визначається в залежності від висоти світильника над робочою поверхнею h та площі приміщення S.

Питома потужність лампи (при довільному значенні освітленості) знаходиться за формулою:


[Вт/м2], (6.3)
де E – освітленість для штучного освітлення у приміщенні, лк;

p100 – питома потужність лампи при освітленості 100 лк, Вт/м2.

Площа приміщення, що освітлюється знаходиться за формулою


S = LB2], (6.4)
де L, B – довжина та ширина приміщення відповідно, м.

Висоту світильника над робочою поверхнею знайдемо за формулою:


h = H – hз – hр [м], (6.5)
де hз – висота звісу світильника (hз = 0,15 м);

hр – висота умовної робочої поверхні (hр = 0,8 м).

Після підстановки відомих значень у формули (5.4, 5.5) отримаємо:

Для h = 2,35 м і S = 77 м2 вибираємо питому потужність лампи ЛБ-40 в світильнику ЛПР при освітленості 100 лк p100 = 4,4 Вт/м2.

Після підстановки відомих значень у формули (5.3, 5.2) отримаємо:

За отриманим результатом остаточно вибираємо найближчу за значеннями стандартну лампу ЛБ-40.
6.2 Технічні рішення з безпеки під час проведення розробки
6.2.1 Безпека щодо організації робочих місць
Площа, на якій розташовується одне робоче місце для обслуговуючого персоналу, повинна становити не менше 6,0 м2, об'єм приміщення – не менше ніж 20 м3, висота – не менше 3,2 м.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Кольорове оздоблення інтер’єру приміщення повинно відповідати вказівкам з проектування кольорової обробки інтер’єрів приміщень будівель промислових підприємств. Поверхня підлоги повинна бути рівною, без вибоїн, не слизькою, зручною для вологого прибирання, мати антистатичні властивості. Не дозволяється застосовувати для оснащення інтер'єру полімерні матеріали, які забруднюють повітря шкідливими хімічними речовинами та сполуками.
6.2.2 Електробезпека
У середині приміщення, де проводиться робота з розробки, значну увагу потрібно надати уникненню загрози ураження електричним струмом.
Електробезпе́ка - система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Згідно [10] це приміщення відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом в наслідок наявності значної (понад 75 %) вологості.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Через це безпека експлуатації електрообладнання повинна гарантуватись комплексом заходів, що включають застосування ізоляції струмоведучих частин, захисних блокувань, захисного заземлення тощо.
6.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Дослідження стійкості роботи безпровідного каналу зв’язку стандарту 802.11 в умовах дії загрозливих чинників надзвичайних ситуацій

Як відомо великий вплив на безпровідні канали складають різного роду випромінювання, зокрема такі як електромагнітні хвилі та іонізуючі випромінювання.

Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.
Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.
Джерелом іонізуючого випромінювання є об'єкт, що містить радіоактивний матеріал, або технічний пристрій, що випускає або здатний (за певних умов) випускати іонізуюче випромінювання.
Радіоакти́вність (від лат. radio - «випромінюю» radius - «промінь» і activus - «дієвий») - явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.
Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.

Сучасні ядерно-технічні установки зазвичай є складними джерелами випромінювань. Наприклад, джерелами випромінювань того, що діючого ядерного реактора, окрім активної зони, є система охолоджування конструкційні матеріали, устаткування і ін. Поле випромінювання таких реальних складних джерел зазвичай представляється як суперпозиція полів випромінювання окремих, більш елементарних джерел.

Джерелами іонізуючих випромінювань є радіоактивних елементи і їх ізотопи, ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок та ін.

Конструкці́йні матеріа́ли (англ. constructional materials, engineering materials, structural materials) - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин та споруд), що зазнають силових впливів (навантажень).
Я́дерний реа́ктор - пристрій для одержання енергії за рахунок керованої реакції поділу ядра.
Прискорювач заряджених частинок - пристрій для отримання заряджених частинок (електронів, протонів, іонів) великих енергій. Прискорення досягається за допомогою електричного поля, здатного змінювати енергію частинок, що мають електричний заряд.
Рентгенівські установки і високовольтні джерела постійного струму відносяться до джерел рентгенівського випромінювання.
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.

В елементній базі електричних та електронних систем під дією іонізуючих випромінювань можлива зміна майже всіх електричних і експлуатаційних характеристик, що залежить від протікання процесів іонізації і порушення структури матеріалів.

Іоніза́ція (йонізація) - утворення електрично заряджених частинок - вільних електронів та іонів з електрично нейтральних частинок середовища. Може здійснюватися шляхом відриву від атому, що входить до складу молекулярної частинки, одного або декількох електронів з утворенням іона або за рахунок переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними зарядів.
Практика експлуатації таких систем в умовах радіоактивних випромінювань дозволяє зробити висновки про те, що системи миттєво втрачають працездатність при критичних рівнях радіації, або ж в їх елементах можуть початися відновлювані (невідновлювані) зміни через деякий час після радіоактивного зараження при рівнях значно нижчих від критичних.

Стосовно електромагнітних випромінювань варто сказати, що навіть короткочасне електромагнітне випромінювання великої потужності, здатне вивести з ладу радіоелектронні пристрої, складові основу будь-якої інформаційної системи.

Радіоелектро́ніка - галузь науки і техніки, яка охоплює теорію, методи створення та використання пристроїв для передавання, приймання та перетворення інформації за допомогою електромагнітної енергії.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Елементна база радіоелектронних пристроїв вельми чутлива до енергетичних перевантажень, потік електромагнітної енергії достатньо високої щільності здатний випалити напівпровідникові переходи, повністю або частково порушивши їх нормальне функціонування. Як відомо, напруга пробою переходів невисока і складають від одиниць до десятків вольт залежно від типу приладу. Так, навіть у кремнієвих прецизійних біполярних транзисторів, що володіють підвищеною міцністю до перегрівів, напруга пробою знаходиться в межах від 15 до 65 В, а у арсенід-галієвих приладів цей поріг рівний 10 В [47].
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.
Силі́цій (Si) - хімічний елемент з атомним номером 14, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу алмазу. За новою номенклатурою IUPAC Силіцій належить до групи 14 періодичної системи елементів, за старою - до IV підгрупи основної групи.


6.3.1 Дослідження стійкості роботи безпровідного каналу зв’язку стандарту 802.11 в умовах дії іонізуючих випромінювань
За критерій стійкості роботи мережі приймається таке максимальне значення дози випромінювання або рівня радіації , при яких вузлові елементи мережі ще будуть працювати з потрібною якістю.

До числа вузлових елементів мережі можна віднести сервери та маршрутизатори.

Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.
Перелік основних елементів вузлових точок мережі наведено в таблиці 6.6 [48].


Таблиця 6.6 – Визначення граничної дози іонізуючих випромінювань для вузлових точок мережі

Елементи і матеріали

Діоди

105

104

Мікросхеми

104

Конденсатори

105

Резистори

106

Діелектричні матеріали

104

Індуктивні елементи

1010

За мінімальним значенням границя стійкості системи в цілому складає .

Можлива доза опромінення протягом експлуатації в заданих умовах становитиме:

де – рівень радіації в умовах експлуатації;

– термін експлуатації;

– коефіцієнт послаблення радіації.

Допустимий рівень радіації в умовах експлуатації:Оскільки і , то вузлові точки мережі працюватимуть стійко в заданих умовах і нема потреби вживати заходи щодо підвищення стійкості їх роботи.
6.3.2 Дослідження стійкості роботи безпровідного каналу стандарту 802.11 в умовах дії електромагнітного імпульсу
За критерій стійкості роботи каналу приймається коефіцієнт безпеки [49]:

де – допустимі коливання напруги живлення, В;

– напруга наведена у вертикальних (горизонтальних) струмопровідних частинах, В.

Оцінка стійкості поводиться за дією електричного поля, яке є складовою електромагнітного.

Горизонтальна складова напруженості електричного поляМаксимальну напругу живлення має сервер. Допустиме коливання напруги живлення:

Максимальні довжині вертикальних і горизонтальних струмопровідних частин складають: lг=0,35 м і lв=0,25 м.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Максимальні напруги наведення у вертикальних (горизонтальних) струмопровідних частинах 3:
Коефіцієнти безпеки за кожною з напруг
Оскільки і < 40дБ, то для забезпечення стійкої роботи серверів і мережі в цілому необхідно здійснити його екранування.
6.3.3 Розробка заходів по підвищенню стійкості роботи безпровідного каналу в умовах загрозливих чинників надзвичайної ситуації
Умови безпеки при використанні радіоактивних ізотопів у промисловості передбачають розробку комплексу захисних заходів та засобів не лише стосовно осіб, які безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами, але й тих, хто знаходиться у суміжних приміщеннях, а також населення, що проживає поруч з небезпечним підприємством (об'єктом).
Радіонуклі́д - атом з нестійким ядром, що характеризується додатковою енергією, яка доступна для передачі до створеної радіаційної частинки, або до одного з електронів атома в процесі внутрішньої конверсії.
Засоби та заходи захисту від іонізуючого випромінювання поділяються на: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні.

Організаційні заходи від іонізуючого випромінювання передбачають забезпечення виконання вимог норм радіаційної безпеки.

Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
Приміщення, які призначені для роботи з радіоактивними ізотопами повинні бути ізольовані від інших і мати спеціально оброблені стіни, стелі, підлоги. Відкриті джерела випромінювання і всі предмети, які опромінюються повинні знаходитись в обмеженій зоні, перебування в якій дозволяється персоналу у виняткових випадках, та й то короткочасно. На контейнери, устаткування, двері приміщень та інші об'єкти наноситься попереджувальний знак радіаційної небезпеки (на жовтому фоні - чорний схематичний трилисник).

До технічних заходів та засобів захисту від іонізуючого випромінювання належать: застосування автоматизованого устаткування з дистанційним керуванням; використання витяжних шаф, камер, боксів, що оснащені спеціальними маніпуляторами, які копіюють рухи рук людини;

Маніпуля́тор (рос. манипулятор; англ. manipulator; нім. Manipulator m) - керований пристрій (машина), оснащений робочим органом для виконання рухових функцій, аналогічних до функцій руки людини, під час переміщення об'єктів у просторі.
встановлення захисних екранів.

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають: забезпечення чистоти приміщень, включаючи щоденне вологе прибирання; улаштування припливно-витяжної вентиляції з щонайменше п'ятиразовим повітрообміном; дотримання норм особистої гігієни, застосування засобів індивідуального захисту.

До лікувально-профілактичних заходів належать: попередній та періодичні медогляди осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; встановлення раціональних режимів праці та відпочинку; використання радіопротекторів - хімічних речовин, що підвищують стійкість організму до іонізуючого опромінення.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Особи́ста гігіє́на - галузь гігієни, яка розробляє питання збереження та зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання раціонального гігієнічного режиму в побуті, особистому житті та трудовій діяльності.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

Для підвищення стійкості роботи безпровідного каналу в умовах дії електромагнітного імпульсу потрібно застосовувати екранування сталевим екраном. Необхідне перехідне гасіння енергії електричного поля (Амін, дБ).Необхідна товщина стінки сталевого екрана, см за визначається за формулою:

де А – перехідне гасіння, дБ;

t – товщина стінки екрана, см;

f –15000 Гц.

Окрім чинників надзвичайних ситуацій розглянутих в попередніх підрозділах особливої уваги заслуговують надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок повеней спричинених як атмосферними катаклізмами, так і наслідками надзвичайних ситуацій техногенного походження такими як, наприклад, аварії на гідротехнічних спорудах, магістральних водогонах, тощо.

Гідроте́хніка (рос.гидротехника, англ. hydraulic engineering, нім. Hydrotechik f, Wasserbaukunst f) - галузь науки і техніки, пов'язана з вивченням і використанням водних ресурсів, боротьбою проти руйнівної дії вод за допомогою гідротехнічних споруд, спеціального устаткування і пристроїв.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.

Забезпечити повний захист техніки від впливу води дуже важко тому, що повна герметизація обладнання конструктивно передбачає значну складність технологічних процесів виготовлення і високу вартість сировини.

Герметиза́ція (рос.герметизация, англ. sealing, нім. Abdichtung f, hermetische Abdichtung f, hermetisches Verschließen n, Luftdichtigkeit f, Luftdichtheit f, luft- und gasdichter Abschluß m) - забезпечення непроникності стінок і з'єднань, що обмежують потрапляння рідин і газів у внутрішні об'єми апаратів, машин, приміщень, споруд.
Крім того така техніка передбачає автономність її використання. Це ускладнює її залучення як до комп’ютерних мереж, так і до мереж електропостачання. Рівень герметизації блоків персональних комп’ютерів є досить низьким, оскільки герметизованими, лише частково, є тільки жорсткі диски, що використовуються для зберігання інформації. В силу перерахованих вище причин для захисту персональних комп’ютерів та інших електронних пристроїв використовуються такі заходи:

 1. розміщення пристроїв та комп’ютерів здійснюється в сухих і добре провітрюваних приміщеннях;
  Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
  Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
  Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
  Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.


 2. в разі неможливості забезпечення природної вентиляції приміщення приєднують до загальних фільтровентиляційних систем;

 3. в приміщеннях встановлюються пристрої кліматконролю, що дозволяють регулювати температуру та вологість повітря;

 4. для розміщення обладнання використовуються приміщення не нижче першого (при можливості другого) поверху;

 5. при необхідності розміщення комп’ютерів та оргтехніки в підвальних чи підземних приміщеннях здійснюється їх повна гідроізоляція;
  Гідроізоля́ція (від дав.-гр. Υδωρ - вода та фр. isolation - відокремлення, роз'єднання) може означати: Захист конструкцій будинків та споруд від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно агресивних рідин, стічних вод тощо.


 6. на випадок ситуацій з різкою зміною вологості повітря та потрапляння води в приміщення їх обладнують системами аварійного вимкнення електропостачання;

 7. при використанні техніки в районах підвищеної небезпеки використовуються комп’ютерні системи з бездротовою передачею даних та автономним енергозабезпеченням;

В разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечується швидке переміщення зовнішніх носіїв інформації та системних блоків стаціонарних комп’ютерів в безпечні приміщення чи транспортні засоби для подальшого вивезення в безпечні райони.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

6.4 Висновки до розділу 7
В результаті виконання цього розділу було розглянуто такі питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, як технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, розрахунок комбінованого штучного освітлення методом ліній, що світяться, технічні рішення з безпеки при проведенні дослідження, безпека в надзвичайних ситуаціях.

Згідно наведених у підпункті 7.3 розрахунків робота мережі в умовах дії іонізуючих випромінювань заданої інтенсивності буде стійкою, оскільки умови і виконуються. Для забезпечення стійкої роботи мережі в умовах дії електромагнітного імпульсу заданої інтенсивності необхідно застосувати екранування її вузлових точок сталевим екраном товщиною більше 0,1 мм.

В разі виникнення інших надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних з природними катаклізмами, що стали актуальними останнім часом, для захисту обладнання можна вжити заходи перелік яких наведено в попередньому підрозділі. Більшість з перерахованих заходів є універсальними, тому можуть бути використані і для захисту від наслідків інших надзвичайних ситуацій.

ВИСНОВКИ


В результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи було досліджено параметри безпровідного каналу стандарту Wi-Fi в складі mesh-мережі.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Було проведено аналіз характеристик сімейства стандартів 802.11х, проаналізовано методи оцінки параметрів mesh-мережі, проведено синтез mesh-мережі для передачі мультимедійного трафіку та виконано експерементальні дослідження параметрів безпровідного каналу стандарту Wi-Fi.

За умови використання сучасного обладнання та програмного забезпечення в даний час цілком можливо побудувати на базі стандартів серії 802.1х надійну, ефективну, захищену і стійку до атак бездротову мережу. Така мережа буде більш гнучкою та відносно дешевою у порівнянні з дротовими мережами.

Проаналізувавши архітектуру та основні функції mesh-мережі встановлено, що mesh-мережі – це мережа, яка володіє високою ефективністю, оскільки вона легко масштабується та є досить гнучкою.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
Для використання mesh-мережі в рамках широкого кола додатків доцільно застосовувати гібридний протокол маршрутизації, характеристики якого можуть бути змінені в залежності від запитів і вимок конкретної групи користувачів, зокрема для великої кількості мобільних користувачів, яким необхідні великі об'єми трафіку в реальному часі.
Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
Гібрид (від лат. hybrida – помісь) - результат природного чи штучного схрещування між двома організмами різних таксонів.

У роботі було проведено розрахунок трафіку інфракомунікаційних послуг.

Порівнюючи отримані результати з характеристиками стандартів Wi-Fi, було встановлено, що безпровідний канал Wi-Fi придатний для передачі відеопотоків HD якості та де яких відеопотоків FHD.

Також було розраховано дальність зв’язку та пропускну здатність безпровідного каналу в результаті чого було проведено експерементальне дослідження, яке підтвердило, що канал є досить вразливим до зовнішніх завад, внаслідок чого буде погіршуватись якість та дальність зв’язку та зменшуватись швидкість передачі даних.

Проте дослідження залежності швидкості передачі від потужності сигналу, показали, що канал зі смугою 40МГц є більш стабільнішим до зменшення потужності сигналу на приймальній частині (менша крутість спаду кривих), як до перешкоди так і після перешкоди.

Під час дослідження впливу довжини пакету на ефективну швидкість передачі було встановлено, що для стандарту 802.11n Wi-Fi, для досягнення максимальної ефективної швидкості передачі, можливе використання кадрів верхнього рівня не більше ніж 4096 байт, як для каналу зі смугою каналу 20 МГц, так і зі смугою 40 МГц.

При дії в середовищі передачі інтерференційних завад, для каналу зі смугою 40 МГц, падіння швидкості передачі для кадрів довжиною більшою за 4096 байт, становить не більше двох раз, на відміну від смуги 20 МГц, де падіння в деяких випадках сягало більше ніж у чотири рази.

На основі результатів експериментальних дослідження залежності впливу руху абонентів на ефективну швидкість проведених було встановлено: • при використанні технології MIMO, сумарна потужність випромінювання передавальних антен становить не більше 100 мВт, крім того, чим більша кількість використовуваних антен, тим вища стабільність параметрів каналу при передачі інформації;

 • будь-яке переміщення прийомо-передавального обладнання стандарту 802.11 у просторі вносить суттєвий вплив на ефективну швидкість передачі інформації у каналі;

 • при швидкостях руху 1 м/с спостерігається значне зменшення критерію ефективності, а при двох і більше – падіння досягає у 1,5..2 рази.

У розділі «Економічна частина» був проведений попередній розрахунок економічної частини дослідження параметрів безпровіного каналу стандарту Wi-Fi. Було проаналізовано ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності. Під час розрахунку було знайдено абсолютну ефективність вкладених інвестицій та порівняно її з мінімальною ставкою дисконтування, в результаті чого був зроблений висновок про доцільність інвестування в даний виріб. Наприкінці розділу було обчислено термін окупності інвестованих коштів, який вкладається в допустимі рамки.

У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» було розглянуто такі питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, як технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, розрахунок перевірочний суміщеного освітлення методом питомої потужності, технічні рішення з безпеки при проведенні дослідження, безпека в надзвичайних ситуаціях.

В разі виникнення інших надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних з природними катаклізмами, що стали актуальними останнім часом, для захисту обладнання можна вжити заходи перелік яких наведено в попередньому підрозділі. Більшість з перерахованих заходів є універсальними, тому можуть бути використані і для захисту від наслідків інших надзвичайних ситуацій.

СПИСОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Михалевський Д. В. Особливості передачі мультимедійного трафіку в безпровідних мережах / Д.В. Михалевський, Р.О. Красота, М.Д. Гузь // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи: ММНТК, Київ, 2014р. – С. 169-170.
  Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.


 2. Михалевський Д.В. Аналіз мультимедійного трафіку для концепції цифрового будинку / Д. В. Михалевський, Р.О. Красота, М.Д. Гузь // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ – 2014»: 10-та ММНТК, Севастополь, 12-17 травня 2014 р. – С. 96.

 3. Михалевський Д. В. Дослідження Wi-Fi каналу для передачі мультимедійного трафіку / Д.В. Михалевський, Р.О. Красота, В.Є. Мондляк // ВОТТП-13-2014: матеріали тринадцятої Міжнар. науково-технічної конф., Одеса, 3-8 червня 2014 р. – С. 175.

 4. Михалевський Д. В. Дослідження впливу довжини пакетів верхніх рівнів на ефективну швидкість передачі для стандарту Wi-Fi / Д.В. Михалевський, Р.О. Красота, М.Д. Гузь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 4’ 2014 – С. 189-192.

 5. Михалевський Д. В. Передача трафіку у мережах Wi-Fi при дії інтерференційних завад / Д.В. Михалевський, Р.О. Красота, М.Д. Гузь // Scientific researches and their practical application.modern state and ways of development. Технічні науки – Електротехніка, радіотехніка, телекомунікації, і електроніка.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
  Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
  SWorld – 16-26 Грудня 2014р. – С. 12-17.

 6. Михалевський Д. В. Дослідження впливу руху абонентів на ефективну швидкість передачі інформації умережах стандарту Wi-Fi / Д.В. Михалевський, М.Д. Гузь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 1’ 2015 – С. 195-199.

 7. Михалевський Д. В. Оцінка параметрів безпровідного каналу передачі інформації стандарту Wi-Fi / Д.В. Михалевський // ISSN 1729-3774 Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 6 Вересня 2014р. – С. 22-26.

 1. Шахнович И. В. Современные технологии беспроводной связи. Издание второе, исправленное и дополненное. / Шахнович И. В. // М.: Техносфера, 2006.-288с.

 2. Вишневский В. М. Беспроводные сети широкополосного доступа к ресурсам Интернета / Вишневский В. М. // М.: Техносфера, 2003. – 108 с.

 3. Вишневский В. М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / Вишневский В. М. та ін. // М.: Техносфера, 2005. – 592 с.

 4. Вишневский В. М. Энциклопедия WiMAX. Путь к 4G. / В. Вишневский, С. Портной, И. Шахнович. // М.: Техносфера., 2009. – 465 с.

 5. Козловський Володимир Олександрович. Техніко-економічні обґрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах. Навчальний посібник.
  Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Вінниця: ВДТУ, 2003. - 75 с.

 1. Росс Джон. Wi-Fi. Беспроводная сеть / Росс Джон // М.: НТ Пресс, 2007. – 320 с.

 2. Пролетарский А. В. Беспроводные сети Wi-Fi. / Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н. // М.: Интуит, 2007. — 177 с.

 3. Панасенко С. П. Алгоритмы шифрования. / Панасенко С. П. // СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 576 с.

 4. Пустогаров И.А., Ляхов А.И., Шпилев С.А. Многоканальные mesh-сети: анализ подходов и оценка производительности [Электронный ресурс] // Информационные процессы (Information processes). – 2008. – Том 8 (3). – С. 173-192. – Режим доступа к журн.: http://www.jip.ru/2008/173-192-2008.pdf.

 5. Евсеева О. Ю. Обзор технологических и теоретических решений в области маршрутизации на основе качества обслуживания [Електронний ресурс] / О. Ю. Евсеева, С. В. Гаркуша // Проблеми телекомунікацій. – 2012. – № 3 (8). – С. 24–46. – Режим доступу до журн.: http://pt.journal.kh.ua/2012/3/ 1/123_evseeva_review.pdf.

 6. Гаркуша С. В. Огляд та класифікація протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11 / С. В. Гаркуша // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2012. – № 1. – С. 14–23.

 7. Гоголева М. А. Экспериментальное исследование математической модели распределения каналов в многоканальных MESH-сетях стандарта IEEE 802.11 / М. А. Гоголева, С. В. Гаркуша, Ахмед Х. Абед // Радиотехника: Всеукр. Межвед. научн.-техн. сб. – 2010. – Вып. 163. – С. 99-107.

 8. Лемешко А. В. Классификация методов распределения частотных каналов в многоинтерфейсных многоканальных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11 [Електронний ресурс] / А. В. Лемешко, С. В. Гаркуша // Проблеми теле-комунікацій. – 2011. – № 2 (4).

 9. Гаркуша С. В. Разработка и анализ двухиндексной модели распреде-ления частотных каналов в многоканальной mesh-сети стандарта IEEE 802.11 [Електронний ресурс] / С. В. Гаркуша // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 3 (5). – С. 38–57.

 10. Гаркуша С. В. Разработка и анализ модели распределения подканалов в сети стандарта IEEE 802.16 / С. В. Гаркуша // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2012. – № 738. – С. 177–185.

 11. Гаркуша С. В. Разработка и анализ масштабируемой модели распределения подканалов в сети стандарта IEEE 802.16 / С. В. Гаркуша // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2012. – Вип. 4 (33). – С. 68–74.

 12. Студийные параметры кодирования цифрового телевидения для стандартного 4:3 и широкоэкранного 16:9 форматов. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.601-7-201103-I!!PDF-R.pdf

 13. Пелішок, В. О. Вибір виду модуляції для забезпечення основних вимог в безпровідних системах [Текст] / В. О. Пелішок //Наукові записки УНДІЗ. – 2009. – № 2 (10). – С. 25–31.

 14. Бортник Г.Г., Кичак В.М. Основи теорії передачі інформації: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 128 с.

 15. Сундучков, А. К. Межканальная интерференция и метод оценки ее влияния на прием сигнала [Текст] / А. К. Сундучков,Е. А. Остропуцкая, Е. А. Фадеева, К. С. Сундучков // Электроника и связь. – 2010. – № 4. – С. 202–206.

 16. Жоую П. Введение в широкополосные системы связи миллиметрового диапазона / П. Жоую, К. Фарук // Электроника. – 2010.– #3. – С. 86-94.

 17. Ланда Л. Теоретическая физика:Учебное пособие. Теория поля / Л. Ланда, Е. Лифшис. – M: Наука, 1988г. –512с.

 18. Вершинин А.С. Модель физического уровня систем / А.С. Вершинин, Д.А. Коротков, Е. Р. Ворошилин // Доклад – 2011, - №2 – С.78-84.

 19. Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами наукового напрямку економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. В. О. Козловський - Вінниця: ВНТУ. 2012. - 22 с.

 20. Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, В. О. Козловський – Вінниця: ВНТУ, 2013. 110 с.

 21. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. та перероб. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2005. – 297 с.

 22. В.М. Аніщік, А.В. Русецький, М.К. Толочко. Інноваційна діяльність і науково-технологічний розвиток.
  Козловський - українське прізвище. Польський відповідник - Kozłowski, російський - Козловский.
  Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
  Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
  Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
  – Мн.: Вид. центр БДУ, 2005. – 151.

 23. Ф33 Інвестознавство: Підручник.
  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
  – 3-тє вид., допов. – К.: МАУП, 2004. – 480 с: іл. – Бібліогр.: с 470–472.

 24. Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах / Ю.О. Гохберг. – Донецьк : Донецький національний університет, 2004. – 231 с.

 25. Гаврись О.М. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницькій діяльності / О.М. Гаврись. – Харків. – 2004. – 640 с.

 26. Бузько І.Р. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.

 27. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності.
  Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
  Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
  Інвестування / А. П. Дука. – К. : Каравелла, 2007. – 424 с.

 28. Дорофієнко В. В. Ринок інновацій : навч. посіб. / В. В. Дорофієнко, С. В. Калинович, Я. І. Жеребйов. – Макеевка : ДоиПЛСЛ, 2006. – 360 с.

 29. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій / С. М.
  Калинович - українське і польське (пол. Kalinowicz) прізвище. Кількість носіїв прізвища в Україні - 884 особи (за даними Вся Україна - мешканці(рос.)).
  Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
  Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.

 30. Титов В.В. Стратегія інноваційної діяльності підприємства // Формування механізму управління підприємством в умовах ринку / В.В. Тиов, Л.В.Кірина, С.А.Кузнєцова. – 2008. – 491 с.

 31. Козоріз М.Л. Управління інноваційними процесами в регіонах : монографія // Ін-т регіональних досліджень ІІЛП України / М. Л. Козоріз. – Львів : ЛБІ ИБУ, 2006. – 263 с.

 32. Наукова та інноваційна діяльність в Україні // Держкомстат України. – К., 2007. – 350 с. 2004. – 307 с.
  Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
  Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.


 33. Микитюк П. Інноваційний менеджмент : навч. носіб. / П. Микитюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 298 с.

 34. Поршнєв А.Г. Управління інноваціями в умовах переходу до ринку / А.Г. Поршнєв. – М. : Аланс, 2008. – 406 с.

 35. ДСН 3.3.6-037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
  Інфразву́к (від лат. infra - нижче, під) - пружні хвилі, що поширюються в рідинах, газах та твердих деформівних тілах, енергія яких зосереджена в спектральних складових з частотами нижче 20 Гц. Така назва пов'язана з тим, що часто поняття звук використовують для характеристики хвильових збурень лише в частотному діапазоні, що сприймається людським вухом (20 Гц - 20 кГц).
  Ультразву́к - акустичні коливання, частота яких більша ніж високочастотна межа чутного звуку (понад 20 000 Гц) Верхня межа частот ультразвуку умовна.


 36. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

 37. Пособие по расчету и проектированию, естественного, искусственного и совмещенного освещения НИИСФ – М.: Стройиздат. 1985. – 384 с.

 38. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 39. ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

 40. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), МОЗ України. – К., 1997.

 41. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 42. Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах і роботах студентів спеціальностей, що пов’язані з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням / Уклад. О. В.
  Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
  Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 64 с.

 43. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К. : Держнаглядохоронпраці, 1998. – 382 с.

 44. ГОСТ 12.0.003-74.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.


ДОДАТКИ

Додаток А

(обов’язковий)

ВНТУ


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.кафедри ТКСТБ ВНТУ,

канд.техн.наук, доцент

Г.Г.Бортник

“__” __________ 2015 р. “__” __________ 2016 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської кваліфікаційної роботи

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРОВІДНОГО КАНАЛУ СТАНДАРТУ WI-FI

08-34.МКР.005.00.000 ТЗ


Керівник роботи

к.т.н., доцент кафедри ТКСТБ ВНТУ

Михалевський Д. В.
Виконавець: ст. гр. ТСМ-15м

Тіщенко І. Б.

Вінниця-2017

Додаток Б

(обов’язковий)

Приклади вирішення задачі розподілу частотних каналів у mesh-мережі


Додаток В

(обов’язковий)

Схеми дослідження безпровідного каналу стандарту Wi-Fi


Додаток Г

(обов’язковий)

Результати дослідження пропускної здатності безпровідного каналу Wi-Fi при смузі каналу 20 МГц

Додаток Д

(обов’язковий)

Результати дослідження пропускної здатності безпровідного каналу Wi-Fi при смузі каналу 40 МГц


Додаток Е

(обов’язковий)

Результати дослідження впливу довжини пакетів верхніх рівнів при смузі каналу 20 МГц

Додаток Ж

(обов’язковий)Результати дослідження впливу довжини пакетів верхніх рівнів при смузі каналу 40 МГцКаталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8