Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone

Скачати 394.29 Kb.

Розробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone
Скачати 394.29 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір394.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Форма №Н-6.01

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Фізико-математичний факультет

Кафедра прикладної математики та інформатики

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

ОКР Магістр

на тему:

Розробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone


Виконав: студент V курсу, 54 групи

спеціальності 7.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.

Windows Phone (кодова назва «Photon») - велике оновлення Windows Mobile, що вийшло 11 жовтня 2010 року.

04030201 «Інформатика»

Регета Д. М.

Керівник: Кривонос О. М.

Рецензент________________

м. Житомир – 2014 рік
ПЛАН


ВСТУП 4

Розділ I. Компютерні програми та їх мобільні аналоги 6

1.1 Основні характеристики 6

1.2 Ключові моменти при розробці мобільних додатків 10

1.3 Перспективи розвитку 16

Розділ II. Найпопулярніші мобільні операційні системи та їх характеристика 18

2.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

1 Google Android System 18

2.

Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

2 Apple IOS 24

2.3 Windows Phone 30

Розділ III. Розробка мобільного мульти-медіа додатку на базі платформи Android для радіостанції “Просто радіо” 37

ВИСНОВОК 44

Список використаних джерел 45


ВСТУП


Без стільникового зв'язку сучасне людство не може уявити собі й дня.

Радіоста́нція - один або кілька радіопередавачів або радіоприймачів, або комбінація радіопередавачів і радіоприймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідні в певному місці для організації служби радіозв'язку.

І буквально зовсім недавно головними функціями були тільки дзвінки та відправка повідомлень. Однак сьогодні пріоритети дещо змінюються. Телефон став далеко не просто засобом для комунікації людей, але і багатофункціональним пристроєм, що дозволяє пізнавати світ, проводити дозвілля і навіть заробляти гроші. І, звичайно, все це стало можливо тільки завдяки розвитку Інтернету для мобільних пристроїв і створених з цієї нагоди додатків.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

У ХХI столітті почався бурхливий розвиток ринку мобільного контенту, зокрема, мобільних додатків. Здешевити мобільний інтернет трафік дозволило поява нових технологій - GPRS і EDGE. Користувачі починають викачувати із Всесвітньої мережі величезна кількість картинок, ігор, рингтонів і пр.

Ринок мобільних пристроїв стали заповнювати смартфони і комунікатори. Вони відрізнялися від звичайних мобільних телефонів наявністю досить розвиненою операційною системою ( Windows Phone, Symbian OS, RIM, Android, Mac OS ), а також більш широкими можливостями і більшою продуктивністю.

Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) - це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

З'являються спеціалізовані сайти з продажу контенту для мобільних пристроїв.

Зараз, крім різних маркетів додатків, подібні веб-ресурси створюють провідні виробники стільникових телефонів, смартфонів і комунікаторів.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

В даний час спеціалізовані портали з розповсюдження апп мають відомі по всьому світу корпорації: гігант Apple (App Store), компанія Google (Google Play), компанія Nokia (OVi), виробник смартфонів Blackberry - компанія RIM (BlackBerry App World і Application Center), компанія Sony Ericsson (PlayNow arena) і ряд інших.

Крім самих додатків, ці онлайн-ресурси продають також різноманітний мобільний контент (музику, відео, картинки, електронні книги і т.д.).

Об’єкт дослідження: Мобільна платформа Windows Phone 8.

Предмет дослідження: Технічні аспекти розробки програмного забезпечення за допомогою Windows Phone SDK 8 на прикладі Windows Phone.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

БлекБеррі (англ. BlackBerry) - це лінійка смартфонів, що працюють на власній базі, була розроблена канадською компанією Research In Motion (RIM) з прицілом на роботу з електронною поштою. У 2011 році ряд пристроїв BlackBerry поповнив планшетний комп'ютер BlackBerry PlayBook, оснащений новою операційною системою BlackBerry Tablet OS, яка базується на ОС QNX.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Google Inc. (вимовляється /ˈguːgl/, «ґу́ґл») - американська публічна транснаціональна корпорація, яку заснували 1998 року аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший пошуковий сервіс станом на 2016 рік, має у власності, зокрема YouTube і Blogger.

Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

Мета роботи: Розглянути види мобільних додатків.

Гіпотеза: Мобільні платформи є кроком в майбутнє при розробці та використанні нового програмного забезпечення.

Завдання:

Вивчити основні типи мобільних платформ;

Провести порівняльний аналіз Windows Phone з іншими мобільними операційними системами.

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися теоретичні методи дослідження: системний і порівняльний аналіз науково-технічної літератури, узагальнення.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Практичне значення полягає у розробці мобільного мульти-медіа додатку на базі платформи Android для радіостанції “Просто радіо”.

  1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 394.29 Kb.

  • Перспективи