Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ I. Компютерні програми та їх мобільні аналоги

Розділ I. Компютерні програми та їх мобільні аналоги
Сторінка2/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ I. Компютерні програми та їх мобільні аналоги

1.1 Основні характеристики


Найбільш істотні відмінності між додатками для мобільних пристроїв і додатками для настільних комп'ютерів обумовлені, ймовірно, тим, яким саме чином люди їх використовують. Найчисленніша категорія користувачів використовуєте комп'ютер в основному для наступних видів роботи: перегляд ресурсів в Web, робота з документами (обробка текстових документів, електронних таблиць, малюнків і тому подібного ) та спілкування (електронна пошта, миттєвий обмін повідомленнями і так далі).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

У типових випадках всі ці види діяльності носять довготривалий, дослідницький характер, і користувач періодично переходить від одного з цих основних занять до іншого.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

У більшості випадків способи використання настільного і мобільного варіантів одного і того ж додатка відрізняються між собою, хоча і доповнюють один одного. Як правило, робота користувача з мобільним додатком носить характер короткочасних сеансів взаємодії, яке або переривається ззовні, або саме викликає переривання сеансу. Зазвичай користувач або реагує на спробу перервати його роботу, або використовує пристрій для негайної передачі запиту певній особі або процесу.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Чудовою ілюстрацією цього може служити типова практика використання сучасних мобільних телефонів. Коли ви здійснюєте телефонний дзвінок або відправляєте текстове SMS- повідомлення, ваш абонент отримує сигнал переривання; якщо ж дзвонять або надсилають SMS -повідомленням вам, то переривається ваша робота. Ця ж модель використання переноситься і на будь-яке інший додаток, що виконується на мобільних пристроях. Мобільний додаток може вважатися вдало розробленим лише в тому випадку, якщо користуватися ним настільки ж просто і природно, як зв'язуватися з кимось по телефону або обмінюватися SMS- повідомленнями.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.

Крім того, додаткам для мобільних пристроїв властива яскраво виражена спеціалізація, що забезпечує максимально зручний доступ користувача до обмеженого набору певних можливостей, що й відрізняє пристрої від тієї універсальної дослідницької середовища, створення якої характерно для успішних додатків, що виконуються на настільних обчислювальних машинах.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.

Оскільки управління мобільними пристроями найчастіше здійснюється однією рукою або за допомогою невеликого екрану, дуже важливо забезпечити користувача можливостями оперативної ідентифікації та швидкого знаходження потрібної йому інформації чи коштів. Можливість швидкої навігації в межах нечисленного набору ключових засобів є важливим показником якості розробки мобільного додатку.

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Робота за настільними комп'ютерами, як правило, ведеться протягом тривалих робочих сеансів. Самими звичайними є годинні сеанси, однак нерідко вони затягуються на кілька годин. У процесі тривалої роботи формуються і розробляються ідеї, а сама робота носить ітеративний характер з властивими йому поверненнями до вже пройдених етапів. Тому більше значення має не скорочення тривалості підготовки до роботи, а надання користувачеві багатого набору різноманітних засобів, які можуть йому знадобитися в процесі дослідження та обробки відповідної інформації.

Лептопи в основному використовуються так само, як і настільні комп'ютери, однак і в цьому випадку вже можна помітити ознаки, характерні для використання мобільних пристроїв. Більше значення надається скороченню часу запуску (або пробудження) програми та можливості швидкого переходу користувача до тієї роботи, якою він займався до завершення попереднього робочого сеансу. Разом з тим, за характером їх використання лептопи ближче до настільних комп'ютерів, ніж до мобільних пристроїв, що частково пояснюється просто близькістю фізичних розмірів відповідних категорій устаткування. Поки ви дістанете комп'ютер із сумки, відкриєте кришку, запуститься комп'ютер, доберетесь до додатка з яким збираєтеся працювати, або підключетесь, якщо це необхідно, до мережі інтернет, користувач мобільного телефону встигне вирішити масу завдань.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Тому лептопи дуже далекі від моделі типу "дістань пристрій з кишені і працюй".

Що ж стосується мобільних пристроїв, то аналогічні дії користувач може виконати набагато швидше, і в типових випадках на це йде від декількох секунд до декількох хвилин.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Такі операції, як виконання телефонного дзвінка, перегляд розкладу зустрічей або відправка і читання повідомлень, здійснюються в процесі часто повторюваних, але короткочасних сеансів. У разі мобільних пристроїв навіть ігри відносяться до короткочасних видів діяльності. Зазвичай мобільні пристрої використовуються для ігор протягом коротких проміжків часу в перервах між виконанням інших операцій.

Числові проміжки - у математичному аналізі, множина (сукупність) дійсних чисел, що містяться між двома числами (точками на осі координат) або невласними числами.

Ігри призначені для того, щоб допомогти людям скоротати час в очікуванні поїзда, довгого перебування в аеропорту або в очікуванні партнера який спізнюється на зустріч з вами. Саме фактори короткочасності використання і можливості негайного доступу до необхідних засобів і змушують нас тримати мобільні пристрої в "постійно включеному" стані або в стані "негайної готовності до включення", в яких час, необхідний для отримання доступу до пристрою, можна порівняти з часом, який йде на вилучення пристрою з кишені.

Важливо відзначити, що незважаючи на короткочасність робочих сеансів, дані, з якими працює користувач, нерідко мають довготривалий характер. Користувач мобільного пристрою може захотіти продовжити гру з того місця, на якому вона була перервана під час попереднього сеансу.

У процесі ведення переговорів по телефону або під час особистих зустрічей часто доводиться звертатися до розкладу зустрічей і заносити в нього дату і час чергової зустрічі.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

Користувач повинен мати можливість швидко отримати доступ до пристрою, перейти до списку особистих контактів, створити новий пункт розкладу та одразу ж продовжити ведення переговорів без будь-якої затримки. Відповідні дані залишаються актуальними протягом тривалого часу і повинні зберігатися довго, але сам додаток використовується протягом коротких періодів часу в режимі негайного доступу до інформації.
Каталог: 11984
1   2   3   4   5   6   7   8