Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКлючові моменти при розробці мобільних додатків

Ключові моменти при розробці мобільних додатків
Сторінка3/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.2 Ключові моменти при розробці мобільних додатків


Порівнянні і протиставлення мобільних пристроїв і їх додатків з їх настільними і серверними аналогами ми відвели в цьому розділі досить багато місця і часу. Тому зараз буде вельми доречно перерахувати все те, що робить мобільний додаток дійсно якісним.

- Час запуску.

Важливою характеристикою мобільних додатків є час їх запуску. Оскільки мобільними пристроями зазвичай користуються часто і протягом нетривалих проміжків часу, здатність мобільного додатку до швидкого запуску є обов'язковою вимогою. Можливо, 6-секундне споглядання заставки текстового процесора, енциклопедії або середовища розробки в очікуванні появи основного вікна відповідної програми і приносить мало задоволення, однак, з урахуванням загальної тривалості типового сеансу роботи з такими додатками, цей фактор можна вважати малозначним.

Спогляда́ння (контемпляція) - спосіб пізнавальної діяльності, що реалізується як безпосереднє відношення свідомості до предмета. У західно - європейській філософській традиції виділяють два основних розуміння споглядання.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

У разі ж мобільного застосування, яке користувач збирається використовувати протягом 20 секунд для уточнення або поновлення невеликої порції інформації, втрата 6 секунд представляється недозволеною розкішшю. Розумно керуватися мнемонічним правилом , згідно з яким тривалість сеансу роботи користувача з додатком повинна набагато перевершувати тривалість запуску цього додатка. У разі додатків для настільних комп'ютерів робочі сеанси тривають довше, і тому користувачі готові миритися з періодами очікування більшої тривалості. У разі ж мобільних додатків тривалість робочих сеансів менше, і тому висувається вимога , щоб тривалість періоду запуску програми була відповідно меншою. Тривалість періоду запуску додатка є важливим чинником і у випадку настільних комп'ютерів, але у випадку мобільних пристроїв, які характеризуються нерегулярністю і короткочасністю робочих сеансів, цей чинник набуває вирішальне значення.

- Відгук пристрої.

Сприймаючи мобільні пристрої як слухняні механічні іграшки, люди очікують від них відповідної поведінки.

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

Коли користувач впливає на маніпулятор, натискає на кнопку або будь-яким іншим чином маніпулює елементами керування пристрою, він розраховує на фізичну реакцію з його боку.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Не отримавши негайної реакції з боку пристрою, нетерплячий користувач починає нервувати і тут же повторює спробу виконання потрібної операції.

Якщо повторна спроба маніпуляції елементом управління, виконання клацання чи іншого аналогічного дії будуть оброблені вашим додатком або, помилково, іншим додатком, то в результаті цього можуть виникнути проблеми. Тому вкрай важливо дбати про те, щоб після виконання яких-небудь дій з пристроєм користувач отримував від нього негайне підтвердження реакції на ці дії в тій чи іншій формі.

Ідеальним варіантом такого підтвердження є виконання запитаної операції; краще цього нічого бути не може. На другому місці в цьому відношенні стоїть підтвердження того, що запит отримано і обробляється у фоновому режимі, в той час як додаток зберігає здатність сприймати інші запити.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

Третє місце належить відображенню курсора очікування, який подаватиметься користувача про те , що запит обробляється; додаток ні на які подальші запити не реагує, але користувач знає , що робота з обслуговування його запиту розпочато і виконується. Найгірший з варіантів - це коли користувач не бачить ніякої відповідної реакції з боку пристрою і йому залишається лише здогадуватися про те, сприйнятий його запит чи ні. Як і у випадку інших характеристик, які ми будемо вивчати, ці вимоги не є унікальними для мобільних пристроїв, але в даному випадку вони набувають особливого значення в силу специфіки роботи з цими пристроями і того, чого люди від них чекають.

- Фокусування уваги на окремих завданнях.

Ще однією характеристикою мобільного додатку , що визначає його успішність , є ступінь його спеціалізації. Для програми повинен бути чітко визначений набір завдань, ефективне вирішення яких воно має забезпечувати;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

здійснюються при цьому операції повинні виконуватися швидко і вимагати лише мінімальної кількості клацань, натискань або інших дій з боку користувача.

Саме з цієї причини в пристроях часто передбачаються спеціальні кнопки, що відповідають окремим завданням, які здатне вирішувати даний пристрій (наприклад, кнопка для переходу безпосередньо до бази даних, що зберігає інформацію про контакти, кнопка для перегляду календаря зустрічей або кнопка для зчитування штрих- коду та передачі його певного додатка ) .

Ви повинні докласти максимум зусиль до того, щоб якомога точніше визначити коло тих часто зустрічаються завдань, вирішення яких має вимагати мінімуму дій з боку користувача. Цією рекомендацією слід керуватися як щодо високорівневих функцій програми, так і щодо низькорівневих завдань, які зазвичай доводиться вирішувати користувачам в процесі роботи з даним додатком. Наприклад, якщо мобільний додаток має забезпечувати швидке введення дат, то ви повинні подбати про максимальне спрощення (і прискоренні ) зазначеного процесу і вимірюванні його ефективності. Якщо ваш мобільний додаток повинен забезпечувати можливість вказівки певного місця розташування за допомогою схеми міських вулиць, щоб користувач міг вибрати маршрут руху до кінцевого пункту призначення, то ви повинні подбати про те, щоб це могло бути зроблено якомога швидше.

Одна з поширених помилок, що допускаються розробниками при створенні додатків для мобільних пристроїв, полягає в тому, що програмний код намагаються зробити якомога більш коротким, щоб тим самим максимально зменшити розмір програми. Хоча подібні цілі і є благородними, вони не повинні досягатися за рахунок зниження продуктивності праці користувачів.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Не шкодуйте часу на написання додаткового коду, фокусирующего увагу користувачів на виконанні спеціалізованих завдань і що дозволяє скоротити час отримання кінцевого результату

- Налаштування взаємодії із зовнішніми джерелами інформації.

Дуже важливо розуміти, що створення відмінного мобільного додатку - це не лише написання коду, який правильно виконується на пристрої. Не слід забувати також про зовнішній програмному забезпеченні, з яким взаємодіє ваше мобільний додаток. Необхідно, щоб у додатку відповідним чином враховувалися особливості інформаційних джерел, що обслуговують мобільні пристрої , і здійснювалася перевірка того, що інформація надається в тій формі , яка відповідає даному пристрою. Як приклад можна привести служби електронної пошти для мобільних пристроїв.

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Багатофункціональні поштові додатки вимагають наявності відповідного програмного забезпечення як на стороні сервера, так і на стороні клієнта. Клієнт здійснює доступ до сервера для отримання інформації щодо повідомлень, що надійшли і завантажує відповідний вміст в локальний пристрій. Оскільки мережеві з'єднання, використовувані мобільними пристроями, відрізняються нерегулярністю доступу до них, зниженою пропускною здатністю, а в багатьох випадках і більш високою вартістю в порівнянні з тими сполуками, які використовуються персональними комп'ютерами, поштові служби сервера повинні бути пристосовані для задоволення цих вимог. Зазвичай це досягається за рахунок того, що на сервері надаються кошти, що дозволяють обмежувати обсяг отриманого вмісту, або фільтри, пропускають лише ту інформацію, яка дійсно може знадобитися користувачеві мобільного пристрою. Для забезпечення підтримки ефективних сценаріїв при обслуговуванні мобільних пристроїв може знадобитися розширення функціональних можливостей тих служб на стороні сервера, які спочатку призначалися для обслуговування персональних комп'ютерів. Крім того, повинні бути передбачені такі механізми змін параметрів конфігурації програми для його виконання на серверах, настільних комп'ютерах і самих мобільних пристроях, за допомогою яких користувачі зможуть визначати свої інформаційні запити і налаштовувати інформаційні фільтри таким чином, щоб забезпечувалося виконання відповідних вимог.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Проектування мобільних додатків далеко не обмежується фізичними межами самих мобільних пристроїв.

- Однаковості стилю інтерфейсу.

З урахуванням того, що будь-який мобільний пристрій відрізняється компактністю і самодостатністю, бажання користувачів працювати з інтерфейсом, який не залежить від характеру розв'язуваних за допомогою пристрою завдань, видаються цілком природними. Кожне мобільний пристрій має власний функціональний колорит. Типове вдало спроектоване додаток сприймається не як розрізнений набір засобів, а як гармонійне розширення можливостей самого пристрою.

З цієї причини при проектуванні додатків для мобільних пристроїв дуже важливо дотримуватися єдиного стилю. Способи запуску і зупинки додатків, переміщення в межах інтерфейсу, а також організації діалогів між користувачем і додатками повинні ретельно продумувати окремо для кожного типу пристроїв.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Користувачі мобільних пристроїв підсвідомо підлаштовуються під метафори користувача інтерфейсу, і будь-які відхилення від звичних шаблонів доставляють їм відчутні незручності. Створення звичної робочого середовища багато значить і в разі додатків для настільних комп'ютерів, але в силу різноманітності можливостей, які пропонуються такими додатками, вони дозволяють добитися однієї і тієї ж мети декількома способами (наприклад, за допомогою сполучень клавіш, клацань мишею, меню і панелей інструментів). У разі ж мобільних пристроїв для вирішення даної задачі часто є тільки один шлях, і користувач мимоволі звикає до одного певного способу. Набагато краще мати чотири різних версії додатка, кожна з яких відповідає певній метафорі користувача інтерфейсу конкретного пристрою, ніж одне загальне додаток, який не може бути інтегроване належним чином ні в одне цільове пристрій.

- Відмінності в архітектурі комп'ютерів.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Якщо скористатися аналогією з області архітектури, то настільні та переносні комп'ютери можна уподібнити великим садибам у сільській місцевості. Тоді відносно мобільних пристроїв можна сказати, що вони схожі на окремі чи комунальні міські квартири. Кожен з цих типів жител призначений для задоволення певних потреб і висуває специфічні вимоги щодо найбільш ефективних способів їх використання.

Зазвичай садиби характеризуються великими розмірами, і в них є багато місць, придатних для зберігання різних речей.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

Одні з таких місць знаходяться неподалік, тоді як дістатися до інших дещо важче. У садибах рідко використовувані речі зазвичай зберігаються на горищах або в підвалах, звідки їх можна періодично витягувати по мірі того, як в них виникає необхідність.

З іншого боку, в умовах міських квартир місць, придатних для зберігання речей, значно менше. У квартирах зберігають речі, які повинні бути завжди під рукою. Ті ж речі, якими користуються рідко, в квартирі не тримають. Замість того щоб купувати рідко використовувані речі, їх часто вигідніше орендувати.

Те ж саме справедливо і щодо мобільних пристроїв.

Оре́нда - наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах.

Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).

Як оперативна пам'ять, так і пам'ять для довготривалого зберігання даних орієнтовані на зберігання тієї інформації, яка використовується найчастіше. Рідко використовувані дані повинні виштовхувати на сервери, звідки їх можна буде запросити, коли вони будуть потрібні.

У настільних комп'ютерах ОЗУ і довготривала пам'ять розділені. Водночас, в пристроях ОЗУ часто використовуються і як робоча пам'ять додатків, і як проміжна або довгострокова пам'ять. В якості довгострокових сховищ даних все частіше використовується флеш-пам'ять, зазвичай у вигляді знімних карт пам'яті.1   2   3   4   5   6   7   8