Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка рекламної кампанії тм

Скачати 79.45 Kb.

Розробка рекламної кампанії тм
Скачати 79.45 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір79.45 Kb.

Розробка рекламної кампанії ТМ «Nescafe»

ТМ Nescafe активно займається розробкою креативної рекламної, адже вона не тільки є лідером з реклами кави в Україні, а й лідером за обсягом ринки кави.

Креат́ивність - (лат. creatio - створення) - творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор».
Інтернет-реклама - реклама, що розміщується в мережі Інтернет, переважно на добре зарекомендованих і популярних веб-сайтах (наприклад Google); представлення товарів, послуг або підприємства в мережі Інтернет, адресована масовому клієнту і має характер переконання.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Тому рекламна кампанія Nescafe повинна бути спрямована на підтримку лідерських позицій, більш того рекламна кампанія повинна не повинна мати характер ознайомлення, а повинна нагадувати споживачеві про ТМ.

Відомо, що метою будь-якої комерційної організації є отримання прибутку, щоб вона могла існувати і розвиватися.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Корпорація “Nestle” не є виключенням і щоб досягти цієї мети компанія здійснює головну маркетингову мету – продаж більшої кількості продукції.

Будь-яка рекламна кампанія розпочинається з визначення місії підприємства. «Якість продуктів – якість життя» (Good Food, Good Life) – головна місія корпорації Nestlé, що залишається незмінною впродовж багатьох десятиліть у кожній країні, де працює компанія.

Розробку рекламної кампанії необхідно розпочати з визначення цілей і завдань.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Nescafe Gold ® - це преміальний бренд сублімованого кави. У 2011 році Nescafe Gold ® вийшов з новим позиціонуванням, основою якого став винахід нової технології «сенсорного пару», який дозволяє краще зберігати аромат та міцність кави у процесі переробки зерен на гранули. Більш того нова технологія дозволяє максимально зберігти усі властивості справжної кави.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
У підтримку цього репозиціонування розробимо рекламну кампанію.

Мета рекламної кампанії: домогтися обізнаності споживачів щодо нового позиціонування Nescafe Gold ® та збільшення обсягу продажів.

Завдання: Створити помітну, яскраву і нестандартну підтримку нового позиціонування бренду та поінформування якомога більшої кількості покупців про нові властивості кави.

Цільова група: молоді активні жінки (75% покупців кави) і чоловіки від 25 до 35 років з середнім рівнем доходу

В основу цієї рекламної кампанії буде покладений принцип «час для себе, своїх думок, почуттів і мрій».

Креативна ідея: Розміщення ЗD – малюнків чашки кави Nescafe Gold ® у людних точках міста, малюнки повинні бути під пристроєм, який випускає пар з ароматом нового, яскравішого аромату Nescafe Gold ®.

Рисунок 3.6 – Вигляд ЗD – малюнків на асфальті


Крім того необхідно у супермаркетах на стендах кави ТМ» Nescafe Gold» також розмістити пристрій, який буде випускати аромат кави.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Суперма́ркет - великий універсальний магазин самообслуговування, що пропонує у продаж бакалійні та домогосподарські товари (таким чином поєднуючи у собі функції універмагу та універсаму). На відміну від гіпермаркету у супермаркеті присутність продовольчих і господарських товарів є більша.
Запашний аромат кави неодмінно буде стимулювати покупців до покупки, більш того на фірмових стендах необхідно розмістити маленькі екрани, де буде транслюватися рекламне відео, що ще більш підсилить у покупців бажання на придбання покупки.

Також можна розмістити рекламу у метро. Будь-яку станцію оснастити фірмовими магнітами з ароматом кави.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Фірмовими магнітами оздобити усю стіну, виклавши при цьому основний салоган компанії. Кожен зможе зняти собі на пам'ять магнітик при цьому ознайомившись з новим яскравим ароматом кави.

Під час кампанії з репозиціонування в Росії був відзнятий рекламний ролік, показ якого теж необхідно показувати. Також необхідно задіяти ЗМІ, банерну рекламу та Інтернет.

Розрізняють такі основні види інтернет реклами: • Банерна - розміщення банера (анімованих або статичних малюнків, що містять рекламне повідомлення і посилаються на сайт компанії) на сайті.

 • Текстова - розміщення текстового посилання на сайті.

 • Контекстна реклама - це своєрідні текстові оголошення розміщуються на сайтах схожої тематики. Яскравими представниками мережі контекстної реклами є системи Яндекс Директ і Google AdWords.
  Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
  AdWords - це онлайн-рекламний сервіс, який дозволяє рекламодавцям конкурувати для відображення коротких рекламних текстів для веб-користувачів, частково ґрунтуючись на ключові слова, зумовлені рекламодавцями, що може зв'язати, скопіювати вміст веб-сторінок, що відображаються користувачам.
  Контéкстна реклáма (англ. Content-targeted advertising) - принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на зміст інтернет-сторінки вручну або автоматично, може бути у вигляді банера чи текстового оголошення.
  Перевагою даного виду реклами є те, що бюджет на рекламу Ви визначаєте самі. Плата стягується тільки в тому випадку, якщо користувач клацнув по Вашому оголошенню і перейшов на сайт. Тобто Ви можете встановити будь-яку конкурентоспроможну плату за 1 клік, за Вашим бажанням.

 • Реклама на форумах, блогах, дошках оголошень, каталогах - розміщення інформації про Вашу компанію або посилань на Ваш ресурс на тематичних форумах і блогах, а також створення повідомлень на дошках оголошень, реєстрація в каталогах фірм.
  Дошка оголошень (англ. Bulletin board) - місце, де залишають публічні оголошення. Як правило, оголошення прикріплюються скотчем, канцелярськими кнопками, шпильками або за допомогою клею. На дошках (стендах) для оголошень розміщуються накази керівництва, а також оголошення студентів, співробітників або відвідувачів (залежно від місця розташування).


 • Інноваційні види реклами - тут ​​представлені креативні та оригінальні новинки у сфері інтернет реклами. Дана пропозиція підходить для індивідуальних випадків.

Ціни на рекламу в інтернеті варіюються і залежать від багатьох чинників, наприклад, від вибору ключових слів, згідно яких Ви даєте контекстні оголошення.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Приблизні ціни на Інтернет-рекламу приведені у таблиці 3.4.


Таблиця 3.4 – Ціни на рекламу в Інтернеті

Назва

Ціна

Повна рекламна компанія

от 1000 грн.

Комплексна розкрутка сайта

от 700 грн.

Комплексна рекламна компанія

от 500 грн.

Створення web-сайта

от 500 грн.

Контекстна реклама

от 100 грн.

Банерна реклама

от 100 грн.

Розміщення інформації на форумах, блогах, порталах

от 200 грн.

Регістрація в каталогах

от 100 грн.

Написання та розміщення статей

от 100 грн.

Інноваційні види інтернет реклами

По узгодженню

Проте для більш дієвого розміщення інтерент реклами необхідно розміщувати її на найбільш популярних сайтах. ТМ «Nescafé» може розміщувати свою реклами, як на тематичних сайтах так і на пошукових сайтах та сайтах соціальних сітей.

Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.

Ціни на контекстну рекламу на пошукових сайтах є дещо вищими, ніж на звичайних, так розміщення контекстної реклами на сайті Індексу представлена на рис.3.1.Рисунок.3.7 – приклад розміщення реклами на сайті «Яндекс»

Ціна на цю рекламу за місяць складатиме:

1. Спецрозміщення реклами. Ваше оголошення розміщується на 1 позиції в центрі одразу ж під рядком пошуку Яндекса. Ціна від 2600 грн.

2. Спецрозміщення реклами. Ваше оголошення розміщується на 2 позиції в центрі під рядком пошуку Яндекса, але нижче першої позиції, ціна від 2300грн.

 3. Гарантовані покази. Рекламні оголошення на Директ Яндекс праворуч у стовпчику на перших позиціях, ціна від 2000 грн.

 4. Покази нижче гарантованих. Рекламні оголошення на Директ Яндекс праворуч у стовпчику на позиціях нижче гарантованих, ціна від 1700 грн.

Розміщення контекстної реклами на сайті GoogleРисунок 3.8 – приклад розміщення реклами на сайті «Google»


Ціна на розміщення такої реклами на місяць складатиме:

 1. Спецрозміщення реклами. Ваше оголошення розміщується на 1 позиції нижче рядка пошуку Google, але вище всіх інших результатів пошуку.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Ціна від 2300 грн.

 2. Спецрозміщення реклами. Ваше оголошення розміщується на 2 позиції нижче рядка пошуку Гугл, ціна від 2000 грн.

 3. .Рекламні оголошення справа в стовпчику на AdWords Google на перших позиціях, ціна від 1700 грн.

 4. Рекламні оголошення в правій колонці AdWords Google на позиціях внизу сторінки, ціна від 1400 грн.

Таким чином мінімальна сума, яку необхідно буде вкласти у Інтернет-рекламу в усіх перерахованих сайтах складатиме: від 4300 грн./міс. У розміщенні реклами у пошукових мережах та на розміщення банерної, контекстної реклами та інформації на форумах, блогах, порталах мінімум на 30 сайтах складатиме = 200*30 100*30 100*30 = від 12000 грн./міс. Також, якщо використовувати рекламу в соціальних мережах, тоді при отриманні ефекту необхідно заплатити мінімум за 5 млн. показів, враховуючи те, що ми будемо розміщувати рекламу в 3х соціальних мережах це складатиме: 5000*11*3 = 165000 грн.

Таким чином, загальний обсяг розміщення реклами у мережах Інтернет обійдеться корпорації мінімум: 165000 4300 12000 = 181300 грн.

Отже, загальні витрати на рекламні акції будуть становити
Таблиця 3.5 - Загальні витрати на рекламу

Вид реклами

Ціна (грн.)

Мінімальна необхідна кількість розміщення

Загальна сума витрат

ТВ

150 показів на 1 каналі

1249464

3 телеканали

3748392

Банерна реклама

на 1000 плакатів

9025646

1000

9025646

У метро

1 станція

1123540

3 станції метро

3370620

3D реклама

1 малюнок (2кв.м.)

3900

20

78000

Реклама у супермаркеті

в 1 супермаркеті

74269

100

7426900

Інтернет30 сайтів 3 соц.мережі

181300

Загальна сума витрат на рекламну кампанію

23 830 858

Це мінімальні витрати на рекламну кампанію, які приесуть видимий результат. Ця сума вкладається у бюджет, який може дозволити витратити собі компанія «Нестале-Україна»Компанія «Нестале-Україна» має великий досвід роботи як на світовому ринку, так і на українському ринку розчинної кави.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Зі зростанням конкуренції все важче утримувати лідируючі позиції на ринку, тому компанія все більше застосовує креативні підходи до реклами кави “Nescafe” і є лідером з технологій в приготуванні розчинної кави. За стільки років компанія налагодила роботу відділу маркетингу і тримає у своєму штабі лише професіоналів.
Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Запропонована рекламна компанія допоможе перепозиціонуваннню ТМ “Nescafe Gold” і не тільки приверне увагу постійних покупців, але й привабить нових покупців.


Скачати 79.45 Kb.

 • Ц і на
 • Інноваційні види і нтернет реклам и