Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз можливостей мови програмування JavaScript

Аналіз можливостей мови програмування JavaScript
Сторінка7/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Аналіз можливостей мови програмування JavaScript


JavaScript – це легка, інтерпретована мова програмування з функціями першого класу. Хоча JavaScript більш відомий як скриптова мова для веб-сторінок, проте його також використовують багато небраузерних середовищ, наприклад node.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Скриптова мова (англ. scripting language) - мова програмування, розроблена для запису «сценаріїв», послідовностей операцій, які користувач може виконувати на комп'ютері. Прості скриптові мови раніше часто називали мовами пакетної обробки (batch languages або job control languages).
js та Apache CouchDB. JS є прототип-орієнтованою, динамічою скриптовою мовою з декількома парадигмами із підтримкою об'єктно-орієнтованого, імперативного й декларативного (функціональне програмування) стилів.

Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Мова JavaScript також використовується для програмування на стороні сервера (подібно до таких мов програмування, як Java і C#), розробки ігор, стаціонарних та мобільних додатків, сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe Creative Suite), всередині PDF-документів тощо [9].

JavaScript класифікують як прототипну (підмножина об'єктно-орієнтованої), скриптову мову програмування з динамічною типізацією. Окрім прототипної, JavaScript також частково підтримує інші парадигми програмування (імперативну та частково функціональну) і деякі відповідні архітектурні властивості, зокрема: динамічна та слабка типізація, автоматичне керування пам'яттю, прототипне наслідування, функції як об'єкти першого класу.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Паради́гма програмува́ння - це система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.

Незважаючи на схожість назв, мови Java та JavaScript є двома різними мовами, що мають відмінну семантику, хоча й мають схожі риси в стандартних бібліотеках та правилах іменування. Синтаксис обох мов отриманний «у спадок» від мови С, але семантика та дизайн JavaScript є результатом впливу мов Self та Scheme.

Реалізація JavaScript більш вільна у порівнянні з Java. Перетворення типів даних, наприклад, відбувається набагато простіше.

Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Також програмісту не потрібно буде компілювати вихідний код програми на мові JavaScript, тобто JavaScript є інтерпретується мовою.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Як це відбувається на JavaScript і на Java. У JavaScript програма обробляється рядок за рядком, та інформація про помилки видається після кожної прочитаної рядки, якщо вони є. В в Java компілятор видає ці відомості після прочитання всього тексту програми. Зверніть увагу, що JavaScript не розглядається як заміна мови програмування Java. Краще за все перший використовувати як доповнення до другого.

Це мова сценаріїв, що дозволяють зробити html-сторінку інтерактивною, тобто такою, яка вміє спілкуватися з користувачем. JavaScript є найбільш популярною мовою сценаріїв в інтернеті, і працює в більшості браузерів, таких як Intenet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, і Safari. У javascript є свій стандарт: ECMAScript.

JavaScript зазвичай використовується як вбудовується мова для програмного доступу до об'єктів додатків. Найбільш широке застосування знаходить в браузерах як мова сценаріїв для додання інтерактивності веб-сторінок.

Основні архітектурні риси: динамічна типізація, слабка типізація, автоматичне керування пам'яттю, прототипне програмування, функції як об'єкти першого класу.

Javascript не потрібно компілювати, він підключається до HTML-сторінки і працює одразу.

JavaScript є об'єктно-орієнтованою мовою, але використовуване у мові прототипування обумовлює відмінності в роботі з об'єктами в порівнянні з традиційними клас-орієнтованими мовами. Крім того, JavaScript має ряд властивостей, властивих функціональним мовам, а саме – функції як об'єкти першого класу, об'єкти як списки, каррінг, анонімні функції, замикання, що додає мові додаткову гнучкість.

Нижче наведено основні можливості JavaScript-ів.

JavaScript дає HTML дизайнерам інструмент програмування.

Прототип (від грец. грец. πρῶτος - перший і τύπος - відбиток, відбиток) - прообраз, зразок, оригінал.
Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.
Тобто, хоч автори HTML звичайно не є програмістами, але майже кожен зможе вставити невеликі частини коду в їх HTML сторінки, адже JavaScript – це мова сценаріїв з дуже простим синтаксисом.

JavaScript реагує на події. JavaScript може бути налаштований на виконання певних дій, коли відбувається якасть подія. Скрипт може чекати, коли щось трапиться (клік миші, закінчення завантаження сторінки) і реагувати на це виконанням функції.

JavaScript може використовуватися для перевірки даних, введених в поля форми, перш ніж вони будуть передані на сервер. Це дозволяє уникнути серверу зайвої обробки.

JavaScript може використовуватися для визначення браузера користувача, і завантажувати іншу сторінку, спроектовану спеціально для цього браузера.

JavaScript може використовуватися для створення cookies – для збереження і завантаження інформації з комп'ютера користувача.

Для додавання JavaScript-коду на сторінку, можна використовувати теги


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16