Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРубрика «Інструкції з оп І пб»

Скачати 81.46 Kb.

Рубрика «Інструкції з оп І пб»
Скачати 81.46 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір81.46 Kb.

ОП

и ПБ


Кол. знаков: 10956

Стр. из

20.01.2012 15:18

______________________________________________________________________________________________________________


Рубрика «Інструкції з ОП і ПБ»
Норми пожежної безпеки у закладах оздоровлення та відпочинку

Світлана ТРОШИНА,

провідний спеціаліст

Добровільного пожежного товариства України
Перебуваючи у закладах оздоровлення та відпочинку, громадяни зазвичай не зосереджують увагу на дотриманні правил пожежної безпеки.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Пожежна охорона Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.

Тому керівництву та обслуговуючому персоналу готелів, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, будинків і баз відпочинку, профілакторіїв необхідно подбати про забезпечення всіх складових безпечного перебування своїх гостей. А для цього керівникам та іншим зацікавленим особам необхідно знати основні вимоги, організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в очолюваних ними закладах.


1. Відповідальні за забезпечення пожежної безпеки
1.1. Згідно із Законом України «Про пожежну безпеку» забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

1.2. Керівник своїм наказом призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, а також за стан і експлуатацію технічних систем протипожежного захисту. Ці призначення фіксуються і у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях тощо).

1.3. Діями визначених осіб у закладі повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, а саме: розроблені накази, інструкції, плани евакуації, проводитися протипожежні інструктажі, посадові особи повинні проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

1.4. Працівники закладів повинні бути ознайомлені з цими документами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму, витяги наказів з основними вимогами і положеннями слід вивішувати на видних місцях.

1.5. Обслуговуючий персонал закладів оздоровлення та відпочинку має щороку проходити курс навчання з правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією закладу, з урахуванням специфіки об’єкта. Один раз на півроку необхідно проводити тренування персоналу з відпрацювання дій в разі пожежі.

1.6. У готелях, кемпінгах, турбазах, санаторіях, будинках відпочинку, дитячих таборах відпочинку та інших таких об’єктах повинно бути організовано цілодобове чергування обслуговуючого персоналу. Черговий зобов’язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, електричний ліхтар, знати порядок виклику пожежної охорони та дій у разі виникнення пожежі.

У нічний час черговому забороняється спати та відлучатися за межі закладу.

1.7. Черговий персонал закладів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше має бути забезпечений індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в разі виникнення пожежі.

Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.

Індивідуальні засоби захисту Індивідуальні засоби захисту (рос. индивидуальные средства защиты, англ. Personal Protective Equipment; нім. persönliche Schutzmittel n) - спеціальні засоби, що безпосередньо використовуються працюючими для зменшення впливу на організм шкідливих виробничих факторів.2. Ознайомлення гостей з нормами пожежної безпеки
2.1. Якщо будівля закладу оздоровлення та відпочинку має два та більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі більш ніж 25 осіб на видних місцях мають вивішуватись плани евакуації людей на випадок пожежі.

2.2. Якщо в закладі одночасно перебуває 50 і більше осіб, на доповнення до плану евакуації повинна бути розроблена інструкція з визначення дій персоналу з організації безпечної та швидкої евакуації відпочиваючих.

2.3. Всі будівлі, споруди, приміщення а також територія закладу повинні бути оснащені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 та внесеними в нього змінами ДСТУ ISO 6309:2007.

2.4. Гості мотелів, кемпінгів, санаторіїв, будинків і баз відпочинку, профілакторіїв, повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки під підпис.

2.5. У житлових номерах, кімнатах готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, приміщеннях спальних корпусів санаторіїв, будинків і баз відпочинку, профілакторіїв мають бути вивішені на видних місцях:

— схематичний план евакуації з відповідного поверху із зазначенням цього номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та сигналізації, а також пояснювальний текст і пам’ятка про дії на випадок виникнення пожежі;

— стисла пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.

2.6. У мотелях, кемпінгах, санаторіях, профілакторіях, на базах відпочинку, де мешкають іноземні громадяни, пам’ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей повинні бути написані відповідними іноземними мовами.3. Протипожежні норми утримання території
3.1. На території закладів відпочинку, туризму, об’єктів оздоровчого призначення та кемпінгів місця для розведення багать треба утримувати очищеними до мінерального шару ґрунту, обмежовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м завширшки й розміщувати на відстані не менше 30 м від будівель та споруд, 25 м — від стоянок автотранспорту, 50 м — від хвойного та 25 м — від листяного лісового масиву.

Ліс Ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.

3.2. В разі розміщення відпочиваючих у наметах їх слід встановлювати в 1–2 ряди з відстанню між ними та між рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна перевищувати 1000 кв. м за відстані між групами не менше 15 м. В одному наметі не повинно розміщуватися більше 10 осіб.

3.3. Інвентарні будівлі мобільного типу (будинки-вагончики), які використовуються для проживання людей, слід розміщувати окремо один від одного або парами в торець один до одного. Кожна група таких будівель повинна складатися не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлюються не меншими за 15 м, а до будівель, використовуваних для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, — не меншими за 18 м.

4. Протипожежні норми утримання приміщень
4.1. Якщо в приміщеннях закладу є дерев’яні конструкції, вони повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів повинні негайно усуватись.

4.2. Усі приміщення закладів оздоровлення та відпочинку повинні постійно утримуватися в чистоті, своєчасно очищатися від горючого сміття. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.

4.3. Евакуаційні виходи та шляхи слід утримувати вільними, щоб у разі виникнення пожежі забезпечити евакуацію людей, які знаходяться в приміщеннях. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом.

Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.

Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

4.4. У закладах, де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб, евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного освітлення.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Ці покажчики повинні бути постійно справними.

4.5. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщень. Лише в приміщеннях, де одночасно перебуває не більше 15 осіб, двері можуть відчинятись усередину, а також у санвузлах, на балконах і лоджіях.

4.6. Будівлі, приміщення та споруди повинні бути обладнані установками пожежної сигналізації (УПС) відповідно до вимог будівельних норм, стандартів і відомчих переліків. Обладнання, що входить до складу УПС, повинно бути сертифікованим, відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників.

Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.

Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

4.7. На період проведення у закладі капітальних ремонтів, пов’язаних з переплануванням, проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, мешканці повинні відселюватися.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.5. Забезпечення первинними засобами пожежогасіння
5.1. Будівлі, споруди, приміщення закладів оздоровлення та відпочинку повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії.

5.2. Ця вимога стосується також будівель, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кранами. Кількість вогнегасників визначається окремо для кожного поверху та приміщення закладу, але не менше двох переносних вогнегасників на поверх (порошкових, водопінних або водяних) з масою заряду вогнегасної речовини не менш як 5 кг, які відповідають вимогам ДСТУ 3675-98 і ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та сертифіковані в Україні.

5.3. Крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини не менше 3 кг:

— на 20 кв. м площі підлоги в приміщеннях з ПЕОМ, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;

— на 50 кв. м площі підлоги приміщень архівів і бібліотек.

5.4. Місця встановлення вогнегасників повинні бути легкодоступними та помітними, при цьому необхідно забезпечити захист вогнегасників від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої дії опалювальних і нагрівальних приладів. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинні відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, а також затверджених у встановленому порядку регламентів технічного обслуговування.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

5.5. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території закладу з розрахунку один щит на площу 5000 кв. м. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, слід включати:

— вогнегасники — 3 шт.,

— ящик з піском — 1 шт.,

— покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м — 1 шт.

Теплоізоляці́йні матеріа́ли - матеріали, що відрізняються невеликою теплопровідністю. Використовуються для теплової ізоляції огороджувальних конструкцій будівель та інших споруд, промислового устаткування і трубопроводів.

,

— гаки — 3 шт.,

— лопати — 2 шт.,

— ломи — 2 шт.,

— сокири — 2 шт.

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1 або 3 куб. м та бути укомплектованими совковою лопатою.

5.6. Пожежні щити, інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

5.7. На вказаних об’єктах, віддалених від пожежних підрозділів або розташованих у важкодоступних районах, мають бути пожежна мотопомпа з необхідним набором пожежно-технічного озброєння та запасом води для пожежогасіння.

6. У закладах оздоровлення та відпочинку не допускається:
— вселяти людей до новозбудованих будівель до налагодження та приведення у робочий стан технічних засобів протипожежного захисту, до виконання передбачених проектом протипожежних заходів;

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

— влаштовувати в помешканнях готелів, турбаз і кемпінгів різноманітні складські приміщення, майстерні із застосуванням і зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення;

— користуватися смолоскипами, свічками, сірниками тощо, відвідуючи горища та підвали;

— зберігати ЛЗР і ГР, балони з горючим газом на балконах та в лоджіях, захаращувати їх;користуватися в житлових приміщеннях електронагрівальними приладами: електрочайниками, кип’ятильниками, електроплитами, прасками тощо.

Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.

Для цієї мети адміністрація повинна обладнати спеціальні місця.


Скачати 81.46 Kb.

  • 1. Відповідальні за забезпечення пожежної безпеки 1.1. Згідно із Законом України
  • 2. Ознайомлення гостей з нормами пожежної безпеки
  • 3. Протипожежні норми утримання території
  • 4. Протипожежні норми утримання приміщень
  • 5. Забезпечення первинними засобами пожежогасіння
  • 6. У закладах оздоровлення та відпочинку не допускається: — вселяти людей до новозбудованих будівель до налагодження та приведення у робочий стан технічних засобів