Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСанєєва Г. І., культури учитель художньої культури та образотворчого мистецтва Углуватський нвк «днз-зош І-ІІІ ступенів» Урок №7 Тема уроку

Скачати 98.04 Kb.

Санєєва Г. І., культури учитель художньої культури та образотворчого мистецтва Углуватський нвк «днз-зош І-ІІІ ступенів» Урок №7 Тема уроку
Скачати 98.04 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір98.04 Kb.
ТипУрок

Санєєва Г. І.,

культури учитель художньої культури

та образотворчого мистецтва Углуватський

НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів»Урок № 7

Тема уроку: Закони композиції.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Загальні пропорції, масштаб, єдність та співвідношення частин з цілим. Особливості передачі образу людини, виявлення стану, настрою.

Вправи на передачу протилежностей, вікових особливостей фігур людей (високий – низький, повний – худорлявий, дорослий – дитя).

Створення композиції «Моя родина». Передача характерних особливостей людини.

Мета уроку:

Навчальна: вчити учнів передавати пропорції постаті людини різного віку, характерні особливості фігури та емоційно-почуттєвий стан, об’єднувати кілька постатей в єдину композицію;

Розвивальна: сприяти розвитку уваги і спостережливості, навичок в роботі графічними матеріалами;

Доро́слий - людина, яка досягла певного віку, та у відношенні до якої є підстави вважати, що вона має тілесну та ментальну зрілість. Доросла особа має ті необхідні знання та вміння, які дозволяють їй приймати рішення, важливі на її життєвому шляху.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідних, повагу до старших членів сім’ї, турботу про молодших братів і сестер, забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження сімейних традицій та реліквій, вивчення родоводу;


Цілі навчання:

розширити та поглибити знання учнів у зображальній діяльності, зокрема, навчити передавати відмінності пропорцій фігури дорослого – чоловіка і жінки, дитини різного віку,

вчити характеризувати полотна відомих майстрів з точки зору композиційного вирішення групового портрета,

вчити використовувати графічні техніки для передачі характерних особливостей людей різного віку, їх настрою, тощо

удосконалювати вміння учнів у роботі з графічними техніками,

сприяти розкриттю вмінь та таланту учнів у зображальній діяльностіТип уроку: урок створення самостійних творчих робіт (втілення задуму учнів в оригінальних творчих роботах).
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


Техніка виконання: графічні техніки (простий олівець, кольорові олівці, туш, перо; пастель, кольорові крейди вугілля, монотипія, акватипія, гратографія - за бажання учнів)

Методи навчання: Вербалізація змісту художніх творів, Виконання начерків, навчальних малюнків з поясненням,

Форма організації: урок

Терміни і поняття (словник термінів та їх тлумачення):

композиція лат. compositio — складання, зв'язування, складання, з'єднання.

Портрет фр. portraitмальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей.

Мальо́ване - село в Україні, в Млинівському районі Рівненської області. Населення становить 213 осіб.
Вербалізація (лат. verbalis - словесний) - процес словесного вираження. Також - створення мовних зворотів або формулювань.
Скульпту́ра (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.
Відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.

Груповий портрет

Золотий перетин – це такий пропорційний розподіл відрізка на нерівні частини, при якім увесь відрізок так ставиться до більшої частини, як сама більша частина ставиться до меншої; або інакше кажучи, менший відрізок так ставиться до більшого, як більший до всього

Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) — це відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до їхніх номінальних значеньОбладнання:

для вчителя — ТЗН для демонстрації відеоряду, таблиці «Пропорції фігури дорослого і дитини різного віку», дошка, крейда, ( папір, мольберт, вугілля)

для учнів — альбом, самостійно обрана графічна техніка за бажанням і рівнем володіння

Візуальний ряд: репродукції творів образотворчого мистецтва: Ф. Гойї «Сім’я Карла IV», Рембрандта «Сімейний портрет», схеми композиційного рішення дитячої композиції

Музичний ряд: В.Моцарт «Фантазія ре мінор».

Міжпредметні зв’язки – література, музичне мистецтво, народознавство, родинна педагогіка, математика
План уроку

І.

Народознавство - наука, що досліджує етнічні спільноти на предмет визначення специфічних ознак і функцій, виявлення їх змісту та закономірностей процесу становлення з погляду забезпечення існування етносу.
Рéмбрандт Гáрменсзон ван Рейн (нід. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, МФА: [ˈrɛmbrɑnt ˈɦɑrmənsoːn vɑn ˈrɛin]; 15 липня 1606(16060715) (або 1607) - 4 жовтня 1669) - нідерландський художник, офортист доби бароко.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Організація класу – 30 хв.

ІІ. Повідомлення теми уроку – 1’

ІІІ. Актуалізація опорних знань – 1’

Повторення пропорцій фігури та обличчя людини

ІV. Мотивація навчальної діяльності. – 1’

V. Вивчення нового матеріалу – 5-7’

колективний аналіз репродукцій картин художників та музичного фрагменту, композиція твору

оволодіння образотворчою грамотою – золотий переріз, виконання замальовок фігури жінки, чоловіка, дитини

VІ. Практична робота – 30’

Виконання вправ

Виконання графічної композиції – «Моя родина».

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

VІІ. Підсумок уроку - виставка закінчених творчих робіт учнів з подальшим аналізом кращих досягнень та допущених помилок - 3-4’

VІІІ. Домашнє завдання – 1Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Створення емоційної атмосфери.

Усе, що є найкраще у дитини:


Її талант, культура, доброта —
Від тата й мами йде і від родини —
Незаперечна істина свята.
Сім’я, родина — це велике диво,
Там є любов і ласка, і тепло.
Там дітям затишно і радісно, й щасливо,
Тепер у нас і завжди так було.
Як тато є й матуся є рідненька,
Там добре дітям, є в них доброта.
В дітей тоді й сорочечка біленька,
І ластівкою мрія заліта.
Сім’я, родина в кожного хай буде,
В ній стільки щастя, мудрості й тепла!
Живіть щасливо на землі цій, люди,
Й щоб доля ваша світлою була!

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення пропорцій обличчя людини

У роботі вам допоможуть деякі пропорції елементів портрета. Починати роботу необхідно з малювання овоїда – це фігура дуже наближена до овалу, тільки нижня її частина має форму підборіддя людини. Овоїд розділити навпіл вертикальною віссю. Вісь поділити горизонтальними лініями на три рівних частини.

Підборі́ддя - нижня частина обличчя, розташована донизу від нижньої губи. Форма підборіддя визначається будовою кісток нижньої щелепи, поруч м'язів: підборідній, квадратної м'язом нижньої губи і трикутної, а також жировими відкладеннями.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
У верхній будуть знаходитись брови та лоб, у середній – очі, ніс та вуха, у нижній – губи та підборіддя. Головне у портреті – це очі, вони – дзеркало душі. Очі знаходяться на відстані третього ока. Головне в портреті очі, вони віддзеркалюють людську душу. Жести рук можуть розкрити емоційний стан людини. У спокійної людини руки розслаблені, у зосередженої пальці напружені, стиснені. Навколо голови має бути достатньо простору, тла. Стільки, щоб «портретові було чим дихати»

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Який би стиль малювання ви не вибрали для себе, в будь-якій техніці малювання людської фігури увазі збереження правильних пропорцій жіночого і чоловічого тіла. Дотримання пропорцій дозволяє створювати красиві і реалістичні малюнки, що говорять про майстерність і професіоналізм художника. Тому, якщо ви вирішили навчитися малювати людську фігуру, вам необхідно дізнатися, як саме співвідносяться між собою різні частини людського тіла, і чим відрізняються пропорції жіночої фігури від пропорцій чоловічої фігури.

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Чолові́к (множина - чоловіки) - це доросла людина чоловічої статі, однієї з двох статей роду людей (людина іншої статі - жінка). Символ чоловіка - ♂, символ Марса. Немовлята чоловічої статі часто асоціюються у західних культурах з блакитним кольором, у той час як немовлята жіночої статі, - з рожевим.
Реалі́зм (від лат. realis - «суттєвий», «дійсний») - стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.Повідомлення теми і мети уроку.

Особливості передачі образу людини, виявлення стану, настрою.

Вправи на передачу протилежностей, вікових особливостей фігур людей (високий – низький, повний –худорлявий, дорослий – дитя).

Створення композиції «Моя родина». Передача характерних особливостей людини.VІ. Вивчення нового матеріалу

1.Знайомство з мистецтвом

Перегляд та аналіз групових портретів Гойя «Сім’я Карла IV»,

Рембрандта «Сімейний портрет»Компози́ція зазвичай вживається у двох значеннях. З одного боку, композиція — це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. А з іншого боку композицією називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника. Композиція є одним з основних організуючих компонентів кожного художнього твору.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Саме композиція надає йому цілісність, підпорядковує його елементи один одному і цілому. Композиція «тримає» простір, організує його і підпорядковує так званим законам композиції.

Подібний термін ви чули на уроках музики. Послухаймо музичну композицію і порівняймо з художньою.

Слухання фрагменту класичної композиції В.Моцарт «Фантазія ре мінор».

У процесі створення музичного твору, композитор залучає широкий спектр своїх знань і досвіду застосування різноманітних технік. Як правило необхідними є володіння музичною нотацією та інструментовкою.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Музи́чна нота́ція - сукупність графічних знаків, призначених для запису музики. Пошуки способу знакової фіксації музики почалися ще в Давньому Єгипті, але тривають і досі. З розвитком музичного мистецтва і появою фігури композитора - творця музичних композицій, музична нотація стала необхідною умовою фіксації музичних творів.
В традиційній композиції виділяють три сторони композиторської роботи - гармонія, мелодія і ритм.


2.Оволодіння образотворчою грамотністю

Виконання замальовок дорослого чоловіка і жінки, дитини різного віку з поясненням вчителя.Пропорції дитячих фігур змінюються залежно від віку. Так висота голови новонародженого відноситься до висоти всієї фігури як 1: 4, довжина верхніх кінцівок становить 2/5, а нижніх - 1/3 висоти фігури. Пупок - середина фігури, а ширина голови дорівнює ширині стегон.
Зміни в пропорціях і будову людського тіла з віком полягають, з одного боку, у збільшенні розмірів тіла і всіх його частин, а з іншого - в різкій зміні співвідношень між окремими частинами тіла. За весь період росту голова збільшується у висоту в два рази, тулуб - у три, руки - в чотири рази, ноги - майже в п'ять разів, а шия - у сім разів. Коло грудної клітки збільшується в три рази.
Рука́ - кожна з двох верхніх кінцівок людини і мавпи, від плечового суглоба до кінчиків пальців.
Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.
У порівнянні з верхньої нижня частина тіла має велику тенденцію зростання.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

У пропорціях однорічної дитини голова з шиєю становлять 1/4 його зростання, живіт опуклий і його розмір переважає над розміром грудей, ноги порівняно короткі. У 3-річної дитини модуль голови вкладається у висоті його тіла п'ять разів, груди стає ширше, пупок ділить фігуру по висоті на дві рівні частини. Талія ще не визначена. У 7-річної дитини голова укладається в зростанні шість разів, а тулуб становить 1/3 росту. Тіло дитини стає більш струнким, подовжуються верхні і нижні кінцівки. У пропорціях тринадцятирічного дитини голова становить 1/7 висоти фігури. У цьому віці значно збільшуються кінцівки, коротшає тулуб, плечі стають вже і трохи виявляється талія.

Намалюйте на аркуші паперу вертикальну лінію, верхня точка якої збігається з верхівкою людини, а нижня - з ступнями. Розділіть цю лінію на вісім частин - кожна з частин дорівнює висоті голови людини. Найширше місце фігури дорівнює двом цілим і однієї третини ширини голови. Використовуючи в якості направляючих ліній створені допоміжні мітки, починайте малювати фігуру людини, враховуючи всі співвідношення частин тіла. Талія завжди повинна бути трохи ширше голови, а лікті знаходяться на одній лінії з пупком. Нижній край колін розташовуйте на відстані однієї чверті фігури від точки ступень, а плечі малюйте на відстані однієї шостої від точки верхівки. Малюючи жіночу фігуру, пам'ятайте про те, що вона набагато вже й витонченішими, ніж чоловіча постать. У самій широкій частині жіноча фігура дорівнює ширині двох голів. Ширина талії жінки дорівнює ширині однієї голови. Передня поверхня стегон у жінки ширше пахв, а задня - вже. Чоловічі стегна набагато вужче жіночих. Розташовуйте пупок на жіночій фігурі нижче рівня талії, а лікті розташовуйте трохи вище пупка. Всі ці моменти роблять жіночу фігуру відмінною від чоловічої. Спробуйте намалювати жіночу і чоловічу фігуру в різних ракурсах - спереду, ззаду і збоку. Це дозволить одержати найбільш адекватне уявлення про пропорції і їх поєднаннях.

В давнину числам приписували магічний зміст. Приміром, одиниця вважалася символом єдності всього сущого, якимось абсолютом. Двійка відбивала подвійність світу: матерія - дух, чоловік - жінка, день - ніч... До містичних результатів призводило також застосування запозиченого в математики поняття пропорції (числове співвідношення між частинами одного цілого). І найзагадковіший, найбільш легендарний й найчарівніший серед них - золотий переріз, що вплинув також і на сучасне мислення.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Мі́стика (від грец. μυστικος - «прихований», «таємний») - надприродні явища і наслідки духовної практики, як зв'язок із потойбічним світом і надприродними силами.. Якщо у містичних переживаннях є безпосередній зв'язок (єднання) з Богом (божественними силами) шляхом аскетизму (офіційно встановлених релігією духовних традиційних практик), тоді говорять про релігійну містику.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Леге́нда (лат. legenda - те, що слід прочитати) - жанр літератури і фольклору. Малосюжетна фантастична оповідь міфологічного, апокрифічного чи історико-героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на вірогідність зображуваних подій та специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо).
Суть його в тому, що більша частина відноситься до меншої, як все ціле - до більшої.

У грубому, побутовому варіанті пропорція золотого перерізу - це приблизно 8:5, а ще точніше - 13:8. Математиками підраховано більш точно: десяткове розкладання числа "фі" (числа золотого перерізу) має вигляд 1,61803398... Цікаво те, що це єдине позитивне число, що переходить у зворотне йому при відніманні одиниці. Воно має й масу інших дивних властивостей.

Інтерес до золотого перетину посилився в епоху Відродження серед вчених і художників.

По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance - «Відродження») - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Цей термін, придуманий Леонардо да Вінчі, спочатку був забутий і став популярним починаючи з XІ століття. Художник Альбрехт Дюрер встановив, що зріст людини ділиться в золотих пропорціях лінією поясу, а також лінією, проведеною через кінчики середніх пальців опущених рук, нижня частина обличчя - ротом і т.д. Талія ділить ідеальне людське тіло відносно золотого перетину.
А́льбрехт Дю́рер (нім. Albrecht Dürer, 21 травня 1471 - 6 квітня 1528) - німецький художник доби Відродження, математик і теоретик мистецтва. Створював вівтарні картини, портрети, гравюри (рити́ни), екслібриси.
Людина (англ. human, нім. mensch) - жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень.
Такими є, наприклад, знамениті статуї Аполлона Бельведерського роботи Леохора й Зевса Олімпійського скульптора Фідія.
Зевс (грец. Ζεύς), також Діас (грец. Δίας) - у давньогрецькій міфології головний з богів-олімпійців, бог неба, грому і блискавок. Третій син титана Кроноса і титаніди Реї. Брат Аїда, Гестії, Деметри і Посейдона.
Аполлон Бельведерський - знаменита мармурова статуя, що знаходиться в Бельведері, одному з будинків Ватиканського музею.
Пропорції чоловічого тіла коливаються в межах середнього відношення 13:8 і трохи ближче підходять до золотого перерізу, ніж пропорції тіла жінок (8:5), які змушені "урівнювати" фігуру за рахунок підборів.3.Композиційне рішення роботи.

Демонстрація готових компоновочних варіантів для учнівських робіт

VІІ. Практична робота.

Виконання вправ на передачу протилежностей, вікових особливостей фігур людей (високий – низький, повний – худорлявий, дорослий – дитя) з подальшим використанням ескізів для побудови власної композиції

Етапи виконання практичної роботи. Композиція «Моя родина»

Визначення кола зображуваних об’єктів

Робота над компонуванням об’єктів у вибраному форматі (при індивідуальній допомозі вчителя). Плановість зображення.

Схематична промальовка кожного персонажу простим олівцем

Виконання роботи в обраній техніці

Доопрацювання деталей та оформлення роботи


VІІІ.
Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
Підсумок уроку.


 • Яка роль портрету в історії людства? Для вас особисто? Чому для людини важлива сім’я? Що таке золотий переріз? Як для сім’ї можна використати співвідношення 13:8 чи 5:8? (13 діток і 8 дорослих, 5 дорослих, 8 діток)

Виставка творчих робіт учнів з аналізом досягнень та допущених помилок, а також роз’яснюється методика виконання роботи для тих учнів, що не встигли її завершити.VІІІ. Домашнє завдання.

Завершити роботу, підготувати малюнки по темі «Графіка» для виставки в класі, прочитати фрагменти з «Чарівника смарагдового міста» Волкова, де описуються міста, чи переглянути фрагменти фільму «Господарка кам’яної гори» , підготувати матеріали до наступного уроку: акварельну монотипію, як основу для створення композиції, туш, гуаш, чорні ручки, кольорові ручки, гуаш, тощо.
Каталог: uploads -> editor -> 5098 -> 407825
editor -> Основні принципи мережевого етикету
editor -> Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу
editor -> Шановні діти!
editor -> Урок 15. Тактико технічні характеристики автомата Калашникова
editor -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
407825 -> Основи художньої культури
407825 -> 4 клас (за новою програмою) Книжка для вчителя Черкаси
407825 -> Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва 8-й клас. Мистецтво в культурі минулого до підручників авт. Масол Л. М., Тзов «Видавництво
407825 -> Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва 8-й клас. Мистецтво в культурі минулого


Скачати 98.04 Kb.

 • Тип уроку
 • Методи навчання : Вербалізація
 • Обладнання: для вчителя
 • Рембрандта
 • Актуалізація
 • Хід уроку І. Організація класу. ІІ. Створення емоційної атмосфери.
 • ІІІ. Актуалізація опорних знань.
 • ІV. Мотивація навчальної діяльності.
 • Повідомлення теми і мети уроку.
 • VІ. Вивчення нового матеріалу 1.Знайомство з мистецтвом
 • Компози́ція
 • 2.Оволодіння образотворчою грамотністю
 • Аполлона Бельведерського
 • 3.Композиційне рішення роботи
 • V ІІІ. Домашнє завдання.