Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Скачати 10.92 Mb.

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Скачати 10.92 Mb.
Сторінка1/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір10.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Prešovská univerzita v Prešove

Pedagogická fakulta

VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ

medzinárodný nekonferenčný zborník

Renáta Bernátová, TetyanaNestorenko (Eds.)

PREŠOV 2016

Názov: Vzdelávanie a spoločnosť

Editorky: doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

doc. Tetyana Nestorenko, PhD.Recenzenti: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

prof. Igor Lyman, Sc.D.Vydala: © Prešovská univerzita v Prešove, 2016

Vydanie: prvé

Za odbornú a jazykovú stránku zborníka zodpovedajú autori jednotlivých príspevkov.

Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-555-1712-4OBSAH

ÚVOD 10

SEKCIA: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 11

ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 12

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 12

Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE UTVÁRANIA A ROZVÍJANIA ELEMENTÁRNEJ GRAMOTNOSTI 20

Ľudmila Belásová 20

Vladimír Fedorko 20

Renáta Smatanová 20

VIZUALIZÁCIA POMOCOU POČÍTAČA VO VÝUČBE NAJMLADŠÍCH EDUKANTOV 27

Milan Bernát 27

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕСОВ 32

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 32

Денис Щелкунов, Анастасия Щелунова 32

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБРАЗО-СТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ 37

Ольга Дронова 37

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ 60

ДОКЛАДНОГО ПЕРЕКАЗУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 60

НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ МОВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 60

Олена Компаній 60

MODERNÉ DIDAKTICKÉ POMÔCKY VO VZDELÁVANÍ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 67

Jana Nagy 67

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ 72

ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ 72

ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 72

Олена Нєворова, Валентина Черній, Людмила Нєворова 72

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ 78

ШКОЛІ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 78

Оксана Онопрієнко 78

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ 86

Оксана Свистак-Яроцька 86

SEKCIA: STREDOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA 93

КОМПАРАТИВІЗМ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК МЕТОДИ ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 94

Оксана Бабенко, Марина Калмикова 94

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 102

Денис Щелкунов, Василий Мурашов 102

СПЕЦИФІКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ: ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 105

ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ 106

Лілія Єрьоміна 106

SEKCIA: VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA 110

ДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ 111

В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ 111

Ольга Астап’єва, Олексій Максімішин, Богдан Мельник, Ігор Божко 111

ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI 115

Peter Beisetzer 115

PRACOVNÝ LIST AKO ZDROJ SKÚMANIA PROBLEMATIKY ROZVOJA PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTÍ 122

Peter Beisetzer 122

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕСУЮЧОГО ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 128

Мирослава Березова, Сергій Акентьєв, Світлана Каратєєва 128

KOMUNIKACE A KOOPERACE JAKO NÁSTROJ HODNOCENÍ 133

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ 133

Jana Burgerová, Martina Maněnová, Martina Adamkovičová 133

NÁZORY ŠTUDENTOV NA REALIZÁCIU PEDAGOGICKEJ PRAXE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE V ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 139

Hedviga Kochová, Štefánia Jusková 139

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И 145

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 145

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 145

Анатолий Щелкунов, Анастасия Щелкунова 145

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІКИ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ 150

Наталка Дядюх-Богатько 150

ВИМОГИ ДО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА» 155

Марина Гаран 155

ВИКЛАДАЧ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ: 168

ФАХОВИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР 168

Альона Гарбарук, Ірина Ковальчук 168

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 176

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ У РОБОТІ 176

З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ 176

Валентина Костіна 176

ZDRAVOTNO-PREVENTÍVNA KOMPETENCIA V ŠTRUKTÚRE UČITEĽSKEJ PRÍPRAVY 186

Jozef Liba 186

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ СПЕЦИФІКИ 192

ЖИТТЄВИХ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ (З ПОЗИЦІЙ ОСОБОВО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ) 192

Наталія Мовмига, Наталя Мілорадова 192

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 201

Елена Ревякина 201

ОКРЕМІ ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 210

Вадим Селюков 210

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 217

Ольга Шевченко, Анастасія Мельнік 217

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 226

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 226

Інна Шпичко 226

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ТА 233

ТРАДИЦІЙНОГО ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ 233

Тетяна Ширмова 233

СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 239

Олексій Стасенко 239

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК 244

Тетяна Тіховська, Євгенія Рижук 244

ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРЕДМЕТ 258

Оксана Топчій 258

THE METHODOLOGY OF DEVELOPING LISTENING COMPREHENSION COMPETENCE TO STUDENTS OF LINGUISTIC FIELDS 266

Olena Vovk 266

SEKCIA: ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA 278

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 279

Світлана Іноземцева 279

SEKCIA: EKONOMIKA VZDELÁVANIA 288

ECONOMIC EDUCATION USING SYSTEM DYNAMICS 289

Pervin Dadashova 289

STARTUPS’ AND STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP SUPPORT 298

AT HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS 298

Oleh Karyy, Tetiana Shcherbata 298

KEY ISSUES IN THE ECONOMICS OF EDUCATION IN UKRAINE 305

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 305

Olena Kryvda 305

ГЕНЕЗИС ІДЕЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІНИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА 308

Ірина Литвинчук 308

SEKCIA: MANAŽMENT VZDELÁVANIA 329

COMPETENCY-BASED APPROACH as a NEW PARADIgm 330

in tHE INTERNATIONAL and National EDUCATIONAL ENVIRONMENT 330

Lyudmyla Adaryukova 330

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ 334

Світлана Архипова 335

NATURE AND CHARACTERISTICS OF NETWORK MARKETS 345

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 345

Inna Honcharuk 345

ФОРМУВАННЯ У ВИКЛАДАЧА МОТИВАЦІЇ 350

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 350

Тетяна Лутаєва, Лідія Кайдалова 350

УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 355

Людмила Маркусенко 355

SYSTEM OF MEDICAL ATTESTATION IN UKRAINE 358

IN THE MIDDLE OF 20TH CENTURY 358

Nataliya Martynenko 358

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ВИКЛИКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 364

ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 364

Володимир Маслов 364

НОВИЙ НАПРЯМОК В ПЕДАГОГІЦІ – ФІЗІОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ 377

Антоніна Мирошниченко 377

FOREIGN STUDENTS AS AN OPPORTUNITY FOR POLISH UNIVERSITIES 382

Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko 382

ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГАЛУЗЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 386

Євген Пліско, Олена Новікова 387

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 398

ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ВИХОВАННЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 399

Алла Сеник 399

МАРКЕТИНГ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 403

Наталія Щербатюк 404

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРИОРИТЕТЫ 409

Валентина Симхович 409

ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 421

ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У АВСТРАЛІЇ 421

Алла Скирда 422

SEKCIA: KOMUNIKAČNÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA 429

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 430


Ігор Новаківський 430

КОНЦЕПТ «МИНУЛЕ» У ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ 436

АГІТАЦІЙНОГО ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ 436

Світлана Стежко 436

ДИАЛОГ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 442

В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 442

Наталия Зозуля 442

SEKCIA: HUDBA A UMENIE VO VZDELÁVANÍ 451

МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРАФІКИ 452

Олена Гнидіна 452

ХУДОЖНЄ КРЕДО БАЛЕТМЕЙСТЕРА ЯК НАСЛІДОК 461

ЙОГО СВІТОГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ 461

ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ 461

Оксана Лань 461

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ 467

В ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 467

Олена Мартиненко 467

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 488

Олена Надутенко 488

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ АРТ-ТЕРАПІЇ 497

У ПРАКТИЦІ ДЖАЗ-ТАНЦЮ 497

ОлександрПлахотнюк 497

SEKCIA: PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA 504

ПОКОЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 505

Наталія Довгань 505

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА К ОТРЕБНОСТЯМ УЧАЩИХСЯ 513

ЛарисаКондратенко, ЛидияМанылова 513

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШЛЮБУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 519

Діана Логвінова, Анастасія Коломоєць 519

ÚVOD

Medzinárodný nekonferenčný zborník pod názvom Vzdelávanie a spoločnosť vznikol v rámci spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove, Pedagogickou fakultou a Štátnou pedagogickou univerzitou v Berdiansku. Zborník ponúka možnosť publikovať autorom príspevky z deviatich tematických oblastí: Predškolská a elementárna pedagogika, Stredoškolská pedagogika, Vysokoškolská pedagogika, Špeciálna pedagogika, Ekonomika vzdelávania, Manažment vzdelávania, Komunikačná a literárna výchova, Hudba a umenie vo vzdelávaní a Pedagogika a psychológia. V tomto prvom zborníku čitateľ nájde 65 tematicky rôznorodých príspevkov písaných v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku. В своїх дослідженнях, результати яких представлені в даному збірнику, науковці піднімають актуальні питання організації дошкільної та початкової освіти, середньої та вищої освіти, визначають напрямки застосування світового передового досвіду з підвищення ефективності управління закладами освіти на різних рівнях. Особливий інтерес викликають підходи до визначення ролі музики та мистецтва у формуванні особистості в процесі виховання дитини в закладах дошкільної освіти та навчання у початковій, середній та вищій школі, а також психологічні та комунікативні аспекти сучасної системи освіти, що представлені в збірнику наукових праць. Даний збірник наукових праць як спільна робота багатонаціонального колективу науковців представляє результати досліджень в різних сферах освіти, її управлінських та економічних аспектів та може бути використаний в системі підготовки та перепідготовки кадрів в сфері як формальної, так і неформальної освіти.

Editori

SEKCIA: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> inf
files -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
files -> Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
files -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
files -> Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
files -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
inf -> Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Скачати 10.92 Mb.