Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка12/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   68

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇTHE ECOLOGIZATION OF EDUCATIONAL CONTENT IN ELEMENTARY EDUCATION IN JAPAN
Оксана Свистак-Яроцька

Oksana Svystak-Yarotska
Анотація

Стаття присвячена здійсненню екологічної освіти в початковій школі Японії. Відмічено, що Японія одна з країн з високими досягненнями в збереженні природи та здійсненні екологічної освіти. Показано наповнення змісту шкільних предметів темами, пов`язаними з охороною довкілля, збереженням ресурсів та енергії, гармонізацією відносин людини та природного оточення. Акцентовано увагу на місце та значення практичного досвіду школярів та діяльності в природі для досягнення високих результатів екологічної освіти в японській початковій школі.Annotation

The article is dedicated to the implementation of environmental education in elementary school in Japan.It is mentioned in the article that Japan is one of the countries of high achievements in the nature conservation and implementation of the environmental education.The filling content of school subjects topics related to environmental protection, resources and energy conservation, harmonizing the relationship between man and the natural environmentare shown. It is draw attention to the place and significance of Japanese elementary students’environmental experience and their practical activities.Ключові слова: екологічна освіта, екологізація освіти, зміст освіти, початкова освіта.

Key words: environmental education, ecologization of education, content of education, primary education.

Вступ
Важливість збереження навколишнього середовища та екологічної освіти протягом останніх десятиліть була у центрі уваги в багатьох країнах світу і з плином часу набуває все більшого значення. В 2014 році завершилось «Десятиліття освіти для сталого розвитку», яке було запропоновано урядом Японії, одноголосно прийняте в 2002 році на 57-й Генеральній асамблеї ООН та взяло свій відлік з жовтня 2005 року. В листопаді 2014 року Всесвітня конференція ЮНЕСКО з освіти для сталого розвитку в Аічі (Нагоя, Японія) відзначила досягнення, проблеми, які потрібно взяти до уваги світовій громадськості, та оголосила про запуск Програми глобальних дій по освіті для сталого розвитку. Конференція визначила лідерів у здійсненні освіти для сталого розвитку, серед яких Японія, Швеція, Німеччина.

Теорію і практику екологічної освіти в зарубіжних країнах, висвітлено в працях українських науковців Н. Бідюк, І. Задорожної, Г. Марченко, Я. Полякова (Велика Британія), Д. Квасничкової (Чехія), О. Романової (Білорусь), І. Рудьковської (Німеччина), Д. Цихі (Польща) та інших. Питання розвитку, здійснення, значення екологічної освіти висвітлювали у своїх працях японські науковці К. Козава (K. Kozawa), М. Ґото (M. Goto), О.Абе (O. Abe), Т. Ендо (T. Endo), Т. Ямаґіва (T. Yamagiwa), М. Іноуе (M. Inoue), М. Кімата (M.Kimata) та інші.

Відзначення на міжнародному рівні досягнень освіти для сталого розвитку Японії, та роль екологічної освіти як основи освіти для сталого розвитку, державна політика Японії щодо здійснення екологічної освіти в країні, методичні та навчальні матеріали для здійснення екологічної освіти в школі заслуговують на увагу та вивчення педагогами інших країн.
1. Нормативна база та методичне забезпечення здійснення екологічної освіти в школах Японії
Екологічна освіта в школах Японії здійснюється відповідно до рівня розвитку учнів під час основного навчання шляхом екологізації навчальних та виховних заходів. Діяльність учнів пов`язана з їх повсякденною діяльністю в школі, а також поза школою. Тому саме школи залучають учнів до участі в екологічних заходах для формування розуміння зв`язку між навколишнім середовищем та людським суспільством. Діти повинні навчитись піклуватись про довкілля та розвивати позитивне ставлення до навколишнього середовища. Кожна школа створює свій план здійснення екологічної освіти, в якому зазначено зв`язок між різними класами, між початковою, молодшою та старшою середніми школами, а також співробітництво між школами і місцевою громадою [1].

Для підвищення значення екологічної освіти в шкільному навчальному плані розробляються заходи для здійснення різнопланової діяльності школярів. Теми, що стосуються навколишнього середовища торкаються кожного навчального предмета, морального виховання, спеціальних заходів та часу інтегрованого навчання. Екологічне навчання планується також в співпраці з місцевим жителями, установами сільського господарства, лісництва, риболовних та інших промислових підприємств, пов`язаних з довкіллям [2].

Посилено екологічний зміст таких предметів як соціальні науки, природничі науки, домоведення тощо.

Зміст природничих наук в розділі «Технології та людина» зазначає «поглиблення розуміння взаємозв`язку між використанням енергетичних ресурсів та науково-технічного прогресу з людським життям, наукове обґрунтування необхідності збереження довкілля під час використання досягнень науки та технологій,… що має велике значення для створення суспільства сталого розвитку». Звертається увага на виховання поваги до життя, прагнення зробити внесок у збереження природи шляхом вивчення природних організмів та явищ, природну рівновагу безпосередньо в природі в найближчому районі. З цією метою забезпечується достатня кількість часу на спостереження і проведення експериментів з метою виявлення проблем довкілля і знаходження шляхів їх вирішення, вивчаються природні лиха для розуміння зв`язку людини і довкілля [3].

В програмі вивчення предмету «Музика» передбачено, що діти мають вивчати добре відомі в Японії пісні, що дають уявлення про красу японської природи та її чотирьох сезонів, знати звуки навколишнього середовища, які дозволяють учням відчути зв`язок між звуком і музикою, роллю музики у житті [3].

Зміст програми «Мистецтва» містить «створення можливості для формування багатої уяви шляхом розглядання та милування об`єктами природи, набуття навичок вираження оточуючого світу за допомогою форми та кольору, розуміння ролі мистецтва в оздобленні та збагаченні життя з точки зору добробуту та гармонійного співіснування з природою».

Розділ «Здоров`я та фізичне виховання» поглиблює розуміння зв`язку довкілля, здорового способу життя з здоров`ям людини, екологічних факторів, зокрема забруднення довкілля, як причину захворювань. Зміст предмету «Технології та домоведення» містить інформацію та практичну діяльність для усвідомлення необхідності ефективного використання природних ресурсів і енергії, збереження природного середовища, впливу життєдіяльності особи та сім`ї на довкілля. Вивчення предмету «Технології та домоведення» спрямовано також на навчання практиці споживчого життя, яке бере до уваги збереження навколишнього середовища [3].

Введено новий предмет «Час інтегрованого навчання», який є міжпредметним та всебічним вивченням довкілля.

Велика увага приділяється різноманітній діяльності, пов`язаній з навколишнім середовищем – практична діяльність в природі, досвід праці та виробництва, співпраця освітніх закладів і соціальних установ, використання освітніх можливостей молоді, ресурсів локального суспільства, зокрема природних та культурних об`єктів регіону, ресурсів школи – біотопів та шкільних лісів. Така діяльність дає учням кращу можливість вивчити довкілля через власний практичний досвід в екологічній освіті відповідно до рівня початкової, молодшої середньої та старшої середньої школи. Використовувати публічні місця, такі як національні ліси, національні парки та інші, як місця навчання.

Практичну діяльність, пов`язану з екологічною освітою в початковій школі Японії можна розділити на наступні шість типів:

1. Діяльність, пов`язана з природою (спостереження за природою, життя в таборах, захист рослин та тварин).

2. Вивчення місцевого життя (традицій, культури).

3. Озеленення та покращення стану навколишнього середовища (насадження квітників, прибирання, агітаційна робота).

4. Діяльність, пов`язана з переробкою (сортуванням) сміття та повторним використанням речей.

5. Діяльність, пов`язана з модифікацією школи (створення біотопів, зміни шкільного подвір`я).

6. Дослідження довкілля (участь в дослідженнях Міністерства навколишнього середовища, органів місцевого самоврядування, некомерційних організацій) [3].

Компетентні міністерства та агентства створюють базу даних про участь школярів в програмах «Природна школа», досвіду в сільському господарстві, лісництві та риболовлі, вивченні виробництва тощо та надають інформацію на допомогу здійснення екологічної освіти в шкільних подорожах. Забезпечується поглиблення правильного розуміння учнями навколишнього середовища, зв`язку ресурсів і питань енергії, формування правил поведінки в природі. Відповідно до мети, створюють моделі шкіл або моделі природного середовища для екологічної освіти, організовують національні зібрання, де демонструється практичне втілення екологічної освіти з метою розповсюдження його результатів в країні.

Здійснюються заходи з дослідження та вивчення стану, змісту, методології екологічної освіти в школах, узагальнення способів подальшого розвитку екологічної освіти через освітню діяльність в школах. Під час реконструкції та створення шкіл звертається увага на дружнє до довкілля планування, створення зеленого середовища або біотопів з безпечними рослинами. Уряд опікується, щоб екологічна освіта здійснювалась з відповідним шкільним обладнанням, підтримує введення в користування в школах сонячних батарей. Використання відповідного обладнання дає можливість дітям бачити використання нових технологій, які дозволяють зберігати довкілля шляхом зменшення впливу людської життєдіяльності на природне середовище [4, 5].

Навчальну діяльність дитини скеровують таким чином, щоб навчання стало для неї добровільним, щоб дитина діяла за власною ініціативою, не була пасивним отримувачем знань, мала переконання, що для вирішення проблем потрібна активні дія.

Екологічна освіта в школах здійснюється зусиллями всіх педагогів школи, а не тільки викладачами окремих предметів, екологічні проблеми є фоном всіх навчальних заходів.


2. Екологічна освіта в змісті предметів шкільного розкладу
В Японії немає предмету «довкілля», національна освітня політика не дозволяє здійснювати екологічну освіту на одному навчальному предметі, передбачено здійснення екологічної освіти під час викладання всіх предметів шкільного розкладу, в який з 2002 року входить час інтегрованого навчання, моральне виховання та спеціальні заходи (шкільні та класні заходи, дитячі свята). За навчальним планом з екологічної освіти, рекомендованим Відділом освіти Токійського Муніципалітету, 19% уроків вивчення життя довкілля в 1-2 класах та 20% уроків природознавства в 3-6 класах (відповідно 16%, 12%, 29%, 23%) пов`язані з вивченням екологічних проблем та шляхами їх вирішення. Найбільша увага приділяється проблемам сортування та утилізації сміття, проблемі глобального потепління та питанням збереження енергії.

Міністерство освіти, науки, спорту та технологій Японії акцентує увагу вчителів на місце тем, пов`язаних з навколишнім середовищем. Посилення екологічного змісту предметів початкової школи в новій редакції програми навчання відображено в таблиці 1 [6].

Розвиток екологічної освіти – багатогранний процес, який включає в себе розвиток навичок, знань про природні та соціальні об`єкти та явища. Японські педагоги вважають, що усвідомлення наступних понять обов`язкове для розуміння школярами початкової та середньої школи механізмів захисту довкілля:


 1. Періодичні зміни, кругообіг речовин та енергії – природні цикли, які пригнічуються в результаті діяльності людини. Розуміння важливе для орієнтації на зниження впливу на навколишнє середовище.

 2. Різноманітність. В процесі мільярдів років еволюції форми життя на Землі різноманітні за зовнішнім виглядом та способом життя. Для збереження різноманітності екосистем, видового та генетичного різноманіття необхідно зберігати цілісність всієї системи.

 3. Екосистема. Екосистема – це природна система, яка складається з взаємодії організмів та неживого середовища – ґрунту, води, повітря та сонячного світла. Важливе усвідомлення того, що баланс екосистеми дуже нестійкий.

 4. Симбіоз. Явище, при якому різні види організмів живуть довше, зберігаючи тісні зв'язки один з одним в поведінці і фізіологічної активності. У "Основному плані щодо навколишнього середовища" зазначено, що за визначенням, гармонія природного середовища, необхідна і для людської, соціальної та економічної діяльності. Дуже часто поняття «симбіоз» використовується в ширшому сенсі, ніж тільки в біологічному значенні.

 5. Скінченність (обмеженість). Потрібно осмислювати обмежений характер природних ресурсів, знати, що такі ресурси, як паливо, не відновлюються. Усвідомити, що ми повинні берегти ці ресурси для прийдешніх поколінь.

 6. Цілісність. Потрібно не тільки вивчати стан природи, але й правильно керувати її збереженням, захистом. Треба йти шляхом збереження відносин між природою та сталим способом життя.

Таблиця 1

Навчальний предмет

Нова програма

(редакція 2008, 2011 року)Стара програма (1998 рік)


Початкова школа Загальні положення

З метою сприяння незалежному японському просвітництву у майбутньому, виховувати моральних якостей, як основу прагнення зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища.

Виховання моральних якостей, як основи незалежного японського просвітництва у майбутньому.

Суспільні науки

3-4 клас

Взаємозв`язок життя і промислового виробництва, переробка відходів, забезпечення питною водою, електрикою, газом.

Ефективне використання ресурсів (збереження енергії та води).

Культура та традиції кожної місцевості по використанню та збереженню природного середовища.

5 клас

Важливість захисту середовища проживання для здоров`я населення.Робота по збереженню ресурсів країни, запобіганню стихійних лих.

3-4 клас

Взаємозв`язок життя і промислового виробництва, переробка відходів, забезпечення питною водою, електрикою, газом.


5 клас

Важливість захисту середовища проживання для здоров`я населення.

Робота по збереженню водних та лісових ресурсів країни.


Природознавство

Цінувати природне середовище, намагатись зробити внесок у справу збереження та дбайливого ставлення до природи.

3 клас


Спостереження за найближчим природним оточенням.

6 клас


Біологічні відносини в природному середовищі, ланцюжок живлення.

Приводити в порядок і з любов`ю берегти навколишнє середовище, дбайливо ставитись до природи.


«Життя довкілля»

1-2 клас

Викликати інтерес до спілкування з природою, знайомства з рослинами і тваринами, вчити помічати красу природи і берегти її.1-2 клас

Викликати інтерес до спілкування з природою, знайомства з рослинами та тваринами, дбайливо ставитись до природи.Домоведення

5-6 клас

Значення безпосереднього оточення у власному житті, навчання правильно використовувати речі.5-6 клас

Навчання самостійного життя з турботою про довкілля.Фізична культура

3-4 клас

Вивчення факторів навколишнього середовища, що впливають на самопочуття.

На що не потрібно витрачати здоров`я, щоб змінити умови життя.


3-4 клас

Зміна на краще умов життя для власного здоров`я.Мораль

5-6 клас

Як потрібно піклуватись про довкілля.5-6 клас

Як потрібно піклуватись про довкілля.Загальне навчання

Використання таких форм навчальної діяльності як практичні заняття, спостереження, експеримент, дослідження, екскурсії, презентації.

Навчання вирішувати проблеми під час експериментального спостереження, експерименту, дослідження, екскурсій, презентацій та обговорення.

Спеціальні заходи

Класна діяльність, дитячі свята, шкільні заходи.

Класна діяльність, дитячі свята, шкільні заходи.

Окрім безпосереднього викладання охорони довкілля, екологічна освіта робить наголос на підвищення рівня зацікавленості дітей та їхньої чутливості до довкілля, забезпечення фундаментальних знань для розуміння питань екології. Незалежно від розділу, напрямку, предмету та класу, в підручниках питання екології інколи розглядаються в темах, які мають освітню мету іншу, ніж екологічна освіта. Такі навчальні матеріали зосереджені на підвищенні інтересу та чутливості школярів до навколишнього середовища, основних знаннях, які необхідні для розуміння проблем довкілля та розвитку мотивації і позиції сприяння збереженню довкілля. Наприклад, в одній з навчальних цілей навчання японської мови сказано «розвивати здібності відповідно виражати думки з допомогою мови та вміння правильно розуміти». Відповідно з Програмою навчання в підручниках японської мови представлено зразки висловлювань дослідників, які займаються проблемами збереження довкілля. Вважається, що вивчення нарису Рейчел Карсон, написаного про дослідників природи і про дива природи, матиме вплив на ставлення школярів до довкілля.Під час вивчення шкільних предметів школярі отримують фундаментальні знання, які потрібні для розуміння навколишнього середовища та його проблем. Наприклад, під час вивчення природознавства в 4 класі початкової школи, діти знайомляться зі зміною стану води. Ці знання необхідні для вивчення повітря та водних ресурсів. В суспільних науках вивчається історія місцевої громади та способу її життя, яка вчить любити свою землю і підвищує інтерес до проблем довкілля. Уроки мистецтва, коли власними руками малюють подарунки природи, музики, де слухають звуки природних ландшафтів, допомагають виховати естетичну чутливість до природи.
Висновки
Екологічна освіта в школах Японії в центрі уваги Уряду країни. Нормативно-правовими документами передбачено здійснення екологічної освіти під час основного навчання шляхом екологізації навчальних та виховних заходів. Зміст підручників японської початкової школи передбачає не тільки формування обізнаності про природні явища, а також формування відповідного ставлення та чутливості до навколишнього середовища. Велика увага приділяється різноманітній діяльності, пов`язаній з навколишнім середовищем - практичній діяльності в природі, досвіду праці та виробництва, співпраці освітніх закладів і соціальних установ. Екологізація навчальних та виховних заходів в початковій школі Японії дозволяє досягти високих результатів здійснення екологічної освіти, що обумовлює необхідність вивчення досвіду японських педагогів та втілення в педагогічні системи інших країн.
Література


 1. Basic Policy Concerning the Enhancing of the Motivation forEnvironmental Conservation and the Promoting of Environmental Education. Outline of Environmental Education in Japan. February 2005, International Education /cooperation Base System Construction Project – Environmental Education, Ministry of Education, Culture, Sports, science and Technology Field Studies Institute for Environmental Education, Tokyo Gakugei University.

 2. Kimata, Mikioand Fujimura, Konoe Environmental Learning Towardsa Sustainable Society, Baifukan Co., Ltd. 2005.

 3. MinistryofEducation, Culture, Sports, ScienceandTechnology, Japan. – Modeofaccess: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kankyou/index.htm.

 4. Significance and the current state of environmental education / Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. – Modeofaccess: http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/002/001/0501.htm

 5. Report ofthe First Phase Strategic Research. Environmental Education Project. Institute for Global Environmental Strategies, Japan, March 2001.

 6. Abe, Osamu and Bishnu Bhandari. 1999. An overview of environmental education in the Asia and Pacific region. Proceedings of theInternational Conference on Environmental Education in the Asia-Pacific Region, Yokohama, Japan, 27-28 February 1999.

 7. 6.学習指導要領における「環境教育」に関わる主な内容の比較) / MinistryofEducation, Culture, Sports, ScienceandTechnology, Japan. – Modeofaccess: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kankyou/__icsFiles/afieldfile/2013/01/22/1329192_1.pdf


Information about author:

Oksana Svystak-Yarotska – PhD Candidate, Khmelnytsky Humanitarian Pedagogical Academy, Chmelnytsky, Ukraine. E-mail: oksanasvystak@gmail.comSEKCIA: STREDOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   68 • Ключові слова
 • 1. Нормативна база та методичне забезпечення здійснення екологічної освіти в школах Японії
 • 2. Екологічна освіта в змісті предметів шкільного розкладу
 • Significance and the current state of environmental education /
 • Information about author