Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка4/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

VIZUALIZÁCIA POMOCOU POČÍTAČA VO VÝUČBE NAJMLADŠÍCH EDUKANTOVvisualization WitH COMPUTER in teaching the youngest learners
Milan Bernát
Abstrakt

Príspevok prezentuje výskum základných aspektov tvorby Java appletov a ich možnej aplikácie vo výučbe prírodovedných a technických predmetov. V konkrétnosti je orientovaný na vizualizáciu pomocou počítača vo výučbe začiatočníkov v technických a prírodných vedách. Autor pri tom zároveň prezentuje vlastnú tvorbu appletov, pri ktorej najviac vynikne didaktické i odborné majstrovstvo vyučujúceho.Abstract

The contribution is a selected example of instruction sheets for implementation of visualization of electro-magnetic processes. The paper reports the aspects related to Java applets creation and their application in teaching natural subjects. The authors of the paper also present the Java applets he himself created and applied in the natural teaching process. At the same time he emphasises the irreplaceability of didactic and professional mastership of a teacher in the teaching process using Java applet programs.Kľúčové slová: počítač, výučba technických a prírodovedných predmetov.

Key words: computer, teaching technical and natural subjects.
1. Introduction
The contribution is a selected example of instruction sheets for implementation of visualization of electro-magnetic processes

According to our experience in teaching at various educational levels we suggest a hypothesis that in the youngest category of learners it is best to explain the theory of electrical (and electronic) circuits in a simplified manner, i.e. according to didactic procedures of acquiring knowledge, which, in the first phase of their application, are based on known and specific phenomena that gradually transfer learning to abstract and generalizing level, thus, explaining unknown, not understood yet, through known, already understood.


2. Title: SEM circuit of automatic door opener
Thematic group of electro-physical models: The models for teaching basics of transistor technology I – (transistor in the switching mode).

Task: Implement visualization of electro-magnetic processes based on SEM according to the following instructions:

Traditional visualization methods and techniques of visualization processes running in electro-physical systems (characteristic for the traditional educational system), and at the following visualization levels:
A1. Visualization of processes running in electro-physical systems through the connection scheme including description (manual for the construction kit):

Fig. 1., Electrical connection circuit scheme of automatic door opener

Fig. 2., Electro-physical model of automatic door opener
A2. Visualization of dynamics of the course of electro-magnetic processes running in a real model of electro-physical system through electro-physical measuring (based on the construction kit Elektronika):


  1. Innovative experimental visualization methods and techniques (characteristic for experimental system of NIESVE teaching) - symbiosis of visualization on the real model (traditional visualization methods and techniques) and on the computer model of the same electro-physical system (created on the basis of interactive graphical animation and simulation computer models and, furthermore, supported by analogy between “electro-physics and hydro-physics”. See details (p. 37) From the animation process – PR1).

B1. Visualization on the real physical model

B2. Visualization on the virtual computer educational model

Fig. 3, Educational computer model of the automatic door opener circuit

(from the process of “slowed” animation”)


B3. Visualization on the pragmatic application model using the project conception of teaching
.


Fig. 4, Pragmatic application multimedia model (from the process of “slowed” animation”)
References:


  1. BERNÁT, M. 2000. Dynamika priestorových nábojov v nehomogénnych elektrických poliach vytvorených jednosmerným a striedavým napätím. Dizertačná práca , FEI TU Košice.

  2. BERNÁT, M. 2005. K didakticky zameranej vizualizácii niektorých elektrofyzikálnych procesov pomocou počítača a jej aplikácie vo výučbe elektrofyzikálnej zložky učiva spätej s technickou výchovou. Dizertačná práca , PdF UKF Nitra.

  3. RUDOLF, L., V. TVARŮŽKA, 2006. Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce odborných předmětů. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, s. 146-149. [2006-06-20]. ISBN 80-7220-260-X


Príspevok bol finančne podporený grantom KEGA 002UMB-4/2015 - Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní.
Informácie o autorovi:

doc. Ing. Milan Bernát, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra 1, 0801 Prešov. Slovenská republika. E – mail: bernatt@centrum.sk
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68  • Kľúčové slová
  • 2. Title: SEM circuit of automatic door opener Thematic group of electro-physical models
  • Innovative experimental visualization methods and techniques
  • Príspevok bol finančne podporený grantom KEGA 002UMB-4/2015