Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка56/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   68

ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ

ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У АВСТРАЛІЇPROCESS OF IDENTIFYING AND CATERING

FOR THE EDUCATIONAL NEEDS OF GIFTED STUDENTS IN AUSTRALIA
Алла Скирда

Alla Skyrda
Анотація

У статті проводиться аналіз поточної ситуації в сфері виявлення і забезпечення освітних потреб обдарованих студентів у Австрлії. Вона зосереджується на дослідженні того факту, що уряд Австралії за підтримки Департаменту освіти, науки та підготовки кадрів визнає особливі потреби обдарованих студентів, їх різноманітність і необхідність у спеціалізованих освітніх заходах. Органи освіти майже у всіх штатах Австралії розробили політику та керівні принципи для навчання обдарованих студентів. Aвстралійська асоціація з освіти обдарованих і талановитих прийняла положення про те, що обдаровані студенти це діти, які не відповідають будь-яким типовим проявам обдарованості. Обдарованість може бути продемонстрована в ряді академічних і фізичних областях діяльності. Теоретики визначили прототипічні характеристики обдарованих, які містять якість мислення, рідкість думки, обсяг пам'яті та можливості обробки інформації.Annotation

The article aims at analyzing the current situation in the sphere of educating the gifted abroad, namely in Australia. It focuses on the support that educational and other provisions for the gifted are getting from the government and the fact that all that is based on the national legislation. The concept ‘giftedness’ has become more widely recognized and the need to develop the individual potential for high or outstanding achievement has been accepted as an inseparable part of combination of unique practices, procedures and techniques, as well as special attention and facilities that highly able students require. The article singles out the main strategies that should be used while identifying and catering for the educational needs of gifted students. Educational needs of gifted students must be addressed through dedicated and pre-service education programmes. For teachers to identify and cater for these students access to gifted education pre-service training and continued professional training from sources such as tertiary institutions, education systems and state and territory gifted associations is essential.Ключові слова: обдаровані студенти, освітні потреби, навчання, начальний план, освіта.

Keywords: gifted students, educational needs, training, curriculum, education.
Вступ
Постановка проблеми та ії зв’язок з важливими науковими та практичними питаннями.

Підтримка навчання обдарованих дітей перебуває на підйомі в багатьох країнах по всьому світу. Як правило, поширеною думкою протягом минулого століття було те, що найчастіше здатні студенти не потребують особливої уваги або додаткових потреб. Отже, розробкою освітніх та інших положень для обдарованих дітей і студентів повністю знехтували. Тільки за останні два-три десятиліття ця проблема набуває все більш широкого визнання, коли почали вважати, що всі діти мають потребу в підтримці, яка розвине їх потенціал повною мірою.

Ми повинні підтвердити очевидне: виняткова, творча та інноваційна дитина стане інноваційним і творчим працівником завтрашнього дня. Це буде обдарований студент сьогодення, який розв'яже проблеми завтра.

Сьогодні Україна входить до освітнього світового простору, тому дуже важливо ознайомитись з позитивним досвідом країн, які вже мають значні розробки щодо проблеми визнання потреб обдарованих студентів та прийняти його до вживання в Україні. Дуже цікавим виявляється досвід Австралії, де кожен із штатів прийняв різні стратегії для визнання цих студентів, їхнього внеску в економіку та культурну ідентичність країни.


1. Виділення невирішених аспектів проблеми
Поняття «обдарованість» (висока здатність, обдарованість і талант вживаються як синоніми) відноситься до індивідуального потенціалу для високих або видатних досягнень у одній або декількох областях здатності. Вимогами, що висуваються до розробки індивідуального потенціалу, є особиста відданість і мотивація, сприятливе соціальне середовище. Диференційований навчальний план та його диференціація є необхідною умовою для реалізації рівних можливостей для всіх.

Це може бути реалізовано тільки за наявності гнучкої організації школи, різноманітності методів навчання та змістовності предмета. За цих умов обдаровані діти та студентизможуть розвиватися відповідно до їх розвитку та освітніх потреб.


2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Ґрунтовні роботи з проблеми дитячої обдарованості з'явилися ще на початку двадцятого століття, але інтерес до досліджуваного явища значно зрісу другій половині двадцятого століття, особливо в 80-х – 90-х рр. Питанням таланту присвятили свої роботи такі видатні вчени зарубіжжя, як Л. Термен, Джон Гілфорд, С. Тейлор, К. Хеллер, М. Группета і інші.

В Україні деякі аспекти проблеми підтримки обдарованих розглянуті в роботах таких дослідників виявлення здібностей, якВ.М.Алфімов, О. А. Бочарова, Л.В. Кокоріна та ін., виявлення талановитих дітей, а саме М.М. Кабанець, Л.С. Лєвченко,О.Л. Музики, В.О. Моляко, О.І. Кульчицької, О.В. Золотарьової та ін.


3. Цілі статті
Вкрай важливо виділити основні стратегії визнання та забезпечення специфічних потреб обдарованих студентів Австралії, оскільки ці стратегії можуть бути реалізовані в Україні з метою виявлення талановитих студентів та надання їм належної педагогічної підтримки з боку держави та уряду. З точки зору вступу України до всесвітнього освітнього простору обмін такою інформацією буде тільки сприяти ефективному процесу об’єднання.


4. Визнання освітніх потреб обдарованих студентів

4.1. Необхідні стратегії та заходи
Обдаровані студенти вимагають навчального середовища, де вчителі можуть допомогти стати їм незалежними, творчими та інноваційними мислителями. Кваліфікований вчитель розуміє необхідні стратегії для досягнення цих цілей. Ці стратегії якісно відрізняються від тих, які необхідні для студентів, яким тяжко дається з навчанням. Навіть якщо ми припустимо, що 5% студентів є обдарованими, то в більшості класів, ймовірно, виявиться, що єякнайменше один студент, який потребує спеціалізованих заходів. Однак викладачі також повинні мати навички, щоб задовольнити потреби тих, хто має проблеми з навчанням або мають інші особливі потреби. Розвиток необхідних навичок, щоб впоратися зі студентами всіх можливостей є серйозною проблемою для викладачів педагогічних навчальних закладів.

Ми знаємо з авторитетних досліджень, проведених в минулому році в США, що талановиті студенти не належним чином задовольняються в класі. Ці дослідження показують загальну відсутність обізнаності про відповідні навчальні програми, ресурси, педагогічній оціночні стратегії, необхідні для здійснення та максимального використання потенціалу талановитого студента. Провідні міжнародні вчені продовжують представляти чіткі докази того, що відповідні стратегії не реалізуються.

Навчальна програма для обдарованих дітей повинна містити індивідуальний план, який має в собі відповідні форми прискорення, стиснення, угрупування та збагачення. Незважаючи на те, що багато цих стратегій сильно оскаржуються адміністраторами та вчителями, вони підтримуються дослідженням. Обдарованимиє такі студенти, які можуть проходити через регулярний навчальний план набагато більш швидкими темпами, ніж більшість. Стратегії прискорення містять: прискорення навчального плану в межах рівня року навчання; стиснення навчального плану або ущільнення; прискорення під час вивчення якоїсь однієї дисципліни та можливість перескочити рік навчання або достроковий вступ до школи. Успіх цих стратегій залежить від досвіду з обдарованої освіти педагога й адміністраторів, що реалізують стратегії. Дослідження показали, що для обдарованих студентів прискорення має довгострокові позитивні ефекти, як у академічному, так і в соціальному плані. Найбільш ефективні стратегії, рекомендовані для обдарованих студентів відрізняються від стратегій, які прийняті для студентів з труднощами в навчанні.

Для вчителів визначення та задоволення доступу цим студентам до підготовки обдарованих і продовження професійної підготовки з таких джерел, як вищі навчальні заклади, системи освіти та державні асоціації обдарованих має важливе значення. Більшість навчальних курсів вчителів є більш сфокусованими навколо вивчення стратегій для навчання студентів з обмеженими можливостями навчання, тому що на цей час більшість педагогічних навчальних закладів у Австралії не мають обов'язкової підготовки з обдарованої освіти. Батьки та суспільство вважають за краще, якщо б з навчальних закладів виходили випускники – практикуючі початківці, обізнані на повному спектрі питань і цілей навчання обдарованих дітей.


4.2. Політика і практики
Важливість забезпечення потреб дітей, які відчувають труднощі в навчанні та вимагають спеціальних заходів, очевидна. Ці студенти досить помітні та значні успіхи були вже досягнуті в забезпеченні їх підтримки. Дані з досліджень TIMSS підтверджують, що рівень знань з математики та грамотність студентів з особливими потребами покращилися за останнє десятиліття. Курси спеціальної освіти є звичайним явищем і вони забезпечують відповідний фон для початківців-вчителів, щоб задовольнити потреби студентів, які мають труднощі в навчанні. Але ці курси не завжди зосереджені на обдарованих студентах. Таким чином, нові вчителі, як правило, є мало підготовленими для навчання обдарованих студентів, з якими їм доведеться зіткнутися.

Проте, хоча багато викладачів бакалаврату є досвідченими щодо освітніх «особливих потреб», питання якою мірою цей досвід поширюється на обдарованих студентів є проблематичним. У мові та дискурсі більшості установ «винятковість» і «особливі потреби» орієнтовані на студентів, які борються з навчанням.

Є багато практик, що засновуються на фактичних даних, які приймаються для обдарованих студентів залежно від конкретних обставин. Вони містять прискорення навчання, здатність до угруповання, ранній вступ до школи / середньої школи / університету, спеціальної школи або скорочення навчального плану. Деякі з цих практик є структурними, тоді як інші є педагогічними. Реалізація вимагає добре обізнаних і відданих справі вчителів, які розуміють різноманітність і складність обдарованих студентів. Нездатність забезпечити відповідний процес навчання має руйнівні наслідки для обдарованих студентів.

Нудьга, відсутність інтересу і більш серйозні психологічні проблеми були визначені як серйозні наслідки поганого викладання. Дійсно, неуспішність і низька самооцінка визнана однією з основних проблем, коли студенти не отримують відповідний освітній досвід у школах. Існує поширений міф про те, що обдаровані студенти можуть вижити в школах і розвити свої здібності без будь-якої додаткової підтримки, але реальність така, що вони дійсно потребують спеціалізованої допомоги. Обдаровані студенти – це студенти з особливими потребами. Тому політика та практики, які стосуються освіти всіх студентів зі спеціальними потребами повинні містити і обдарованих.

Відповідальність за розвиток студентів з винятковими здібностями повинна бути розділеною між багатьма секторами суспільства та рівнів влади. Проте в кінцевому рахунку суспільство більше очікує, що школи й окремі вчителі будуть підтримувати студентів у реалізації свого потенціалу, прагнучи досягти рівня досконалості, якого вони здатні. Для досягнення цієї мети вчителя потребують вузькоспеціалізованих навичок – основи, яка повинна бути закладена у програми підготовки викладачів.

Підготовка вчителів повинна приділяти особливу увагу необхідності виявлення обдарованих дітей, які мають такі особливості, як низький соціально-економічний статус, сільська ізоляція, фізична інвалідність або корінне походження.


5. Співпраця уряду та асоціацій з освіти обдарованих

5.1. Положення та керівні принципи
Установи, відповідальні за педагогічну освіту мали обмежений досвід взагалі або обмежений досвід роботи з питань, пов'язаних з освітою та розвитком обдарованих студентів наприкінці ХХ сторіччя. У доповіді сенату Австралії 2001 року було виділено цей недолік і були зроблені кроки, щоб надати кошти університетам для підвищення кваліфікації своїх співробітників у цій області.

Другий шлях, зроблений в напрямку підтримки обдарованих студентів, був зроблений, коли було прийнято положення про те що, освітні потреби обдарованих студентів повинні бути вирішені за допомогою спеціалізованих освітніх програм. Австралійська асоціація з освіти обдарованих (AAEGT) є єдиною Національною асоціацією, що займається добробутом і освітою обдарованих дітей в Австралії. Вона була заснована ще в 1985 році йу 1995 році вона об’єдналася з асоціаціями усіх австралійських штатів з питань обдарованих і талановитих. Асоціація видає відповідний академічний журнал – Австралійський журнал з навчання обдарованих дітей – і скликається раз на два роки на Національну конференцію. Її членство охоплює вчителів, батьків, політиків, адміністраторів навчальних закладів, учених та навчальні заклади.

Aвстралійська асоціація з освіти обдарованих і талановитих співпрацює зі своїми афілійованими асоціаціями по всій країні для того, щоб побудувати послідовну та фокусовану основу для підвищення професійних знань, формування суспільного розуміння, ведення досліджень, надавання стипендій, поширення інформації, а також проведення політики розвитку та пропаганди, у тому числі підтримку існуючих ініціатив і результатів та відкриттів з метою підвищення потенціалу університетів для забезпечення навчання обдарованих дітей. Вона співпрацює з іншими професійними асоціаціями вчителів для надання консультативної допомоги з питань, що стосуються освіти обдарованих студентів.

За оцінками Aвстралійської асоціації з освіти обдарованих і талановитих більше 300, 000 обдарованих студентів навчаються у австралійських навчальних закладах. Це базується на моделі для визначення обдарованих студентів, що була прийнята у 2005 році і вказує на те, що 10 відсотків населення є обдарованим.

Aвстралійська асоціація з освіти обдарованих і талановитих прийняла положення про те, що обдаровані студенти та діти не відповідають будь-яким типовим проявам обдарованості. Обдарованість може бути продемонстрована в ряді академічних і фізичних областей діяльності. Теоретики визначили прототипічні характеристики обдарованих, які охоплюють якість мислення, рідкість думки, обсяг пам'яті та можливості обробки інформації. Беручи до уваги виняткові характеристики цих студентів, було визначено, що вони потребують спеціалізованого освітнього досвіду. Основною вимогою для обдарованих студентів є те, що їх навчальний досвід повинен бути співмірним їх здібностям.

Aвстралійська асоціація з освіти обдарованих і талановитих визнає, що всі освітні програми підготовки надають можливості для студентів розглядати питання розвитку їх педагогічної експертизи як винятково важливі. Дослідження показують, що більшість учителів амбівалентні щодо потреб обдарованих і відкидають спеціальні положення для обдарованих студентів виходячи з їх особистого світогляду. Ці переконання не забезпечують міцну основу для досягнення намірів національної політики, пов'язаних з наданням обдарованим оптимального навчання. Ці твердження підтримуються Австралійськіми дослідженнями, заснованими на ролі університетів у підготовці вчителів для освіти обдарованих.

Органи освіти майже вусіх штатах Австралії розробили політику та керівні принципи для навчання обдарованих студентів. Однак дефініція критеріїв обдарованості розрізняється, і в навчальній літературі відображається різноманітність думок і термінології. Широко прийнятау Сполучених Штатах дефініція в 1982 році передбачає, що обдарованими є ті, хто має видатні здібності, здатні на високу продуктивність і які вимагають диференційованих освітніх програм, щоб максимізувати їх потенціал. У літературі підкреслюється різноманітність у характеристиках і особистості серед обдарованих студентів і звертається увага на той факт, щообдарованість може бути замаскованою цілою низкою чинників, у тому числі нездатністю до навчання, культурою і можливостями навчання.

5.2. Рекомендації
Уряд Австралії за підтримки Департаменту освіти, науки та підготовки кадрів визнає особливі потреби обдарованих студентів, їх різноманітність і необхідність у спеціалізованих освітніх заходах.

Обдаровані студенти повинні розглядатися як студенти з особливими потребами тією мірою, якою вони потребують спеціалізованого втручання вчителя. Вони потребують стратегії навчальних програм і освітніх умов, які сприяють розвитку їх особливих здібностей. Поточна політика уряду Австралії визнає ці потреби, особливо на рівні підтримки, що надається в рамках програм професійного розвитку в рамках програми AGQTP.

У парламенті існує широка підтримка розвитку інтелектуального потенціалу нації. Суспільство потребує творчих та інноваційних мислителів, учених, інженерів і керівників. Ці люди в цей час нудяться в школах по всій Австралії, тому що вони не можуть отримати рівень підтримки, необхідної їм від своїх вчителів.

Більшість штатів в Австралії мають добре задокументовані методики для виявлення тазабезпечення потреб обдарованих студентів, проте доповіді Сенату свідчать про те, що не всі ці стратегії реалізуються. Серед причин, що пояснюють це є відсутність знань про спеціальні освітні принципи, що лежать у основі навчання обдарованих дітей. За доповіддю Сенату «Про освіту обдарованих і талановитих дітей», непідготовлені вчителі, більш імовірно, побачать обдарованість в добре вихованих дітях домінантної культури, і, як правило, пропустять відстаючих, дивиргентних студентів, носіїв візуаотно-просторового інтелекту, і дітей, які маскують свої здібності.

Хоча кожен із штатів Австралії прийняв різні стратегії для визнання цих студентів, їхнього внеску в економіку та культурну ідентичність певним чином, рівень професійної підтримки в підготовці вчителів є проблематичним. Центральним питанням є те, що університети за великим рахунком не забезпечують достатньої уваги підготовці вчителів обдарованих студентів.

Сьогодні асоціація вважає за необхідне переглянути рекомендації з питань навчання обдарованих дітей, які б виступали за зміцнення програм педагогічної освіти, які б гарантували, що всі початківці-викладачі отримали спеціалізовану та визнану підготовку щодо освіти обдарованих студентів.

Комітет рекомендує педагогічним навчальним закладам залучати до навчальних курсів достатню інформацію про обдарованих дітей з метою зробити студентів-майбутніх вчителів обізнаними про потреби цих дітей і спеціальні методи інформаційних і навчальних стратегій, які майбутні вителі повиннівикористати після закінчення університету.

Уряд погодився з рекомендацією, що освітні програми вчителів повинні надавати вчителям знання та навички з виявлення учнів, чиї здібності можуть бути замасковані різними обставинами. Запропонований план дій був зосереджений у австралійському комітеті віце-канцлера і деканів освіти, щоб підкреслити необхідність програм підготовки викладачів щодо питань, пов'язаних не тільки з виявленням обдарованості, а й з ефективним управлінням нею в класній кімнаті.

Уряд Австралії має запропонувати органам освіти вимагати як умови зайнятості, викладачам, які нещодавно закінчили університети, мати принаймні один семестрпідготовки щодо особливих потреб обдарованих дітей. Це повинно охоплювати підготовку з виявленняобдарованих дітей і педагогіку їх навчання.

Надання підтримки освіти обдарованих по всій Австралії часто зосереджено на верхньому рівні шкільної освіти, де існують спеціальні школита спеціальні академії, створюються структурні програми з метою підтримки обдарованих студентів. Проте дуже важливо, щоб обдаровані студенти ідентифікувалися на самому їх початку. Отже, особливу увагу слід приділяти реалізації курсів за програмами підготовки викладачів для дошкільної та початкової школи.

Асоціацією було рекомендовано, щоб уряд надав фінансування для розробки ресурсів для програм підготовки викладачів з додаванням підтримки мультимедіа, що ілюструє прийнятні освітні практики.

Ще було рекомендовано, щоб уряд підтримував розвиток мереж фахівців-практиків і викладачів педагогічних навчальних закладів, щоб обмінюватися та спільно працювати над розвитком зразкових навчальних планів для педагогічної освіти. Це може прийняти форму національного форуму.


Висновки
Обдарованість і освіта обдаровантх повинна бути темою як і національних систем законодавства, такі програм підготовки вчителів. Нові компетенції статусу кваліфікованого вчителя охоплюють уміння виявити обдарованих студентів, розуміння наявності їх специфічних освітніх потреб, їх виявлення та забезпечення через зміну й удосконалення начальних планів згідно з цими потребами тощо. Існує зростаюча кількість вчителів, які навчаються та професійно розвиваються в цій області. Крім вчителів, іншітакі відповідні фахівці в галузі освіти,як психологи, консультанти, шкільні інспектори, представники місцевих органівосвітийурядування можуть отримати доступ до навчання та розвитку зпитань обдарованості та навчання обдарованих дітей та студентів.
Література


  1. Archambault F., Westberg K., Brown S., Hallmark B., Zhang W., & Emmons C. (1993). Classroom practices used with gifted third and fourth grade students. Journal for the Education of the Gifted, 16(2), 13-28.

  2. Clinkerbeard P.R.& Kolloff P.B.(2001) Ten suggestions for including gifted education in pre-service teacher education. The Teacher Educator. 36(3), 214-218.

  3. Gross M. (2004). Exceptionally gifted children. London & New York: Routledge.

  4. TaylorT.& Milton M. (2006) Preparation for teaching gifted students: An investigation into university courses in Australia. Australian Journal of Gifted Education, 15(1), 15-22.

  5. Van Tassel-Baska J.(2005) Gifted programs and services: What are the non-negotiables? Theory into Practice, 44(2), 90-97.Information about author:

Alla Skyrda – Senior Lecturer, Language Training Department, Donetsk National Technical University, Pokrovs’k, Donetsk region, Ukraine. E-mail: alla.skyrda@ukr.net


SEKCIA: KOMUNIKAČNÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   68