Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка57/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   68

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУRICH MEDIA ENVIRONMENT
AS A MEANS intensification of educational process

Ігор Новаківський

Ihor Novakivskyi
Анотація

В статті викладено теоретичні основи та принципи підготовки і проведення лекційних занять із застосуванням слайд-презентації в університеті. Розглянуто особливості проведення лекційного заняття в університеті. Проаналізовано типову поведінку студентів на лекційному занятті. Вказано на особливості проведення лекції у великих та малих аудиторіях. Сформовано ряд пропозицій для професійної підготовки і проведення мультимедійної лекції. Визначено сукупність основних принципів для забезпечення системності побудови мультимедійної лекції.Annotation

In the article theoretical bases and principles of preparation and realization of the lecture reading are expounded with application of sliding presentation seat in an university. The features of realization of lecture employment are considered in an university. Typical behaviour of students is analysed on lecture employment. It is indicated on the feature of realization of lecture in large and small audiences. The row of suggestions is formed for professional preparation and realization of multimedia lecture. The aggregate of basic principles is certain for providing of the construction system of multimedia lecture.Ключові слова: лекція, слайд-презентація, універсистет, викладач, студенти, мультимедіа.

Keywords: lecture, slide presentation, university teachers, students, media.
Вступ
Викладання навчального матеріалу вимагає від викладача університету звертатися до різних галузей наукового і прикладного знання, щоб розвивати у студента здібність розуміти, інтерпретувати інформацію, формувати культуру мислення. Використання засобів мультимедіа в начальному процесі дозволяє не тільки забезпечити перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння навичками самостійно здобувати нові знання й вміння, але й оптимізувати освітній процес. Мультимедійні ілюстративні матеріали, окрім підтримки вміння вчитись, дозволяють розглядати явища у складній багаторівневій сукупності.

1. Особливості проведення лекційного заняття
При проведенні лекції викладач, який більшість часу перебуває перед аудиторією, представляє інформацію одразу всім учасникам. Як правило, цей метод використовується, аби донести нову інформацію одночасно до великої кількості студентів в умовах, коли слухачі мають слабку підготовку або взагалі не мають базових знань з певної теми. Тривалість таких лекцій зазвичай становить дві навчальні години.

Слід пам'ятати, що під час лекції аудиторія пасивно сприймає інформацію, тому думки слухачів можуть відхилятися від теми, якщо лекція задовга, або представлена інформація не відповідає темі, або ж лектор читає матеріал не надто динамічно. Оскільки під час лекційних занять можливості для взаємодії між лектором та аудиторією вкрай обмежені, лектор і слухачі не можуть бути впевнені в тому, що тлумачать зміст лекції однаково. Природно, добре підготовлена й прочитана лекція більше зацікавить аудиторію, ніж така, коли лектор погано орієнтується в темі, що особливо негативно впливає на інтерес аудиторії, читає текст лекції слово в слово за конспектом, не підтримуючи візуального контакту з аудиторією.

Мультимедійна лекція є однією з найефективніших форм проведення занять в університеті. В ній інформація структурується й узагальнюється лінійно, знання інтегруються. Мультимедійна лекція вчить структурувати й інтерпретувати інформацію, активізує творчі здібності студентів, дає можливість формувати знання, створювати умови для альтернативних рішень і здійснювати інтерактивні зв’язки. Технологія презентації мультимедійної лекції активізує творчі здібності студентів, розвиває конвергентне й дивергентне мислення, так як під час лекції вони активізуються. Таким чином можна вважати, що матеріал повинен сприйматися як єдиний інформаційний блок у знаннєвій формі [1].

Успішна презентація вимагає від того, хто її проводить виявляти гнучкість, бути готовим до непередбачуваних обставин, адже перелік і порядок слайдів наперед зафіксовано. Тут можна згадати Закон Мерфі - якщо неприємність може виникнути – тоді вона обов'язково виникне. Наприклад, для мінімізації неочікуваних збурень презентацію доцільно готувати у різних форматах представлення (наприклад, *.pptx, *.ppt, *.pdf).

Як допоміжну рекомендацію потрібно додатково врахувати таке:


 • В окремі моменти лекції доцільно продумати використання порожніх слайдів-заглушок (просто білий фон)- це потрібно, коли ваша доповідь пішла вперед.

 • Не доцільно використовувати лазерні указки, оскільки глядачеві важко зв'язати точку на екрані з рукою викладача і його діями.


2. Аналіз поведінки слухачів на лекції
Ряд психологів стверджують, що студент в середньому може концентруватися на одному виді діяльності не довше 10-15 хвилин, а у більшості випадків лекції в університеті тривають близько 50-90 хвилин. Проте існує достатньо доказів на те, щоб стверджувати зворотне. Загалом потрібно прийняти до уваги, що рівень уваги студентів непостійний і залежить від таких чинників як мотивація, емоції, задоволення від заняття і навіть час доби.

Абсолютна більшість викладачів притримується думки, що нові технології створили покоління студентів, що легко відволікається, з короткою концентрацією уваги». Ще один факт - більшість викладачів стверджують, що сьогоднішні цифрові технології швидше за все відволікають студентів, ніж допомагають в навчанні.

Навчальна інформація у мультимедійній формі є ефективною для всіх студентів, хоча можна відмітити, що індивід запам’ятовує приблизно 30% прочитаної інформації та близько 20% інформації, сприйманої на слух, тоді як при сприйнятті одночасно на слух і зір частка запам’ятовуваної інформації збільшується до 50-75% [3,8].

Співвідношення значущості різних шляхів сприйняття інформації у людини досліджував Е.Дейл [1]. Зокрема він стверджував, що ступінь засвоєння матеріалу залежить від способу отримання інформації, а аналітичну залежність цього факту наведено на рис. 1.

Зазначимо, що найбільш ефективним є використання у комплексі аудіовізуальних засобів, за допомогою який людський мозок краще засвоює інформацію.

Рис. 1. Конус Дейла


Знання регламенту мультимедійної лекції допомагає правильно побудувати виступ і управляти увагою глядачів. Графік зміни рівня уваги студентів залежно від тривалості лекції наведено на рис.2.

skupina 2

Рис. 2. Графік зміни рівня уваги студентів залежно від тривалості лекції


Графік показує зміну рівня уваги залежно від тривалості виступу (для 90 хвилинної доповіді). Легко помітити, що після 20-30 хвилин інтерес починає неухильно знижуватися, досягаючи мінімуму на 60-70 хвилинах. До кінця доповіді інтерес студентів знову підвищується.

З цього можна взяти ряд наступних висновків: • Лекцію доцільно розбити на частини. На 20-30-их хвилинах доповіді студентів потрібно збурити за допомогою відволікаючого маневру. Для прикладу, можна розповісти анекдот, випадок з життя, показати цікавий слайд, звернутися до залу з питанням, навіть просто узяти в руки заздалегідь деяку річ із столу.

 • Аудиторія повинна знати, скільки залишилося до кінця виступу - інакше підйому інтересу у кінці лекції не вібудеться. Можна тактично нагадувати залу скільки положень ще потрібно розглянути. Це можна зробити з використанням таких фраз: «нам залишилося розглянути такі-то питання», «в завершальній частині виступу».

 • Найважливіші положення мультимедійної лекції найкраще навести на початку і повторити у кінці презентації.


3. Способи концентрації уваги слухачів при проведенні лекцій
Усередині великої групи людей, людина почуває себе більш захищеною. В зв'язку з цим у великій аудиторії студенти більш яскраво проявляють групову тотожність, і тому особливу увагу потрібно приділяти тим, хто її очолює. Проте і він побоюється виділитися із загальної маси. Загалом у великій аудиторії студенти:

 • об'єднуються і солідаризуватимуться;

 • одностайно сприймають і схвалюють чиєсь лідерство.

 • з великої аудиторії людині складніше поставити питання

Дуже важливо щоб для великої аудиторії саме доповідач став лідером. Якщо викладач поступиться правом лідера – тоді привернути увагу до лекції буде дуже важко. Отже, для того, щоб оволодіти увагою великої аудиторії необхідно:

 • максимум ораторської майстерності.

 • максимум чіткості в роботі з візуальними засобами.

 • мінімум питань із залу.

У великій аудиторії викладач є оратором, а зал – слухачами, які задають свої питання, тільки це дозволить викладач.

Якщо у великій аудиторії слухач може злегка прикрити очі, вважаючи, що його ніхто не помітить, то в маленькій – всі рухи студентів видимі для викладача. Можна стверджувати, що у маленькій аудиторії – кожен за себе. Тому у маленькій групі викладач повинен спробувати налагодити живе спілкування, а не монолог. Крім того не доцільно створювати враження того, що усе було сплановано заздалегідь - в цьому випадку, як не дивно, викладання матеріалу буде менш переконливим для слухачів. В маленькій аудиторії потрібно дотримуватись таких принципів викладання: • максимум питань і відповідей;

 • максимум неофіційності;

 • максимум гнучкості в послідовності викладу і змісту;

 • максимум знань свого предмету;

 • мінімум демонстрації навичок ораторського мистецтва і професійності в поводженні з комп'ютеризованими засобами.

Потрібно врахувати, що слухачі, як правило, не бажають напружувати пам'ять, тому викладачу потрібно максимально повно використовувати сучасні мультимедійні засоби для активізації студента в аудиторії.


Висновки
Таким чином, мультимедійну лекцію можна розглядати як систему «комп’ютер – дидактичні матеріали – студент – викладач». Елементами цієї системи є: викладач як суб'єкт-організатор навчальної діяльності студентів; студент як об'єкт навчання; дидактичні матеріали як засоби навчання; інформаційно-комунікаційна техніка та Інтернет як середовище-каталізатор навчального процесу.

Загалом, щоб забезпечити системність мультимедійної лекції, необхідно дотримуватися таких принципів: • цілісності та упорядкованості навчального матеріалу;

 • активності студентів;

 • професійної спрямованості та доцільності;

 • активізації пізнавальної діяльності;

 • науковості;

 • систематичності й послідовності;

 • наочності;

 • емоційності процесу навчання;

 • психолого-педагогічної доцільності застосування мультимедійних технологій.

Ґрунтуючись на викладеному, можна сказати, що мультимедійна лекція значно оптимізує процес навчання студентів університету. За її допомогою створюється сприятлива основа для ефективного навчального процесу. Аудіовізуальні матеріали сприяють цілісному розумінню інформації, полегшують орієнтування слухачів у складній сукупності зв’язків між окремими компонентами матеріалу, що вивчається.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   68 • Ключові слова
 • 1. Особливості проведення лекційного заняття
 • 2. Аналіз поведінки слухачів на лекції
 • 3. Способи концентрації уваги слухачів при проведенні лекцій