Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСьогодні людство, само того не підозрюючи, існує в океані електромагнітних полів. Ці поля різні за частотою та напруженістю. Їхні характеристики коливаються у часі

Скачати 104.67 Kb.

Сьогодні людство, само того не підозрюючи, існує в океані електромагнітних полів. Ці поля різні за частотою та напруженістю. Їхні характеристики коливаються у часі
Скачати 104.67 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір104.67 Kb.


ВСТУП

Рік у рік зростає забруднення навколишнього середовища фізичними небезпечними факторами, до яких належать і електромагнітні та іонізуючі і теплові випромінювання, транспортний та виробничий шум або, як заведено говорити, акустичне забруднення навколишнього природного середовища.

Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

До сьогодні постійний моніторинг параметрів фізичних факторів у багатьох містах і населених пунктах практично не здійснюється.

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

А тим часом такий небезпечний фактор як електромагнітне випромінювання дуже небезпечно впливає на здоров’я людини та існування всіх живих організмів.

Електромагнітне випромінювання Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.

Його джерелами є теле- та радіостанції, лінії електропередач, виробниче обладнання та численні побутові прилади, в оточенні яких проходить життєдіяльність переважної більшості не лише міського, але й сільського населення.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.


Сьогодні людство, само того не підозрюючи, існує в океані електромагнітних полів. Ці поля різні за частотою та напруженістю. Їхні характеристики коливаються у часі. Весь цей процес отримав назву "електросмог”, і вчені гаряче обговорюють, яку небезпеку для живих організмів створюють джерела найрізноманітніших електромагнітних випромінювань. Високочастотні випромінювання можуть іонізувати атоми та молекули соматичних клітин і порушувати в них біохімічні процеси.

Електромагні́тне по́ле - це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом.

Соматичні клітини (грец. σὠμα/soma - тіло) - загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини.

Стрімко зростає енергонасиченість побуту людей. Електроніка підступає все ближче та ближче до людини. Комп’ютер, телевізор, відео система, мікрохвильова піч, радіотелефон - ось далеко не повній перелік технічних пристроїв, з якими людина постійно взаємодіє. Павутина проводів електропостачання в домах та в службових приміщеннях оточує людину. Людина вже поставлена в такі умови, за яких вона значний час знаходиться під впливом штучних полів, створених електронними системами та системами електропостачання. Особливо інтенсивно входять до нашого життя мобільні телефони, без яких ми уже не уявляємо свого життя. Для передачі сигналів на мобільні телефони, які забезпечують їх роботу, використовують вишки мобільного зв’язку. А для роботи електроприладів необхідні електростанції. оскільки в нашому селищі розміщена теплова електростанція станція, в селищі знаходяться високовольтні лінії електропередач, які також випромінюють електромагнітні хвилі

Нас зацікавило, чи впливають електромагнітні випромінювання цих вишок та високовольтних ліній електропередач на ріст та розвиток живих організмів.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.

Тому темою нашої роботи ми обрали: «Дослідження впливу електромагнітного випромінювання вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередач на проростання насіння квасолі звичайної(Phaseolus vulgaris L.)  .

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

Проростання насіння - перехід насіння рослин від спокою до активної життєдіяльності, початковий етап онтогенезу рослин, на якому утворюється паросток. Відбувається при забезпеченості вологою і киснем, відповідному температурному і світловому режимі.

»

Мета:


дослідити вплив електромагнітного випромінювання вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередач на проростання насіння квасолі звичайної(Phaseolus vulgaris L.) , а отже ріст рослин

Об’єкт дослідження: електромагнітні випромінювання

Предмет дослідження:

вплив електромагнітного випромінювання високовольтних ліній електропередач та вишок мобільного зв’язку на проростання квасолі звичайної(Phaseolus vulgaris L.) 

Методи: аналіз теоретичного матеріалу, спостереження, експеримент.

Завдання: • ознайомитися з електромагнітним випромінюванням та принципом його дії;

 • опрацювати інформацію про електромагнітне випромінювання, яке створюють вишки мобільного зв’язку;

 • проаналізувати інформацію про електромагнітне випромінювання, яке створюють вишки мобільного зв’язку;

 • дослідити вплив електромагнітного випромінювання вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередач на проростання насіння квасолі звичайної(Phaseolus vulgaris L.) 

Практичне та теоретичне застосування проекту:

матеріали проекту можна використовувати на уроках фізики під час вивчення теми «ЕМВ» , біології, розглядаючи фактори впливу на ріст та розвиток рослин рослини та екології. Дослідження , зроблені в проекті, можуть бути корисними для агрономів та працівників сільського господарства.РОЗДІЛ 1

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

  1. Поняття про електромагнітне випромінювання та його типи

Електромагні́тне по́ле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами.

Розрізняють природні та штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП). У процесі еволюції біосфера постійно перебуває під впливом ЕМП природного походження (природний фон): електричне та магнітне поля Землі, космічні ЕМП, передусім ті, що генеруються Сонцем.

Електромагні́тна взаємоді́я - найбільш досліджена з чотирьох фундаментальних фізичних взаємодій. Основними рівняннями електромагнетизму є рівняння Максвелла. Поширюється у формі електромагнітного поля, що складається з векторних безмасових квантів - фотонів.

Магні́тне по́ле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

У період науково-технічного прогресу людство створило і все ширше використовує штучні джерела ЕМП.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

У теперішній час ЕМП антропогенного походження значно перевищують природний фон і є тим несприятливим чинником, чий вплив на людину з року в рік зростає. Джерелами, що генерують ЕМП антропогенного походження, є телевізійні та радіотрансляційні станції, установки для радіолокації та радіонавігації, високовольтні лінії електропередач, промислові установки високочастотного нагрівання, пристрої, що забезпечують мобільний та сотовий телефонні зв'язки, антени, трансформатори і т. ін. По суті, джерелами ЕМП можуть бути будь-які елементи електричного кола, через які проходить високочастотний струм [1]. Причому ЕМП змінюється з тою ж частотою, що й струм, який його створює. Електромагнітні поля характеризуються певною енергією, яка поширюється в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Основними параметрами електромагнітних хвиль є: довжина хвилі А, м; частота коливання /, Гц; швидкість поширення радіохвиль с, яка практично дорівнює швидкості світла с = 3 o 108 м/с.

Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом

Швидкість світла Швидкість світла - фізичний термін, який використовується у двох, пов'язаних між собою, але концептуально різних значеннях. Перш за все швидкість світла - фундаментальна фізична стала, швидкість розповсюдження електромагнітної взаємодії у вакуумі.

Ці параметри пов'язані між собою наступною залежністю:

 = с/f

Залежно від частоти коливань (довжини хвилі) радіочастотні електромагнітні випромінювання поділяються на низку діапазонів [2]( табл.1.1.).

Таблиця 1.1. спектр діапазонів електромагнітних випромінювань радіочастот
  1. Природне електромагнітне випромінювання Землі

Життя на Землі виникло і продовжує існувати завдяки випромінюванню Сонця. Сонячне випромінювання є електромагнітним випромінюванням.

Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.

Зі шкільних підручників фізики відомо, що кожен відпочиваючий електричний заряд створює навколо себе електричне поле.

Електри́чний заря́д - фізична величина, яка є кількісною мірою властивості фізичних тіл або частинок речовини, що вступають в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд звичайно позначають латинськими літерами q або великою буквою Q .

Таке поле називається стаціонарним (або постійним) електричним полем. Рухомий електричний заряд створює навколо себе магнітне поле. Електромагнітні хвилі являють собою збурення електромагнітного поля, що поширюються у вільному просторі зі швидкістю світла. Ми в подальшому будемо використовувати термін «електромагнітне випромінювання».

Світловий конус

Термін "електромагнітне випромінювання" охоплює величезний діапазон частот від 0 до 10 22 Гц. Сюди входять найбільш вивчене видиме випромінювання, прилеглі до нього з обох боків інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, а крім того набагато гірше вивчені рентген і у-випромінювання в області високих частот і багато діапазонів радіочастотного випромінювання в області низьких частот.

Ультрафіолетове випромінювання (від лат. ultra - «за межами»), скорочено УФ-випромінювання або ультрафіолет - невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм.

У результаті ширина шкали частот спектра електромагнітного випромінювання перевищує 22 порядку. На цій частотній шкалою добре вивчене видиме випромінювання займає менше половини одного порядку. Але саме це випромінювання дає людині 80 — 90 % інформації про навколишній світ завдяки процесам зору, постачає його і весь тваринний світ їжею завдяки процесам фотосинтезу і т. д.

Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Життя на Землі протікає в умовах впливу ще і геомагнітного поля Землі. Геомагнітне поле Землі містить постійну складову, на частку якої припадає близько 99% , і змінну, внесок якої оцінюють в 1%. Існування постійного магнітного поля пояснюють процесами в рідкому металевому ядрі планети. Його орієнтація задається магнітними полюсами, положення яких не збігається з положенням географічних полюсів.

Географі́чний по́люс (також заст. бігу́н) - точка, в якій вісь обертання Землі перетинається з поверхнею Землі. Є два географічні полюси: північний полюс - розташований в Арктиці і південний полюс - в Антарктиці.

Положення магнітних полюсів відчуває дуже повільні зсуви від століття до століття, тобто в першому наближенні може вважатися стійким. Напруженість геомагнітного поля максимальна біля полюсів (близько 60 А/м) і мінімальна на магнітному екваторі (близько 30 А/м).

Змінне магнітне поле породжує струми в магнітосфері та іоносфері, які викликають коливання в широкому діапазоні частот від 10 до 10 Гц з амплітудою до сотих часток А/м. Магнітні бурі, про яких зараз дають попередження синоптики, багаторазово збільшують інтенсивність цієї змінної складової.

Природні електромагнітні поля на Землі варіюють із добової, 27-добової, сезонної та 11-річною періодичністю. Ці варіації корелюють із зміною таких геофізичних факторів, як освітленість, температура, атмосферний тиск і ін У малорозвинених народів спостерігається особлива чутливість до чинників навколишнього середовища і в першу чергу до геомагнітних факторів, але з розвитком цивілізації і зростанням урбанізації людина все більше втрачає здатність реагувати на тонкі впливу природних факторів.

Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

Геофі́зика (від дав.-гр. γή - земля та дав.-гр. φυσικά - єство, природа) (англ. geophysics; нім. Geophysik f) - комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл.

І тим не менш, ця чутливість залишилася, і фіксується медиками [1.TILTS].

Ще в 1940-х роках було виявлено зв'язок між вмістом лейкоцитів у крові і добовими змінами кров'яного тиску у людини із змінами магнітної активності. Аналіз понад 40 тисяч випадків нервових і психічних захворювань показав, що їх загострення найчастіше відзначається в періоди магнітних бур. Це було встановлено в 1957 — 1961 рр. Аналіз 5 тисяч смертельних випадків виявив суттєве зростання смертності від серцево-судинних захворювань в періоди магнітних бур [3].

У відділенні реанімації Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ №3) МПС р. Москви був проаналізований масив даних гострої серцево-судинної патології та летальних випадків за 1992-1993 рр. В цей період магнітні бурі характеризувалися різною інтенсивністю і тривалістю. Було показано, що у період магнітних бур число інфарктів міокарда зростає в 2,5 рази, гострих порушень мозкового кровообігу в 2 рази, випадків стенокардії, порушень серцевого ритму у 1,5 рази, летальних випадків у 1,2 рази порівняно з періодом, коли магнітних бур не було [5].

Природне електричне поле Землі є наслідок надлишкового негативного заряду на її поверхні.

Серце́вий ритм, частота серцевих скорочень - важлива характеристика фізіологічного стану організма. Зазвичай розраховується як число скорочень серця за хвилину та виражається в числі ударів за хвилину.

Електричне поле Землі - електричне поле, що існує між поверхнею Землі та іоносферою. Напруженість найбільша біля поверхні Землі, де становить приблизно 130 В/м, і швидко спадає з висотою. На висоті 1 км вона становить приблизно 40 В/м, на висоті 50 км практично нульова.

Зазвичай його напруженість лежить в межах 100 — 500 В/м і сильно залежить від стану атмосферного фронту. В умовах грози його напруженість зростає на порядки і може досягати сотень кВ/м.

Крім того, існують і радіохвилі природного походження. Їх породжують космічні джерела, такі як Сонце, інші галактики, а також розряди блискавок та інші джерела.

Фро́нт атмосфе́рний - перехідна зона між двома повітряними масами з відмінними фізичними властивостями (головним чином температурою та вологістю). Також, умовно, поверхня поділу між двома повітряними масами в атмосфері.

Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.

Вони мають широкий діапазон частот. В даний час вважається, що ефект їх дії на живі організми нікчемний з-за низького рівня впливу і випадкового характеру. У минулі часи цим і вичерпувалася вплив полів на живі системи, в тому числі і на людину.


1.3.Електромагнітне випромінювання вишок мобільного зв’язку

Електромагнітні поля, які створюють вишки мобільного зв’язку.

Мобільна вишка біля будинку - це безпечно?

Базові станції мобільного зв`язку оточують нас щільним кільцем. Харків`яни скаржаться: після появи біля будинку такої антени їх самопочуття різко погіршилось. Фахівці перевірили, чи несуть в собі шкоду ці підозрілі споруди.

Сьогодні в Україні послугами мобільних операторів користуються 53 мільйони абонентів, їх обслуговують більше 30 тисяч базових станцій. Навіщо потрібні ці станції? Вони підтримують зв`язок з тими мобільними радіотелефонами, що знаходяться в зоні їх дії , приймають і передають сигнали. Залежно від стандарту базова станція випромінює електромагнітну енергію в діапазоні частот від 450 до 1900 Мгц.

У нашій країні ці санітарно-гігієнічні норми роботи радіотехнічних G— об`єктів жорсткіші, ніж західні, — говорить завідувачка відділенням контролю за електромагнітними випромінюваннями CЕС Людмила Мовчан.

Для порівняння: щільність потоку електромагнітного випромінювання в Україні не повинна перевищувати 2,5 мікровата на один квадратний сантиметр (мкВт/см2), в Росії — 10 мкВт/см2, а в країнах Європи — 100 мкВт/см2. До речі, у нас на одному місці дозволяють встановлювати декілька базових станцій — якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів[7].


1.4.Електромагнітне випромінювання високовольтних ліній електропередач(ЛЕП)

Головна небезпека, що виходить від ліній електропередач, - це електромагнітні поля. Вчені зараховують їх до одного із серйозних видів екологічного забруднення. "Електромагнітний смог" невідступно, а головне, невидимо переслідує сучасну людину: електромагнітні поля в безлічі оточують нас практично скрізь, де б ми не знаходилися.

Лінії електропередач випромінюють статичне поле і змінні хвилі. Однак таке ж випромінювання надходить і електропроводки, і від будь-яких електроприладів, які знаходяться в наших будинках і квартирах. При порівнянні розетки змінного струму з напругою в 220 В, що знаходиться в метрі від людини, і ЛЕП, передавальної струм напругою приблизно 200 кВ, розташованої в тридцяти метрах, і враховуючи, що сила статичного поля зменшується пропорційно квадрату відстані, обидва цих джерела випромінювання, впливають приблизно однаково.

Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

Розрахунок показує, що еквівалентом розетки знаходиться від нас в метрі буде ЛЕП, передавальна струм з напругою в 6,5 кВ. Крім того, слід мати на увазі, що в нашому будинку є кілька розеток, до плюс десятки метрів електропроводки, телевізор, холодильник, комп'ютер, інші електроприлади, чиє випромінювання може бути набагато сильніше.

З цього випливає, що не варто стверджувати, що високовольтні ЛЕП так вже згубно впливають на організм людини.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

З іншого боку, до кінця це питання ще не вивчений.

Лінії електропередач і деякі інші енергетичні установки створюють електромагнітні поля промислових частот (50 Гц) в сотні раз вище середнього рівня природних полів. Напруженість поля під ЛЕП може сягати десятків тисяч В/м. Найбільша напруженість поля спостерігається в місцях максимального провисання дротів, в точці проекції крайніх дротів на землю і в п’яти метрах від неї зовні від повздовжньої вісі траси: наприклад, для ЛЕП-330 кВ – від 3,5 до 5 кВ/м, для ЛЕП - 500 кВ – від 7,6 до 8 кВ/м, для ЛЕП-750 кВ – від 10 до 15 кВ/м.

Негативний вплив електромагнітних полів на людину і на ті або інші компоненти екосистем прямо пропорційний потужності поля і часу опромінення. Несприятливий вплив електромагнітного поля, що створюється ЛЕП, виявляється вже при напруженості поля, що дорівнює 1 кВ/м. У людини порушується робота ендокринної системи, обмінні процеси, функції головного і спинного мозку і ін.

Ендокри́нна систе́ма - сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і лімфу гормони (речовини з високою біологічною активністю, що регулюють ріст і діяльність клітин різноманітних тканин).

На ріст рослин ЛЕП середньої потужності не впливають, а от високовольтні ЛЕП прискорюють процеси в організмі рослин, тим самим виснажуючи рослину і впливаючи на її генотип і здатність до мутацій.

Відповідно до СанПіН № 2971-84 визначаються санітарно-захисні зони для електропередачі змінного струм. Вчастности при напрузі 330 кВ розмір СЗЗ дорівнює двадцяти метрам.

При 500 кВ це значення досягає тридцяти метрів. Відповідно, сорокаметрова захист передбачений для ліній в 750 кВ, а 55 метрів для напруги 1150 кВ.

У цих зонах заборонені дачні та садово-городні ділянки, не кажучи вже про житлових і громадських будівлях і спорудах.

Захиститися від електромагнітних полів, що виходять від ЛЕП, досить-таки важко, тим більше якщо живеш в безпосередній близькості від них ... З сумом треба визнати, що і сьогодні ще у нас де-небудь у приміській області можна зустріти "стихійні поселення" зовсім поряд з ними або навіть під цими лініями! Багато примудряються (насамперед у силу дешевини такого житла..) будувати там дачні ділянки з невеликими городиками, мабуть, не підозрюючи про небезпеку подібного сусідства. Та й у міській зоні нерідко зустрічаються будинки, побудовані поруч з цими лініями: деякі сьогоднішні забудовники недалеко пішли в плані екологічної та соціальної свідомості від інших радянських чиновників. Тому найкращий спосіб захисту в даному випадку - просто не жити в безпосередній близькості від ЛЕП. Так, якщо ваш будинок з яких-небудь причин розташований в небезпечній близькості від цих ліній (санітарні норми безпечного розташування див. нижче), кращим з можливих рішень став би переїзд у більш безпечну зону.

Але все-таки захист можливий. Для цих цілей застосовуються спеціальні захисні екрани, виконані з матеріалів, що перешкоджають поширенню електромагнітних полів. Звичайно, екранування коштує недешево, і компаній, що займаються їх встановленням, дуже мало на нашому ринку, але вони все ж таки існують, варто лише пошукати. Наприклад, установкою таких екранів займаються деякі компанії, що надають послуги екологічної експертизи.

При типовій міській забудові такі екрани, звичайно, не передбачено, тому навіть і не варто запитувати про можливість їх наявності в місцевому ДЕЗі. Їх потрібно встановлювати самостійно.

"Попереджений - значить захищений", отож краще, що можна порадити в даному випадку - це, як завжди, запобіжні заходи.

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

А це перш за все дотримання санітарно-захисних норм при будівництві житла, які пропонують оптимальне для відносної безпеки відстань житлових об'єктів від ліній електропередач, в залежності від напруги кожної з ЛЕП.РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИШОК МОБІЛЬНОГО ЗВЯЗКУ ТА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

2.1. Влив електромагнітного випромінювання вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередач на проростання квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) 

Всі побутові прилади, що працюють з використанням електричного струму, являються джерелами електромагнітного випромінювання (ЕМВ).

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Найбільш потужними варто визнати мікрохвильові печі, аерогрилі, холодильники з системою «No Frost», кухонні витяжки, електроплити, персональні комп’ютери, телевізори, мобільні телефони. Також вагоме місце у випромінені електромагнітниг хвиль займають лінії високовольтних ліній електропередач (ЛЕП). Оскільки на території нашого селища знаходиться теплова електростанція, а сучасний розвиток технологій робить життя людей некомфортним без використання мобільних телефонів ми вирішили дослідити вплив саме ЕМВ вишки мобільного зв’язку та високовольтних ЛЕП на розвиток рослин.

Поля радіочастотного діапазону можуть надавати різний вплив на біологічні системи (клітини, рослини, тварин і людину). Характер цього впливу залежить від частоти і напруги поля. До негативного впливу відноситься зниження газообміну, біомаси, врожайності, сходження та проростання, варіабельності за різними критеріями, та ін. Підвищення врожайності і якості врожаю відбувається тільки при визначених параметрах ЕМВ: тривалість впливу, частотний діапазон, щільність потужності, просторові характеристики ЕМВ.

Для досліду було обрано квасолю звичайну (Phaseolus vulgaris L.) . Оскільки рослини чутливо реагують на зовнішні умови. За сприятливого середовища, вони відзначаються швидким і майже стовідсотковим проростанням. За несприятливих умов можна спостерігати зміни у динаміці росту та розвитку вегетативних органів.

Вегетати́вні о́ргани - частини тіла вищих рослин, які виконують основні функції живлення та обміну речовин із зовнішнім середовищем.

Також можна виявити наявність шкідливого впливу та встановити його інтенсивність.

Метод дослідження базується на методиці пророщування 50 зернин у посудинах, які розташовувалися поблизу високовольтної лінії електропередач та мобільної вишки протягом 7 діб. Далі вимірювалась довжина кореня та листка, загальна маса та описувалась динаміка росту і схожість насіння.

Розрізняють лабораторну та польову схожість насіння. Ми вимірювали лабораторну схожість насіння. Лабораторна схожість насіння( частка проростання) – це процент нормально пророслого насіння протягом 7-10 днів в пробі, яку брали для аналізу.

ЧП = Nпрор./ Nзаг. кіл * 100%

Nпрор. – кількість пророслого насіння

Nзаг. кіл. – загальна кількість насіння у зразку

ЧП –частка проростання (лабораторна схожість насіння),%

Процент нормально пророслого насіння в перших 3 -4 доби вказують на енергію (дружність) проростання насіння
Визначення всхожості насіння – це одна з найважливіших ознак посівної якості насіння, оскільки при поганому проростанні насіння знижується врожайність сільськогоспотарських рослин. Всхожість насіння повинна приближатися до 100%.
Для визначення лабораторної всхожості насіння та енергії проростання ми відібрали по 50 насінин для кожної проби. Вирощували насіння в однакових температурних умовах( 25- 30ͦ С) та вологості(80%). Першу пробу ми розмістили в звичайних умовах( це була контрольна проба), другу – на відстані 7м від високовольтної лінії електропередач, третю – на відстані 7м від вишки мобільного зв’язку. Результати дослідження занесені до

таблиці 2. 1.

Результати вивчення динаміки проростання квасолі звичайної (довжина кореня і частка проростання) представлено на рисунках 2.1 та 2.2

Як видно з рисунку 1, показник середньої довжини кореня у пророслого насіння квасолі звичайної , яку пророщували біля високовольтної лінії електропередач, найбільші, а біля вишки мобільного зв’язку – найменші.

Порівняно з контрольним зразком біля вишки мобільного зв’язку у 0,8 рази швидкість проростання насіння вища,а біля вишки мобільного зв’язку в 2 рази менша.

Таблиця 2.1.Номер зразку

Загальна кількість насіння у зразку

Кількість пророслого насіння

ЧП,%

Середня довжина коренів,см

1

50

40

80

8,25

2

50

48

96

10,12

3

50

23

46

4,15

Як видно з рисунку 2 частка проростання контрольної ділянки жита посівного становить 80 %. Частка проростання біля високовольтних ліній електропередач – 96 %, а біля вишки мобільного зв’язку – лише 46 %.

Отже, як видно, спостерігається пригнічення проростання квасолі звичайної біля мобільної вишки. А поблизу високовольтних ліній електропередач, навпаки, швидкість та якість проростання даної рослини підвищується.
Рис. 2.1

Середня довжина кореня квасолі звичайної на дослідних ділянках

Рис. 2. 2

Частка проростання квасолі звичайної на дослідних ділянках
ВИСНОВКИ

 1. Всі побутові прилади, що працюють з використанням електричного струму, високовольтні лінії електропередач та вишки мобільного зв’язку є джерелами електромагнітного випромінювання (ЕМВ).

  Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом. 2. Електромагнітне випромінювання належить до екологічних забруднювачів навколишнього середовища – «електромагнітний смог», який впливає на життєдіяльність живих організмів.

 3. Невидиму небезпеку для живих організмів створює електромагнітне випромінювання вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередач

 4. Природне електромагнітне випромінювання Землі згубно не впливає на ріст та розвиток рослин.

 5. Електромагнітне випромінювання вишок мобільного зв’язку затримує ріст рослин та проростання насіння.

 6. Електромагнітне випромінювання високовольтних ліній електропередач прискорює ріст рослин та проростання насіння, тим самим швидко виснажуючи рослинний організм.

 7. Сільськогосподарські угіддя (сади, городи, дачі) краще розміщувати не блище ніж за 40-50 м від вишок мобільного зв’язку та високовольтних ліній електропередачСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бедрій. Я. М. Основи екології та соціології. – Л.: Афіша, 2000. –С.79-81

2. Гольдштейн Л. Д., Зернов Н. В. Электромагнитные поля и волны. - М.: Радио 2001. — 664 с.(рос.)

3. Грицик В., Ю. Канарський, Я. Бедрій. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів вузів — К. : Кондор, 2009. — 290 с.

4. Джанколи Д. Физика. - М. : Мир, 1989. –С. 656-672 с.

5. Джиґерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

: Знання, 2002. – С. 95-98

6. Піменов Ю.В. Електромагнітне поле та параметри навколишнього середовища. – К.: Знання, 2000. - С. 63-76.

7. Федорченко А. М. «Класична механіка і електродинаміка» - Л.: Курс загальної фізики, 2003. - С. 112-116

8. Сивухин Д. В. Электричество // Общий курс физики. — М. : Физматлит, 2006. — Т. 3. — 656 с.

9. Сівухін Д. В. «Электрика» - К.: Наука, 2004. – С. 25-3810. Сугаков В. Й. Електродинаміка. — К. : Вища школа, 2007. — 271 с.


Скачати 104.67 Kb.

 • РОЗДІЛ 1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ
 • РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИШОК МОБІЛЬНОГО ЗВЯЗКУ ТА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
 • ВИСНОВКИ Всі побутові прилади, що працюють з використанням електричного струму
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ