Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСередовище та основні поняття Flash

Скачати 215.84 Kb.

Середовище та основні поняття Flash
Скачати 215.84 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір215.84 Kb.
ТипУрок

Тема уроку: Середовище та основні поняття Flash

Мета: Ознайомити з учнями з программою Flash


Обладнання, матеріали, наочність:
Структура уроку

 1. Організаційна частина

 2. Актуалізація опорних знань та умінь учнів

 3. Повідомлення теми і мети уроку

 4. Вивчення нового матеріалу

    1. Що таке Adobe Flash?
     Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


    2. Історія виникнення

    3. Початок роботи у програмі

    4. Огляд середовища

    5. Дії з панелями інструментів

    6. Рівні елементів презентації

 5. Закріплення нових знань

 6. Практична робота

 7. Домашнє завдання

Хід уроку:

І. Організаційна частина:

Привітання з учнями, перевірка присутніхІІ.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Актуалізація опорних знань та умінь учнів


ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку:

IV. Вивчення нового матеріалу:

 1. Що таке Adobe Flash?

Flash — продукт компанії «Macromedia» (з 2005 року — один з підрозділів «Adobe»), що дозволяє розробляти інтерактивні мультимедійні програми.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Сфера використання Flash різна, це можуть бути ігри, веб-сайти, презентації, банери і просто мультфільми. При створенні продукту можна використати медіа, звукові та графічні файли, можна створювати інтерактивні інтерфейси та повноцінні веб-програми.

Adobe Flash — це середовище для створення застосунків під Flash платформу (Flash Platform), разом з нею існують і інші інструменти (середовища): Adobe Flex Builder, Flash Development Tool (FDT), та інші. Flash Platform Adobe Flex Builder

Flash-Файли мають розширення .swf і для перегляду вимагають наявності Adobe Flash Player, що може бути встановлений як плагін у браузер.

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Apache Flex (колишня Adobe Flex) - крос-платформовий відкритий фреймворк і технологія для створення інтерактивних насичених інтернет-застосунків (Rich Internet Application (RIA), котрі ідентично виконуються як в веб-браузері, так і у вигляді окремих настільних програм або мобільних застосунків.
Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.
Flash Player поширюється безплатно через сайт Adobe. Вихідні файли з розширенням .fla створюються в середовищі розробки Macromedia Flash, а потім компілюються в зрозумілий для Flash Player формат — .swf.
В основі Flash лежить векторний морфінг, тобто плавне «перетікання» одного ключового кадру в іншій. Це дозволяє робити досить складні мультиплікаційні сцени, задаючи лише кілька ключових кадрів для кожного персонажа.
Другий «кит» Flash'а — повна програмованість. Flash використовує мову програмування ActionScript, яка по синтаксисі є схожою із JavaScript.
Macromedia Inc. - один з найбільших виробників програм, так або інакше пов'язаних з WEB. Компанія була заснована в 1992 році в Сан-Франциско, Каліфорнія з Authorware і MacroMind-Paracomp.
ActionScript - це скриптова мова програмування, що дозволяє запрограмовувати Adobe Flash-кліпи та додатки. ActionScript, як і JavaScript, базується на ECMAScript - стандарті скриптових мов, тому в обох мовах дуже схожий синтаксис.
Геометричний вектор - у фізиці і математиці - величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. У фізиці існує чимало важливих величин, котрі є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, кутовий момент, імпульс, напруженість електричного і магнітного полів.
Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Остання версія мови (ActionScript 3.0) є повноцінною об'єктно-орієнтованою мовою.

 1. Історія виникнення

Технологія векторного морфінга застосовувалася задовго до Flash. У 1986 році була випущена програма Fantavision, що використала цю технологію. У 1990 році на цій технології була випущена гра Another World, а двома роками пізніше — Flashback. Історія Flash почалася у 1995, коли після придбання програми для анімації FutureSplash Animator, компанія Macromedia випустила вже власний продукт під назвою Flash. Спочатку це була програма для створення нескладної анімації, але після 4-ої версії і з появою вбудованої скриптової мови ActionScript, ця програма перетворилася у дійсно потужний продукт.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
FutureSplash Animator - редактор векторної анімації, написаний Джонатаном Ґей (англ. Jonathan Gay) для його компанії, FutureWave Software. Компанія і продукт були пізніше куплені Macromedia (потім Adobe Systems).
Скриптова мова (англ. scripting language) - мова програмування, розроблена для запису «сценаріїв», послідовностей операцій, які користувач може виконувати на комп'ютері. Прості скриптові мови раніше часто називали мовами пакетної обробки (batch languages або job control languages).
Останньої на сьогоднішній день офіційною версією програми Adobe Flash CS4.

ActionScript — це скриптова мова програмуваня, що дозволяє запрограмовувати Adobe Flash-кліпи та додатки. ActionScript, як і JavaScript, базується на ECMAScript — стандарті скриптових мов, тому в обох мовах дуже схожий синтаксис.

ECMAScript - стандарт мови програмування, затверджений міжнародною організацією ECMA згідно зі специфікацією ECMA-262. Найвідомішими реалізаціями стандарту є мови JavaScript, JScript та ActionScript, які широко використовується у Вебі.
Але у той час, коли DOM JavaScript'а взаємодіє із вікном браузера, HTML-документами та формами, у ActionScript DOM працює із флеш-кліпами, які можуть включати анімацію, аудіо, відео, текст та обробку подій.

Існують 3D рушії, що використовують як основу Flash. Їхня швидкість і якість роботи досить низька. Основна причина цього — неможливість використовувати засоби DirectX або OpenGL, тому виконується повна емуляція всіх 3D-алгоритмів. Немає підтримки апаратного прискорення, багатоядерних процесорів, що також знижує швидкість роботи рушія. Зараз відбувається деяке поліпшення в якості й швидкості роботи 3D, тому що сама Adobe включила застосування 3D-ефектів у новому Adobe Flash Player 10. Papervision3D(англ.) — Найвідоміший Open Source рушій.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
В обчислювальній техніці апара́тне приско́рення (англ. hardware acceleration) - це застосування комп'ютерного апаратного забезпечення для виконання деяких функцій ефективніше, ніж є можливим у програмному забезпеченні, яке виконується на ЦП загальнішого призначення.
Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.
Векторне промальовування по трикутниках. Away3D(англ.) — Створений Олександром Задорожным з Києва на основі проекту Papervision3D. У цей момент — провідний Open Source рушій. Також векторне промальовування. Sandy(англ.) — У використанні ще простіший, ніж Papervision3D. Open Source. Також векторне промальовування. FFilmation AS3 Flash Isometric Engine(англ.) — Ізометричний рушій. Open Source. Infinity 3D Engine — рушій з динамічним BSP. Розробляється ентузіастом із Санкт-Петербурга Олексієм Романовим.
Санкт-Петербу́рг (також неофіційно Петербу́рг і Пі́тер; рос. Санкт-Петербург; 18 серпня 1914 - 26 січня 1924 - Петрогра́д, 26 січня 1924 - 6 вересня 1991 - Ленінгра́д, рос. Ленинград) - місто федерального значення у Російській Федерації, суб'єкт РФ, адміністративний центр Північно-Західного федерального округу та Ленінградської області.
Ігрова платформа Alternativa Platform(рос.) — Платформа для тривимірних ігор, розроблювана групою з Пермі. За флеш відповідає Антон Волков. Векторне промальовування по трикутниках. На даній платформі створена гра Танки Онлайн. ZenBullets Flash Isometric 3D Game Engine(рос.) — ізометрична ігрова платформа.
Недоліки.

Головний недолік Flash-додатків — надмірна вимогливість до ресурсів процесора. Недостатня потужність комп'ютера може впливати на продуктивність операційної системи вцілому, або призвести до викривлення результатів роботи Flash-додатка, пов'язаних з відображенням анімації або підрахунком часу.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Та́нки Онла́йн - багатокористувацька браузерна онлайн-гра в жанрі аркадного танкового симулятора. Використовує бізнес-модель free-to-play. Розроблена компанією AlternativaPlatform і видана 2009 року.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Іноді це пов'язано з недоліками програмного забезпечення, відповідального за обробку Flash-компонентів, або низькою якістю самого Flash-додатка. Інший важливий недолік полягає в тому, що не завжди є можливість запустити Flash-додаток, або вона пов'язана з деякими труднощами (наприклад, необхідно встановити плагін або обновити його до останньої версії). Деякі користувачі (або системні адміністратори в рамках цілої мережі) відключають у налаштуваннях браузера можливість завантажувати контент, оброблюваний плагинами або, що завантажується у фреймах з метою інформаційної безпеки (у зв'язку з можливою загрозою з боку контенту, наприклад, перехоплення буфера обміну), економії системних ресурсів, або для порятунку від обридлої реклами.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Це робить технологію в цілому ненадійною також для розробників, яким ніхто не гарантує, що веб-додаток на основі Flash буде взагалі відтворено.
Веб-застосунок - розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером - веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів - логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Тому Flash, в основному, використовується для написання ігор, невеликих напівінтерактивних анімацій і для красиво оформленої реклами, тобто в сфері розваг і дизайну. Для серйозних веб-додатків, де взаємодія з користувачем повинна бути без шкоди красі, звичайно використовується Javascript, або взагалі не використовуються ніякі технології крім тих, що 100% працюють (HTML, CGI). В Інтернеті можна знайти сайти, повністю оформлені у вигляді Flash-додатка (увесь контент, а також елементи навігації).
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Зазвичай це сайти, що присвячені іграм, дизайнерські студії, особисті сторінки та інші сайти, метою яких є вразити відвідувача красою й незвичайністю реалізації. Великі портали й інформаційні ресурси намагаються уникати використання Flash (за винятком вставки рекламних баннеров, неможливість виводу яких не викликає незручностей для користувачів). Використання Flash для розміщення текстової інформації перешкоджає її індексуванню пошуковими системами.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Однак існує безліч способів розв'язати цю проблему. Одним зі способів розв'язку даної проблеми є використання тексту у форматі HTML, у футері сторінки.

Запуск Macromedia Flash 8: Пуск, Усі програми, Macromedia, Macromedia Flash 8 Вікно Запуск


 1. Початок роботи у програмі.

Новий документ Flash автоматично не буде створено. У вікні запуску передбачено дії: Open a Recent Item (Відкрити наявний елемент), Greate new (Створити), Greate From Template (Створити на основі шаблона) тощо. Можна також скористатися посиланнями на сайти онлайнової довідки.
Cтворення і збереження документа .

1.Відкрийте діалогове вікно New Document (Новий документ) командою File, New (Файл, Створити).

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

2. Виберіть тип документа Flash Document (документ Flash) на вкладці General (Загальні) та клацніть кнопку OK.

3. Виконайте команду File, Save (Файл, Зберегти). Відкриється вікно Save as (Зберегти як), де слід вказати ім'я файлу документа та папку, в якій він зберігатиметься і клацніть кнопку Зберегти.
 1. Огляд середовища .

Після створення документа Flash вигляд середовища програми зміниться: відобразиться робоче поле та часова шкала.
Робоче середовище Macromedia Flash 8 містить такі основні елементи:

Панелі інструментів Програма Macromedia Flash має більше десятка різноманітних панелей інструментів.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.Панелі інструментів


 1. Дії з панелями інструментів.

Всі панелі, окрім Панель Tools (Інструменти), можна згортати та розгортати клацанням рядку її заголовка. У верхньому правому куті розгорнутої панелі з'являється значок, за допомогою якого можна відкрити меню панелі. Панель або групу панелей можна закрити за допомогою команди Close panel group (Закрити групу панелей) меню панелі або контекстного меню. Відкрити певну панель можна скориставшись меню Windows (Вікно)
Робоче поле.

Робоче поле нагадує модель театру: воно має сцену та лаштунки навколо неї.

Сцена – видима область презентації. Вона має вигляд чистого аркуша паперу, на якому розміщуються всі об'єкти презентації (стандартно – 550*400 пікселів і білий колір заливки).

Бі́лий ко́лір - це ахроматичний колір, точніше зорова рівноважна сукупність усіх кольорів видимого спектру сонячного світла, сприймана людиною. Має найвищу яскравість, відтінок - 0. Білий колір може бути створений шляхом поєднання трьох основних кольорів - червоного, зеленого і синього (RGB-модель), або жовтого, пурпурного і блакитного (CMYK-модель) - у рівних концентраціях при найвищій яскравості.
Ці параметри можна змінювати.

Лаштунки – сірі області навколо сцени. Тут можна розміщувати об'єкти, керувати ними, але для глядачів все це невидиме.


Часова шкала.

Зверху над робочим столом міститься часова шкала – один із основних елементів середовища Flash. Вона відображає плин часу в презентації Flash.

1. Над часовою шкалою є лінійка, кожна поділка якої означає один кадр. Послідовності кадрів розташовуються на часовій шкалі зліва направо, так, як вони відображатимуться в часі.

2. Часова шкала має головку відтворення, що вказує на поточний кадр. Під час руху головки вздовж часової шкали в робочому полі відображається вміст поточного кадру.

3. У нижній частині часової шкали розміщено три поля, що відображають номер поточного кадру, частоту кадрів, що вимірюється в кадрах за секунду, а також час, що минув від початку відтворення презентації.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Частота кадрів, або кадрова частота - це частота (швидкість), з якою пристрій формування зображення відображає послідовні зображення, що називаються кадрами. Термін застосовується до кіно- і відео- камер, комп'ютерної графіки, і систем захоплення руху.

Часова шкала
Керування відображенням презентації за допомогою часової шкали.

Щоб вибрати певний кадр для перегляду і редагування, слід пересунути головку відтворення у відповідне положення на лінійці часової шкали.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Рядкам часової шкали відповідають рівні елементів презентації. Кожен елемент презентації міститься на певному рівні.

Елемент розташований на верхньому рівні перекриває елементи, розташовані нижче.

Рівнів може бути як завгодно багато. Вони значно полегшують конструювання презентації, оскільки дають змогу поділити її елементи на групи, які можна відображати та редагувати окремо.

Часова шкала має два виміри: по вертикалі розташовано рівні елементів презентації, а по горизонталі – часові відрізки, тобто кадри.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. 1. Рівні елементів презентації.

Часова шкала не лише відображає час у Flash-презентації, але й дає змогу впорядкувати вміст презентації за рівнями, яким на часовій шкалі відповідають рядки (зліва в рядку розміщено заголовок рівня, праворуч від заголовка – послідовність кадрів).
У новому документі Flash створимо та перейменуємо два додаткові рівні, а потім видалимо один із них.

 1. Створіть новий документ Flash. У новому документі на часовій шкалі є лише один рівень. Він має назву Layer 1 (Рівень 1) .

 2. Змініть назву рівня: двічі клацніть його та введіть ім'я Перший.

 3. Додайте новий рівень, виконавши команду Insert Layer (Вставити рівень) контекстного меню заголовка рівня Перший. Буде створено новий рівень, що розміститься над попереднім. Змініть його ім'я на Тимчасовий.

 4. Додайте ще один рівень, клацнувши значок , розміщений у лівому нижньому куті часової шкали. Дайте новоствореному рівню ім'я Другий.

 5. Виділіть рівень Тимчасовий, клацнувши його заголовок і виділіть його, скориставшись значком , розміщеним у нижній частині часової шкали, або командою Delete Layer (Видалити рівень) контекстного меню рівня Тимчасовий.

 6. Збережіть презентацію у файлі з іменем вправа 9_2 командою File, Save as (Файл, Зберегти як) У результаті виконання описаних дій маємо два рівні: Перший і Другий.

 7. Додайте до презентації ще три рівні та назвіть їх Третій, Четвертий, П'ятий. Розмістіть всі рівні на часовій шкалі у зворотному порядку: П'ятий, Четвертий, …, Перший.V. Закріплення нових знань

1. Adobe Flash це?

2. Що лежить в основі Flash?

3. Як проводиться створення і збереження документа Flash?

4. Які основні елементи містить робоче середовище Macromedia Flash 8?

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

5. Що таке сцена?

6. Що таке лаштунки?

7. Що відображає часова шкала?

8. Назвіть рівні елементів презентації?
VI. Практична робота

Виконання вправи.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Покадровий перегляд презентації (на основі шаблону) 1. Відкриваємо діалогове вікно New Document (Новий документ) за допомогою команди File, New (Файл, Створити).

 2. Перейти на вкладку Templates (Шаблони) та виберіть категорію Presentations (Презентації).

 3. Оберіть шаблон Tech Presentation (Технічна презентація) і клацніть кнопку ОК. Буде відкрито шаблон Teach Presentation, часова шкала якого має вісім рівнів, а кожен рівень має п'ять заповнених кадрів.
 1. Переглянемо презентацію, переміщуючи головку відтворення. Щоб перемістити головку на певний кадр, клацніть відповідну поділку на лінійці часової шкали. Перемістіть, наприклад, головку відтворення на поділку 3, щоб на робочому полі можна було побачити вміст третіх кадрів усіх рівнів часової шкали.

 2. 5. Тепер розглянемо рівні часової шкали. Кожен рівень має назву, наприклад actions (дії), buttons (кнопки), headers (заголовки). Виберіть рівень buttons (кнопки), клацнувши його заголовок. У результаті праворуч від імені рівня на його заголовку з'явиться зображення олівця (так позначається активний рівень), а на робочому полі буде виділено об'єкти, розміщені на рівні buttons (кнопки) – дві кнопки в правому нижньому куті презентації. Виділений об'єкт буде обведено рамкою блакитного кольору.
  Блаки́тний - колір з довжиною хвилі приблизно від 450 до 485 нанометрів, діапазон між зеленим і синім, ближче до синього, а також розбавлений, бляклий синій колір. Часто блакитним називається один з трьох кольорів системи CMYK (в англ. мові - ціановий)
  Виберіть інший рівень, наприклад content (вміст) . Переміщуючи головку відтворення, знайдіть на робочому полі об'єкти, що належать цьому рівню. Виконайте такі самі дії з іншими рівнями.


Способи відображення кадрів на часовій шкалі

Є кілька способів відображення кадрів на часовій шкалі, які можна встановити за допомогою меню кнопки, розміщеної справа від лінійки часової шкали.

Команди меню поділено на три блоки.

1). Сім команд, що відповідають за вигляд кадрів: • Preview (Попередній перегляд)

 • Preview in Context (Попередній перегляд у контексті)

 • Решта 5 режимів перегляду відрізняються розміром зображуваних кадрів (від Tiny (Крихітний) до Large Великий))

2) Команда Short (Короткий - Стислий), задає мінімальну кількість рівнів

3) Команда Tinted Frames (Зафарбовані кадри) визначає, зафарбувати кадри на часовій шкалі чи ні.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Розгляньте часову школу Tech Presentation у різних режимах відображення кадрів. Зверніть увагу, що режими Preview та Preview Context надають найповнішу інформацію про вміст часової шкали. Режим Short (Стислий) надає часову шкалу в найкомпактнішому вигляді.

Робочі параметри рівнів

Зліва на часовій шкалі розміщено заголовки рівнів.

На заголовку кожного рівня зображено його значок, ім'я та значення трьох параметрів:


 • видимості,

 • можливості редагування,

 • контурного відображення.


Зміна параметрів

Над заголовками рівнів є три значка, за допомогою яких значення цих параметрів можна задати відразу для всіх рівнів.

За потреби змінити параметри певного рівня достатньо клацнути один із трьох значків на його заголовку.

Ці параметри робочі і не впливають на кінцевий вигляд презентації.


Навчимося змінювати робочі параметри рівнів.

 1. Клацніть значок видимості рівня buttons (кнопки) з шаблона Tech Presentation. Об'єкти цього рівня, дві кнопки, стануть невидимими в процесі редагування. При цьому значок набуде вигляду червоного хрестика.

Клацніть значок видимості ще раз – і об'єкти рівня знову будуть видимими.

Якщо є потреба зробити невидимими об'єкти всіх рівнів, варто скористатися значком із зображенням ока, розташованим над усіма рівнями. 1. Клацніть значок можливості редагування рівня buttons (кнопки). Об'єкти цього рівня буде заблоковано, а значок набуде вигляду замочка

Щоб знати блокування, клацніть значок ще раз.
Блокува́ння (англ. blocking, нім. blockierung, verriegelung, blockung) - фіксація робочих частин апаратів та механізмів у певному положенні, яке зберігається незалежно від того, усунено чи ні блокуючий вплив.

Блокування доцільно встановлювати після завершення редагування вмісту рівня, щоб випадково не зіпсувати його. Інколи варто блокувати всі рівні, використовуючи для цього значок у вигляді замочка, розташований над усіма рівнями.
 1. Клацніть значок контурного відображення рівня buttons (кнопки), що має вигляд розфарбованого квадрата. Квадрат стане прозорим, а на робочому полі дві кнопки, розташовані на рівні buttons (кнопки),

відображатимуться контуром. Щоб скасувати встановлення параметра, слід ще раз клацнути значок квадрата.

Контурне відображення зручно використовувати тоді, коли потрібно бачити і межі об'єкта, і те, що розташовано під ним. Відобразити об'єкти всіх рівнів у вигляді контурів можна, скориставшись значком чорного не зафарбованого квадрата , розміщеного над усіма рівнями.


Властивості рівнів

Кожен рівень має певні властивості, які настроюються у діалоговому вікні Layer Properties (Властивості рівня).

Щоб відкрити це вікно, виберіть у контекстному меню рівня команду Properties (Властивості) або двічі клацніть значок рівня , розташований ліворуч від назви.

Властивості рівнів

За допомогою прапорців Show (Відобразити), Lock (Блокувати) та View later as outlines (Контурне відображення рівня) вікна Layer Properties (Властивості рівня) можна керувати робочими параметрами рівня. Інші елементи керування цього вікна дають змогу змінити колір контуру (Outline color), висоту рядка рівня на часовій шкалі (Layer height) та ім'я (Name) і тип (Type) рівня.


Групування рівнів

Керування рівнями на часовій шкалі можна значно спростити, якщо згрупувати їх у папки.

Коли рівнів стає багато, без папок не обійтися. Дії, виконані з папкою, автоматично застосовуються до всіх рівнів, які їй належать. Кожна папка, як і рівень, повинна мати ім'я, що відповідатиме її вмісту.
Вчимося створювати папки та надавати їм імена

Чотири нижні рівні шаблона Tech Presentation відповідають за фон презентації. Розмістимо ці рівні всередині папки. 1. Виділіть рівень bg overlay lines (верхні лінії фону).

 2. Клацніть значок під заголовками рівнів, після чого над рівнем bg overlay lines буде створено папку Folder 0.
 1. Клацніть цю папку двічі та змініть її ім'я на Фон.

 2. Перетягніть рівень bg overlay lines, розташований під папкою Фон, на її заголовок. Так ви розмістите цей рівень у папці (його значок буде зсунуто праворуч). Те саме зробіть із трьома нижніми рівнями.
 1. Спробуйте змінити робочі параметри папки (видимість, можливість редагування, контурне відображення). Папку можна закрити (так ви приховаєте її вміст) або відкрити. За це відповідає значок , який має вигляд трикутника та розташований ліворуч від папки.

 2. Створіть ще дві папки: Дії, в якій розмістіть рівень actions (дії) та Об'єкти, де розмістіть рівні buttons (кнопки), headers (заголовки) та content (вміст).

Збережіть документ у файлі вправа 1_3.
Властивості презентації

Не лише окремі елементи презентації, але й документ Flash у цілому мають певні властивості.

За допомогою панелі Properties (Властивості) їх можна швидко змінювати, не шукаючи в меню та на інших панелях.

Щоб відкрити панель Properties , потрібно виконати команду: Windows, Properties, Properties (Вікно, Властивості, Властивості) (CTRL F3)


Панель Properties (Властивості)

Залежно від того, який об'єкт виділено, на панелі Properties (Властивості) відображається інформація про поточний документ, екземпляр символу, текст, векторне чи растрове зображення, групу об'єктів, звук, кадр або інструмент.

Панель розділено на чотири частини. Інформацію про те, параметри якого об'єкта наразі відображено на панелі, можна побачити в лівій верхній її частині, а значення параметрів – праворуч.
Настроювання властивостей документа Flash

Після створення нового документа або клацання лівою кнопкою миші вільного місця сцени на панелі Properties (Властивості) відображаються властивості презентації.

За допомогою панелі Properties (Властивості) можна змінити властивості Size (Розмір), Background (Фон), Frame rate (Частота змінення кадрів), а також властивості публікації, доступ до яких здійснюється кнопкою Publish (Публікувати).
Настроювання властивостей


 1. Створіть новий документ Flash. Відкрийте діалогове вікно Document Properties (Властивості документа), клацнувши кнопку 540*400 piхels на панелі Properties (Властивості).

 2. Замість 550рх і 400 рх уведіть нові значення ширини та висоти сцени і клацніть Ок. Сцена набуде іншого розміру.

Змініть колір сцени документа Flash. Клацніть значок праворуч від напису Background (Фон), щоб відкрити палітру. Визначте колір кожним із чотирьох способів:

а) виберіть колір із палітри, клацнувши його

б) виберіть колір, клацнувши для цього будь-який об'єкт документа Flash

в) уведіть шіснадцяткове значення кольору (#0066CC)

г) відкрийте вікно Color (Колір), клацнувши у верхньому правому куті палітри значок і виберіть у ньому колір.

 1. Змініть частоту кадрів Flash – презентації, ввівши в поле Frame rate значення 24 замість 12.

 2. Змініть одиниці вимірювання довжини в документі Flash

а) Зі списку Ruler units (одиниці вимірювання) виберіть значення Centimeters (сантиметри).
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

б) Знову виберіть як одиниці вимірювання піксели, клацнувши кнопку Make Default (Зробити стандартним) у вікні властивості документа.

5. Встановіть колір фону з шіснадцятковим значенням #FF00FF, розмір сцени 800*600 пікселів та частоту змінення кадрів 36. Збережіть презентацію у файлі Вправа_1_4.

Публікація презентації та її перегляд

Публікація – створення на основі документа Flash, ім'я файлу якого має розширення .fla певного вихідного файлу. Найчастіше документ Flash публікують у SWF-файлі, який потім можна переглядати за допомогою програвача Flash Player.

Програвач або плеєр (англ. player) - пристрій для звуко- або відео- відтворення записів, як цифрових так і інших. Програвачі бувають як портативні, так і стаціонарні. Також цим словом називають комп'ютерну програму для відтворення на комп'ютері цифрового аудіо чи відео.
Опублікування документа Flash – File, Publish. Проте спочатку потрібно настроїти параметри публікації.


Параметри публікації

Параметри публікації можна задати в діалоговому вікні Publish Settings (Параметри публікації – вкладки: Formats, Flash, HTML), щоб його відкрити, потрібно виконати команду File, Publish Settings. На вкладці Formats (Формати) відображено всі типи файлів, у які можна публікувати документ Flash.


Формат публікації Flash

Після опублікування документиа Flash у форматі Flash буде створено файл is розширенням swf. Розглянемо деякі з параметрів публікації для формату Flash Відкрийте діалогове вікно Publish Settings (Параметри публікації), виконавши команду File ► Publish Setting (Файл > Параметри публікації), та перейдіть на вкладку Flash. Вона містить низку елементів, з яких розглянемо найважливіші. • Список Version (Версія) з цього списку можна вибрати версію програвача Flash Player, з якою створений SWF-файл буде сумісний. Більш ранні версії Flash Player можуть не підтримувати деякі властивості, які доступні в останніх версіях середовища розробки Macromedia Flash.
  Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.


 • Описок Load order (Порядок завантаження) встановлює порядок завантаження й виведення на екран рівнів у кожному кадрі: Bottom Up (Знизу догори) та Top Down (Згори донизу). Якщо SWF-файл завантажуватиметься через повільне інтернет-з‘єднання, потрібно встановити такий порядок завантаження вмісту рівнів, щоб спочатку з'являлися рівні з найважливішими елементами презентації.
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

 • Список ActionScript Version (Версія ActionScript) — у цьому списку вказано версію мови ActionScript, яку було використано під час створення Flash-документа. Macromedia Flash 8 підтримує мову ActionScript версій 1.0 і 2.0.

 • Прапорець Protect from import (Захистити від імпортування) — якщо його встановити, SWF-файл буде захищено від імпортування у Flash. Це дає змогу захистити Flash-файл, що містить презентацію, від незаконного використання його вмісту.

 • Прапорець Compress movie (Стискання фільму) — якщо його встановлено, здійснюється стискання Flash-фільму, що дає змогу зменшити розмір вихідного файлу та, відповідно, скоротити час його завантаження мережею.

 • Поле Password (Пароль) — у цьому полі можна ввести пароль, який буде використано для імпортування SWF-файлу Flash. Поле доступне, якщо встановлено прапорець Protect from import (Захистити від імпортування).

 • Повзунок і поле введення JPEG quality (Якість JPEG) — дають змогу визначити рівень стискання всіх растрових зображень у документі Flash. Значення цього параметра міститься між 0 і 100. Чим менше значення, тим вищий рівень стискання і менший розмір файлу, але гірша якість. Стандартно встановлене значення 80 — цілком прийнятне для презентацій. Також важливі параметри звуку Audio stream (Аудіопотік), Audio event (Аудіоподія) та Override sound settings (Заміна звукових параметрів).

Формат публікації HTML

Після опублікування Flash-документа у форматі HTML створюється вихідний файл із розширенням html. Завдяки цьому SWF- файл можна переглядати через браузер. Публікуючи Flash-документ у форматі HTML, потрібно також публікувати SWF-файл, оскільки HTML-файл — це лише набір тегів розмітки, які забезпечують відображення SWF-файлу браузером.

Розглянемо параметри публікації для формату HTML, відкривши діалогове вікно Publish Settings (Параметри публікації) за допомогою команди File ► Publish Settings (Файл, Параметри публікації) та перейшовши на вкладку HTML

♦ Група параметрів Playback (Відтворення). Дає змогу керувати відтворенням презентації. • Якщо встановлено прапорець Paused at Start (Зупинити на початку), презентацію буде автоматично зупинено на першому кадрі. Знову запустити перегляд можна, клацнувши кнопку презентації, що містить команду play() мови ActionScript, або клацнувши правою кнопкою миші та вибрати в контекстному меню команду Play (Відтворення).

 • Прапорець Loop (Цикл) встановлюється для циклічного відтворення flash-фільму

 • Прапорець Display Menu (Відобразити меню) надає доступ до команд контекстного меню опублікованої Flash-презентації.
  Цикл (лат. cyclus, від грец. kuklos - круг) - завершена послідовність функціонування матеріально-технічних компонентів об'єкта (явища) в просторі та часі. Коло подій, явищ, частин.


 • Якщо встановлено прапорець Device Font (Шрифт пристрою), усі використані у Flash-презентації шрифти, яких немає на комп'ютері, де презентація переглядається, буде замінено системними шрифтами.

♦ Список Quality (Якість). Скориставшись ним, можна задати якість відтворення презентації. Вибираючи зі списку різні елементи, ви можете встановлювати пріоритет якості презентації над швидкістю її відтворення й навпаки. Розглянемо ці елементи.

 • Low (Низька) — скасовує будь-які функції згладжування та встановлює пріоритет швидкості відтворення над якістю Flash-фільму.

 • Auto Low (Автоматична низька) — відтворення розпочинається без використання функції згладжувяння. Але якщо комп'ютер на заданій швидкості відтворення (наприклад, 25 кадрів у секунду) зможе забезпечувати вищу якість, буде обрано інший режим (аж до рівня High).

 • Auto High (Автоматична висока) — відтворення Flash- фільму розпочинається з високим рівнем якості. Але якщо комп'ютер не зможе підтримувати таку якість на заданій швидкості відтворення, якість автоматично буде знижено (аж до рівня Low).

 • Medium (Середня) — встановлює відтворення з частковим використанням функції згладжування — без згладжування растрових зображень.

 • High (Висока) — встановлює повне згладжування. Растрові зображення, які беруть участь в анімації, не згладжуватимуться.

 • Best (Найкраща) — забезпечує найвищий рівень якості. Якість відтворення презентації є найвищою, без урахування можливості комп'ютера підтримувати певну швидкість відтворення.

Список Window Mode (Режим вікна). За його допомогою можна встановити режим відображення Flash-фільму у вікні браузера.

 • У режимі Window (Вікно) фільм відтворюється у прямокутній області на HTML-сторінці понад усіма її елементами. Швидкість відтворення в цьому випадку найвища.

 • У режимі Opaque Windowless (Непрозорий) фільм непрозорий і виводиться на HTML-сторінці понад тими елементами, над якими він має виводитися згідно з HTML-кодом.

 • Режим Transparent Windowless (Прозорий) забезпечує те, що крізь прозорі області фільму буде видно елементи HTML- сторінки, які знаходяться під ним згідно з HTML-кодом. Використання такого режиму суттєво знижує швидкість відтворення фільму.

Список HTML alignment (HTML-вирівнювання). За його допомогою можна визначити положення фільму на веб-сторінці. Стандартно область, де відображається фільм, розташовано в центрі веб-сторінки.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Вибираючи елементи списку, можна вирівняти фільм зліва (Left), справа (Right), зверху (Тор) і знизу (Bottom) у вікні браузера.

Формат публікації Windows Projector

Презентація у форматі Windows Projector є виконуваним ЕXЕ-файлом.
Projector - четвертий студійний альбом шведського мелодік дез-метал гурту Dark Tranquillity, випущений 25 листопада 1998 року. Список пісень[ред. • ред. код] «FreeCard» - 4:31 «ThereIn» - 5:55 «UnDo Control» - 5:10 «Auctioned» - 6:06 «To a Bitter Halt» - 4:48 «The Sun Fired Blanks» - 4:17 «Nether Novas» - 6:14 «Day to End» - 3:08 «Dobermann» - 4:38 «On Your Time» - 5:37 Обмежене видання «Exposure» − 3:52
Перевага цього формату полягає у тому, що для перегляду опублікованої в ньому презентації не потрібен браузер чи Flash Player. Цей формат, як було зазначено, не має додаткових параметрів публікації.

Режим тестування SWF-файла

Під час роботи над презентацією та перед її публікацією варто перевіряти чи правильно працює SWF-файл. Для цього використовують режим тестування Test Movie, який можна запустити, виконавши команду

Control ► Test Movie

(Керування ► Тестувати Фільм)

або натиснувши клавіші Ctrt Enter.

Після виконання цієї команди в папці, де розташовано Fla-файл, буде створено SWF-файл, і Flash відкриє його у новому вікні свого середовища.

Вправа 1.5

Переглянемо Flash-презентацію, створену на основі одного з шаблонів, у режимі тестування. Для цього виконайте таку послідовність дій. 1. Відкрийте вже відомий вам шаблон Tech Presentation (Технічна презентація);

а) відкрийте діалогове вікно New Document (Новий документ) за допомогою команди File ► New (Файл ► Створити);

б) перейдіть на вкладку Templates (Шаблони);

в) оберіть серед категорій Presentations (Презентації);

г) оберіть серед шаблонів Tech Presentation (Технічна презентація) та клацніть кнопку ОК.

2. Збережіть документ Flash під назвою Вправа.1.5

3. Перейдіть у режим тестування Test Movie, натиснувши клавіші Ctrl Enter. Flash відкриє презентацію в новому вікні як файл у форматі SWF. Перегляньте презентацію, клацаючи кнопки в її правому нижньому куті.

 1. Домашнє завдання


Скачати 215.84 Kb.