Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШановні колеги! У бібліотеці нвк ви можете ознайомитися з новими надходженнями

Шановні колеги! У бібліотеці нвк ви можете ознайомитися з новими надходженнями
Дата конвертації11.05.2017
Розмір15.3 Kb.

Шановні колеги!

У бібліотеці НВК Ви можете ознайомитися з новими надходженнями

методичної літератури видавничої групи «Основа» :

1.Євсеєв Р.С. Збірник задач з генетики.//-2016 – 127с.//- Серія «Б-ка журналу «Біологія»

Посібник містить приклади розв’язання понад 100 задач з основних розділів генетики та необхідні теоретичні відомості й пам’ятки до кожної тами.

2.Філончук З.В.Учнівські дослідження в курсі географії 8 класу.//-2016-112с.// - Серія «Б-ка журналу «географія»

Матеріал посібника містить розробки досліджень на уроках географії у 8-му класі за новою програмою.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Запропоновано методичні рекомендації щодо їх підготовки та проведення.


3.Білик С.В. Абетка безпеки. Диктанти і перекази здоровязбере жувальної тематики (2-4 класи).//-2016- 106 с.//- Серія «Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання»

Матеріал посібника дібрано відповідно до чинної навчальної програми з української мови для початкових класів.

4. Давидова М.В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов.// -2016-111 с.//- Серія «Б-ка журналу «Англійська мова та література»

Методичний посібник містить матеріали для вчителів іноземних мов і покликаний допомогти педагогам-початківцям і фахівцям у підготовці та проведенні сучасного ефективного уроку.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


5.Прус А.В.,Швець В.О. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики основної школи. Ч.1.//-2016-107 с.//- Серія «Б-ка журналу «Математика в школах України»

Для вчителів математики, учнів, які бажають покращити свої знання та вміння з математики.

6.Свінтковська С.А., Шинкаренко Т.А. Українська література. Конспекти уроків. 5 клас. ІІ семестр //- 2016-176 с.// - Серія «Б-ка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»

7.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Підгаєцька І.С. Робочий зошит для 7-8 класу.// - 2016-112 с.//- Серія «Б-ка журналу «Хімія»


Зошит містить більше ніж 300 різноманітних завдань, які мають на меті вдосконалити вміння і навички учнів.

8.Десятов Д.Л. Організація кооперативної діяльності учнів засобами мережевих технологій.//- 2016- 95 с.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.
// - Серія «Б-ка журналу «Історія та правознавство»


9.Бузько В.Л., Величко С.П. Уроки фізики. 8 клас. Розділ «Електронні явища».//-2016 – 125 с.//- Серія «Б-ка журналу «Фізика в школах України».  • 1.Євсеєв Р.С. Збірник задач з генетики.//-2016 – 127с.//- Серія «Б-ка журналу «Біологія»
  • 2.Філончук З.В.Учнівські дослідження в курсі географії 8 класу.//-2016-112с.// - Серія «Б-ка журналу «географія» Матеріал посібника
  • 3.Білик С.В. Абетка безпеки. Диктанти і перекази здоров ’ язбере жувальної тематики (2-4 класи).//-2016- 106 с.//- Серія «Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання»
  • Матеріал посібника дібрано відповідно до чинної навчальної програми з української мови для початкових класів.
  • Методичний посібник містить матеріали
  • 5.Прус А.В.,Швець В.О. Задачі з параметрами
  • Для вчителів математики, учнів, які бажають покращити свої знання та вміння з математики. 6.Свінтковська С.А., Шинкаренко Т.А. Українська література. Конспекти
  • Зошит містить більше ніж 300 різноманітних завдань, які мають на меті вдосконалити вміння і навички учнів. 8.Десятов Д.Л. Організація кооперативної
  • 9.Бузько В.Л., Величко С.П. Уроки фізики. 8 клас. Розділ «Електронні явища».//-2016 – 125 с.//- Серія «Б-ка журналу «Фізика в школах України».